Connect with us

Hi, what are you looking for?

Güncel Haberler

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Alım İlanı


            T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

Bu Kılavuz Sahil Güvenlik Komutanlığında Sözleşmeli Astsubay olmak için başvuran adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Meslek olarak astsubaylığı ve denizciliği, kurum olarak bizi seçtiğiniz için sizi kutluyor ve başarılar diliyoruz.

Sahil Güvenlik Komutanlığı

2011

SON BAŞVURU TARİHİ : 20 Ekim 2011

(20 EKİM 2011 TARİHİNDEN SONRA GELEN MÜRACAATLAR GEÇERSİZDİR)

(PARA İLE SATILAMAZ)

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

2011 YILI SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY

ALIMLARI SINAVLARINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE !

1. SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

2. BU KILAVUZU SINAV SONUÇLARI ELİNİZE GEÇİNCEYE KADAR SAKLAMANIZ YARARINIZA OLACAKTIR.

3. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREBİLECEK YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI KARARLARI İLE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ KARARLARI GEREKLİ KILDIĞI TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI BÜNYESİNDE

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY OLMA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

1. YASAL DAYANAK :

4678 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkındaki Kanun’a dayanılarak, dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğrenimi ve dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitiren bayan ve erkeklerden Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyacı bulunan sınıf ve branşlarda sözleşmeli astsubay alımı yapılmaktadır.

2. KILAVUZDA GEÇEN BELLİ BAŞLI TANIMLARIN ANLAMLARI :

a. Sözleşme : Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sözleşmeli astsubay adaylarından, askeri eğitimi başarıyla tamamlayanlar arasında yapılan ve üç yıldan az, dokuz yıldan fazla olmamak üzere hizmet yükümlülüğü getiren yazılı bir belgedir.

b. Ön Sözleşme : Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlik, karargah, kurum ve kuruluşları ile sözleşmeli astsubay adayları arasında askeri eğitime alınmaları konusunda yapılan ve askeri eğitim dönemi başlangıcı ile astsubaylık nasıp kararnamesinin onay tarihine kadar geçecek süreyi kapsayan sözleşmedir.

c. Sözleşmeli Astsubay Adayı : Sözleşmeli astsubay yetiştirilmek amacıyla ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınanlardır.

ç. Sözleşmeli Astsubay : Kendileri ile sözleşme yapılarak astsubay nasbedilen; astsubay çavuş, astsubay kıdemli çavuş, astsubay üstçavuş ve astsubay kıdemli üstçavuş rütbelerini haiz astsubaylardır.

d. Askeri Eğitim : Sözleşmeli astsubay adaylarına okul, kurum, sınıf okulu, kıtalar veya eğitim merkezlerinde yaptırılacak olan temel askerlik ile astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimidir.

3. ALIM YAPILACAK BRANŞLAR :

Branş Kaynaklar (Erkek ve Bayan) Kontenjan
İkmal a. İktisat, b. İş İdaresi, c. İş İdaresi ve İktisat, ç. İşletme, d. İşletme Bilgi Yönetimi, e. İşletme Enformatiği, f. İşletme Mühendisliği, g. İşletme, Muhasebe ve Ticaret Öğretmenliği, ğ. İşletme-Ekonomi/İşletme-İktisat, h. Lojistik Yönetimi, ı. Maliye, i. Maliye-Muhasebe, j. Muhasebe, k. Muhasebe Bilgi Sistemleri, l. Muhasebe ve Finans/Finansal Yönetim, m. Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, n. Muhasebe-Finansman, o. Muhasebe-İşletme Öğretmenliği, ö. Yönetim Bilimleri, p. Yönetim ve Organizasyon lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak 3
a. Finans, b. Finans ve Muhasebe, c. Genel İşletme, ç. İş İdaresi, d. İşletme/İşletmecilik, e. İşletme Yönetimi, f. Lojistik, g. Lojistik Yönetimi, ğ. Maliye, h. Muhasebe ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak

4. ARANILAN GENEL KOŞULLAR :

a. Genel Koşullar:

(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

(2) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(3) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

(b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22.05.1930 tarihi ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden, mahkûm olmamak,

(4) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler ile halen görev yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicil, sicil tam notunun %85 veya daha üstünde olmak, halen görevde iken müracaat edenlerin ayrıca, sıralı üstlerinden sözleşmeli astsubay olmaya layık olduklarına dair olumlu nitelik belgesi düzenlenmek,

(6) Yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak,

(7) Yabancı uyruklu kişilerle evli olanlar bu durumlarını belirten dilekçelerini, evlilik belgesi fotokopileri ile birlikte başvuru tarihleri arasında “Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı PK:418 Yeni Liman 07050 / ANTALYA” adresine iadeli taahhütlü olarak göndereceklerdir.

Bu durumdaki adayların müracaatlarının değerlendirilmesi (kabul ve reddedilmesi) Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

b. Öğrenim Durumu ile İlgili Koşullar:

(1) Sözleşmeli astsubaylığa müracaat edebilmek için madde 3’te belirtilen en az 4 yıl süreli lisans programları veya ön lisans programlarından mezun olmak veya en geç ön sözleşmeye davet edilip imzalayacağı muhtemelen Şubat 2012 tarihe kadar mezun olabilecek durumda olmak.

Lise ve dengi okul mezunu adayların sözleşmeli astsubaylığa müracaatları kabul edilmez.

(2) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden, diplomalarının denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)nca onaylanmış olmak,

(3) Türk Silahlı Kuvvetlerinden, askerî ve sivil okullardan herhangi bir sebeple çıkarılmamış olmak.

c. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar:

(1) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat tarihinde; dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğrenimi bitirenler için yirmi yedi yaşından; dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler için yirmi beş yaşından gün almamış olmak.

(2) Düzeltilmiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağlamayan ancak, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağlamaları durumunda, 0 242 259 13 76 numaralı telefonunu mesai saatleri içinde aramaları halinde, bu adayların durumları incelenecek ve giriş koşullarını taşıyanlar başvuru için bilgilendirileceklerdir. (Başvuru tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre giriş koşulunu taşımadığı halde, başvuran adayların bütün işlemleri iptal edilecektir.)

(3) Herhangi bir hastalığa bağlı olmama koşuluyla, bayanlar için en az 164 cm., erkekler için en az 169 cm. boyunda olmak ve Sayfa-16/17’de belirtilen boy-kilo değerleri arasında olmak (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu / eşofman ile ölçülür.).

ç. Sağlık İle İlgili Koşullar:

(1) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler esas olmak üzere; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısı düzgün olmak. Frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban ve yanık izleri, vücudunda dövme, konuşmasında pelteklik, tutukluk, kekemelik, ayaklarında düztabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü, sürekli ilaç kullanmayı gerektiren herhangi bir rahatsızlığı vb. diğer sağlık kusurları bulunmamak.

(2) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen sözleşmeli astsubay adayları ile ilgili gerekli sağlık kriterlerini taşımak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden, kazanmış olduğu sınıf ile ilgili “……………… sınıfında sözleşmeli astsubay olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak.

d. Diğer Koşullar:

TSK’da sivil memur veya işçi olarak görevli olanlardan, sözleşmeli astsubaylığa müracaat edenler için sıralı sicil amirlerinden Sayfa-18de yer alan “Sözleşmeli astsubay olur.” kararlı nitelik belgesi alınacaktır. Aday olarak seçilenlerden kıta veya kurumda üç ay görev yapmamış olanların nitelik belgeleri üç ayı doldurmalarını müteakip tanzim edilerek gönderilecek, bu durumda adaylara konuyu açıklayıcı belge verilecek ve aday mülakata gelirken getirecektir.

5. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER :

a. Mezun olduğu üniversiteden alınan lisans diploması veya mezuniyet belgesinin tıpkıçekimi.

b. Üniversite öğrenimini yurt dışında bitirenler için Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)nca onaylı denklik belgesinin tıpkıçekimi.

c. Varsa lisans üstü öğrenimine ait diploma veya mezuniyet belgesinin tıpkıçekimi.

ç. Halen uzman erbaş olarak hizmetini yapmakta olanlar için Sayfa-19’da yer alan nitelik belgesi (Üç sicil amirini de kapsayacak şekilde düzenlenecektir.).

d. Türk Silahlı Kuvvetlerinde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar için Sayfa-18’de yer alan nitelik belgesi (Üç sicil amirini de kapsayacak şekilde düzenlenecektir.).

e. Kısa dönem erbaşlar için Sayfa-20’de yer alan nitelik belgesi (Üç sicil amirini de kapsayacak şekilde düzenlenecektir.).

f. Kendisi, anne, baba ve kardeşleri ile evli ise eşini kapsayan vukuatlı nüfus kayıt örneği veya tıpkıçekimi.

g. Son 3 ay içinde çektirilmiş, son halini gösterir 4 adet 4,5x6cm. ebadında renkli vesikalık fotoğraf.

ğ. Sivil kaynaktan başvuranlar için örneği Sayfa-21’de yer alan dilekçe.

h. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan adaylar için örneği Sayfa-22’de yer alan dilekçe (Adaylara ait nitelik belgeleri ile diğer başvuru evrakları görev yaptığı birlikleri tarafından “ÖZEL” gizlilik derecesinde ve “Yalnız Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı Açabilir.” ibareli olarak gönderilecektir.)

NOT : 1. Sayfa-21 ve 22’de bulunan dilekçe örneklerine uygun hazırlanmayan dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

2. Başvuru belgeleri, aday müracaatlarının kabul edilmemesi veya alım aşamalarının herhangi bir aşamasında elenmeleri durumunda geri iade edilmeyecektir. Bu kapsamda adaylar; diploma, öğrenim denklik, yüksek lisans/doktora mezuniyet belgelerinin asıl nüshalarını göndermeyeceklerdir.

6. BAŞVURU YÖNTEMİ :

a. Giriş koşullarını taşıyan adaylar, başvurularını 12 Eylül – 20 Ekim 2011 tarihleri arasında postayla veya şahsen “Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı PK:418 Yeni Liman 07050 / ANTALYA” adresine yapacaklardır. 20 Ekim 2011,

saat 17:00’dan sonra belirtilen adrese ulaşacak posta ve başvurulara işlem yapılmayacaktır.

b. Eksik belge gönderen veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranların dilekçelerine işlem yapılmayacaktır.

c. Başvuruları kabul edilen adayların (yazılı sınava katılacak adayların) isimleri ile sınav tarihleri ve sınav yerlerine ilişkin bilgiler, 25 Ekim 2011 tarihinden sonra Sahil Güvenlik Komutanlığının “www.sgk.tsk.tr” internet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

ç. Sözleşmeli astsubay başvuru ve giriş koşullarını taşımadığı halde, bilerek yanlış ve farklı bilgiler vererek seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi, kabul işlemleri durdurularak, iptal edilecektir.

7. UYGULANACAK SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ :

a. Ön kayıtları yapılarak Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sayfasında başvurularının kabul edildiği tebliğ edilen adaylar sırasıyla;

(1) Genel kültür ve meslek bilgisi sınavına,

(2) Fiziki yetenek testlerine,

(3) Mülakata,

tabi tutulacaklardır. Sınavların yapılacağı merkez/merkezler bilahare duyurulacaktır.

b. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki sınava giremezler.

8. YAZILI SINAVLAR :

a. İkmal sınıfı için müracaat eden sözleşmeli astsubay adaylarına 50 genel kültür ve 50 meslek bilgisi olmak üzere toplam 100 soru sorulacaktır.

b. Sınav soruları çoktan seçmeli ve 5 seçenekli olarak hazırlanacaktır. Her bir yanlış cevap için doğru cevaptan 0,25 oranında puan kırılır.

c. Genel kültür sorularının konuları aşağıda belirtilmiştir.

