TÜBİTAK BİLGEM 182 Personel Alımı

TÜBİTAK BİLGEM Bünyesinde görevlendirilmek üzere personel alımı yapıyor.İlan detayları aşağıda ilgili adayların bilgisine sunulmuştur.

TÜBİTAK BİLGEM İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.BİLGEM.İLTAREN.2018-1

1- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN.2018-1.1 AR-GE Personeli (MTM) pozisyonu için;

1.1 işin Tanımı ve özellikleri

İLTAREN bünyesinde yürütülen projelerde RF/mikrodalga devre, modül veya bileşenlerin simülasyonlarını gerçekleştirme, tasarımlarını yapma, prototip/seri üretim süreçlerini takip etme faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere tecrübeli Ar-Ge Personeli (RF Mikrodalga Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

1.2 Adaylarda Aranacak özel Koşullar

1.2.1 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1.2.2 Alanında en az 4 (dört) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

1.2.3 Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

RF/mikrodalga aktif veya pasif bileşen (Frekans çevirici, RF sentezör, PLL, filtre, kuplör vb.) içeren tasarımlarda teorik ve pratik bilgi sahibi olmak.

RF bileşenlerin test ve doğrulamalarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

RF/elektromanyetik modelleme, simülasyon programlarından (AWR, ADS, CST, HFSS vb.) en az birisinde tecrübe sahibi olmak.

Şematik ve PCB çiziminde tecrübe sahibi olmak.

Osiloskop, sinyal üreteci, spektrum analizör, network analizör gibi laboratuvar cihazlarını kullanabilmek.

2- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN.2018-1.2 AR-GE Personeli (DTM) pozisyonu için;

2.1 İşin Tanımı ve özellikleri

İLTAREN bünyesinde yürütülen projelerde ihtiyaç duyulan analog, dijital veya mixed- signal devrelerin; şema ve baskı devre tasarımını gerçekleştirecek, gerekli olan analiz, simülasyon ve hesaplamalarını yapacak, ortaya çıkan ürünün fonksiyonel ve performans testlerini yaparak gerekli ürün dokümantasyonunu hazırlayacak tecrübeli Ar-Ge Personeli (Donanım Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

2.2 Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

2.2.1 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik-

Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2.2.2 Alanında en az 4 (dört) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

2.2.3 Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Donanım geliştirme ve üretim konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Şema ve baskı devre tasarımında, EMI/EMC, çevresel testler vb. başlıklarda tecrübe sahibi olmak.

Yüksek hızlı ve yüksek hassasiyette analog, dijital veya mixed-signal baskı devre tasarımı yapmış olmak.

CPU, FPGA, DDR, ADC, DAC vb. entegre devreler içeren donanımlar tasarlamış olmak.

PCI-Express, SERDES, Ethernet, USB, RS-232, RS-485, I2C, SPI, USB, MIL-STD-1553 vb. haberleşme arayüzlerini içeren donanımlar tasarlamış olmak.

Altium, ORCAD, Protel, Cadence, Mentor vb. CAD araçlarında ürün geliştirmiş olmak.

HyperLynx, Ansys, Spice, Polar vb. analiz araçlarını kullanabilmek.

3- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN.2018-1.3 AR-GE Personeli (GTM) pozisyonu için;

3.1 işin Tanımı ve özellikleri

İLTAREN bünyesinde yürütülen projelerde gerçek zamanlı koşturulması gereken algoritmaları kart üzerinde programlayacak, laboratuvara entegre edilen sistemlere yönelik arayüz donanımlarının geliştirilmesinde görev alacak, geliştirilen donanımlara yönelik olarak Gerçek Zamanlı İşletim Sistemleri için sürücü tasarlayacak, kullanıcı tarafından ihtiyaç duyulan Board Support Package (BSP) paketini geliştirecek, BSP konusunda kullanıcı desteğini verecek tecrübeli Ar-Ge Personeli (Gömülü Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

3.2 Adaylarda Aranacak özel Koşullar

3.2.1 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

3.2.2 Alanında en az 4 (dört) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

3.2.3 Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

C programlama diline hakim, C++, assembly (x86, x64, ARM, PPC) programlama dilleri hakkında tecrübe sahibi olmak.

Gömülü sistemlerde (minimum 16 bit işlemci) yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Windows veya Linux işletim sistemlerinde donanım sürücüleri geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.

Yazılım doğrulama ve birim test konularında bilgi sahibi olmak.

Linux GNU toolchain (gcc, gdb, make) kullanmış olmak.

4- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN.2018-1.4 AR-GE Personeli (STM) pozisyonu için;

4.1 İşin Tanımı ve özellikleri

İLTAREN bünyesinde yürütülen projelerde; sayısal devre tasarımları yapacak tecrübeli Ar-Ge Personeli (Sayısal Devre Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

4.2 Adaylarda Aranacak özel Koşullar

4.2.1 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

4.2.2 Alanında en az 4 (dört) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

4.2.3 Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Verilog (tercihen) veya VHDL donanım tanımlama dilleriyle tasarım yapma becerisine sahip olmak.

Xilinx Vivado, Modelsim, Chipscope vb. araçları hakkında tecrübe sahibi olmak.

Sayısal devre simülasyonu, doğrulama, sentezleme, zamanlama analizi konularında bilgi sahibi olmak.

Devre şematiği okuma ve FPGA tasarımını şematik üzerinden doğrulama becerisine sahip olmak.

CPU, FPGA, ADC, DAC vb. entegre devreler hakkında bilgi sahibi olmak.

Osiloskop, sinyal üreteci, lojik analizör gibi laboratuvar cihazlarını kullanabilmek.

5- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN.2018-1.5 AR-GE Personeli (RF-GYM) pozisyonu için;

5.1 işin Tanımı ve Özellikleri

İLTAREN bünyesinde yürütülen RF Elektronik Sistemler projelerinde gerçek zamanlı koşturulması gereken sinyal işleme algoritmalarını kart üzerinde programlayacak Ar-Ge Personeli (Gömülü Yazılım Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

5.2 Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

5.2.1 Yükseköğretim Kurulularının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik-

Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

5.2.2 Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

DSP, FPGA tabanlı kartlar, farklı şase mimarileri, bilgisayar mimarileri, gerçek zamanlı işletim sistemleri konularında temel bilgi birikimine sahip olmak.

C, C++ programlama dillerine hakim olmak.

Verilog veya VHDL dillerinden en az birine hakim olmak.

Xilinx İSE, Vivado vb. geliştirme araçlarında tecrübe sahibi olmak.

Python, TCL, Bash vb. scripting dillerine hakim olmak.

