SGK 200 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı Alımı 2012

SGK, KPSS113 ten 75 ve uzeri alıp, basvuranlar arasındaki en yüksek puanlı 400 kisi arasindan, 200 Sosyal Guvenlik Denetmen yardımcısı alacak

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Sosyal Güvenlik Denetmeni olarak yetiştirilmek üzere, Kurumumuz taşra teşkilatına 200 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olmak.

2. En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmışyurt dışındakiyüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

3. Sınavın yapıldığı gün itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.

4. Görevinidevamlıolarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

5. ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 veya 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, KPSSP113 puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmak ve kontenjanın 2 katı 400 aday arasına girmek, (son sıradaki adayla eşit puana sahip adaylar sınava çağrılacaktır.)

6. Kurumca açılan giriş sınavlarında iki defadan fazla başarısız olmamak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE İSTENİLEN BELGELER

Başvuru, aşağıda sayılan belgelerle birlikte 13/02/2012 tarihinden 24/02/2012 tarihi saat 17:30’a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziya Bey Cad. No:6 Balgat/ANKARA adresine elden veya posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve süresi içerisinde belirtilen adrese ulaşmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

İstenen Belgeler:

1. www.sgk.gov.tr. adresinden temin edilecek ve adayın kendi el yazısı ile doğru, okunaklı ve eksiksiz olarak doldurulacak İş Talep Formu.

2. Öğrenim veya çıkış belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği.

3. KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.

4. 2 adet arkası isim yazılı fotoğraf. (4,5X6 ebadında) Aslı ibraz edilmek kaydıyla getirilen belgelerin fotokopileri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları taşımadığı halde yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.

III-SINAVIN ŞEKLİ

Sınav, adayların IV bölümünde belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi ve bir konuyu kavrayıp özetleme ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati temsil kabiliyeti davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle sözlü olarak yapılacaktır.

IV- SINAVIN KONULARI

a) Kamu maliyesi:

1) Maliye teorisi (kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi).

2) Maliye politikası.

3) Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi.

b) iktisat:

1) İktisat teorisi (mikro iktisat, makro iktisat ve iktisadi analiz).

2) İktisat politikası.

3) Para teorisi ve politikası.

4) Uluslararası iktisat.

5) Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar.

c) Hukuk:

1) Anayasa hukuku.

2) Medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç).

3) Borçlar hukuku.

4) Ticaret hukuku (ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku).

5) İdare hukuku ve idari yargılama usul hukuku.

6) İş ve sosyal güvenlik hukuku

ç) Muhasebe:

1) Genel muhasebe.

2) Mali tablolar analizi.

V- SINAVIN YERİ VE TARİHİ

Sınav 16-21/04/2012 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olup, sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav tarihleri 05-09/03/2012 tarihleri arasında www.sgk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

VI- DEĞERLENDİRME

Sınav, Komisyon tarafından değerlendirilecek olup, başarılı sayılmak için Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sınav sonucu belirlenen başarı listesi www.sgk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

VII-DİĞER HUSUSLAR

Giriş sınavı sonucunda başarılı olan adayların, tebliğ tarihinden itibaren, belirtilen belgeler ile on gün içerisinde yazılı olarak yapacakları başvuru üzerine durumlarına uygun Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı kadrolarına atamaları yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hanen duyurulur.

5 Replies to “SGK 200 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı Alımı 2012”

 1. ENVER SAKA dedi ki:

  KARDEŞİM BENİM BİR ARKADAŞIM VAR İTÜ DEN MEZUN ALMANCA VE FARNSIZCA ,İNGİLİZCE SIRPÇA BİLMESİNE RAĞMAN ÖZEL SEKTÖRDE 850 TL ÇALIŞIYORDU.ŞİMDİ ANTALYADA OTELDE ÇALIŞIYOR. 5000 TL MAAŞ ALIYORMUŞ.İSTERSEN OTELİN ADINI SANA ALIVEREYİM.

 2. Tarık Dursun dedi ki:

  Odtü Elektrik-Elektronik ve Matematik Çift Anadal mezunuyum. Yine Odtü’de EE’de yüksek lisans yaptım. Doktora çalışmasına başlamıştım ama özel sektörde çalışmanın benim için daha doğru olacağına inandığım için doktorayı bıraktım. Uzmanlık alanım telekomünikasyon ama kontrol, enerji ve sinyal işleme alanlarında da yeterli bilgim var. İngilizcem süper, Almanca ve Fransızca da biliyorum. Bilgisayar bilgisi konusunda kendimi tek geçerim. Takım çalışmasına da uyarım, yeri geldiğinde tek başıma her şeyin üstesinden gelmeyi de. Siz bana güvenin yeter! Beklediğim: aylık 3000 TL maaş, üç ayda bir çift maaş, 10 yıl içinde yönetici konumuna gelme garantisi.

 3. erhan çelik dedi ki:

  E.SINIFI EHLİYET SAYBİYİM İŞ ARIYORUM:YARDIMÇI OLURSANIZ SEVİNİRRİM
  İSTANBUL/ESENLER: 05345719163:ERHAN

 4. oktay KİZİR dedi ki:

  güvenlik kimlik kartım var (silahlı)3 yıllıık deneyimim var ve şöförlüğüm çok çok iyi bilgisayar kulanmayı iyi biliyorum ve sizlerle çalışmak isterim tel:05445398260

 5. atilla dedi ki:

  e sınıv serc oto boyac 5374972582

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top