(1) Türkçe

(2) İnkılap Tarihi

(3) Atatürkçülük (Türk Devlet ve Fikir Hayatı, Ekonomik Hayat ile İlke ve İnkılapları)

(4) Milli Coğrafya

(5) T.C. Anayasası

(6) Lozan Antlaşması

(7) Montrö Sözleşmesi

(8) 1947 Paris Sözleşmesi

(9) Birleşmiş Milletler

(10) NATO

(11) Aktüel Konular

ç. Meslek bilgisi sınavları, ön lisans ve lisans düzeyinde işletme ve iktisat müfredat programlarından uygun olarak hazırlanan sorulardan yapılacaktır.

d. Adayların sınavları optik okuyucu ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir.

e. Değerlendirme sonucunda; genel kültür sınavından 50 puan üzerinden 30 puan ve daha yukarı, genel yetenek/meslek bilgisi sınavından 50 puan üzerinden 35 puan ve daha yukarı not alan veya her iki sınavdan toplam 100 puan üzerinden 70 ve daha yukarı not alanlar başarılı sayılır ve fiziki yetenek testlerine katılmaya hak kazanırlar.

f. Yazılı sınavlarla ilgili diğer hususlar sınav talimatında açıklanır. Adayların yazılı sınavlara gelirken yanlarında siyah tükenmez kalem, kurşun kalem, silgi, kalemtıraş bulundurmaları gerekmektedir.

9. YAZILI SINAVI KAZANAN ADAYLARIN FİZİKİ YETENEK TESTLERİ İLE MÜLAKATA GELİRKEN GETİRECEĞİ BELGELER :

a. Öz geçmiş,

b. Aday Bilgi Formu (Sınav sonuçları ile birlikte internette yayınlanacaktır.),

c. Yetkili makamlarca (muhtarlık veya noter) onaylanmış, kendisine, annesine, babasına ve evli ise eşine ait fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti (nüfus cüzdanı fotokopisi noter tasdikli olsa dahi kabul edilmez, fotoğrafları son üç ay içinde çekilmiş olmayanlar ile fotoğrafsız nüfus cüzdanı sureti getiren adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.),

ç. Bitirdiği okulda okuduğu süre ve dersleri belirten Not Durum Belgesi (Transkript)nin aslı veya noter/öğrenci işlerince onaylı örneği,

d. Adayın kendisine ait Cumhuriyet Başsavcılığından veya Adli Sicil Müdürlüklerinden alınmış arşiv kaydını da içeren Adli Sicil Belgesinin aslı (Adli sicil kaydı bulunanlar ilgili mahkeme kararının fotokopisini de getirecektir.).

10. FİZİKİ YETENEK TESTLERİ :

a. Yazılı sınavı kazanarak fiziki yetenek testlerine gelen adayların, söz konusu testlere başlamadan önce giriş koşullarında ve erkek adaylar için Sayfa-16’da, bayan adaylar için Sayfa-17’de belirtilen boy ve kilo koşullarını taşıyıp taşımadıkları ölçülür. Öngörülen koşulları taşımayan adaylar başarısız sayılır ve fiziki yetenek testlerine alınmazlar.

b. Fiziki yetenek testlerinde adaylar; 3000 m koşu, şınav ve mekikten oluşan testlere tabi tutulurlar.

c. Adaylara uygulanacak fiziki yetenek testlerinin barajları, erkek adaylar için Sayfa-23’de, bayan adaylar için Sayfa-24’te belirtilmiştir.

ç. Testlerin her birinden 100 puan üzerinden 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Fiziki yetenek testlerinde belirtilen barajı geçemeyen adaylar diğer aşamalara katılamazlar.

d. Adayların fiziki yetenek notu mekik, şınav ve koşu testlerinden aldıkları notların toplamının üçe bölümünden elde edilen nottur. Adayların fiziki yetenek notları sıralama notlarına dâhil edilmez.

e. Adayların fiziki yetenek testleri için yanlarında spor malzemesi bulundurmaları gerekmektedir.

f. Fiziki yetenek testlerine katılan adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir.

g. Fiziki yetenek testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (Ameliyatlı, hamile, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler.

11. MÜLAKAT :

Mülakatta aşağıdaki hususlara dikkat edilir. Her konu 10 tam puan üzerinden değerlendirilir. 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.

a. Dış görünüm.

b. Anlatım Yeteneği.

c. Konuşma Düzgünlüğü.

ç. Kendine Güveni.

d. Askerliğe Uygunluğu.

12. DEĞERLENDİRME VE SEÇİM :

a. Yapılan sınavlar sonucunda belirlenen barajları aşan tüm adayların; genel kültür sınav notu, meslek bilgisi/genel yetenek sınav notu ile mülakat notu ortalaması, başarı notunu oluşturur. (Fiziki yetenek değerlendirme testinden alınan puanların genel sıralamaya etkisi yoktur.)

b. Başarı notları dikkate alınarak adaylar kendi aralarında sıralanır.

c. Yapılan fiziki yetenek, genel kültür ve meslek bilgisi sınavları ile mülakattan başarılı olan adayların sıralamasında;

(1) Yüksek lisans yapanlara ilave 5 puan verilir,

(2) Doktora eğitimini tamamlamış olanlara ilave 10 puan verilir.

ç. Nihai başarı sıralamasına göre planlı kontenjan kadar adayın temin işlemleri başlatılır.

13. SONUÇLARIN ADAYLARA DUYURULMASI VE SONRASINDA YAPILACAK İŞLEMLER:

a. Sonuçlar adaylara, “http://www.sgk.tsk.tr” internet adresi vasıtasıyla duyurularak, asıl ve yedek adayların yapacakları işlemler belirtilecektir.

b. Başarılı ilan edilen asıl ve yedek adaylar; Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığı koordinesinde kazanmış olduğu sınıf ile ilgili “ …………… sınıfında sözleşmeli astsubay olur.” kararlı sağlık kurulu raporu almak üzere tam teşekküllü asker hastanesine sevk edilecektir.

c. Sınavların tüm aşamalarında başarılı olarak asıl ve yedek sırada ilan edilen adaylar hakkında ilgili mevzuat esaslarına göre güvenlik soruşturmaları yaptırılacaktır.

14. ÖN SÖZLEŞME İŞLEMLERİ :

Alımı uygun görülen adaylar ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı Dikmen Cad. Merasim Sk. Nu.:10 Bakanlıklar/ANKARA adresinde Şubat 2012 ayı içerisinde ön sözleşme yapılır.

15. SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ADAYLARININ KATILACAĞI EĞİTİMLER :

a. Sözleşmeli astsubay adayları muhtemelen Nisan-Ağustos 2012 tarihleri arasında Jandarma Okullar Komutanlığında “Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (ATASAK)”ne alınacaklardır.

b. Askerlik yükümlülüğünü daha önce kısmen veya tamamen yerine getirmiş adaylar da söz konusu eğitime katılacaklardır.

c. Eğitimde başarılı olamayan adaylarla sözleşme yapılmaz ve işlemleri iptal edilir.

16. SÖZLEŞME YAPILMASI :

a. Askeri eğitimi başarı ile tamamlayan sözleşmeli astsubay adayları 3 yıldan az, 9 yıldan fazla olmamak üzere sözleşme imzalarlar. Sözleşme süreleri azami ve asgari sınırlar içerisinde kalmak koşulu ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca konulacak prensipler doğrultusunda, ihtiyaçlara göre Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığı tarafından belirlenir.

b. Sözleşmeli astsubay adayları, astsubaylığa nasıp kararnamelerinin onaylanmasını müteakip 30 Ağustos 2012 tarihinden geçerli olmak üzere Astsubay Çavuş rütbesiyle astsubaylığa nasbedilirler.

17. ATANMA :

Sözleşmeli astsubayların, sözleşmeyi imzalamalarını müteakip, sınıf ve branşlarına uygun kadrolara atamaları yapılır.

18. SÖZLEŞMELİ ASTSUBAYLARIN KATILACAĞI EĞİTİMLER :

Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimini başarı ile bitirerek kendileriyle sözleşme yapılan ve astsubay nasbedilenler; atandıkları görev yerlerinde görev başı eğitimine/meslekleri ile ilgili staj eğitimine tabi tutulur.

19. SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ VE UZAMASI :

a. Görevde iken sözleşmesini yenilemek isteyenler sözleşme süresi sona erme tarihinden 6 ay önceden başlamak suretiyle dilekçe ile ilk amirine müracaat eder. Bu dilekçeler, Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Uygun görülenlerin sözleşmesinin yenileneceği, sözleşmenin bitiminden en az 3 ay önce bildirilir.

b. Sözleşme, ilgili sözleşmeli astsubayın talebinin idarece kabul edildiğinin bildirilmesi ile yenilenir.

c. Yukarıdaki işlemler sözleşmenin bitiminden en az 3 ay önce bitirilir.

ç. Her sözleşme süresinin sona erme tarihinden en az 3 ay önce taraflar sözleşmeyi yenileyeceklerine dair yazılı bildirimde bulunmadıkları taktirde sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

20. SÖZLEŞMENİN FESHİ :

a. Sözleşmeli astsubay adaylarının ön sözleşmeleri aşağıdaki nedenlerle sürenin bitiminden önce feshedilebilir.

(1) Askerî eğitim esnasında, yetkili kurullarca başarısız veya disiplinsiz olduğuna karar verilmek.

(2) Yetkili sağlık kurullarınca askerî eğitime ve/veya göreve devam edemez kararı verilmiş olmak.

(3) Sözleşmeli astsubay adayı olma şartlarının herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılmak veya sözleşme süresi içinde bu şartlardan herhangi birini kaybetmek.

(4) Askerî eğitimin üçte birine çeşitli nedenlerle katılmamak.

b. Sözleşmeli astsubayların sözleşmeleri aşağıdaki nedenlerle, sözleşmesinin bitiminden önce fesih edilebilir.

(1) Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları / Eğitim Merkezi Komutanlıkları Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri gereğince, sınıf okullarındaki eğitim ve öğretimde başarısız olmak,

(2) Disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapamayacağı, sıralı sicil üstlerinin düzenleyeceği sicil ve kanaat raporu ile anlaşılmak,

(3) Yetersizlik nedeniyle kendisinden istifade edilemeyeceği, sıralı sicil üstlerinin düzenleyeceği sicil belgesi ile anlaşılmak,

(4) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

(b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmak.

(5) Taksirli suçlar hariç olmak üzere adli veya askeri mahkemeler tarafından bir ay ve daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmak.

(6) Disiplin mahkemelerince verilen bir mahkûmiyet hükmü üzerine, son olarak verilen oda veya göz hapsi cezası da dâhil olmak üzere, kararın kesinleştiği tarihten itibaren geriye doğru son bir yıl içinde, toplam otuz gün ve daha fazla oda veya göz hapsi cezasına mahkûm olmak.

(7) Yasa dışı faaliyetlerde bulunmak, tutum ve davranışlarıyla bu görüşleri benimsediği tespit edilmek.

(8) Sözleşmeli astsubay olmak için gerekli nitelik ve şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılmak veya sözleşme süresi içinde bu niteliklerinden herhangi birini kaybetmek.

(9) Yabancı uyruklu kişilerle yapılan evliliklerde, evlilikleri ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmemek ve çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybetmek veya Türk vatandaşlığından çıkarılmak.

(10) Yetkili sağlık kurullarınca verilen kararlara göre sözleşmeli astsubay olarak göreve devamı mümkün olmamak.

(11) İstihdam edildikleri sınıflarda görev yapamayacaklarına dair yetkili sağlık kurullarınca karar verilenlerden, idarece başka bir sınıfta istihdamına gerek duyulmamak.

(12) Sözleşmenin yapılmasını müteakip; barışta ve savaşta, görevini icra ederken veya görevi dolayısıyla bir saldırıya, kazaya uğrayan ya da bir meslek hastalığına yakalananlar hariç olmak üzere, bir sözleşme yılı içinde, tedavi kurumlarında yatarak tedavi olma süreleri ile aylıklı doğum izni hariç olmak kaydıyla, alınan hava değişimi, istirahat ve benzeri sıhhi izin süresi toplamı doksan günü geçmek.