Gömülü sistemlerde yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Sayısal Sinyal İşleme konusunda bilgi sahibi olmak.

MATLAB kullanarak Sinyal İşleme (örnekleme, FFT, modülasyon, vb.) uygulamalarında çalışmış olmak.

PCI, PCI-Express, Aurora, Ethernet, USB iletişim standartları hakkında bilgi sahibi olmak.

Radar ve Elektronik Harp Sistemlerinin çalışma prensiplerine hakim; bu sistemlerle ilgili analiz, modelleme, tasarım veya geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Çalışma konusu ile ilgili alanlarda Yüksek Lisans / Doktora derecesine sahip olmak.

6- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN.2018-1.6 AR-GE Personeli (RF-SINM) pozisyonu için;

6.1 işin Tanımı ve özellikleri

İLTAREN bünyesinde yürütülen sistem geliştirme projelerinde; sinyal işleme algoritmalarını tasarlayacak, geliştirecek, sinyal analizini ve sinyal analiz araçlarını

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

geliştirecek, sistem testlerini uygulayacak Ar-Ge Personeli (Sinyal İşleme Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

6.2 Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

6.2.1 Yükseköğretim Kurulularının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Eiektrik– Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

6.2.2 Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Sayısal sinyal işleme (DSP) teorisine hakim olmak.

MATLAB/Simulink yazılımları gibi modelleme araçlarını etkin kullanabilmek.

Radar, Radar İkaz Alıcı (RWR) ve Radar Karıştırıcı (ECM) sistemlerinin çalışma algoritmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Yön bulma (DF) ve Radar sinyal/darbe analizi algoritmalarına hakim olmak.

Çalışma konusu ile ilgili alanlarda Yüksek Lisans / Doktora derecesine sahip olmak.

Gerçek zamanlı sinyal işleme algoritmaları geliştirmiş olmak.

7- Referans Kodu; TBTK.BİLGEM.İLTAREN.2018-1.7 AR-GE Personeli (RF-EHM) pozisyonu için;

7.1 İşin Tanımı ve özellikleri

Radar Sistemleri, RF Elektronik Taarruz Sistemleri, Anten Sistemleri, Elektromanyetik Sinyal Yayılımı konularında çalışarak, Elektronik sistemlerin tasarım ve geliştirme, analiz ve modelleme ve RF EH sistemleri için doğrulama faaliyetlerinde görev alacak; Proje yaşam döngüsü boyunca analiz, tasarım, geliştirme ve test süreçlerinin gerektirdiği çalışmaları yerine getirecek Ar-Ge Personeli (RF Elektronik Sistemler Modelleme, Geliştirme ve Analiz Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

7.2 Adaylarda Aranacak özel Koşullar

7.2.1 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

7.2.2 Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Sistem/yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Elektromanyetik Teori, Sinyal İşleme, Anten Sistemleri ve Radar Sistemleri konularında bilgi sahibi olmak.

C ve C++ programlama dillerine hakim olmak.

MATLAB kullanarak model geliştirme tecrübesine sahip olmak.

MATLAB/Simulink ve/veya C++ yazılımlarına, sinyal işleme algoritmalarını geliştirebilecek ve test edebilecek düzeyde hakim olmak.

Spektrum analizör, sinyal üreteci vb. laboratuvar cihazlarının kullanım tecrübesine sahip olmak.

Radar, Radar İkaz Alıcı (RWR) ve Radar Karıştırıcı (ECM) sistemlerinin çalışma algoritmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Radar sistemleri ve/veya RF Elektronik Taarruz ve/veya RF Elektronik Destek Sistemlerinin çalışma prensiplerine hakim; bu sistemlerle ilgili analiz, modelleme, tasarım veya geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Analog/sayısal kontrol sistemleri ve/veya elektromanyetik konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Komuta kontrol sistemleri ve bunların karar mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmak.

RF donanım çevrimde laboratuvarları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Çalışma konusu ile ilgili alanlarda Yüksek Lisans / Doktora derecesine sahip olmak.

8- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN.2018-1.8 AR-GE Personeli (YGM) pozisyonu için;

8.1 İşin Tanımı ve özellikleri

İLTAREN bünyesinde gerçekleştirilen veri yönetimi, modelleme ve simülasyon vb. projelerde görev alarak proje yaşam döngüsü boyunca analiz, tasarım, yazılım geliştirme ve test süreçlerinin gerektirdiği çalışmaları yerine getirecek Ar-Ge Personeli (Yazılım Geliştirme Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 6 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

8.2 Adaylarda Aranacak özel Koşullar

8.2.1 Yükseköğretim Kurulularının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

8.2.2 Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

C#/C++/Java gibi nesne tabanlı programlama dillerinden biri ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Nesne tabanlı analiz, tasarım ve programlama (OOA & OOD, OOP) konularına hakim olmak.

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü konusunda bilgili sahibi olmak.

9- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN.2018-1.9 AR-GE Personeli (SrRTOS) pozisyonu için;

9.1 işin Tanımı ve özellikleri

İLTAREN bünyesinde gerçekleştirilen veri yönetimi, modelleme ve simülasyon vb. projelerde görev alarak proje yaşam döngüsü boyunca analiz, tasarım, yazılım geliştirme ve test süreçlerinin gerektirdiği çalışmaları yerine getirecek tecrübeli Ar-Ge Personeli (Gerçek Zamanlı Yazılım Geliştirme Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

9.2 Adaylarda Aranacak özel Koşullar

9.2.1 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

9.2.2 Alanında en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

9.2.3 Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

C/C++ programlama dilleri ile en az 3 yıl yazılım, tasarım ve geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Nesne tabanlı analiz, tasarım ve programlama (OOA & OOD, OOP) konularına hakim olmak.

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü konusunda bilgi sahibi olmak.

VxWorks, Integrity,QNX vb Gerçek zamanlı işletim sistemleri (RTOS) ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Elektronik Harp Sistemleri (EH) uygulamalarında bilgi sahibi olmak.

10- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN.2018-1.10 AR-GE Personeli (RTOS) pozisyonu için;

10.1 İşin Tanımı ve özellikleri

İLTAREN bünyesinde gerçekleştirilen veri yönetimi, modelleme ve simülasyon vb. projelerde görev alarak proje yaşam döngüsü boyunca analiz, tasarım, yazılım geliştirme ve test süreçlerinin gerektirdiği çalışmaları yerine getirecek Ar-Ge Personeli (Gerçek Zamanlı Yazılım Geliştirme Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

Ill

10.2 Adaylarda Aranacak özel Koşullar

10.2.1 Yükseköğretim Kurulularının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

10.2.2 Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

C/C++ programlama dilleri ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Nesne tabanlı analiz, tasarım ve programlama (OOA & OOD, OOP) konularına hakim olmak.

