Sözleşmeli Personel Eleman Memur Alımı – Denizcilik Müsteşarlığı

Denizcilik Müsteşarlığı yeni personel eleman alımları kapsamında yeni iş ilanları duyurusu yayınladı. Denizcilik Müsteşarlığı yapılan duyuruya göre Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere 51 sözleşmeli personel memur alımı yapacağını açıkladı.  Denizcilik Müsteşarlığı bünyesinde çalışmak ve başvurunuzu gerçekleştirmek için ilanın devamınıinceleyebilirsiniz.

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞINDAN; SÖZLEŞMELİ STATÜDE PERSONEL ALINACAKTIR.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi kapsamında Merkez ve Taşra Teşkilatında münhal bulunan 19 (ondokuz)Deniz Trafik Başkılavuzu, 19 (ondokuz) Deniz Trafik Kılavuzu, 4 (dört) Deniz Trafik Kılavuz Yardımcısı ve 9 (dokuz) Teknisyen olmak üzere toplam 51 (ellibir) sözleşmeli personel pozisyonuna, ÖSYM Başkanlığı tarafından, KPSS (B) grubu kadrolar için yapılan ve halen geçerli olanpuan türünde puan almış olanlardan; Teknisyen pozisyonu için KPSS (B) grubu başarı puan sıralaması esas alınmak suretiyle, Deniz Trafik Başkılavuzu, Deniz Trafik Kılavuzu ve Deniz Trafik Kılavuz Yardımcısı pozisyonları için ise mesleki uygulamalı sınav sonucundaki başarılarına göre personel istihdamı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1)657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlan taşımak.

2)Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3)06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar” in ek 1 inci maddesinin son fıkrasında yer alan istisnalar dışında, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilen veya sözleşme dönemi içinde sözleşmesini tek taraflı fesheden sözleşmeli personel, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamukurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

ÖZEL ŞARTLAR: MESLEKİ UYGULAMALI SINAVA TABİ POZİSYONLAR:

I. DENİZ TRAFİK BAŞKILAVUZU:

1-Denizcilik ile ilgili lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya yüksekokulların Güverte veya Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Güverte Opsiyonu)bölümlerinin birinden mezun olmak.

2-Uzakyol Vardiya Zabiti veya daha üstü ehliyetlerle en az 2 (iki) yıl deniz hizmetine sahip olmak.

3-ÖSYM Başkanlığı tarafından lisans mezunları için 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3puan türünden puan almış olmak.

II DENİZ TRAFİK KILAVUZU:

1-Meslek yüksekokullarının güverte, deniz elektroniği veya deniz haberleşme bölümlerinin birinden mezun olmak.

2-Vardiya zabiti veya üstü ehliyetlerden birine sahip olarak en az 1 (bir) yıl deniz tecrübesine sahip olmak.

3-ÖSYM Başkanlığı tarafından önlisans mezunları için 28 Kasım 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP93 puan türünden puan almış olmak.

DENİZ TRAFİK KILAVUZ YARDIMCISI

1-Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.

2-Vardiya zabiti veya üstü ehliyetlerden birine sahip olarak en az 1 (bir) yıl deniz tecrübesine sahip olmak.

3-ÖSYM Başkanlığı tarafından önlisans mezunları için 28 Kasım 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP93 puan türünden puan almış olmak.

KPSS PUAN SIRALAMASI İLE YERLEŞTİRİLECEK POZİSYON

l-TEKNİSYEN: 1-Meslek liselerinin bilgisayar donanımı veya elektronik bölümlerinin birinden mezun olmak.

2-ÖSYM Başkanlığı tarafından ortaöğretim mezunları için 28 Kasım 2010 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP94 puan türüm en az 70 puan almış olmak.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

1)Sınav başvuru formu. (Müsteşarlığımız www.denizcilik.gov.tr internet adresinden veya Denizcilik Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.)

2)Üniversite diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı ya da okul onaylı örneği,

3)KPSS Sonuç belgesinin aslı, onaylı sureti veya ÖSYM internet sitesinden alınmış bilgisayar çıktısı. (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.)

4)Deniz Trafik Başkılavuzu, Deniz Trafik Kılavuzu ve Deniz Trafik Kılavuz Yardımcısı pozisyonlarına yerleşmek üzere müracaatta bulunacak adaylarda özel şartlarda belirtilen mezun oldukları okul için öngörülen ehliyet ile denizcilik alanında çalıştığına dair çalıştığı kurum/kuruluş yetkilileri imzalı, düzenlenmiş çalışma belgelerinin onaylı sureti,

5)Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5X6 ebadında iki adet renkli vesikalık fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

6)Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış, kendisi, ailesi, bitirdiği okullar, yapmış olduğu işler hakkında bilgilerin yer aldığı öz geçmiş,

7)Yapılacak yazışmalara esas ikamet veya tebligat adresi beyannamesi, adli sicil kaydı beyannamesi ve erkek adaylar için askerlik görevini yaptığı veya muaf olduğu veya tecil ettirdiğine dair beyanname, (Müsteşarlığımız www.denizcilik.gov.tr internet adresinden veya Denizcilik Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.)

MÜRACAAT YERİ

Adayların, 25/07/2011 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Denizcilik Müsteşarlığının, G.M.K. Bulvarı No: 128/A Maltepe/ANKARA adresine şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularda olabilecek gecikmelerden Müsteşarlığımız sorumlu olmayacaktır. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular işleme konulmayacaktır.

Mesleki uygulamalı sınavı yapılacak; Deniz Trafik Başkılavuzu, Deniz Trafik Kılavuzu ve Deniz Trafik Kılavuz Yardımcısı pozisyonları için sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ile sınavın tarihi, saati ve yeri 29/07/2011 Cuma günü www.denlzclllk.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, sınava girecek adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top