21. MUVAZZAF ASTSUBAYLIĞA GEÇME :

Muvazzaf astsubaylığa geçme şartları;

a. 4-12’nci fiili hizmet yılları içinde olmak.

b. Muvazzaf astsubaylığa geçmek isteğini belirten dilekçe ile ilk amirine müracaat etmek.

c. Başvurduğu yıla kadar almış olduğu sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun %90 veya daha fazlası olmak.

ç. Muvazzaf astsubaylığa geçmesinin uygun olduğu sıralı sicil amirlerince düzenlenecek nitelik belgesi ile belirlenmiş olmak.

d. Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılacak sınavda başarılı olmak ve belirlenen kontenjana girmek.

Bu şekilde muvazzaf astsubaylığa geçirilenler, astsubay naspedildikleri tarihten başlamak üzere onbeş yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler.

22. SAĞLANACAK ÖZLÜK HAKLARI VE SOSYAL İMKANLAR :

a. Özlük Hakları

(1) Sözleşmeli astsubayların rütbe bekleme süreleri muvazzaf astsubaylar ile aynıdır. Sözleşmeli astsubaylara, daha önceden yapmış oldukları lisansüstü eğitim, doktora ve doçentlik ile ilgili kıdem verilmez, sözleşmeli astsubaylar erken terfi hükümlerinden yararlanamazlar. Bununla beraber muvazzaf astsubaylığa geçiş yapan sözleşmeli astsubaylar tüm bu haklardan muvazzaf astsubaylar gibi istifade ederler.

(2) Sözleşmeli astsubaylar hakkında TSK Astsubay Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(3) Sözleşmeli astsubayların kıta, karargâh ve kurumlara atanmalarında, TSK Atanma ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(4) Sözleşmeli astsubayların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık işlemlerinde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 Sayılı TSK İç Hizmet Kanunu’nun muvazzaf astsubaylara ilişkin hükümleri uygulanır.

(5) Sözleşmeli astsubaylar, emsali muvazzaf astsubaylar ile aynı sosyal haklara sahiptir. Yıllık izin (30 gün planlı, 15 gün mazeret), özel durumlar için mazeret izni, yurt dışı izni ve sıhhi izinlerden muvazzaf astsubaylar gibi yararlanırlar.

b. Sosyal Haklar

(1) Puan durumuna göre askerî lojmanlardan istifade etme,

(2) Kendisi ve aile fertlerinin askeri sosyal tesislerden yararlanması,

(3) Askerî servis araçlarından istifade etme,

(4) Fakültede geçen öğrencilik süresini borçlanarak hizmetten saydırma, fiili çalışma süresine, belli süre yıpranma payı ilave edilmesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’na göre emekli olma hakkı,

(5) Lisan kursu, yurt içi ve yurt dışında hizmet içi eğitim, yurt içi ve yurt dışı toplantılarına iştirak ve yurt dışında inceleme, bilgi ve görgü artırma imkânıdır.

c. Mali Haklar

(1) Sözleşmeli astsubay adayları; kursa alınmalarını müteakip, ön sözleşmenin yapıldığı adaylık süresince aylığa hak kazanırlar. Ön sözleşme dönemindeki askerî eğitim süresince iaşe ve ibateleri devlet tarafından karşılanır. Sözleşme imzalanmasını müteakip, 926 Sayılı TSK Personel Kanunu’nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf astsubaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade ederler.

(2) Uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinde görevlendirilenler 2629 Sayılı Kanun esaslarından faydalanırlar.

(3) Sosyal Güvenlik Kurumu ve Ordu Yardımlaşma Kurumu ile İlişkileri:

(a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile ilgilendirilir ve bu Kanunların muvazzaf astsubaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalanırlar.

(b) 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Kanunu’na göre kurumun daimi üyesidir ve bu kurumun imkânlarından yararlanırlar. (Borç para alma, ev kredisi kullanma, konut edinme, emeklilikte birikmiş ikramiyeden yararlanma vb.)

(4) Sözleşmeli astsubaylardan 18’inci fiili hizmet yılını tamamlayanlardan aşağıdaki koşulları yerine getirenler rütbe verilmeksizin bir üst dereceye yükseltilirler:

(a) Son üç yıla ait sicil notu ortalaması sicil tam notunun %60 ve daha üstünde olmak.

(b) Bulunduğu derecede en az üç yılını ve bu derecenin üçüncü kademesinde bir yılını tamamlamış olmak.

Bunlara müteakip yıllarda da rütbe verilmeksizin olumlu sicil aldıkları her hizmet yılı için kademe ilerlemesi, yukarıdaki şartları taşımaları halinde ise her üç yılda bir derece ilerlemesi yaptırılır.

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIMLARI İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR KONUDA BİLGİ ALMAK İSTEDİĞİNİZDE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TELEFONA BAŞVURABİLİRSİNİZ.

TLF.NO : Tel.Nu.:0 242 259 13 76

Meslek olarak hem Askerliği, hem de Denizciliği seçtiğiniz için

sizi kutluyor ve başarılar diliyoruz.

Sizi bu büyük ve onurlu ailenin bir mensubu olarak görmekten mutluluk duyarız.

ERKEK ADAYLARDA ARANAN BOY- KİLO STANDARTLARI

BOY (CM) AĞIRLIK ALT SINIRI (KG) AĞIRLIK ÜST SINIRI (KG)
169 54 74
170 55 75
171 56 76
172 56 77
173 57 78
174 58 79
175 58 80
176 59 81
177 60 81
178 60 82
179 61 83
180 62 84
181 62 85
182 63 86
183 64 87
184 64 88
185 65 89
186 66 90
187 66 91
188 67 92
189 68 93
190 69 94
191 70 95
192 70 96
193 71 97
194 72 98
195 72 99
196 73 100
197 74 101
198 75 102
199 75 103
200 76 104
201 77 105
202 78 106
203 78 107
204 79 108
205 80 109
206 81 110
207 81 111
208 82 112
209 83 114
210 84 115

BAYAN ADAYLARDA ARANAN BOY- KİLO STANDARTLARI

BOY (CM) AĞIRLIK ALT SINIRI (KG) AĞIRLIK ÜST SINIRI (KG)
164 51 69
165 51 70
166 52 70
167 53 71
168 53 73
169 54 74
170 54 75
171 55 75
172 56 76
173 56 77
174 57 78
175 58 79
176 58 80
177 59 81
178 60 82
179 60 83
180 61 84
181 62 85
182 62 86
183 63 87
184 64 88
185 64 88
186 65 89
187 66 90
188 67 91
189 67 92
190 68 93
191 69 94
192 70 95
193 70 96
194 71 97
195 72 98
196 72 99
197 73 100
198 74 101
199 75 102
200 76 104
201 76 105
202 77 106
203 78 107
204 79 108
205 79 109
206 80 110
207 81 111
208 82 112
209 83 113
210 83 114

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY OLMAK İSTEYEN SİLAHLI KUVVETLERDE GÖREVLİ SİVİL MEMUR VE İŞÇİLER İÇİN NİTELİK BELGESİ

KENDİSİNİN FOTOĞRAFI

GÖREVİ :

ADI VE SOYADI :

BABA ADI :

MEMLEKETİ :

DOĞUM TARİHİ :

SINIFI :

BRANŞI :

SİLAHLI KUVVETLERE

EŞİNİN FOTOĞRAFI

GİRİŞ TARİHİ :

AYLIK DERECE VE

KADEMESİ :

BULUNDUĞU DERECEYE

YÜKSELİŞ TARİHİ :

SİCİL NUMARASI :

T.C.KİMLİK NO :

RESMİ MÜHÜR VE İMZA

SIRA NO CEVAPLANDIRILACAK BİLGİLER SİCİL AMİRLERİ
1 2 3
1. Genel Görünüşü, sosyal durumu
2. Askeri tavır ve hareketi
3. İtaati
4. Görevde sabır ve tahammülü
5. Sadakat ve bağlılığı
6. Tektik ve etraflıcı inceleme merakı
7. Düzgün söz söyleme kabiliyeti
8. Amirlik ve komutanlık yapabilme kabiliyeti
9. Kesin hüküm
10. Dolduranın Adı, Soyadı Rütbesi İmzası ve Tarih

NOT : 1. Sorular 1 nci, 2 nci ve 3 ncü sicil üstleri tarafından (Çok iyi, iyi, orta, zayıf)

şeklinde açık olarak cevaplandırılır.

2. Almış olduğu ceza ve mükâfatlar listesi nitelik belgesine eklenir.

3. Kesin Hüküm : (Astsubaylığa layıktır veya değildir.) şeklinde yazılır.

4. Doldurulduğunda “ÖZEL” gizlilik derecesi verilir.

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY OLMAK İSTEYEN UZMAN ERBAŞLAR İÇİN DÜZENLENECEK NİTELİK BELGESİ

KENDİSİNİN FOTOĞRAFI

EŞİNİN FOTOĞRAFI

GÖREVİ :

ADI SOYADI :

SINIF VE RÜTBESİ :

SİCİL NUMARASI :

NASBI :

T.C.KİMLİK NO :

RESMİ MÜHÜR VE İMZA

SIRA NO NİTELİKLER SİCİL AMİRLERİ
1 2 3
1. Uzman erbaş hizmeti süresi içinde almış olduğu sicillerin not toplamının ortalaması, sicil tam notunun % 85 ve daha fazlası mıdır ?
2. Ahlak, seciye ve karakter bakımından kusursuz ve iyi hal sahibi midir?
3. Askeri ruhu, disiplini ve itaati, her türlü tesirlere rağmen muhafaza edecek şekilde benimsemiş midir?
4. Maddi çıkarlara ve kötü alışkanlıklara düşkünlüğü var mıdır ?
5. Yıkıcı, bölücü faaliyetleri ve ideolojik eğitimleri var mıdır ?
6. Atatürk ilkelerine bağlı mıdır ?
7. Sözleşmeli astsubay olmasını engelleyecek durumu var mıdır?
8. Çalışkanlığı, azim ve iradesi, soğukkanlılığı, dayanıklılığı, durumlara uyma yeteneği
9. Güvenilme ve sadakat durumu
10. Görev için titizliği, sorumluluğu benimsemesi
11. Genel görünüşü, temizliği, kılık-kıyafeti, tavır ve hareketi
12. Genel kültür, terbiye, nezaket ve tevazuu
13. Zeka, kavrayış ve anlayış (Muhakeme) yeteneği
14. Anlatım, düşüncesini açıkça söyleme ve inandırma yeteneği
15. Muhite intibak, arkadaş edinme, kendini sevdirme ve kabul ettirme yeteneği
16. Eşinin ve ailesinin toplum içindeki durumu
17. Sözleşmeli astsubay olarak alınmasının uygun olup olmadığı ?
İmza ve Resmi Mühür : Adı ve Soyadı : Rütbesi : Sicil Numarası : Görevi :

NOT : 1. Niteliklerden 1-7 nolu niteliklere “Evet / Hayır”, 8-16 nolu niteliklere “Çok

İyi/İyi/Orta/Zayıf”, 17 nolu niteliğe “Uygundur / Uygun Değildir” şeklinde cevap verilir.

