Sözleşmeli Personel Hemşire Alımı – İzmir Ege Üniversitesi

Devlet memurları kanunu kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere yeni personel eleman hemşire alımları yapılacak. İzmir Ege Üniversitesi Rektörlüğünden yayınlanan yeni iş ilanları kapsamında üniversitenin sağlık araştırma ve uygulama merkezinden istihdam edilmek üzere yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle 8sözleşmeli hemşire ve personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan duyuru ile ilgili diğer detaylar ise şöyle;

Genel Şartlar

a) Türk vatandaşı olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48′inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Lisans mezunları için 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP3 ,

f) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

g) – Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmüne uygun olması

İstenilen Belgeler

1- Aranan nitelikler ve genel şartlar kısmında istenen belgeler

2- Başvuru dilekçesi

3- Öğrenim belgesi (Aslı veya onaylı fotokopisi)

4- 2 adet resim

5- 2010 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

6- Nüfus cüzdanı örneği

7- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge

İsteklilerin; ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) Üniversitemiz http://hastane.ege.edu.tr adresindeki web sayfasında bulunan örnek başvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte Hastanemiz Döner Sermaye İşletmesi Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

İşe alınmaya hak kazananların isimleri, 2 iş günü içinde http://hastane.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunduğu http://hastane.ege.edu.tr adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 3 iş günü içerisinde Ege Üniversitesi Hastanemiz Döner Sermaye İşletmesi Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top