Connect with us

Hi, what are you looking for?

Güncel Haberler

Şırnak İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı

ŞIRNAK İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI ve ŞARTLARI

İçişleri Bakanlığı Şırnak Valiliği Şırnak İl Özel İdaresi emrinde, 657 sayılı devlet memurları kanununun 4/B maddesine ve 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 49 uncu maddesine göre çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı ve adedi belirtilen TH sınıfı münhal pozisyonlara, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar doğrultusunda personel alınacaktır.

ALINACAK 4/B PERSONEL;

2 adet İnşaat Mühendisi,

1 adet gıda mühendisi

1 elektrik teknikeri

1 çevre mühendisi

1 çözümleyici

ŞARTLAR:

A) Genel Şartlar;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum olmamak,

3) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı İşlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, İrtikâp, rüşvet hırsızlık, dolandıncılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

4) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

B) Özel Şartlar;

1) Şırnak il merkezi ve ilçelerinde, arazide çalışmaya engeli bulunmamak,

2) Mesleği ve branşına ait iş deneyimi, aldığı mesleki kurs ve seminerler, bilgisayar bilgisi, CAD programları bilgisi, sürücü belgesi v.b. tercih nedenidir,

3) Alımlar mülakat yöntemiyle yapılacaktır,

4) Şahsen müracaatlar geçerlidir (posta veya internet üzerinden müracaatlar geçersizdir),

C) İstenen Belgeler;

1) Başvuru dilekçesi (isim, adres ve telefon açık ve net yazılmalıdır),

2) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve sureti,

3) Nüfus cüzdanı sureti,

4) İkametgâh belgesi,

5) Özgeçmiş (CV),

6) 3 adet fotoğraf (son 3 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır)

D) Başvuru ve Sınav Bilgileri;

1) Başvuru Adresi: Şırnak İl Özel İdaresi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, TEL: 0486 2161039 ŞIRNAK

2) Son Başvuru Tarihi ve Saati: 19.03.2012 Pazartesi – Saat 10.00’a kadar,

3) Mülakat Yeri: Şırnak İl Özel İdaresi,

4) Mülakat Tarihi: 19.03.2012 Pazartesi Saat 14.00’da yapılacaktır.

5) Sonuçlar İl Özel İdaresi İlan Panosunda www.Şırnakozelidare.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

2 Comments

2 Comments

  1. mehmet

    Nisan 13, 2012 at 1:39 am

    ben bankacılık sigorta okuyorum ben katılabiliyormuyum

  2. ali kaya

    Mart 23, 2012 at 9:44 am

    Kişiye hazırlanan kadro.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler

Kamu Personel

Binted personel alımı, BİNTED; Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat Ve Ticaret Ltd. Şti. olarak açılmaktadır. Vizyonunu ise işinde uzman, alanında örnek...

Özel Sektör İlanlar

Boyner Holding bünyesinde bulunan Altınyıldız konfeksiyon fabrikaları 1952 yılından beri faaliyetlerine başlamıştır. Türk kumaşını dünyaya tanıtan marka hedefiyle yurt dışına ihracatta gerçekleştiren Altınyıldız dünyanın...

Güncel Haberler

Rekor sayıda sözleşmeli personel alımları başlıyor. Tam 5 bin 13 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Karar Kuvvetleri Komutanlığından yapılan duyuruya göre 287 sofor, 108 asci, 154...

Güncel Haberler

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un ÇANKAYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir. HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI DİKİMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ Son Başvuru Tarihi : 10 Ağustos 2011 Yayınlanma Tarihi...