2. Almış olduğu ceza ve mükâfatlar listesi, varsa ilave görüşler nitelik belgesine eklenir.

3. Doldurduğunda “ÖZEL” gizlilik derecesi verilir.

KISA DÖNEM ERBAŞ/ERLER İÇİN NİTELİK BELGESİ

EŞİNİN

FOTOĞRAFI

KENDİSİNİN

FOTOĞRAFI

ADI SOYADI :

GÖREV YERİ :

SINIF VE RÜTBESİ :

MEMLEKETİ :

TERTİBİ :

T.C.KİMLİK NO :

SIRA NO NİTELİKLER SİCİL AMİRLERİ
1 2 3
1. Ahlak ve karakter bakımından kusursuz ve iyi hal sahibi midir ?
2. Disiplin ve itaati, her türlü tesirlere rağmen muhafaza edecek şekilde benimsemiş midir ?
3. Çalışkan azim ve iradeli, soğukkanlı ve dayanıklı mıdır ?
4. Güvenilir ve sadakatli midir ?
5. Maddi çıkarlara ve kötü alışkanlıklara düşkünlüğü var mıdır ?
6. Görevinde sorumluluğu benimser mi ?
7. Genel görünüşü, temizliği, kılık-kıyafeti, tavır ve hareketleri uygun mudur ?
8. Meslek bilgisini ve askeri ihtisasını geliştirme çabası var mıdır ?
9. Zeka, kavrayış ve anlayış (muhakeme) yeteneği uygun mudur ?
10. Anlatım, düşüncesini açıkça söyleme ve inandırma yeteneği var mıdır ?
11. Eşinin ve ailesinin sosyal yapısı uygun mudur ?
12. Yıkıcı, bölücü faaliyetleri ve ideolojik eğitimleri var mıdır ?
13. Atatürk ilkelerine bağlı mıdır ?
14. Sözleşmeli astsubay olmasını engelleyecek durumu var mıdır?
İmza ve Resmi Mühür : Adı ve Soyadı : Rütbesi : Sicil Numarası : Görevi :

AÇIKLAMA: 1. 1-13’ncü niteliklere Evet/Hayır şeklinde, 14 ncü niteliğe uygundur/uygun değildir şeklinde cevap verilir.

2. Varsa ilave görüşleri Ek olarak gönderilir.

3. Nitelik belgesini doldurmaya yetkili sicil üstleri;

4. Doldurulduğunda “ÖZEL” gizlilik derecesi verilir.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

SAHİL GÜVENLİK EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞINA

ANTALYA

1. Sahil Güvenlik Komutanlığının 2011 yılı sözleşmeli astsubay alımları giriş koşullarını taşıdığımı ve aşağıda belirttiğim bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyan eder, bilgilerin yanlış olması halinde sınav işlemlerinin iptalini kabul ederim.

2. İkmal sınıfından sözleşmeli astsubay olmak istiyorum. Sınav başvurumun kabul edilmesini, arz ederim.

TARİH

İMZA

ADI SOYADI

EKLER:

(Başvuruda istenen belgeler sırasıyla yazılacaktır.)

ADRES:

TLF.NO:

BAŞVURU BİLGİLERİ

1. T.C. KİMLİK NUMARASI :

2. DOĞUM TARİHİ : (Gün, ay ve yıl olarak yazılacaktır.)

3. ÖĞRENİM BİLGİLERİ :

a. Üniversite Adı :

b. Bölüm adı :

c. Mezuniyet Tarihi : (Gün, ay ve yıl olarak yazılacaktır.)

4. LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİMİ BİLGİLERİ: (Bu bölümü; lisansüstü öğrenimi tamamlamış adaylar dolduracaktır.)

a. Üniversite :

b. Enstitü :

c. Mezuniyet Tarihi : (Gün, ay ve yıl olarak yazılacaktır.)

5. TERHİS/ASKERLİK BİLGİLERİ: (Bu bölümü sadece askerlik görevi devam eden veya askerlik görevini tamamlamış erkek adaylar dolduracaktır.)

a. Kuvvet Komutanlığı :

b. Sınıf/Rütbe :

c. Sicil No :

d. Terhis tarihi : (Gün, ay ve yıl olarak yazılacaktır.)

TSK’DA GÖREV YAPAN ADAYLAR İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

SAHİL GÜVENLİK EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞINA

ANTALYA

1. Sahil Güvenlik Komutanlığının 2011 yılı sözleşmeli astsubay alımları giriş koşullarını taşıdığımı ve aşağıda belirttiğim bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyan eder, bilgilerin yanlış olması halinde sınav işlemlerinin iptalini kabul ederim.

2. İkmal sınıfından sözleşmeli astsubay olmak istiyorum. Sınav başvurumun kabul edilmesini arz ederim.

TARİH

İMZA

ADI SOYADI

EKLER :

(Başvuruda istenen belgeler sırasıyla yazılacaktır.)

ADRES :

(Yazışma adresleri posta kodu ile birlikte yazılacaktır)

TLF.NO :

(GSM ve ev telefon numaraları yazılacaktır)

BAŞVURU BİLGİLERİ

1. T.C. KİMLİK NUMARASI :

2. DOĞUM TARİHİ :

(gün, ay ve yıl olarak)

3. ÖĞRENİM BİLGİLERİ

a. Üniversite Adı :

b. Bölüm Adı :

c. Mezuniyet Tarihi :

(gün, ay ve yıl olarak)

4. LİSANS ÜSTÜ ÖĞRENİMİ BİLGİLERİ

(Bu bölümü; lisans üstü öğrenimi tamamlamış adaylar dolduracaktır.)

a. Üniversite :

b. Enstitü :

c. Mezuniyet Tarihi :

(gün, ay ve yıl olarak)

5. ASKERLİK BİLGİLERİ

(Askerlik görevini yapan adayların bilgileri yazılacaktır)

a. Kuvvet Komutanlığı :

b. Birliği :

c. Sınıf/Rütbe :

ç. Sicil No :

ERKEK ADAYLAR İÇİN FİZİKİ YETENEK TESTİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

ŞINAV 3000 METRE KOŞU MEKİK
TEKRAR 1 2 3 SÜRE DK. 1 2 3 SÜRE DK. 1 2 3 TEKRAR 1 2 3
40 100 12.00 100 17.20 28 40 52 40 100
39 98 12.10 97 17.30 26 38 50 39 98
38 96 12.20 94 17.40 24 36 48 38 96
37 94 12.30 91 17.50 22 34 46 37 94
36 92 12.40 88 18.00 20 32 44 36 92
35 90 100 1250 85 18.10 18 30 42 35 90 100
34 88 97 13.00 82 100 18.20 16 28 40 34 88 97
33 86 94 13.10 80 96 18.30 14 26 38 33 86 94
32 84 92 13.20 77 94 18.40 12 24 36 32 84 92
31 82 90 13.30 73 92 18.50 10 22 34 31 82 90
30 80 88 13.40 70 90 19.00 8 20 32 30 80 88
29 78 86 13.50 68 87 19.10 6 18 30 29 78 86
28 76 84 14.00 66 84 19.20 4 16 28 28 76 84
27 74 82 14.10 64 80 19.30 2 14 26 27 74 82
26 72 80 14.20 62 78 19.40 0 12 24 26 72 80
25 70 78 100 14.30 60 75 100 19.50 10 22 25 70 78 100
24 68 76 97 14.40 59 72 97 20.00 8 20 24 68 76 97
23 66 74 94 14.50 58 70 94 20.10 6 18 23 66 74 94
22 64 72 91 15.00 56 68 91 20.20 4 16 22 64 72 91
21 62 70 88 15.10 54 66 88 20.30 2 14 21 62 70 88
20 60 68 85 15.20 52 64 85 20.40 0 12 20 60 68 85
19 58 66 82 15.30 50 62 82 20.50 10 19 58 66 82
18 56 64 80 15.40 48 60 80 21.00 8 18 56 64 80
17 54 62 77 15.50 46 58 76 21.10 6 17 54 62 77
16 52 60 74 16.00 44 56 73 21.20 4 16 52 60 74
15 50 58 72 16.10 42 54 69 21.30 2 15 50 58 72
14 47 56 70 16.20 40 52 66 21.40 0 14 47 56 70
13 44 54 68 16.30 38 50 63 21.50 13 44 54 68
12 40 50 66 16.40 36 48 60 22.00 12 40 50 66
11 38 48 64 16.50 34 46 58 22.10 11 38 48 64
10 35 46 60 17.00 32 44 56 22.20 10 35 46 60
9 32 44 55 17.10 30 42 54 22.30 9 32 44 55
8 29 40 50 22.40 8 29 40 50
7 26 35 45 NOT : MEKİK HAREKETİ AYAK BİLEKLERİ TUTULARAK YARDIMLI YAPILDIĞINDA BU HAREKETTEN ALINAN NOT 1 NCİ GRUP İÇİN 20 PUAN 2 NCİ GRUP İÇİN 15 PUAN 3 NCÜ GRUP İÇİN 10 PUAN DÜŞÜRÜLÜR. 7 26 35 45
6 23 30 40 6 23 30 40
5 20 25 35 5 20 25 35
4 15 20 30 4 15 20 30
3 10 15 20 3 10 15 20
2 5 8 10 2 5 8 10
1 1 1 1 1 1 1 1

1’inci grup; 17-25 yaş, 2’nci grup; 26-30 yaş, 3’üncü grup; 31-35 yaş.

BAYAN ADAYLAR İÇİN FİZİKİ TESTİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

ŞINAV 3000 METRE KOŞU MEKİK
TEKRAR 1 2 3 SÜRE 1 2 3 SÜRE 1 2 3 TEKRAR 1 2 3
20 100 18.00 100 23.50 30 42 54 20 100
19 98 18.10 98 24.00 28 40 52 19 98
18 96 18.20 96 24.10 26 38 50 18 96
17 94 100 18.30 94 24.20 24 36 48 17 94 100
16 92 98 18.40 92 24.30 22 34 46 16 92 98
15 90 96 18.50 90 24.40 20 32 44 15 90 96
14 85 94 100 19.00 88 100 24.50 18 30 42 14 85 94 100
13 80 92 97 19.10 86 98 25.00 16 28 40 13 80 92 97
12 75 90 95 19.20 84 96 25.10 14 26 38 12 75 90 95
11 70 85 92 19.30 82 94 25.20 12 24 36 11 70 85 92
10 65 80 90 19.40 80 92 25.30 10 22 34 10 65 80 90
9 60 75 84 19.50 78 90 25.40 8 20 32 9 60 75 84
8 55 70 80 20.00 76 88 100 25.50 6 18 30 8 55 70 80
7 50 65 75 20.10 74 86 98 26.00 4 16 28 7 50 65 75
6 45 60 70 20.20 72 84 96 26.10 2 14 26 6 45 60 70
5 40 50 60 20.30 70 82 94 26.20 0 12 24 5 40 50 60
4 30 40 50 20.40 68 80 92 26.30 10 22 4 30 40 50
3 20 30 40 20.50 66 78 90 26.40 8 20 3 20 30 40
2 10 15 20 21.00 64 76 88 26.50 6 18 2 10 15 20
1 5 10 15 21.10 62 74 86 27.00 4 16 1 5 10 15
21.20 60 72 84 27.10 2 14
21.30 58 70 82 27.20 0 12
21.40 56 68 80 27.30 10
21.50 54 66 78 27.40 8
22.00 52 64 76 27.50 6
22.10 50 62 74 28.00 4
22.20 48 60 72 28.10 2
22.30 46 58 70 28.20 0
22.40 44 56 68 28.30
22.50 42 54 66 28.40
23.00 40 52 64 28.50
23.10 38 50 62 29.00
23.20 36 48 60 29.10
23.30 34 46 58 2920
23.40 32 44 56

NOT: Mekik hareketi, ayak bilekleri tutularak yardımlı yapıldığında bu hareketten alınan nottan;

1’İNCİ GRUP : 17-25 YAŞ 1 NCİ GRUP İÇİN 20 PUAN,

2’NCİ GRUP : 26-30 YAŞ 2 NCİ GRUP İÇİN 15 PUAN,

3’ÜNCÜ GRUP: 31-35 YAŞ 3 NCÜ GRUP İÇİN 10 PUAN DÜŞÜRÜLÜR.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Alım İlanı

23 Eylül 2011 13:31

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

Bu Kılavuz Sahil Güvenlik Komutanlığında Sözleşmeli Astsubay olmak için başvuran adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Meslek olarak astsubaylığı ve denizciliği, kurum olarak bizi seçtiğiniz için sizi kutluyor ve başarılar diliyoruz.

