Sözleşmeli Teknik Personel Alımı – İl Tarım Müdürlüğü

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yayınlanan yeni iş ilanları kapsamında yeni personel eleman alımları yapacak.  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan Halk Elinde Islah Projesi kapsamında Diyarbakır İl Tarım Müdürlüğü emrinde beş yıl süre ile yıllık sözleşme ile çalıştırılmak üzere 3 teknik personeli alımı yapacak.Duyuru ile ilgili diğer detaylar ise şöyle;

PROJEDE İSTİHDAM EDİLECEK PROJE TEKNİK PERSONELİN NİTELİKLERİ

a) T.C. Vatandaşı olmak

b) Türkiye’de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversitelerin ziraat fakültesi zootekni bölümü ile veteriner fakülteleri öncelikli olmak üzere, meslek yüksek okulların ziraat ve veteriner bölümlerinden mezun olması, (küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştirme ve ıslahı konusunda yüksek lisans ve doktora yapmış veya yapıyor olması tercih sebebidir).

c) Askerlikle ilişkisinin bulunmaması

d) Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması

e) Kamu hizmetlerinden yasaklanmamış olması

f) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması( projede kullanabileceği bir araca sahip olması tercih sebebidir).

g) Gelir getirici başka bir işte çalışmıyor olması

h) Projenin yürütüleceği İl veya İlçede ikamet etmesi,( Proje materyalinin yoğun bulunduğu yerleşim yerinde ikamet etmesi tercih sebebidir).

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

a) Müracaat dilekçesi

b) Diploma/ Çıkış belgesinin tasdikli sureti

c) Nüfus Cüzdanı Sureti(onaylı fotoğraflı)

d) Askerlikle ilgili durumunu gösterir belge

e) İkametgâh belgesi

f) Sürücü Belgesi

g) Özgeçmiş, varsa yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesi

h) Sabıka kaydı

Başvurular

Başvurular Diyarbakır İl Tarım Müdürlüğüne 15/07/2011 ve 25/07/2011 tarihleri arasında yapılacaktır. 28 Temmuz 2011 tarihinde başvuruda bulunan adaylarla saat 10:00′da İl Tarım Müdürlüğünde mülakat yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi ve irtibat için (412) 223 60 55 /149 numaralı telefon kullanılabilir

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top