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü konusunda bilgi sahibi olmak.

VxWorks, Integrity,QNX vb Gerçek zamanlı işletim sistemleri (RTOS) ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Elektronik Harp Sistemleri (EH) uygulamalarında bilgi sahibi olmak.

11* Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN.2018-1.11 AR-GE Personeli (KÖ-SİS) pozisyonu için;

11.1 işin Tanımı ve özellikleri

Kızılötesi (KÖ) ve elektro-optik (EO) sistemlerin tasarım sürecinde; sistem gereksinimi belirlenmesinde, sistemlerin sistem/donanım mimarilerinin tasarımını yapılmasında, donanım bileşenlerinin teknik özelliklerinin belirlenmesinde ve ilgili süreçlerde görev alacak tecrübeli Ar-Ge Personeli (Sistem Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

11.2 Adaylarda Aranacak özel Koşullar

11.2.1 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fizik veya Fizik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

11.2.2 Alanında en az 4 (dört) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

11.2.3 Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

KÖ ve EO sistem tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Sistem geliştirme projelerinde görev almış olmak.

Uçan platformlarda çalışacak sistem tasarımı konusunda tecrübe sahibi olmak.

KÖ ışıma kuramı (siyah cisim ışıması, radyometri), elektro-optik bileşenler hakkında bilgi sahibi olmak.

Sistem mühendisliği alanında kullanılan yazılımları (DOORS vb.) etkin kullanabiliyor olmak.

Sistem mühendisliği alanında derece, sertifika vb. sahibi olmak.

MATLAB/Simulink kullanarak modelleme ve simülasyon konularında bilgi sahibi olmak.

Gelişime açık ve takım çalışmasına yatkın olmak.

12- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN.2018-1.12 AR-GE Personeli (RFEH-SİS) pozisyonu için;

12.1 işin Tanımı ve özellikleri

Radar ve/veya RF Elektronik Harp (EH) sistemlerinin tasarım sürecinde; sistem gereksinimi belirlenmesinde, sistemlerin sistem/donanım mimarilerinin tasarımının yapılmasında, donanım bileşenlerinin teknik özelliklerinin belirlenmesinde ve ilgili süreçlerde görev alacak tecrübeli Ar-Ge Personeli (Sistem Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

12.2 Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

12.2.1 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

12.2.2 Alanında en az 4 (dört) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

12.2.3 Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Radar ve/veya RF EH Sistem tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Radar ve/veya RF EH Sistem geliştirme projelerinde görev almış olmak.

Sistem mühendisliği alanında kullanılan yazılımları (DOORS vb.) etkin kullanmak.

Sistem mühendisliği alanında derece, sertifika vb. sahibi olmak.

Gelişime açık ve takım çalışmasına yatkın olmak.

13- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN.2018-1.13 AR-GE Personeli (TTM) pozisyonu için;

13.1 İşin Tanımı ve özellikleri

Sistem projelerinde, sistem ve birim bazında test gereksinimlerinin belirlenmesi, test donanım ve yazılımlarının geliştirilmesi, sistem birimlerinin doğrulama, (test, gözden geçirmeler vb.) geçerleme, tümleştirme ve çevre koşulları test faaliyetlerinin tasarlanması, test dokümantasyonunun hazırlanması, laboratuvar test ve ölçümleri, teknik şartname ve raporların hazırlanması konularında görev alacak Ar-Ge Personeli (Test Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

13.2 Adaylarda Aranacak özel Koşullar

13.2.1 Yükseköğretim Kumrularının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik-

Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

13.2.2 Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Laboratuvar çalışmaları için gerekli spectrum analyzer, oscilloscope, power meter, RF signal generator vb. cihazların kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Test donanımı geliştirebilecek ölçüde temel RF, analog ve sayısal elektronik tasarımı (şematik tasarım, PCB geliştirme, kablaj ve topraklama tasarımı vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Test yazılımı tasarım ve kodlaması (Nl LabWindows/CVI, Nl LabView, Nl TestStand, Keysight VEE, C, C#, C++) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Birim ve sistem bazında doğrulama/geçerleme testleri, tümleştirme testleri, üretim testleri, çevre koşulları testleri, kabul ve muayene testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

14- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN.2018-1.14 AR-GE Personeli (KÖ-GİM) pozisyonu için;

14.1 işin Tanımı ve özellikleri

Kızılötesi (KÖ) sistemlerin tasarım ve işletmesinde laboratuvar/açık saha ölçüm, analiz, modelleme, geliştirme, test ve doğrulama süreçlerinin gerektirdiği çalışmaları yerine getirecek Ar-Ge Personeli (KÖ EH Görüntü İşleme Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

14.2 Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

14.2.1 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik-

Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

14.2.2 Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Görüntü ve video işleme, örüntü tanıma ve/veya bilgisayarla görü konularında deneyim sahibi sahip olmak.

Görüntü/sinyal işleme algoritmalarını geliştirebilecek ve test edebilecek düzeyde MATLAB/Simulink ve/veya C++ kullanarak programlama yeteneğine sahip olmak.

KÖ ve EO Sistemler ve Uygulamaları, modelleme ve simülasyon konularında bilgi sahibi olmak.

EH sistemleri hakkında temel bilgi sahibi olmak.

Çalışma konusu ile ilgili alanlarda Yüksek Lisans / Doktora derecesine sahip olmak.

Gelişime açık ve takım çalışmasına yatkın olmak.

15- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN.2018-1.15 AR-GE Personeli (KÖ-İÖM) pozisyonu için;

15.1 İşin Tanımı ve özellikleri

İLTAREN bünyesinde yürütülen projelerde Elektronik Harp (EH) açısından çeşitli platformların kızılötesi (KÖ) ve ultra-viole (UV) dalgaboyu bantlarında iz bilgilerinin çeşitli sistemler vasıtayla ölçümü, ölçüm sonuçlarının analizi ve modellenmesi, kızılötesi sahne üretimi çalışmalarında görev alacak Ar-Ge Personeli (Kızılötesi EH İz Ölçüm Analiz Modelleme Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

15.2 Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

15.2.1 Yükseköğretim Kurumlannın en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik-

Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.

15.2.2 Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

KÖ ve UV ışıma (siyah cisim ışıması, radyometri), KÖ ve UV atmosferik iletim ve elektro-optik bileşenler (optik malzemeler, sezimciler) konularında temel bilgi sahibi olmak.