Sahil Güvenlik Komutanlığı

2011

SON BAŞVURU TARİHİ : 20 Ekim 2011

(20 EKİM 2011 TARİHİNDEN SONRA GELEN MÜRACAATLAR GEÇERSİZDİR)

(PARA İLE SATILAMAZ)

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

2011 YILI SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY

ALIMLARI SINAVLARINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE !

1. SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

2. BU KILAVUZU SINAV SONUÇLARI ELİNİZE GEÇİNCEYE KADAR SAKLAMANIZ YARARINIZA OLACAKTIR.

3. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREBİLECEK YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI KARARLARI İLE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ KARARLARI GEREKLİ KILDIĞI TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI BÜNYESİNDE

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY OLMA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

1. YASAL DAYANAK :

4678 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkındaki Kanun’a dayanılarak, dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğrenimi ve dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitiren bayan ve erkeklerden Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyacı bulunan sınıf ve branşlarda sözleşmeli astsubay alımı yapılmaktadır.

2. KILAVUZDA GEÇEN BELLİ BAŞLI TANIMLARIN ANLAMLARI :

a. Sözleşme : Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sözleşmeli astsubay adaylarından, askeri eğitimi başarıyla tamamlayanlar arasında yapılan ve üç yıldan az, dokuz yıldan fazla olmamak üzere hizmet yükümlülüğü getiren yazılı bir belgedir.

b. Ön Sözleşme : Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlik, karargah, kurum ve kuruluşları ile sözleşmeli astsubay adayları arasında askeri eğitime alınmaları konusunda yapılan ve askeri eğitim dönemi başlangıcı ile astsubaylık nasıp kararnamesinin onay tarihine kadar geçecek süreyi kapsayan sözleşmedir.

c. Sözleşmeli Astsubay Adayı : Sözleşmeli astsubay yetiştirilmek amacıyla ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınanlardır.

ç. Sözleşmeli Astsubay : Kendileri ile sözleşme yapılarak astsubay nasbedilen; astsubay çavuş, astsubay kıdemli çavuş, astsubay üstçavuş ve astsubay kıdemli üstçavuş rütbelerini haiz astsubaylardır.

d. Askeri Eğitim : Sözleşmeli astsubay adaylarına okul, kurum, sınıf okulu, kıtalar veya eğitim merkezlerinde yaptırılacak olan temel askerlik ile astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimidir.

3. ALIM YAPILACAK BRANŞLAR :

Branş Kaynaklar (Erkek ve Bayan) Kontenjan
İkmal a. İktisat, b. İş İdaresi, c. İş İdaresi ve İktisat, ç. İşletme, d. İşletme Bilgi Yönetimi, e. İşletme Enformatiği, f. İşletme Mühendisliği, g. İşletme, Muhasebe ve Ticaret Öğretmenliği, ğ. İşletme-Ekonomi/İşletme-İktisat, h. Lojistik Yönetimi, ı. Maliye, i. Maliye-Muhasebe, j. Muhasebe, k. Muhasebe Bilgi Sistemleri, l. Muhasebe ve Finans/Finansal Yönetim, m. Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, n. Muhasebe-Finansman, o. Muhasebe-İşletme Öğretmenliği, ö. Yönetim Bilimleri, p. Yönetim ve Organizasyon lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak 3
a. Finans, b. Finans ve Muhasebe, c. Genel İşletme, ç. İş İdaresi, d. İşletme/İşletmecilik, e. İşletme Yönetimi, f. Lojistik, g. Lojistik Yönetimi, ğ. Maliye, h. Muhasebe ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak

4. ARANILAN GENEL KOŞULLAR :

a. Genel Koşullar:

(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

(2) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(3) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

(b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22.05.1930 tarihi ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden, mahkûm olmamak,

(4) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler ile halen görev yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicil, sicil tam notunun %85 veya daha üstünde olmak, halen görevde iken müracaat edenlerin ayrıca, sıralı üstlerinden sözleşmeli astsubay olmaya layık olduklarına dair olumlu nitelik belgesi düzenlenmek,

(6) Yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak,

(7) Yabancı uyruklu kişilerle evli olanlar bu durumlarını belirten dilekçelerini, evlilik belgesi fotokopileri ile birlikte başvuru tarihleri arasında “Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı PK:418 Yeni Liman 07050 / ANTALYA” adresine iadeli taahhütlü olarak göndereceklerdir.

Bu durumdaki adayların müracaatlarının değerlendirilmesi (kabul ve reddedilmesi) Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

b. Öğrenim Durumu ile İlgili Koşullar:

(1) Sözleşmeli astsubaylığa müracaat edebilmek için madde 3’te belirtilen en az 4 yıl süreli lisans programları veya ön lisans programlarından mezun olmak veya en geç ön sözleşmeye davet edilip imzalayacağı muhtemelen Şubat 2012 tarihe kadar mezun olabilecek durumda olmak.

Lise ve dengi okul mezunu adayların sözleşmeli astsubaylığa müracaatları kabul edilmez.

(2) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden, diplomalarının denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)nca onaylanmış olmak,

(3) Türk Silahlı Kuvvetlerinden, askerî ve sivil okullardan herhangi bir sebeple çıkarılmamış olmak.

c. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar:

(1) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat tarihinde; dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğrenimi bitirenler için yirmi yedi yaşından; dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler için yirmi beş yaşından gün almamış olmak.

(2) Düzeltilmiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağlamayan ancak, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yaş ile ilgili koşulları sağlamaları durumunda, 0 242 259 13 76 numaralı telefonunu mesai saatleri içinde aramaları halinde, bu adayların durumları incelenecek ve giriş koşullarını taşıyanlar başvuru için bilgilendirileceklerdir. (Başvuru tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre giriş koşulunu taşımadığı halde, başvuran adayların bütün işlemleri iptal edilecektir.)

(3) Herhangi bir hastalığa bağlı olmama koşuluyla, bayanlar için en az 164 cm., erkekler için en az 169 cm. boyunda olmak ve Sayfa-16/17’de belirtilen boy-kilo değerleri arasında olmak (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu / eşofman ile ölçülür.).

ç. Sağlık İle İlgili Koşullar:

(1) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler esas olmak üzere; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısı düzgün olmak. Frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban ve yanık izleri, vücudunda dövme, konuşmasında pelteklik, tutukluk, kekemelik, ayaklarında düztabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü, sürekli ilaç kullanmayı gerektiren herhangi bir rahatsızlığı vb. diğer sağlık kusurları bulunmamak.

(2) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen sözleşmeli astsubay adayları ile ilgili gerekli sağlık kriterlerini taşımak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanesinden, kazanmış olduğu sınıf ile ilgili “……………… sınıfında sözleşmeli astsubay olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak.

d. Diğer Koşullar:

TSK’da sivil memur veya işçi olarak görevli olanlardan, sözleşmeli astsubaylığa müracaat edenler için sıralı sicil amirlerinden Sayfa-18de yer alan “Sözleşmeli astsubay olur.” kararlı nitelik belgesi alınacaktır. Aday olarak seçilenlerden kıta veya kurumda üç ay görev yapmamış olanların nitelik belgeleri üç ayı doldurmalarını müteakip tanzim edilerek gönderilecek, bu durumda adaylara konuyu açıklayıcı belge verilecek ve aday mülakata gelirken getirecektir.

5. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER :

a. Mezun olduğu üniversiteden alınan lisans diploması veya mezuniyet belgesinin tıpkıçekimi.

b. Üniversite öğrenimini yurt dışında bitirenler için Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)nca onaylı denklik belgesinin tıpkıçekimi.

c. Varsa lisans üstü öğrenimine ait diploma veya mezuniyet belgesinin tıpkıçekimi.

ç. Halen uzman erbaş olarak hizmetini yapmakta olanlar için Sayfa-19’da yer alan nitelik belgesi (Üç sicil amirini de kapsayacak şekilde düzenlenecektir.).

d. Türk Silahlı Kuvvetlerinde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar için Sayfa-18’de yer alan nitelik belgesi (Üç sicil amirini de kapsayacak şekilde düzenlenecektir.).

e. Kısa dönem erbaşlar için Sayfa-20’de yer alan nitelik belgesi (Üç sicil amirini de kapsayacak şekilde düzenlenecektir.).

f. Kendisi, anne, baba ve kardeşleri ile evli ise eşini kapsayan vukuatlı nüfus kayıt örneği veya tıpkıçekimi.

g. Son 3 ay içinde çektirilmiş, son halini gösterir 4 adet 4,5x6cm. ebadında renkli vesikalık fotoğraf.

ğ. Sivil kaynaktan başvuranlar için örneği Sayfa-21’de yer alan dilekçe.

h. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan adaylar için örneği Sayfa-22’de yer alan dilekçe (Adaylara ait nitelik belgeleri ile diğer başvuru evrakları görev yaptığı birlikleri tarafından “ÖZEL” gizlilik derecesinde ve “Yalnız Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı Açabilir.” ibareli olarak gönderilecektir.)

NOT : 1. Sayfa-21 ve 22’de bulunan dilekçe örneklerine uygun hazırlanmayan dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

2. Başvuru belgeleri, aday müracaatlarının kabul edilmemesi veya alım aşamalarının herhangi bir aşamasında elenmeleri durumunda geri iade edilmeyecektir. Bu kapsamda adaylar; diploma, öğrenim denklik, yüksek lisans/doktora mezuniyet belgelerinin asıl nüshalarını göndermeyeceklerdir.

6. BAŞVURU YÖNTEMİ :

a. Giriş koşullarını taşıyan adaylar, başvurularını 12 Eylül – 20 Ekim 2011 tarihleri arasında postayla veya şahsen “Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı PK:418 Yeni Liman 07050 / ANTALYA” adresine yapacaklardır. 20 Ekim 2011,

saat 17:00’dan sonra belirtilen adrese ulaşacak posta ve başvurulara işlem yapılmayacaktır.

b. Eksik belge gönderen veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranların dilekçelerine işlem yapılmayacaktır.

c. Başvuruları kabul edilen adayların (yazılı sınava katılacak adayların) isimleri ile sınav tarihleri ve sınav yerlerine ilişkin bilgiler, 25 Ekim 2011 tarihinden sonra Sahil Güvenlik Komutanlığının “www.sgk.tsk.tr” internet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

ç. Sözleşmeli astsubay başvuru ve giriş koşullarını taşımadığı halde, bilerek yanlış ve farklı bilgiler vererek seçme sınavlarına katılanlar veya giriş şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler, bütün aşamalarda başarılı olsalar dahi, kabul işlemleri durdurularak, iptal edilecektir.

7. UYGULANACAK SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ :

a. Ön kayıtları yapılarak Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sayfasında başvurularının kabul edildiği tebliğ edilen adaylar sırasıyla;

(1) Genel kültür ve meslek bilgisi sınavına,

(2) Fiziki yetenek testlerine,

(3) Mülakata,

tabi tutulacaklardır. Sınavların yapılacağı merkez/merkezler bilahare duyurulacaktır.

b. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki sınava giremezler.

8. YAZILI SINAVLAR :

a. İkmal sınıfı için müracaat eden sözleşmeli astsubay adaylarına 50 genel kültür ve 50 meslek bilgisi olmak üzere toplam 100 soru sorulacaktır.

b. Sınav soruları çoktan seçmeli ve 5 seçenekli olarak hazırlanacaktır. Her bir yanlış cevap için doğru cevaptan 0,25 oranında puan kırılır.

c. Genel kültür sorularının konuları aşağıda belirtilmiştir.

