Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcılığı Sınavı 2011

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu MüfettişYardımcısı, 50 kişi,

Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden veya sosyal hizmetler, veya sağlık idaresi veya sağlık yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olan 40 Müfettiş Yardımcısı,

Eczacılık fakültesinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olan 10 MüfettişYardımcısı,

Alınacaktır.

Geçerli KPSS Sınavları: 2010 – 2011 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları.

Yazılı Sınav Tarihi: 22 – 23 Ekim 2011 (Cumartesi ve Pazar Günleri) .

Yazılı Sınava Başvuru Tarihleri: 5 Eylül 2011 tarihinde başlayıp, 16 Eylül 2011 tarihinde sona erecektir.

Yazılı Sınavın Yapılacak Yeri: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlık, Ziyabey Cad. No:6 Balgat / ANKARA .

Yazılı Sınava Başvuru Yeri ve Şekli : Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (Simon Bolivar Caddesi No: 23 (Pk:06650) Çankaya/ANKARA), başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvurularda evrakların 16 Eylül 2011 günü mesai bitiminden önce belirtilen adrese ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik belgeler ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sınav Giriş Başvuru Formu: Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının yukarıda belirtilen adresinden ya da www.sgk.gov.tr websitesinden temin edilebilir Sınava girecek adaylara Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca, sınav zamanı ve yerini belirten fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Sınav giriş belgeleri, adayların haberleşme adreslerine posta ile gönderilecektir. Sınava girecek adaylar, sınav esnasında, bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorundadırlar. Sınava katılabilme şartlarını haiz olmayanlara sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yazılı bölümüne katılma hakkını elde eden adayların, yazılı bölümünü kazanan adayların ve giriş sınavını kazanan adayların listesi www.sgk.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

2- SINAVA BAŞVURU VE SINAVA KATILMA ŞARTLARI

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48′inci maddesindeki nitelikleri haiz olmak,

Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayı başında (01 Ocak 2011) 30 yaşını doldurmamış olmak,

En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler ve eczacılık fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarmdan mezun olmak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olduğuna dair yazılı beyan.

Adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyan,

ÖSYM tarafından 2010 – 2011 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS);

a- Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden veya sosyal hizmetler, veya sağlık idaresi veya sağlık yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar için; KPSSP118 puan türünden 80 ve üzerinde puan almak, sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak (2010 ve 2011 KPSS sınavları birlikte değerlendirilecek olup, 200 inci aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağırılacaktır.)

b- Eczacılık fakültesinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar için KPSSP12 puan türünden 80 ve üzerinde puan almak, sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 50 kişi içerisinde bulunmak (2010 ve 2011 KPSS sınavları birlikte değerlendirilecek olup, 50 nci aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.) . Süresi içerisinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen diğer bilgi ve belgeleri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına vermiş olmak, şartları aranır.

3- YAZILI VE SÖZLÜ SINAVDA BAŞARILI SAYILMA ŞARTLARI .

Yazılı sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan almak gerekir.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere, ortalama en az 70 puan almak gerekir.

Adayın, müfettiş yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılması için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 70 puan alması şarttır. Giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Başarı sırası bu nota göre tespit edilir.

4- YAZILI SINAV KONULARI

a) Kompozisyon : Genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular

b) Kamu Maliyesi: Maliye Teorisi, Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

c) Ekonomi : Ekonomi Teorisi, Mikro, Makro iktisat ve iktisadı Analizi, Ekonomi Politikası Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası Ekonomi, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar

ç) Hukuk : Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku, Sosyal Güvenlik ve iş Hukuku,

d) Muhasebe : Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi,

e) Yabancı Dil: ingilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi Eczacılık fakülteleri mezunlarından alınacak müfettiş yardımcıları adayları için belirlenecek sorular, yukarıda sayılan kompozisyon ve yabancı dil alanından aynı, diğer konuların ise genel esasları ve genel bilgileri ile mesleki alanlarına ilişkin konularından hazırlanır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağırılmazlar.

İlanen duyurulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top