Yükseköğrenim KYK Genel Müdürlüğü 756 Sözleşmeli Personel Alımı

KYK Genel Müdürlüğü 756 sözleşmeli personel alımı ilanı yayınladı. İlana dair ayrıntılar aşağıdadır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, en az lisans düzeyinde 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınmak suretiyle yurt kapasitelerinin kız erkek dağılımı dikkate alınarak ekli listede (EK) yer alan iller için belirlenen boş pozisyon sayısına göre 463’ü kadın 293’ü erkek olmak üzere toplam 756 adet Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli sözlü sınavla alınacaktır. Herhangi bir ilde kadın veya erkek adaylardan başarılı olan sayısının o cinsiyet grubu için ilan edilen kontenjan sayısından az olması halinde açık kalan kontenjan diğer cinsiyet grubu için kullanılabilecektir.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adayların sınava başvuruları kabul edilmeyecektir.
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Arşiv Araştırması yapılmış olmak,
e) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almıyor olmak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
f) Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,
g) 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE SINAVA GİRİŞ

Adaylar başvurularını, 09.05.2018 tarihinden 18.05.2018 tarihi saat 23:59’a kadar
Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi (http://basvuru.gsb.gov.tr)
üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Sözlü sınavlar aşağıda belirtildiği şekilde on altı il merkezinde 04.06.2018 tarihinden
itibaren yapılmaya başlanacak olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar hangi il için
başvurmuşlarsa o ilin karşısında yer alan sınav yerinde sınava gireceklerdir;

SIRA NO  –  İLLER  –  SINAV YERİ

1 Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kastamonu, Karabük ANKARA
2 Antalya, Burdur, Isparta ANTALYA
3 Bolu, Bartın, Düzce, Zonguldak, Sakarya BOLU
4 Bursa, Balıkesir, Çanakkale BURSA
5 Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ERZURUM
6 Eskişehir, Kütahya ESKİŞEHİR
7 Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Adıyaman GAZİANTEP
8 İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ İSTANBUL
9 İzmir, Aydın, Manisa, Uşak İZMİR
10 Kocaeli, Yalova KOCAELİ
11 Konya, Karaman, Afyonkarahisar KONYA
12 Hatay, Niğde, Osmaniye NİĞDE
13 Samsun, Amasya, Çorum, Sinop, Tokat, Yozgat SAMSUN
14 Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir SİVAS
15 Trabzon, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Rize TRABZON
16 Van, Hakkâri, Muş, Siirt VAN

İlanın ayrıntıları için tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top