(1) Türkçe

(2) İnkılap Tarihi

(3) Atatürkçülük (Türk Devlet ve Fikir Hayatı, Ekonomik Hayat ile İlke ve İnkılapları)

(4) Milli Coğrafya

(5) T.C. Anayasası

(6) Lozan Antlaşması

(7) Montrö Sözleşmesi

(8) 1947 Paris Sözleşmesi

(9) Birleşmiş Milletler

(10) NATO

(11) Aktüel Konular

ç. Meslek bilgisi sınavları, ön lisans ve lisans düzeyinde işletme ve iktisat müfredat programlarından uygun olarak hazırlanan sorulardan yapılacaktır.

d. Adayların sınavları optik okuyucu ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir.

e. Değerlendirme sonucunda; genel kültür sınavından 50 puan üzerinden 30 puan ve daha yukarı, genel yetenek/meslek bilgisi sınavından 50 puan üzerinden 35 puan ve daha yukarı not alan veya her iki sınavdan toplam 100 puan üzerinden 70 ve daha yukarı not alanlar başarılı sayılır ve fiziki yetenek testlerine katılmaya hak kazanırlar.

f. Yazılı sınavlarla ilgili diğer hususlar sınav talimatında açıklanır. Adayların yazılı sınavlara gelirken yanlarında siyah tükenmez kalem, kurşun kalem, silgi, kalemtıraş bulundurmaları gerekmektedir.

9. YAZILI SINAVI KAZANAN ADAYLARIN FİZİKİ YETENEK TESTLERİ İLE MÜLAKATA GELİRKEN GETİRECEĞİ BELGELER :

a. Öz geçmiş,

b. Aday Bilgi Formu (Sınav sonuçları ile birlikte internette yayınlanacaktır.),

c. Yetkili makamlarca (muhtarlık veya noter) onaylanmış, kendisine, annesine, babasına ve evli ise eşine ait fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti (nüfus cüzdanı fotokopisi noter tasdikli olsa dahi kabul edilmez, fotoğrafları son üç ay içinde çekilmiş olmayanlar ile fotoğrafsız nüfus cüzdanı sureti getiren adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.),

ç. Bitirdiği okulda okuduğu süre ve dersleri belirten Not Durum Belgesi (Transkript)nin aslı veya noter/öğrenci işlerince onaylı örneği,

d. Adayın kendisine ait Cumhuriyet Başsavcılığından veya Adli Sicil Müdürlüklerinden alınmış arşiv kaydını da içeren Adli Sicil Belgesinin aslı (Adli sicil kaydı bulunanlar ilgili mahkeme kararının fotokopisini de getirecektir.).

10. FİZİKİ YETENEK TESTLERİ :

a. Yazılı sınavı kazanarak fiziki yetenek testlerine gelen adayların, söz konusu testlere başlamadan önce giriş koşullarında ve erkek adaylar için Sayfa-16’da, bayan adaylar için Sayfa-17’de belirtilen boy ve kilo koşullarını taşıyıp taşımadıkları ölçülür. Öngörülen koşulları taşımayan adaylar başarısız sayılır ve fiziki yetenek testlerine alınmazlar.

b. Fiziki yetenek testlerinde adaylar; 3000 m koşu, şınav ve mekikten oluşan testlere tabi tutulurlar.

c. Adaylara uygulanacak fiziki yetenek testlerinin barajları, erkek adaylar için Sayfa-23’de, bayan adaylar için Sayfa-24’te belirtilmiştir.

ç. Testlerin her birinden 100 puan üzerinden 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Fiziki yetenek testlerinde belirtilen barajı geçemeyen adaylar diğer aşamalara katılamazlar.

d. Adayların fiziki yetenek notu mekik, şınav ve koşu testlerinden aldıkları notların toplamının üçe bölümünden elde edilen nottur. Adayların fiziki yetenek notları sıralama notlarına dâhil edilmez.

e. Adayların fiziki yetenek testleri için yanlarında spor malzemesi bulundurmaları gerekmektedir.

f. Fiziki yetenek testlerine katılan adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir.

g. Fiziki yetenek testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (Ameliyatlı, hamile, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler.

11. MÜLAKAT :

Mülakatta aşağıdaki hususlara dikkat edilir. Her konu 10 tam puan üzerinden değerlendirilir. 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.

a. Dış görünüm.

b. Anlatım Yeteneği.

c. Konuşma Düzgünlüğü.

ç. Kendine Güveni.

d. Askerliğe Uygunluğu.

12. DEĞERLENDİRME VE SEÇİM :

a. Yapılan sınavlar sonucunda belirlenen barajları aşan tüm adayların; genel kültür sınav notu, meslek bilgisi/genel yetenek sınav notu ile mülakat notu ortalaması, başarı notunu oluşturur. (Fiziki yetenek değerlendirme testinden alınan puanların genel sıralamaya etkisi yoktur.)

b. Başarı notları dikkate alınarak adaylar kendi aralarında sıralanır.

c. Yapılan fiziki yetenek, genel kültür ve meslek bilgisi sınavları ile mülakattan başarılı olan adayların sıralamasında;

(1) Yüksek lisans yapanlara ilave 5 puan verilir,

(2) Doktora eğitimini tamamlamış olanlara ilave 10 puan verilir.

ç. Nihai başarı sıralamasına göre planlı kontenjan kadar adayın temin işlemleri başlatılır.

13. SONUÇLARIN ADAYLARA DUYURULMASI VE SONRASINDA YAPILACAK İŞLEMLER:

a. Sonuçlar adaylara, “http://www.sgk.tsk.tr” internet adresi vasıtasıyla duyurularak, asıl ve yedek adayların yapacakları işlemler belirtilecektir.

b. Başarılı ilan edilen asıl ve yedek adaylar; Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığı koordinesinde kazanmış olduğu sınıf ile ilgili “ …………… sınıfında sözleşmeli astsubay olur.” kararlı sağlık kurulu raporu almak üzere tam teşekküllü asker hastanesine sevk edilecektir.

c. Sınavların tüm aşamalarında başarılı olarak asıl ve yedek sırada ilan edilen adaylar hakkında ilgili mevzuat esaslarına göre güvenlik soruşturmaları yaptırılacaktır.

14. ÖN SÖZLEŞME İŞLEMLERİ :

Alımı uygun görülen adaylar ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı Dikmen Cad. Merasim Sk. Nu.:10 Bakanlıklar/ANKARA adresinde Şubat 2012 ayı içerisinde ön sözleşme yapılır.

15. SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ADAYLARININ KATILACAĞI EĞİTİMLER :

a. Sözleşmeli astsubay adayları muhtemelen Nisan-Ağustos 2012 tarihleri arasında Jandarma Okullar Komutanlığında “Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (ATASAK)”ne alınacaklardır.

b. Askerlik yükümlülüğünü daha önce kısmen veya tamamen yerine getirmiş adaylar da söz konusu eğitime katılacaklardır.

c. Eğitimde başarılı olamayan adaylarla sözleşme yapılmaz ve işlemleri iptal edilir.

16. SÖZLEŞME YAPILMASI :

a. Askeri eğitimi başarı ile tamamlayan sözleşmeli astsubay adayları 3 yıldan az, 9 yıldan fazla olmamak üzere sözleşme imzalarlar. Sözleşme süreleri azami ve asgari sınırlar içerisinde kalmak koşulu ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca konulacak prensipler doğrultusunda, ihtiyaçlara göre Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığı tarafından belirlenir.

b. Sözleşmeli astsubay adayları, astsubaylığa nasıp kararnamelerinin onaylanmasını müteakip 30 Ağustos 2012 tarihinden geçerli olmak üzere Astsubay Çavuş rütbesiyle astsubaylığa nasbedilirler.

17. ATANMA :

Sözleşmeli astsubayların, sözleşmeyi imzalamalarını müteakip, sınıf ve branşlarına uygun kadrolara atamaları yapılır.

18. SÖZLEŞMELİ ASTSUBAYLARIN KATILACAĞI EĞİTİMLER :

Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimini başarı ile bitirerek kendileriyle sözleşme yapılan ve astsubay nasbedilenler; atandıkları görev yerlerinde görev başı eğitimine/meslekleri ile ilgili staj eğitimine tabi tutulur.

19. SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ VE UZAMASI :

a. Görevde iken sözleşmesini yenilemek isteyenler sözleşme süresi sona erme tarihinden 6 ay önceden başlamak suretiyle dilekçe ile ilk amirine müracaat eder. Bu dilekçeler, Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Uygun görülenlerin sözleşmesinin yenileneceği, sözleşmenin bitiminden en az 3 ay önce bildirilir.

b. Sözleşme, ilgili sözleşmeli astsubayın talebinin idarece kabul edildiğinin bildirilmesi ile yenilenir.

c. Yukarıdaki işlemler sözleşmenin bitiminden en az 3 ay önce bitirilir.

ç. Her sözleşme süresinin sona erme tarihinden en az 3 ay önce taraflar sözleşmeyi yenileyeceklerine dair yazılı bildirimde bulunmadıkları taktirde sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

20. SÖZLEŞMENİN FESHİ :

a. Sözleşmeli astsubay adaylarının ön sözleşmeleri aşağıdaki nedenlerle sürenin bitiminden önce feshedilebilir.

(1) Askerî eğitim esnasında, yetkili kurullarca başarısız veya disiplinsiz olduğuna karar verilmek.

(2) Yetkili sağlık kurullarınca askerî eğitime ve/veya göreve devam edemez kararı verilmiş olmak.

(3) Sözleşmeli astsubay adayı olma şartlarının herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılmak veya sözleşme süresi içinde bu şartlardan herhangi birini kaybetmek.

(4) Askerî eğitimin üçte birine çeşitli nedenlerle katılmamak.

b. Sözleşmeli astsubayların sözleşmeleri aşağıdaki nedenlerle, sözleşmesinin bitiminden önce fesih edilebilir.

(1) Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları / Eğitim Merkezi Komutanlıkları Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri gereğince, sınıf okullarındaki eğitim ve öğretimde başarısız olmak,

(2) Disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapamayacağı, sıralı sicil üstlerinin düzenleyeceği sicil ve kanaat raporu ile anlaşılmak,

(3) Yetersizlik nedeniyle kendisinden istifade edilemeyeceği, sıralı sicil üstlerinin düzenleyeceği sicil belgesi ile anlaşılmak,

(4) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

(b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmak.

(5) Taksirli suçlar hariç olmak üzere adli veya askeri mahkemeler tarafından bir ay ve daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmak.

(6) Disiplin mahkemelerince verilen bir mahkûmiyet hükmü üzerine, son olarak verilen oda veya göz hapsi cezası da dâhil olmak üzere, kararın kesinleştiği tarihten itibaren geriye doğru son bir yıl içinde, toplam otuz gün ve daha fazla oda veya göz hapsi cezasına mahkûm olmak.

(7) Yasa dışı faaliyetlerde bulunmak, tutum ve davranışlarıyla bu görüşleri benimsediği tespit edilmek.

(8) Sözleşmeli astsubay olmak için gerekli nitelik ve şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılmak veya sözleşme süresi içinde bu niteliklerinden herhangi birini kaybetmek.

(9) Yabancı uyruklu kişilerle yapılan evliliklerde, evlilikleri ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmemek ve çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybetmek veya Türk vatandaşlığından çıkarılmak.

(10) Yetkili sağlık kurullarınca verilen kararlara göre sözleşmeli astsubay olarak göreve devamı mümkün olmamak.

(11) İstihdam edildikleri sınıflarda görev yapamayacaklarına dair yetkili sağlık kurullarınca karar verilenlerden, idarece başka bir sınıfta istihdamına gerek duyulmamak.

(12) Sözleşmenin yapılmasını müteakip; barışta ve savaşta, görevini icra ederken veya görevi dolayısıyla bir saldırıya, kazaya uğrayan ya da bir meslek hastalığına yakalananlar hariç olmak üzere, bir sözleşme yılı içinde, tedavi kurumlarında yatarak tedavi olma süreleri ile aylıklı doğum izni hariç olmak kaydıyla, alınan hava değişimi, istirahat ve benzeri sıhhi izin süresi toplamı doksan günü geçmek.

