Elazığ Valiliği İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Eleman Alımı

Yeni personel eleman alımları yapılıyor. Elazığ Valiliği İl Özel İdaresi emrinde istihdam edilmek üzere 657 Devlet memurları kanunu kapsamında 2 sözleşmeli personel eleman memur alımı yapılacağı açıklandı. Söz konusu alımlar kapsamında 1 hekim ve 1 iş sağlığı güvenliği uzmanı 4/b sözleşmeli pozisyonunda işe alınacak. Yapılan duyuru ile ilgili diğer detaylar ise şöyle;

Genel Şartlar

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum olmamak,

3) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı İşlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, İrtikâp, rüşvet hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

4) Erkekler için askerlik görevini yapmış olmak,

5) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

6) İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı için Üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri, Teknik Eğitim Fakülteleri veya Fen Edebiyat Fakülteleri Fizik ile Kimya bölümlerinden birinden mezun olmak.

Özel Şartlar

1) KPSS başarı puanı, Mesleği ve branşına ait iş deneyimi, aldığı mesleki kurs ve seminerler, bilgisayar bilgisi, sürücü belgesi, v.b. tercih nedenidir,

2) İş Sağlığı ve Güvenliği personel alımı için yukarıda belirtilen teknik okullardan birinden mezun olmak ve en az C düzeyinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı sertifikasına sahip olmak

3) Alımlar mülakat yöntemiyle yapılacaktır,

4) Şahsen müracaatlar geçerlidir (posta veya internet üzerinden müracaatlar geçersizdir),

C) İstenen Belgeler;

1) Başvuru dilekçesi (isim, adres ve telefon açık ve net yazılmalıdır),

2) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve sureti,

3) Nüfus cüzdanı sureti,

4) İkametgâh belgesi,

5) Özgeçmiş (CV),

6) 3 adet fotoğraf (son 3 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır)

D) Başvuru ve Sınav Bilgileri;

1) Başvuru Adresi: Elazığ İl Özel İdaresi, Malatya yolu 4. Km. 3. Kat İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, TEL: 0424. 2475327 ELAZIĞ

2) Son Başvuru Tarihi ve Saati: 15 Ağustos saat 17.00

3) Mülakat Yeri: Elazığ İl Özel İdaresi, Malatya yolu 4. Km. 3. Kat İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, TEL: 0424. 2475327 ELAZIĞ

4) Mülakat Tarihi: 17 Ağustos Çarşamba – Saat 10.00’da yapılacaktır.

5) Sonuçlar www.elazigozelidaresi.gov.tr adresinden duyurulacaktır

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top