Açık saha testlerinde görev alabilmek.

Matlab ortamında yazılım geliştirebilmek.

Elektro-Manyetik Teori, Elektro-Optik Sistemler ve Uygulamaları, modelleme, simülasyon ve kızılötesi sahne üretimi konularında temel bilgi sahibi olmak.

MATLAB ve/veya C/C++ programlama dillerini etkin kullanabilme tecrübesine sahip olmak.

16- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN.2018-1.16 AR-GE Personeli (KÖ-EO) pozisyonu için;

16.1 İşin Tanımı ve özellikleri

İLTAREN bünyesinde yürütülen projelerde; Kızılötesi (KÖ) elektronik sistemlerinin geliştirilmesi, enstrümantasyonu ve modellenmesi, mevcut sistemlerin işletmesi ve mevcut sistemlere ait laboratuvar ve açık saha ölçüm, analiz ve modelleme süreçlerinin gerektirdiği çalışmaları yerine getirecek Ar-Ge Personeli (KÖ EO Sistemler Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

16.2 Adaylarda Aranacak özel Koşullar

16.2.1 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik-

Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

16.2.2 Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Enstrümantasyon, ölçüm ve analiz konusunda temel bilgi sahibi olmak.

KÖ ve EO Sistemler ve Uygulamaları, modelleme ve simülasyon konularında temel bilgi sahibi olmak.

EH sistemleri hakkında temel bilgi sahibi olmak.

MATLAB/Simulink kullanarak Modelleme ve simülasyon konularında bilgi sahibi olmak; Catia, SolidWorks veya AutoCAD yazılımlarından en az birine hakim olmak; C/C++ programlama dillerini kullanabilmek.

Uçuş mekaniği hakkında bilgi sahibi olmak.

Saha ölçüm faaliyetlerinde görev almaya engeli olmamak.

Gelişime açık ve takım çalışmasına yatkın olmak.

17- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN.2018-1.17 AR-GE Personeli (ADAM) pozisyonu için;

17.1 İşin Tanımı ve özellikleri

İLTAREN bünyesinde yürütülen projeler kapsamında aerodinamik analiz ve modelleme çalışmalarında görev alacak Ar-Ge Personeli (Aerodinamik Analiz Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

17.2 Adaylarda Aranacak özel Koşullar

17.2.1 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Havacılık

Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

17.2.2 Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Aerodinamik analiz ve kavramsal aerodinamik tasarım konularında tecrübe sahibi olmak.

Sayısal hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) programlarını (ANSYS FLUENT, vb.) etkin olarak kullanabilmek.

Uçuş mekaniği ve kontrol alanında bilgi sahibi olmak.

Gelişime açık ve takım çalışmasına yatkın olmak.

MATLAB/Simulink ortamında modelleme ve simülasyon tecrübesine sahip olmak; Catia, SolidWorks veya AutoCAD yazılımlarından en az birine hakim olmak; C/C++ programlama dillerini etkin olarak kullanabilmek.

18- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN.2018-1.18 AR-GE Personeli (K-RFEM) pozisyonu için;

18.1 İşin Tanımı ve Özellikleri

RF Elektronik Destek/Taarruz Sistemleri, Radar Sistemleri, Anten Sistemleri, Elektromanyetik Sinyal Yayılımı, Sinyal İşleme konularında çalışarak, RF EH sistemlerin işletmesi ve sistemlere ait laboratuvar ve açık saha ölçüm, analiz, modelleme, geliştirme, test ve doğrulama süreçlerinin gerektirdiği çalışmaları yerine getirecek Ar-Ge Personeli (RF EH Sistemler Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 6 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Konya

18.2 Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

18.2.1 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik-

Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

18.2.2 Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Radar, Radar İkaz Alıcı ve Radar Karıştırıcı sistemlerinin çalışma algoritmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Radar sistemleri ve/veya RF Elektronik Taarruz ve/veya RF Elektronik Destek Sistemlerinin çalışma prensiplerine hakim; bu sistemlerle ilgili analiz, modelleme, tasarım veya geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Sinyal İşleme, Anten Sistemleri, Elektromanyetik Teori ve Radar Sistemleri konularında bilgi sahibi olmak.

Spektrum analizör, sinyal üreteci vb. laboratuvar cihazlarının kullanım tecrübesine sahip olmak.

RF donanım çevrimde laboratuvarları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Sinyal işleme algoritmalarını geliştirebilecek ve test edebilecek düzeyde MATLAB/Simulink ve/veya C++ kullanarak programlama yeteneğine sahip olmak.

Çalışma konusu ile ilgili alanlarda Yüksek Lisans / Doktora derecesine sahip olmak.

Saha ölçüm faaliyetlerinde görev almaya engeli olmamak.

Gelişime açık ve takım çalışmasına yatkın olmak.

19- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN.2018-1.19 AR-GE Personeli (K-SrRFEM) pozisyonu için;

19.1 işin Tanımı ve özellikleri

RF Elektronik Destek/Taarruz Sistemleri, Radar Sistemleri, Anten Sistemleri, Elektromanyetik Sinyal Yayılımı, Sinyal İşleme konularında çalışarak, RF EH sistemlerin işletmesi ve sistemlere ait laboratuvar ve açık saha ölçüm, analiz, modelleme, geliştirme, test ve doğrulama süreçlerinin gerektirdiği çalışmaları yerine

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

getirecek tecrübeli Ar-Ge Personeli (RF EH Sistemler Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Konya

19.2 Adaylarda Aranacak özel Koşullar

19.2.1 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik-

Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

19.2.2 Alanında en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

19.2.3 Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Radar, Radar İkaz Alıcı ve Radar Karıştırıcı sistemlerinin çalışma algoritmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Radar sistemleri ve/veya RF Elektronik Taarruz ve/veya RF Elektronik Destek Sistemlerinin çalışma prensiplerine hakim; bu sistemlerle ilgili analiz, modelleme, tasarım veya geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Sinyal İşleme, Anten Sistemleri, Elektromanyetik Teori ve Radar Sistemleri konularında bilgi sahibi olmak.

Spektrum analizör, sinyal üreteci vb. laboratuvar cihazlarının kullanım tecrübesine sahip olmak.

RF donanım çevrimde laboratuvarları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Sinyal işleme algoritmalarını geliştirebilecek ve test edebilecek düzeyde MATLAB/Simulink ve/veya C++ kullanarak programlama yeteneğine sahip olmak.

Çalışma konusu ile ilgili alanlarda Yüksek Lisans / Doktora derecesine sahip olmak.

Saha ölçüm faaliyetlerinde görev almaya engeli olmamak.