21. MUVAZZAF ASTSUBAYLIĞA GEÇME :

Muvazzaf astsubaylığa geçme şartları;

a. 4-12’nci fiili hizmet yılları içinde olmak.

b. Muvazzaf astsubaylığa geçmek isteğini belirten dilekçe ile ilk amirine müracaat etmek.

c. Başvurduğu yıla kadar almış olduğu sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun %90 veya daha fazlası olmak.

ç. Muvazzaf astsubaylığa geçmesinin uygun olduğu sıralı sicil amirlerince düzenlenecek nitelik belgesi ile belirlenmiş olmak.

d. Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılacak sınavda başarılı olmak ve belirlenen kontenjana girmek.

Bu şekilde muvazzaf astsubaylığa geçirilenler, astsubay naspedildikleri tarihten başlamak üzere onbeş yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler.

22. SAĞLANACAK ÖZLÜK HAKLARI VE SOSYAL İMKANLAR :

a. Özlük Hakları

(1) Sözleşmeli astsubayların rütbe bekleme süreleri muvazzaf astsubaylar ile aynıdır. Sözleşmeli astsubaylara, daha önceden yapmış oldukları lisansüstü eğitim, doktora ve doçentlik ile ilgili kıdem verilmez, sözleşmeli astsubaylar erken terfi hükümlerinden yararlanamazlar. Bununla beraber muvazzaf astsubaylığa geçiş yapan sözleşmeli astsubaylar tüm bu haklardan muvazzaf astsubaylar gibi istifade ederler.

(2) Sözleşmeli astsubaylar hakkında TSK Astsubay Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(3) Sözleşmeli astsubayların kıta, karargâh ve kurumlara atanmalarında, TSK Atanma ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(4) Sözleşmeli astsubayların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık işlemlerinde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 Sayılı TSK İç Hizmet Kanunu’nun muvazzaf astsubaylara ilişkin hükümleri uygulanır.

(5) Sözleşmeli astsubaylar, emsali muvazzaf astsubaylar ile aynı sosyal haklara sahiptir. Yıllık izin (30 gün planlı, 15 gün mazeret), özel durumlar için mazeret izni, yurt dışı izni ve sıhhi izinlerden muvazzaf astsubaylar gibi yararlanırlar.

b. Sosyal Haklar

(1) Puan durumuna göre askerî lojmanlardan istifade etme,

(2) Kendisi ve aile fertlerinin askeri sosyal tesislerden yararlanması,

(3) Askerî servis araçlarından istifade etme,

(4) Fakültede geçen öğrencilik süresini borçlanarak hizmetten saydırma, fiili çalışma süresine, belli süre yıpranma payı ilave edilmesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’na göre emekli olma hakkı,

(5) Lisan kursu, yurt içi ve yurt dışında hizmet içi eğitim, yurt içi ve yurt dışı toplantılarına iştirak ve yurt dışında inceleme, bilgi ve görgü artırma imkânıdır.

c. Mali Haklar

(1) Sözleşmeli astsubay adayları; kursa alınmalarını müteakip, ön sözleşmenin yapıldığı adaylık süresince aylığa hak kazanırlar. Ön sözleşme dönemindeki askerî eğitim süresince iaşe ve ibateleri devlet tarafından karşılanır. Sözleşme imzalanmasını müteakip, 926 Sayılı TSK Personel Kanunu’nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf astsubaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade ederler.

(2) Uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinde görevlendirilenler 2629 Sayılı Kanun esaslarından faydalanırlar.

(3) Sosyal Güvenlik Kurumu ve Ordu Yardımlaşma Kurumu ile İlişkileri:

(a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile ilgilendirilir ve bu Kanunların muvazzaf astsubaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalanırlar.

(b) 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Kanunu’na göre kurumun daimi üyesidir ve bu kurumun imkânlarından yararlanırlar. (Borç para alma, ev kredisi kullanma, konut edinme, emeklilikte birikmiş ikramiyeden yararlanma vb.)

(4) Sözleşmeli astsubaylardan 18’inci fiili hizmet yılını tamamlayanlardan aşağıdaki koşulları yerine getirenler rütbe verilmeksizin bir üst dereceye yükseltilirler:

(a) Son üç yıla ait sicil notu ortalaması sicil tam notunun %60 ve daha üstünde olmak.

(b) Bulunduğu derecede en az üç yılını ve bu derecenin üçüncü kademesinde bir yılını tamamlamış olmak.

Bunlara müteakip yıllarda da rütbe verilmeksizin olumlu sicil aldıkları her hizmet yılı için kademe ilerlemesi, yukarıdaki şartları taşımaları halinde ise her üç yılda bir derece ilerlemesi yaptırılır.

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIMLARI İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR KONUDA BİLGİ ALMAK İSTEDİĞİNİZDE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TELEFONA BAŞVURABİLİRSİNİZ.

TLF.NO : Tel.Nu.:0 242 259 13 76

Meslek olarak hem Askerliği, hem de Denizciliği seçtiğiniz için

sizi kutluyor ve başarılar diliyoruz.

Sizi bu büyük ve onurlu ailenin bir mensubu olarak görmekten mutluluk duyarız.

ERKEK ADAYLARDA ARANAN BOY- KİLO STANDARTLARI

BOY (CM) AĞIRLIK ALT SINIRI (KG) AĞIRLIK ÜST SINIRI (KG)
169 54 74
170 55 75
171 56 76
172 56 77
173 57 78
174 58 79
175 58 80
176 59 81
177 60 81
178 60 82
179 61 83
180 62 84
181 62 85
182 63 86
183 64 87
184 64 88
185 65 89
186 66 90
187 66 91
188 67 92
189 68 93
190 69 94
191 70 95
192 70 96
193 71 97
194 72 98
195 72 99
196 73 100
197 74 101
198 75 102
199 75 103
200 76 104
201 77 105
202 78 106
203 78 107
204 79 108
205 80 109
206 81 110
207 81 111
208 82 112
209 83 114
210 84 115

BAYAN ADAYLARDA ARANAN BOY- KİLO STANDARTLARI

BOY (CM) AĞIRLIK ALT SINIRI (KG) AĞIRLIK ÜST SINIRI (KG)
164 51 69
165 51 70
166 52 70
167 53 71
168 53 73
169 54 74
170 54 75
171 55 75
172 56 76
173 56 77
174 57 78
175 58 79
176 58 80
177 59 81
178 60 82
179 60 83
180 61 84
181 62 85
182 62 86
183 63 87
184 64 88
185 64 88
186 65 89
187 66 90
188 67 91
189 67 92
190 68 93
191 69 94
192 70 95
193 70 96
194 71 97
195 72 98
196 72 99
197 73 100
198 74 101
199 75 102
200 76 104
201 76 105
202 77 106
203 78 107
204 79 108
205 79 109
206 80 110
207 81 111
208 82 112
209 83 113
210 83 114

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY OLMAK İSTEYEN SİLAHLI KUVVETLERDE GÖREVLİ SİVİL MEMUR VE İŞÇİLER İÇİN NİTELİK BELGESİ

KENDİSİNİN FOTOĞRAFI

GÖREVİ :

ADI VE SOYADI :

BABA ADI :

MEMLEKETİ :

DOĞUM TARİHİ :

SINIFI :

BRANŞI :

SİLAHLI KUVVETLERE

EŞİNİN FOTOĞRAFI

GİRİŞ TARİHİ :

AYLIK DERECE VE

KADEMESİ :

BULUNDUĞU DERECEYE

YÜKSELİŞ TARİHİ :

SİCİL NUMARASI :

T.C.KİMLİK NO :

RESMİ MÜHÜR VE İMZA

SIRA NO CEVAPLANDIRILACAK BİLGİLER SİCİL AMİRLERİ
1 2 3
1. Genel Görünüşü, sosyal durumu
2. Askeri tavır ve hareketi
3. İtaati
4. Görevde sabır ve tahammülü
5. Sadakat ve bağlılığı
6. Tektik ve etraflıcı inceleme merakı
7. Düzgün söz söyleme kabiliyeti
8. Amirlik ve komutanlık yapabilme kabiliyeti
9. Kesin hüküm
10. Dolduranın Adı, Soyadı Rütbesi İmzası ve Tarih

NOT : 1. Sorular 1 nci, 2 nci ve 3 ncü sicil üstleri tarafından (Çok iyi, iyi, orta, zayıf)

şeklinde açık olarak cevaplandırılır.

2. Almış olduğu ceza ve mükâfatlar listesi nitelik belgesine eklenir.

3. Kesin Hüküm : (Astsubaylığa layıktır veya değildir.) şeklinde yazılır.

4. Doldurulduğunda “ÖZEL” gizlilik derecesi verilir.

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY OLMAK İSTEYEN UZMAN ERBAŞLAR İÇİN DÜZENLENECEK NİTELİK BELGESİ

KENDİSİNİN FOTOĞRAFI

EŞİNİN FOTOĞRAFI

GÖREVİ :

ADI SOYADI :

SINIF VE RÜTBESİ :

SİCİL NUMARASI :

NASBI :

T.C.KİMLİK NO :

RESMİ MÜHÜR VE İMZA

SIRA NO NİTELİKLER SİCİL AMİRLERİ
1 2 3
1. Uzman erbaş hizmeti süresi içinde almış olduğu sicillerin not toplamının ortalaması, sicil tam notunun % 85 ve daha fazlası mıdır ?
2. Ahlak, seciye ve karakter bakımından kusursuz ve iyi hal sahibi midir?
3. Askeri ruhu, disiplini ve itaati, her türlü tesirlere rağmen muhafaza edecek şekilde benimsemiş midir?
4. Maddi çıkarlara ve kötü alışkanlıklara düşkünlüğü var mıdır ?
5. Yıkıcı, bölücü faaliyetleri ve ideolojik eğitimleri var mıdır ?
6. Atatürk ilkelerine bağlı mıdır ?
7. Sözleşmeli astsubay olmasını engelleyecek durumu var mıdır?
8. Çalışkanlığı, azim ve iradesi, soğukkanlılığı, dayanıklılığı, durumlara uyma yeteneği
9. Güvenilme ve sadakat durumu
10. Görev için titizliği, sorumluluğu benimsemesi
11. Genel görünüşü, temizliği, kılık-kıyafeti, tavır ve hareketi
12. Genel kültür, terbiye, nezaket ve tevazuu
13. Zeka, kavrayış ve anlayış (Muhakeme) yeteneği
14. Anlatım, düşüncesini açıkça söyleme ve inandırma yeteneği
15. Muhite intibak, arkadaş edinme, kendini sevdirme ve kabul ettirme yeteneği
16. Eşinin ve ailesinin toplum içindeki durumu
17. Sözleşmeli astsubay olarak alınmasının uygun olup olmadığı ?
İmza ve Resmi Mühür : Adı ve Soyadı : Rütbesi : Sicil Numarası : Görevi :

NOT : 1. Niteliklerden 1-7 nolu niteliklere “Evet / Hayır”, 8-16 nolu niteliklere “Çok

İyi/İyi/Orta/Zayıf”, 17 nolu niteliğe “Uygundur / Uygun Değildir” şeklinde cevap verilir.

