Türkiye İş Kurumu Sözleşmeli 2000 Personel Alımı 2012

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ (4/B) İŞ VE MESLEK DANIŞMANI ALIM İLANI

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 06/06/1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel
Çalıştırmasına İlişkin Esaslar” ın değişik 14 üncü maddeleri gereğince KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ek listedeki kontenjana göre 2000 adet sözleşmeli İş ve
Meslek Danışmanı personel alımı yapılacaktır.

Genel ve Özel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlan taşımak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı olarak istihdam edilecek pozisyon için fakülte veya yüksek okulların en az lisans programlarından mezun olmak. (Başvuruların internetle Kurumumuza gönderilmesinin son günü itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların yerleştirilmesi yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.)

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünde 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan sınava girmiş ve en az 70 puan almış olmak,

İŞKUR tarafından 23/08/2011 tarihinde yayımlanan ilan neticesinde düzenlenen İş ve Meslek Danışmanlığı eğitimini tamamlamş olmak,

İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak,

Halen 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi statüsünde sözleşmeli olarak çalışan personelin başvurulan kabul edilmeyecektir

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe istihdam edilmeleri mümkün olmadığından Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarına başvurmayacaklardır.

Başvuru

Yukarıda belirtilen şartlan taşıyan adaylar gazete ilan tarihini izleyen günden itibaren 10 gün içerisinde başvurularını internet yoluyla (www. iskur.gov.tr) Kurumumuza yapacaklardır. 10 uncu gün saat 23:59 itibariyle başvurular sona erecektir.

İşlem adamları:

www.iskur.gov.tr adresinden T.C kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılır.

Ana sayfadaki “İş ve Meslek Danışmanlığı Tercih Formu” linki tıklanır.

Açılan pencereden tercihler yapılarak başvuru tamamlanır.

Internet üzerinden tercihinizi kaydettiğiniz andan itibaren, bu tercihinizi değiştirmeniz, kısmen ya da tamamen iptal etmeniz mümkün olmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

İş ve Meslek Danışmanları en fazla 10 (on) il tercihi yapabileceklerdir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından, Lisans mezunları için 10-11 Temmuz 2010 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı esas alınarak, yapılan tercihlere göre başvurular arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere atamalar yapılacaktır.

İşe Yerleştirme

İlan edilen sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemi IŞKUR tarafından yapılacaktır.

Belirtilen süre içerisinde başvurusunu yapan ve şartları uyanlar ilan edilen pozisyon sayısına göre tercihleri dikkate alınarak en yüksek puandan başlamak üzere yerleştirileceklerdir. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında doktora yapmış olanlara, yüksek lisans mezunu olanlara, mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olanlara, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır, Kurumumuz tarafından yerleştirilen adaylar başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanlığı pozisyonlarına atanacaklardır.
Yerleştirme listesi Genel Müdürlüğümüz “www. iskur.gov.tr” adresinde ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylar yerleştirme listesinin www.iskur.gov.tr” adresinde ilanından itibaren 10 (on) işgünü içerisinde gerekli belgeleri tamamlayarak atanmaya hak kazandıkları Çalışma ve İş Kurumu II Müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir. Belgelerin teslimini müteakip atama işlemlerine başlanılacak olup, evrak teslim tarihinden itibaren adaylar 15 (onbeş) gün içerisinde sözleşmelerini imzalayarak göreve başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybetmiş sayılacaktır. Yapılan yerleştirme sonucunda boş kalan sözleşmeli pozisyonlar için başvuruda bulunup yerleşemeyenler arasından yeniden tercih alınarak ek yerleştirmeler yapılacaktır. Tercih sonucu yerleşmiş olanlar boş kalan sözleşmeli pozisyonlar için yapılacak tercihlere başvurmayacaklardır.

Atanma Esnasında İstenilecek Belgeler

KPSSP3 sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı ile diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,

İşve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi,

Kamuda görev yapmış ise buna dair hizmet belgesi,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlikle ilişiği bulunmadığına dair yazılı beyanı,

4 adet vesikalık fotoğraf,

Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

Görevini devamlı yapmasına sağlık yönünden engel bir halinin bulunmadığına dair yazılı beyan.

Diğer Hususlar

KPSS sonuç belgesi ÖSYM kayıtlan ile kontrol edilecektir.

Tercih durumlarına göre ataması yapılan Sözleşmeli Personelin “Sözleşmeli Personel Çalıştırmasına İlişkin Esaslar ile Buna Dair Ek ve Değişikliklerinde” yer alan hükümler dışında başka birime ataması yapılmayacaktır.

İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde Bakanlar Kurulunca Devlet Memurları için saptanan diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

Ek:2 tabloda yer alan ücrete ilaveten Bakanlar Kurulunun 2012/2665 sayılı kararı ile 03/01/2012 tarihinde yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararın” 1 .maddesinin (a) bendi gereği ek ödeme oranlan cetvelinde yer alan pozisyon unvanlarına karşılık gelen oranda ek ödeme verilecektir.

Başvuru ve işlemler sırasında durumu ilanda belirtilen şartlara uymadığı, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Adres ve İletişim Bilgileri:

Çalışma ve İş Kurumu II Müdürlükleri

ÇSGB İletişim Merkezi Alo 170

Elektronik Posta Adresi:

www.iskur.gov.tr

Kamuoyuna duyurulur.

EK: 1 Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı Kontenjan Tablosu

EK:2 Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanlarına Uygulanacak Ücret Cetveli

EK-1
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANI KONTENJAN TABLOSU

Detay İçin Tıklayın!

______________________________________

10 Replies to “Türkiye İş Kurumu Sözleşmeli 2000 Personel Alımı 2012”

 1. Ahmet Karadağ dedi ki:

  2010 model fiat doblo aracımla iş arıyorum Tel:05389316111

 2. ayhan dedi ki:

  slm ben 1.79 boyundayım 80kg aldıgım egıtımler arama kurtarma yangın söndurme ilk yardım ve sivil savunma akut agıtımı de alıyorum sigara ve alkol kulanmıyorum sporcuyum tel no 0531 493 32 84

 3. melis dedi ki:

  düz lise mezunuyum ama 5 yıldır sağlık alanında özelde sekreterlik yapıyorm yardımcı olur musunuz bu alanla ilgili bir kurs veya başka bir iş…

 4. ahmet dedi ki:

  imam hatip lisesi mezunuyum iki yıllık açık ilahiyatı okuyorum iş arıyorum

 5. samet dedi ki:

  ben lise mezunuyum ayrica e sınıfı ehliyetim var

 6. ibrahim dedi ki:

  neden devlet iş çisi olmak bukadar zor

 7. metin kutlu dedi ki:

  sadeca lise diplamam var katılabilirmiyim yada işe girebilirmiyim

 8. neşe dedi ki:

  tam anlamadım bişey

 9. emrah dedi ki:

  1987 doğumluyum lise mezunuyum askerliğimi yapmışım yiyecek ve içeçek diplomam var 8 yıldı usta aşcıyım

 10. gökhan dedi ki:

  en az ne mezunu olmak gerekiyo

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top