Gelişime açık ve takım çalışmasına yatkın olmak.

20- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN.2018-1.20 AR-GE Personeli (K-KÖEM) pozisyonu için;

20.1 İşin Tanımı ve özellikleri

Kızılötesi (KÖ) sistemlerin işletmesi ve sistemlere ait laboratuvar ve açık saha ölçüm, analiz, modelleme, geliştirme, test ve doğrulama süreçlerinin gerektirdiği çalışmaları yerine getirecek Ar-Ge Personeli (KÖ EH Sistemler Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Konya

20.2 Adaylarda Aranacak özel Koşullar

20.2.1 Yükseköğretim Kurumlannın en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik-

Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

20.2.2 Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

KÖ ve EO Sistemler ve Uygulamaları, modelleme ve simülasyon konularında temel bilgi sahibi olmak.

Görüntü/sinyal işleme algoritmalarını geliştirebilecek ve test edebilecek düzeyde MATLAB/Simulink ve/veya C++ kullanarak programlama yeteneğine sahip olmak.

Görüntü ve video işleme, örüntü tanıma ve/veya bilgisayarla görü konularında altyapıya sahip olmak.

Çalışma konusu ile ilgili alanlarda Yüksek Lisans / Doktora derecesine sahip olmak.

EH sistemleri hakkında temel bilgi sahibi olmak.

Saha ölçüm faaliyetlerinde görev almaya engeli olmamak.

Gelişime açık ve takım çalışmasına yatkın olmak.

21- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN.2018-1.21 AR-GE Personeli (K-SrKÖEM) pozisyonu için;

21.1 işin Tanımı ve özellikleri

Kızılötesi (KÖ) sistemlerin işletmesi ve sistemlere ait laboratuvar ve açık saha ölçüm, analiz, modelleme, geliştirme, test ve doğrulama süreçlerinin gerektirdiği çalışmaları yerine getirecek tecrübeli Ar-Ge Personeli (KÖ EH Sistemler Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Konya

21.2 Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

21.2.1 Yükseköğretim Kurumlannın en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik-

Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

21.2.2 Alanında en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

21.2.3 Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

KÖ ve EO Sistemler ve Uygulamaları, modelleme ve simülasyon konularında temel bilgi sahibi olmak.

Görüntü/sinyal işleme algoritmalarını geliştirebilecek ve test edebilecek düzeyde MATLAB/Simulink ve/veya C++ kullanarak programlama yeteneğine sahip olmak.

Görüntü ve video işleme, örüntü tanıma ve/veya bilgisayarla görü konularında altyapıya sahip olmak.

Çalışma konusu ile ilgili alanlarda Yüksek Lisans / Doktora derecesine sahip olmak.

EH sistemleri hakkında temel bilgi sahibi olmak.

Saha ölçüm faaliyetlerinde görev almaya engeli olmamak.

Gelişime açık ve takım çalışmasına yatkın olmak.

22- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN.2018-1.22 Ar-Ge Personeli (K-TPY) pozisyonu için;

22.1 İşin Tanımı ve özellikleri

Proje yönetim faaliyetleri kapsamında sorumlu olacağı projeleri, sözleşmelere ve ilgili süreçlere uygun olarak planlayacak, proje personelini sevk ve idare edecek, proje yönetim planlarını hazırlayacak ve planlara göre proje yönetim faaliyetlerini yürütecek, izleyecek ve kontrol edecek Savunma Sanayi projelerinde proje yöneticiliği yapmış Teknik Proje Yöneticisi olarak görevlendirilecek tecrübeli Ar-Ge Personeli (Teknik Proje Yöneticisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Konya

22.2 Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

22.2.1 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik- Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

22.2.2 Alanında en az 4 (dört) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

22.2.3 Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Savunma Sanayinde Proje Yöneticisi olarak çalışmış olmak.

Proje yönetim süreçleri ve pratikleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

İş Geliştirme/Proje teklif hazırlık kapsamında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

MS Project kullanabilmek.

Sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak.

Dokümantasyon, sunum ve temsil becerilerine sahip olmak.

RF ve Kızılötesi EH sistemleri konusunda uzman düzeyinde teknik bilgiye sahip olmak.

KÖ ve EO Sistemler ve Uygulamaları, modelleme ve simülasyon konularında temel bilgi sahibi olmak.

Çalışma konusu ile ilgili alanlarda Yüksek Lisans / Doktora derecesine sahip olmak.

23- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN.2018-1.23 Ar-Ge Personeli (K-PYY) pozisyonu için;

23.1 İşin Tanımı ve özellikleri

Proje yönetim faaliyetleri kapsamında sorumlu olacağı projeleri, proje yöneticisi ile birlikte, sözleşmelere ve ilgili süreçlere uygun olarak planlayacak, proje yönetim planlarını hazırlayacak ve planlara göre proje yönetim faaliyetlerini yürütecek, izleyecek ve kontrol edecek Ar-Ge Personeli (Proje Yöneticisi Yardımcısı) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Konya

23.2 Adaylarda Aranacak özel Koşullar

23.2.1 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

23.2.2 Alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

23.2.3 Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Proje yönetim süreçleri ve pratikleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Sistem / yazılım geliştirme projelerinde çalışmış olmak.

Sistem / yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Proje teklif hazırlık kapsamında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

MS Project kullanabilmek.

PMI PMP sertifikasına sahip olmak.

PMI PMBOK ve CMMI pratikleri ile ISO/IEC 12207 standardının proje yönetimine uygulanması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak.

Dokümantasyon, sunum ve temsil becerilerine sahip olmak.

24- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.İLTAREN.2018-1.24 Ar-Ge Teknisyeni (K-ELT) pozisyonu için;

24.1 işin Tanımı ve özellikleri

İLTAREN bünyesinde yürütülen projelerde; cihaz, bileşen kapsamında montaj, kurulum, kablaj üretimi ve testi, bileşen tedariki ve envanter takibi, geliştirilen sistemlerin laboratuvar ve saha testlerini gerçekleştirecek, ürün geliştirme, ölçüm, sinyal ve veri analizi, entegrasyon ve kullanıcı/saha destek çalışmalarında görev alacak Ar-Ge Teknisyeni (Elektronik Laboratuvar Teknisyeni) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Konya

24.2 Adaylarda Aranacak özel Koşullar

24.2.1 Yükseköğretim Kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren; Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Endüstriyel Elektronik, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi veya Astsubay Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Teknolojisi bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

24.2.2 Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

RF / Kızıl Ötesi (KÖ) Sistemler ile ilgili bilgi sahibi ve saha tecrübesine sahip olmak.

