Uşak belediyesi iç denetçi, mali hizmetler uzmanı ve sözleşmeli personel alımı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN- İÇ DENETÇİ ALIM İLANI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri uyarınca 2 adet İÇ DENETÇİ alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI :

1. Naklen atanma talebinde bulunanlar için halen herhangi bir kamu kurumunda iç denetçi olarak görev yapıyor olmak.

2. İlk defa atanacaklar için İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen eğitime katılmış ve belge almış olmak.

3. Erkekler için askerliğini yapmış ve muaf tutulmuş olmak.

Atanma talebine ilişkin müracaatların öz geçmiş, 2 adet resim, İç denetçi Belgesi ile birlikte şahsen Uşak Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir. Posta ilen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlanen duyurulur.


UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

1-5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 49 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.

2.MÜRACAATLAR 23 EYLÜL 2011 TARİHİ SAAT 17.00’A KADAR YAPILACAKTIR.

1 ADET MİMAR

Mimar alımında aşağıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurulacaktır.

• Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı örneği

• B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

• Auto Cad programını kullanmak

• Word, Excel, Powerpoint programlarını iyi kullanmak

• Özel sektörde veya kamuda en az 2 yıl deneyimi olmak

• Kendi hazırlamış olduğu projelere ilişkin dosya sunmak

• Şantiye tecrübesi olmak

• Askerlikle ilişiği olmamak

• Var ise KPDS Sonuç Belgesi

• Var ise KPSS Sonuç Belgesi

1 ADET ŞEHİR PLANCISI

Şehir Plancısı alımında aşağıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurulacaktır.

• Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı örneği

• B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

• Netcad programını kullanmak

• Word, Excel, Powerpoint programlarını iyi kullanmak

• Özel sektörde veya kamuda en az 2 yıl planlama işi yapmış olduğunu belgelemek

• Kendi hazırlamış olduğu projelere ilişkin dosya sunmak

• Askerlikle ilişiği olmamak

• Var ise KPDS Sonuç Belgesi

• Var ise KPSS Sonuç Belgesi

1 ADET HARİTA MÜHENDİSİ

Harita Mühendisi alımında aşağıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurulacaktır.

• Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı örneği

• B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

• Netcad programını kullanmak

• 18. Madde uygulaması konusunda 2 yıl tecrübesi olmak

• Askerlikle ilişiği olmamak

• Yaptığı projelerle ilgili dosya ibraz etmek

• GPS elektronik aleti kullanmak

• Var ise KPDS sonuç belgesi

• Var ise KPSS sonuç belgesi

1 ADET RESTORATÖR

Restoratör alımında aşağıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurulacaktır.

• Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı örneği

• B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

• Askerlikle ilişiği olmamak

• Yaptığı projelerle ilgili dosya ibraz etmek

• Var ise KPDS sonuç belgesi

• Var ise KPSS sonuç belgesi


D U Y U R U

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN- MALİ HİZMETLER UZMANI ALIM İLANI

Kurumumuzda münhal bulunan Mali Hizmetler Uzmanlığı kadrolarına naklen personel alınacaktır. Uşak Belediye Başkanlığı bünyesinde münhal bulunan 1 adet 1. derece Mali Hizmetler Uzmanı, 1 adet 2. derece Mali Hizmetler Uzmanı kadrolarına 25.08.2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği’nin 26. maddesi uyarınca naklen personel alınacaktır.

Söz konusu maddeye göre “İdarelerde Uzman kadrolarına atandıktan sonra bu kadroda 657 sayılı Kanuna tabi olarak en az üç yıl süreyle görev yapanlar, kendi isteği ile idarelerinin muvafakatıyla başka idarenin aynı unvanlı kadrolarına naklen atanabilmektedirler.

Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan isteklilerin, Uşak Belediyesine naklen atanmak istediklerine dair dilekçelerini son bir yıl içersinde çekilmiş fotoğraflı öz geçmişleriyle birlikte Uşak Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top