Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı ve Başvurular

Üniversitede sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere yeni personel alımları devam ediyor. Isparta’da eğitim veren Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden yayınlanan yeni iş ilanları kapsamında, Araştırma ve Uygulama Hastanesinde istihdam edecek, 2010 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 8 sağlıkteknikeri ve 24 hemşire olmak üzere toplamda 42 sözleşmeli personel alımı yapacak. Duyuru ile ilgili diğer detaylar ise şöyle;

Hemşire Araştırma veUygulamaHastanesi 3 Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.
Hemşire Döner Sermaye 6 Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla, en az bir (1) yıl klinik tecrübesi olmak.
Hemşire Döner Sermaye 15 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik, Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla, en az iki (2) yıl klinik tecrübesi olmak.
Sağlık Teknikeri Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2 Anestezi, Anestezi Teknikerliği Önlisans programından mezun olmak.
Sağlık Teknikeri Döner Sermaye 1 Anestezi, Anestezi Teknikerliği Önlisans programından mezun olmak.
Sağlık Teknikeri Döner Sermaye 3 Radyoterapi Önlisans programından mezun olmak ve “Üç Boyutlu Konformal Radyoterapi Aplikasyon Sertifikası” sahibi olmak
Sağlık Teknikeri Döner Sermaye 1 Radyoterapi Önlisans programından mezun olmak, en az iki (2 ) yıl Bilgisayarlı Tomografi (BT) tecrübesi olmak, ve “Üç Boyutlu Konformal Radyoterapi Aplikasyon Sertifikası”sahibi olmak
Sağlık Teknikeri Döner Sermaye 1 Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans programından mezun olmak, en az üç (3) yıl Bilgisayarlı Tomografi (BT) tecrübesi olmak, ve “Üç Boyutlu Konformal Radyoterapi Aplikasyon Sertifikası”sahibi olmak

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Müracaatlar ilanın gazetede yayımladığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) adayların Süleyman Demirel Üniversitesi web sayfasından www.sdu.edu.tr temin edecekleri başvuru formu ile dilekçede; ilanda belirtilen birimlerden ve unvanlardan hangisine müracaat edeceklerini belirterek, yukarıda istenilen belgeler ile birlikte(onaylı veya aslı görülmek şartıyla fotokopisi) 29 Temmuz 2011 Cuma günü mesai bitimine (17:30) kadar Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapacaklardır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top