Baskı devre araçları ile ilgili mesleki tecrübeye sahip olmak.

Altium, Mentor Graphics ve benzeri programlardan en az birini kullanabilmek.

Test ve ölçüm cihazları (multimetre, osiloskop, spektrum analizör, network analizör, vb.) kullanım tecrübesine sahip olmak.

Elektronik malzeme bilgisine sahip olmak.

Lehimleme ve teknikleri ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

Arıza bulma ve onarım tecrübesine sahip olmak.

Temel MS Office uygulamalarına (MS Word, MS Excel) hakim olmak.

Seyahat engeli olmamak.

Tatbikat ve saha tecrübesi olmak.

Okuduğunu anlayacak seviyede teknik İngilizce bilmek.

AutoCAD, SolidWorks ve benzeri CAD programları konusunda tecrübe sahibi olmak.

B sınıfı ehliyete sahip olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Ar-Ge Personeli pozisyonları için aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir). Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.

ii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

f) Ar-Ge Personeli pozisyonları için; alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda

Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).

g) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için adayların 4,00 üzerinden en az 2,50 Ağırlıklı

Mezuniyet Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak

(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz). Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

Sınav TürüKPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCECAECPE
Sınav Puanı 1*6561173500BCc
Sınav Puanı 2**7068190520Bcc

* Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.

** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunu olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

*** Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için İngilizce koşulu aranmamaktadır.

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test First Certificate in English

Certificate in Advanced English

Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için “www.bilgem.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 24/10/2018 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir.

d) Ar-Ge Personeli pozisyonları için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Ar-Ge Personeli pozisyonları için Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi, Doktora öğrenimini yurt

dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

g) Ar-Ge Personeli pozisyonları için adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),

Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),

YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı),

Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,

Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı),

Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü,

Askerlik durumunu gösterir belge.

h) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),

Ön lisans Diploma veya Çıkış Belgesi,

Yükseköğretim Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı),

Ön lisans Transkript Belgesi,

Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü,

Askerlik durumunu gösterir belge.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında

(www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

İletişim Bilgileri:

Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli E-Posta: bilgem.ik@tubitak.gov.tr

Telefon: (262) 648 10 00 – 3548-3529-1696-3520-2434-3580

TÜBİTAK

BİLGEM

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.BİLGEM.BTE.2018-1

1- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2018-1.1

AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

1.1 – İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde görev almak üzere Ar-Ge Personeli (Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi Yazılım Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 18 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Gerçek zamanlı işletim sistemi – RTOS tecrübesi olmak.

İşletim Sistemi Çekirdek Yazılımı Geliştirme için ARINC653 hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Linux ya da gerçek zamanlı işletim sistemlerinde çekirdek modülü ya da uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Multi-process, multi-thread uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Dosya Sistemi Geliştirmek için;

Dosya Sistemlerinin yapısı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

EXT3, VFS, NFS dosya sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Ağ Katmanı Geliştirmek için;

Ağ katmanları, kütüphaneleri ve protokolleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Soket programlama konusunda tecrübe sahibi olmak.

ARIN664 veya TTEthernet hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

DDS hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Donanım Soyutlama Katmanı Geliştirmek için;

Aygıt sürücüleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Assembly, C programlama dilleri ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Çok çekirdekli işlemci mimarileri konusunda bilgi sahibi olmak.

Grafik Kütüphanesi Geliştirmek için;

GPU mimarileri konusunda bilgi sahibi olmak.

OpenGL hakkında bilgi ve kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak.

ARINC661 hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

TGO Yazılım Geliştirmek için;

DO-330 süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Edipse CDT konusunda tecrübe sahibi olmak.

Edipse için eklenti geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

C, C++, Java programlama dilleri ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

İşletim sistemi katmanları ve çekirdek nesneleri (process, thread, ipe, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

İşlemci mimarileri konusunda bilgi sahibi olmak.

C programlama dili ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

GNU tool chain, make file ve shell scripting hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

IBM Rational Rhapsody, IBM Rational DOORS, Rational ClearCase, Rational ClearQuest, IBM RTC araçları veya benzerleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

2- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2018-1.2

AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

2.1 – İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde görev almak üzere Ar-Ge Personeli (Donanım Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.

istihdam Edilecek Personel Sayısı : 5 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Donanım tasarımı geliştirme araçları kullanımı, simülasyon ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olmak.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

Analog ve sayısal devre tasarım tecrübesine sahip olmak.

Bilgisayar destekli RF tasarım araçları kullanım yetkinliğine sahip olmak.

Elektriksel/RF test ve ölçüm cihazlarını kullanabilmek ve analiz yapabilmek.

Elektromanyetik analiz programlarından (CST vb) en az birine hakim olmak.

Gömülü yazılım konusunda tecrübe sahibi olmak.

Linux ve Windows tabanlı işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak.

Saha çalışması ve seyahat engeli olmamak.

3- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2018-1.3

AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

3.1 – İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde görev almak üzere AR-GE personeli (Emniyet Kritik Yazılım Test Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 7 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

3.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

3.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Test tabanlı yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak.

Yazılım test otomasyonu ve test araçları konusunda bilgi sahibi olmak.

Test metodolojileri ve test süreçlerinin her aşamasında tecrübe sahibi olmak.

LDRA, IBM Rational Quality Manager, IBM Rational Performance Tester, IBM Rational Rhapsody, IBM Rational DOORS, IBM Rational ClearCase, IBM Rational Clear Quest, IBM RTC araçları veya benzerleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

Test verisi üretme, planlama, segmentasyon verisinin kullanımı, çoklu ortam test yönetimi, test ortamlarının otomatik kurulması, eş koşullu yönetilmesi konularında deneyimli ve test senaryo / durumları ile daha önce çalışmış, “sürekli dağıtım” konusunda tecrübe sahibi olmak.

C, C++, Java programlama dilleri ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Döngüsel artırımlı, nesne-yönelimli metodolojilerde, çevik ve/veya geleneksel metodolojilerde test deneyimlerine sahip olmak.

DO-178, DO-278 ve DO-330 süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

POSIX veya ARINC-653 standart ve ara yüzlerinden en az biri hakkında bilgi sahibi olmak.

İşletim sistemi katmanları ve çekirdek nesneleri (process, thread, ipe, v) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Linux ya da gerçek zamanlı işletim sistemlerinde kernel modülü ya da uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Gerçek zamanlı işletim sistemi – RTOS üzerinde uygulama geliştirmiş olmak.

ISTQB sertifikasına sahip olmak.

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

TCP/IP, UDP/IP protokolleri ve soket programlama konusunda tecrübe sahibi olmak.

4- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2018-1.4

AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

4.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde görev almak üzere AR-GE personeli (Yazılım Geliştirme Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 43 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

4.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

4.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren;

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

4.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

C, C++, Java, Python, PHP programlama dil/teknolojilerinden en az birinde tecrübeye/sertifikaya sahip olmak.

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde tasarım, geliştirme, test, konfigürasyon, sürekli entegrasyon, sürüm yönetimi ve dağıtımı pratiklerine sahip olmak.

Yazılımsal arayüz geliştirme tecrübesine sahip olmak.

Nesne yönelimli analiz, tasarım ve programlama ile UML hakkında pratik tecrübe sahibi olmak.

JavaEE, JBoss, JSF, JDBC, JPA ve diğer Java web ve veritabanı teknolojilerinde bilgi sahibi olmak.

Javascript ile yazılım geliştirmede tecrübeli olmak, JQuery, Node.js, React.js, Knockout JS, AngularJS vb kütüphaneler ile uygulama geliştirmiş olmak.

SOA, UML, BPMN, XML, JAXP, JAX-RPC, MVC, Spring, hibernate teknolojilerde tecrübeye/sertifikaya sahip olmak.

CSS, HTML,HTML5 vb. internet teknolojilerinde ve Web uygulama güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak.

Web Servisleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2018-1.5

AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

5.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde görev almak üzere AR-GE personeli (Mekanik Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

5.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

5.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Makine

Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

5.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Mekanik modelleme (AutoCAD/Solidworks vb) programlarını etkin kullanabilmek.

Saha çalışması ve seyahat engeli olmamak.

Mekanik tasarım yapabilmek ve üretim resimlerini çizip üretimi takip edebilmek.

Mekanik testlerde görülen hataların düzeltmesi konusunda tecrübe sahibi olmak.

Müşteri kurumlarla yapılan iş ve süreç analizlerinde tecrübe sahibi olmak.

6- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BTE.2018-1.6

AR-GE Teknisyeni pozisyonuna başvurabilmek için;

6.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde görev almak üzere AR-GE teknisyeni (Elektrik-Elektronik Teknisyeni) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

6.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

6.2.1- Yükseköğretim Kurıımlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren; Elektronik Teknolojisi, Elektrik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi veya Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

6.2.2- Alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

6.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Analog ve sayısal devre imalat tecrübesine sahip olmak.

Ar-Ge içindeki küçük miktarlı elektronik dizgi ve mekanik montajları konusunda tecrübe sahibi olmak.

Ar-Ge malzeme, donanım ve laboratuvarında gerekli bakımlar konusunda tecrübe sahibi olmak.

AutoCAD/Solidworks gibi tasarım/çizim programlarını kullanabilmek.

Devrelerin test ve doğrulamasını gerçekleştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.

Kutulama, kablolama ve konnektörler konusunda tecrübe sahibi olmak.

PCB devre takip edebilmek, entegre seviyesinde onarım tecrübesine sahip olmak.

SMD malzeme sökme/takma, göz testi ve son kontrol teknisyenliği yapabilmek.

Güç elektroniği, Monofaze ve trifaze AC ve DC elektrik şebeke tecrübesine sahip olmak.

QFN kılıf ve 0402 kılıf gibi malzemeleri mikroskop altında dizebilmek.

Otomasyon bilgisine sahip olmak.

Saha çalışması ve seyahat engeli olmamak.

Saha destek konusunda tecrübe sahibi olmak.

6.2.4- Mülakatlarda adaylara laboratuvar ortamında uygulama yaptırılabilecektir.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü

bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Ar-Ge Personeli pozisyonları için aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir). Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.

ii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

f) Ar-Ge Personeli pozisyonları için; başvuru yapan adaylardan alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).

g) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için adayların 4,00 üzerinden en az 2,50 Ağırlıklı Mezuniyet Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz). Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

Sınav TürüKPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCECAECPE
Sınav Puanı 1*6561173500BCc
Sınav Puanı 2**7068190520Bcc

* Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.

** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunu olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

*** Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için İngilizce koşulu aranmamaktadır.

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için “www.bilgem.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 24/10/2018 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir.

d) Ar-Ge Personeli pozisyonları için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre, alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamalarda alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Ar-Ge Personeli pozisyonları için Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

g) Ar-Ge Personeli pozisyonları için adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı).

Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı).

Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir).

Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi).

YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı),

Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi.

Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı).

Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü.

Askerlik durumunu gösterir belge.

h) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir).

Ön lisans Diploma veya Çıkış Belgesi.

YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı).

Ön lisans Transkript Belgesi.

Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü.

Askerlik durumunu gösterir belge.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında (www.bilgem.tubitak.gov.tr/www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

İletişim Bilgileri:

Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli

E-Posta: bilgem.ik@tubitak.gov.tr

Telefon: (262) 648 10 00-2434-3580-3517-1696-3548

TÜBİTAK

BİLGEM

TEST VE DEĞERLENDİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI

İlan No: TBTK.BİLGEM.TDBY.2018-1

1- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.TDBY.2018-1.1 AR-GE pozisyonuna başvurabilmek için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Kripto Analiz ve kriptografik sistem tasarımı konularında yürütülen projeler kapsamında kriptografik sistemlerin güvenlik analiz ve değerlendirmesinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 7 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar

Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği veya Matematik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Temel kriptografi bilgisine sahip olmak.

Cebir, sayılar teorisi ve olasılık teorisi hakkında bilgi sahibi olmak.

TCP/IP ve diğer ağ protokolleri konusunda bilgi sahibi olmak.

Programlama becerisine sahip olmak (C, C++, Python vb.).

Akademik çalışmalara yatkın olmak.

Yeni teknolojileri öğrenmeye açık, analitik düşünme yeteneğine sahip; bilgi paylaşımına, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak.

Takım çalışmasına yatkın olmak.

Sözel ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak.

Akademik çalışma motivasyonuna ve disiplinine sahip olmak veya akademik çalışma yapmaya istekli olmak.

Seyahat engeli olmamak.

Teknik dokümantasyon hazırlama becerisine sahip olmak.

Test süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Proje dokümantasyonunu yorumlayabilire yeteneğine sahip olmak.

2- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.TDBY.2018-1.2 AR-GE pozisyonuna başvurabilmek için;

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Kuantum Sistemleri ve Kuantum Kriptoloji alanında yürütülen projeler kapsamında görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 5 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının Fizik, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar

Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği alanlarının birinde yüksek lisans ve/veya doktora eğitimini bitirmiş olmak.

2.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Optik masa üzerinde deneysel çalışmalar yapmış olmak.

Tek foton seviyesinde üretim, işleme ve/veya ölçüm düzenekleri üzerinde çalışmış olmak.

Işık-madde etkileşimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Foton detektörleri konusunda çalışmış olmak.

Kuantum anahtar dağıtım algoritmaları hakkında bilgi sahibi olmak.

Akademik çalışmalara yatkın olmak.

Yeni teknolojileri öğrenmeye açık, analitik düşünme yeteneğine sahip; bilgi paylaşımına, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak.

Takım çalışmasına yatkın olmak.

Sözel ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak.

Akademik çalışma motivasyonuna ve disiplinine sahip olmak veya akademik çalışma yapmaya istekli olmak.

Seyahat engeli olmamak.

Teknik dokümantasyon hazırlama becerisine sahip olmak.

Test süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Proje dokümantasyonunu yorumlayabilirle yeteneğine sahip olmak.

3- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.TDBY.2018-1.3 AR-GE pozisyonuna başvurabilmek için;

3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Merkezimizde yürütülen projeler kapsamında görev almak üzere Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 30 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

3.2.1- Yükseköğretim Kurumlannın en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Elektronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Fizik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

3.2.2- Adayın aşağıda belirtilen grupların herhangi birinde bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

Grup 1

Tümdevre / FPGA / SoC konularında deneyimli olmak.

VHDL, VERILOG vb. donanım tanımlama dillerinden en az birini bilmek.

Cadence Virtuoso, Mentor Graphics ya da Synopsys Custom Designer bilgisayar destekli tasarım ortamlarında deneyimli olmak.

Tümdevre üretim teknolojilerini tanımak.

Devre analizi ve transistor seviyesinde devrelerin tasarımı hakkında bilgi sahibi olmak.

Blok ve yonga düzeyinde devre serimi yapmak.

Mikro işlemciler ve ISA konusunda bilgi sahibi olmak.

EMI/EMC/Safety konularında bilgi sahibi olmak.

Schematic ve PCB tasarımı konularında bilgi sahibi olmak.

Grup 2

EMI/EMC, RF, Mikrodalga devre ve sistem tasarımı, ölçümleri, entegrasyonu ve benzetim araçları konularında bilgi sahibi olmak.

EM analiz ve benzetim araçları konusunda (tercihen ALTAIR-FEKO) tecrübe sahibi olmak.

İşaret üretici, spektrum analizör, network analizatör, osilaskop gibi ölçüm cihazlarını kullanarak EMI/EMC testlerini yapabilecek yetkinliğe sahip olmak.

Lisans/yüksek lisans eğitiminde Elektromanyetik, RF ve mikrodalga temelli dersleri almış olmak.

Haberleşme sistemlerine ve bu sistemlerin RF tasarımlarına ilişkin bilgi sahibi olmak.

Temel Analog ve sayısal devre konularında bilgi sahibi olmak.

MATLAB ortamında geliştirme, modelleme ve benzetim bilgisine sahip olmak.

C ve C++ yazılım dillerini bilmek (Tercihen LabWindows/CVI konusunda bilgi sahibi olmak).

!|

Grup 3

Donanım ve yazılım ürünleri güvenliğine yönelik çalışmalara istekli olmak.

Gömülü sistem tasarım ve analizi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Temel kriptografi bilgisine sahip olmak.

MATLAB ortamında analiz bilgisine sahip olmak

Linux işletim sistemi kullanmaya yatkın olmak.

Donanım güvenliği, yazılım güvenliği, web uygulamaları güvenliği test ve değerlendirmelerinde bulunmuş olmak.

Akıllı Kartlar konusunda tecrübe sahibi olmak.

Güç analizi, EM analiz, lazer saldırıları, FIB saldırıları konularında çalışmış olmak.

Penetrasyon testleri, siber güvenlik analizleri yapmış olmak.

Akademik çalışmalara yatkın olmak.

Yeni teknolojileri öğrenmeye açık, analitik düşünme yeteneğine sahip; bilgi paylaşımına, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak.

Sözel ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak.

Akademik çalışma motivasyonuna ve disiplinine sahip olmak veya akademik çalışma yapmaya istekli olmak.

Seyahat engeli olmamak.

Teknik dokümantasyon hazırlama becerisine sahip olmak.

Test süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Proje dokümantasyonunu yorumlayabilme yeteneğine sahip olmak.

Grup 4

Java, C++, C# ve Python programlama dillerinden birine hakim olmak.

OOP, Design Patterns, Design Principles ve Clean Code konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Unit Testing, Refactoring, TDD ve BDD konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Agile Methodology, Scrum, Kanban, Extreme Programming ve DevOps hakkında bilgi sahibi olmak.

Continuous Integration ve Continuous Delivery hakkında bilgi sahibi olmak.

Bulut Bilişim sistemleri ve sanallaştırma konusunda bilgi sahibi olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir). Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.

ii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim sürecinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (hazırlık sınıfı eğitim süresi veya herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

f) Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün

(e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).

g) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak

(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz). Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

Sınav TürüKPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCECAECPE
Sınav Puanı 1*6561173500BCc
Sınav Puanı 2**7068190520Bcc

* Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.

** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunu olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test First Certificate in English

Certificate in Advanced English

Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

a) ilana başvuruda bulunmak için www.bilgem.tubitak.gov.tradresinden iş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 24/10/2018 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir.

d) Her bir pozisyon için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre, alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel

Koşullar” bölümünün (e) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı).

Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı).

Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir).

Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi).

YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı).

Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi.

Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı).

Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigortalı Hizmet Dökümü.

Askerlik durumunu gösterir belge.

g) Mülakata çağrılacak adaylara, istenilirse birim yetkililerince mülakat öncesi uygulama

(Alan Bilgisi Sınavı) yaptırılabilecektir.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında (www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, başvuru değerlendirmelerinden sonra duyurulacak olan “Başvuru Süreçleri Sorgulama” ekranından kimlik bilgilerini girmek suretiyle başvuru neticeleri ile mülakat tarihini ve yerini görüntüleyebileceklerdir.

Ayrıca mülakata katılmaya hak kazanan adaylara, Başvuru Formunda bildirdikleri elektronik posta adresleri üzerinden de bilgilendirme yapılacaktır.

İletişim Bilgileri:

Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 Yeni idari Bina PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli E-Posta: bilgem.ik@tubitak.qov.tr

Telefon: (262) 648 10 00 – 2434-3580-3548-1696-3517

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top