2. Almış olduğu ceza ve mükâfatlar listesi, varsa ilave görüşler nitelik belgesine eklenir.

3. Doldurduğunda “ÖZEL” gizlilik derecesi verilir.

KISA DÖNEM ERBAŞ/ERLER İÇİN NİTELİK BELGESİ

EŞİNİN

FOTOĞRAFI

KENDİSİNİN

FOTOĞRAFI

ADI SOYADI :

GÖREV YERİ :

SINIF VE RÜTBESİ :

MEMLEKETİ :

TERTİBİ :

T.C.KİMLİK NO :

SIRA NO NİTELİKLER SİCİL AMİRLERİ
1 2 3
1. Ahlak ve karakter bakımından kusursuz ve iyi hal sahibi midir ?
2. Disiplin ve itaati, her türlü tesirlere rağmen muhafaza edecek şekilde benimsemiş midir ?
3. Çalışkan azim ve iradeli, soğukkanlı ve dayanıklı mıdır ?
4. Güvenilir ve sadakatli midir ?
5. Maddi çıkarlara ve kötü alışkanlıklara düşkünlüğü var mıdır ?
6. Görevinde sorumluluğu benimser mi ?
7. Genel görünüşü, temizliği, kılık-kıyafeti, tavır ve hareketleri uygun mudur ?
8. Meslek bilgisini ve askeri ihtisasını geliştirme çabası var mıdır ?
9. Zeka, kavrayış ve anlayış (muhakeme) yeteneği uygun mudur ?
10. Anlatım, düşüncesini açıkça söyleme ve inandırma yeteneği var mıdır ?
11. Eşinin ve ailesinin sosyal yapısı uygun mudur ?
12. Yıkıcı, bölücü faaliyetleri ve ideolojik eğitimleri var mıdır ?
13. Atatürk ilkelerine bağlı mıdır ?
14. Sözleşmeli astsubay olmasını engelleyecek durumu var mıdır?
İmza ve Resmi Mühür : Adı ve Soyadı : Rütbesi : Sicil Numarası : Görevi :

AÇIKLAMA: 1. 1-13’ncü niteliklere Evet/Hayır şeklinde, 14 ncü niteliğe uygundur/uygun değildir şeklinde cevap verilir.

2. Varsa ilave görüşleri Ek olarak gönderilir.

3. Nitelik belgesini doldurmaya yetkili sicil üstleri;

4. Doldurulduğunda “ÖZEL” gizlilik derecesi verilir.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

SAHİL GÜVENLİK EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞINA

ANTALYA

1. Sahil Güvenlik Komutanlığının 2011 yılı sözleşmeli astsubay alımları giriş koşullarını taşıdığımı ve aşağıda belirttiğim bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyan eder, bilgilerin yanlış olması halinde sınav işlemlerinin iptalini kabul ederim.

2. İkmal sınıfından sözleşmeli astsubay olmak istiyorum. Sınav başvurumun kabul edilmesini, arz ederim.

TARİH

İMZA

ADI SOYADI

EKLER:

(Başvuruda istenen belgeler sırasıyla yazılacaktır.)

ADRES:

TLF.NO:

BAŞVURU BİLGİLERİ

1. T.C. KİMLİK NUMARASI :

2. DOĞUM TARİHİ : (Gün, ay ve yıl olarak yazılacaktır.)

3. ÖĞRENİM BİLGİLERİ :

a. Üniversite Adı :

b. Bölüm adı :

c. Mezuniyet Tarihi : (Gün, ay ve yıl olarak yazılacaktır.)

4. LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİMİ BİLGİLERİ: (Bu bölümü; lisansüstü öğrenimi tamamlamış adaylar dolduracaktır.)

a. Üniversite :

b. Enstitü :

c. Mezuniyet Tarihi : (Gün, ay ve yıl olarak yazılacaktır.)

5. TERHİS/ASKERLİK BİLGİLERİ: (Bu bölümü sadece askerlik görevi devam eden veya askerlik görevini tamamlamış erkek adaylar dolduracaktır.)

a. Kuvvet Komutanlığı :

b. Sınıf/Rütbe :

c. Sicil No :

d. Terhis tarihi : (Gün, ay ve yıl olarak yazılacaktır.)

TSK’DA GÖREV YAPAN ADAYLAR İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

SAHİL GÜVENLİK EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞINA

ANTALYA

1. Sahil Güvenlik Komutanlığının 2011 yılı sözleşmeli astsubay alımları giriş koşullarını taşıdığımı ve aşağıda belirttiğim bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyan eder, bilgilerin yanlış olması halinde sınav işlemlerinin iptalini kabul ederim.

2. İkmal sınıfından sözleşmeli astsubay olmak istiyorum. Sınav başvurumun kabul edilmesini arz ederim.

TARİH

İMZA

ADI SOYADI

EKLER :

(Başvuruda istenen belgeler sırasıyla yazılacaktır.)

ADRES :

(Yazışma adresleri posta kodu ile birlikte yazılacaktır)

TLF.NO :

(GSM ve ev telefon numaraları yazılacaktır)

BAŞVURU BİLGİLERİ

1. T.C. KİMLİK NUMARASI :

2. DOĞUM TARİHİ :

(gün, ay ve yıl olarak)

3. ÖĞRENİM BİLGİLERİ

a. Üniversite Adı :

b. Bölüm Adı :

c. Mezuniyet Tarihi :

(gün, ay ve yıl olarak)

4. LİSANS ÜSTÜ ÖĞRENİMİ BİLGİLERİ

(Bu bölümü; lisans üstü öğrenimi tamamlamış adaylar dolduracaktır.)

a. Üniversite :

b. Enstitü :

c. Mezuniyet Tarihi :

(gün, ay ve yıl olarak)

5. ASKERLİK BİLGİLERİ

(Askerlik görevini yapan adayların bilgileri yazılacaktır)

a. Kuvvet Komutanlığı :

b. Birliği :

c. Sınıf/Rütbe :

ç. Sicil No :

ERKEK ADAYLAR İÇİN FİZİKİ YETENEK TESTİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

ŞINAV 3000 METRE KOŞU MEKİK
TEKRAR 1 2 3 SÜRE DK. 1 2 3 SÜRE DK. 1 2 3 TEKRAR 1 2 3
40 100 12.00 100 17.20 28 40 52 40 100
39 98 12.10 97 17.30 26 38 50 39 98
38 96 12.20 94 17.40 24 36 48 38 96
37 94 12.30 91 17.50 22 34 46 37 94
36 92 12.40 88 18.00 20 32 44 36 92
35 90 100 1250 85 18.10 18 30 42 35 90 100
34 88 97 13.00 82 100 18.20 16 28 40 34 88 97
33 86 94 13.10 80 96 18.30 14 26 38 33 86 94
32 84 92 13.20 77 94 18.40 12 24 36 32 84 92
31 82 90 13.30 73 92 18.50 10 22 34 31 82 90
30 80 88 13.40 70 90 19.00 8 20 32 30 80 88
29 78 86 13.50 68 87 19.10 6 18 30 29 78 86
28 76 84 14.00 66 84 19.20 4 16 28 28 76 84
27 74 82 14.10 64 80 19.30 2 14 26 27 74 82
26 72 80 14.20 62 78 19.40 0 12 24 26 72 80
25 70 78 100 14.30 60 75 100 19.50 10 22 25 70 78 100
24 68 76 97 14.40 59 72 97 20.00 8 20 24 68 76 97
23 66 74 94 14.50 58 70 94 20.10 6 18 23 66 74 94
22 64 72 91 15.00 56 68 91 20.20 4 16 22 64 72 91
21 62 70 88 15.10 54 66 88 20.30 2 14 21 62 70 88
20 60 68 85 15.20 52 64 85 20.40 0 12 20 60 68 85
19 58 66 82 15.30 50 62 82 20.50 10 19 58 66 82
18 56 64 80 15.40 48 60 80 21.00 8 18 56 64 80
17 54 62 77 15.50 46 58 76 21.10 6 17 54 62 77
16 52 60 74 16.00 44 56 73 21.20 4 16 52 60 74
15 50 58 72 16.10 42 54 69 21.30 2 15 50 58 72
14 47 56 70 16.20 40 52 66 21.40 0 14 47 56 70
13 44 54 68 16.30 38 50 63 21.50 13 44 54 68
12 40 50 66 16.40 36 48 60 22.00 12 40 50 66
11 38 48 64 16.50 34 46 58 22.10 11 38 48 64
10 35 46 60 17.00 32 44 56 22.20 10 35 46 60
9 32 44 55 17.10 30 42 54 22.30 9 32 44 55
8 29 40 50 22.40 8 29 40 50
7 26 35 45 NOT : MEKİK HAREKETİ AYAK BİLEKLERİ TUTULARAK YARDIMLI YAPILDIĞINDA BU HAREKETTEN ALINAN NOT 1 NCİ GRUP İÇİN 20 PUAN 2 NCİ GRUP İÇİN 15 PUAN 3 NCÜ GRUP İÇİN 10 PUAN DÜŞÜRÜLÜR. 7 26 35 45
6 23 30 40 6 23 30 40
5 20 25 35 5 20 25 35
4 15 20 30 4 15 20 30
3 10 15 20 3 10 15 20
2 5 8 10 2 5 8 10
1 1 1 1 1 1 1 1

1’inci grup; 17-25 yaş, 2’nci grup; 26-30 yaş, 3’üncü grup; 31-35 yaş.

BAYAN ADAYLAR İÇİN FİZİKİ TESTİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

ŞINAV 3000 METRE KOŞU MEKİK
TEKRAR 1 2 3 SÜRE 1 2 3 SÜRE 1 2 3 TEKRAR 1 2 3
20 100 18.00 100 23.50 30 42 54 20 100
19 98 18.10 98 24.00 28 40 52 19 98
18 96 18.20 96 24.10 26 38 50 18 96
17 94 100 18.30 94 24.20 24 36 48 17 94 100
16 92 98 18.40 92 24.30 22 34 46 16 92 98
15 90 96 18.50 90 24.40 20 32 44 15 90 96
14 85 94 100 19.00 88 100 24.50 18 30 42 14 85 94 100
13 80 92 97 19.10 86 98 25.00 16 28 40 13 80 92 97
12 75 90 95 19.20 84 96 25.10 14 26 38 12 75 90 95
11 70 85 92 19.30 82 94 25.20 12 24 36 11 70 85 92
10 65 80 90 19.40 80 92 25.30 10 22 34 10 65 80 90
9 60 75 84 19.50 78 90 25.40 8 20 32 9 60 75 84
8 55 70 80 20.00 76 88 100 25.50 6 18 30 8 55 70 80
7 50 65 75 20.10 74 86 98 26.00 4 16 28 7 50 65 75
6 45 60 70 20.20 72 84 96 26.10 2 14 26 6 45 60 70
5 40 50 60 20.30 70 82 94 26.20 0 12 24 5 40 50 60
4 30 40 50 20.40 68 80 92 26.30 10 22 4 30 40 50
3 20 30 40 20.50 66 78 90 26.40 8 20 3 20 30 40
2 10 15 20 21.00 64 76 88 26.50 6 18 2 10 15 20
1 5 10 15 21.10 62 74 86 27.00 4 16 1 5 10 15
21.20 60 72 84 27.10 2 14
21.30 58 70 82 27.20 0 12
21.40 56 68 80 27.30 10
21.50 54 66 78 27.40 8
22.00 52 64 76 27.50 6
22.10 50 62 74 28.00 4
22.20 48 60 72 28.10 2
22.30 46 58 70 28.20 0
22.40 44 56 68 28.30
22.50 42 54 66 28.40
23.00 40 52 64 28.50
23.10 38 50 62 29.00
23.20 36 48 60 29.10
23.30 34 46 58 2920
23.40 32 44 56

NOT: Mekik hareketi, ayak bilekleri tutularak yardımlı yapıldığında bu hareketten alınan nottan;

1’İNCİ GRUP : 17-25 YAŞ 1 NCİ GRUP İÇİN 20 PUAN,

2’NCİ GRUP : 26-30 YAŞ 2 NCİ GRUP İÇİN 15 PUAN,

3’ÜNCÜ GRUP: 31-35 YAŞ 3 NCÜ GRUP İÇİN 10 PUAN DÜŞÜRÜLÜR.

Gelen Aramalar

1 Comment

1 Comment

  1. şakir bay

    Eylül 26, 2011 at 11:16 am

    açıköğretim fakültesi mezunu başvurabiliyo herhalde göremedim de..

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler

Kamu Personel

Binted personel alımı, BİNTED; Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat Ve Ticaret Ltd. Şti. olarak açılmaktadır. Vizyonunu ise işinde uzman, alanında örnek...

Özel Sektör İlanlar

Boyner Holding bünyesinde bulunan Altınyıldız konfeksiyon fabrikaları 1952 yılından beri faaliyetlerine başlamıştır. Türk kumaşını dünyaya tanıtan marka hedefiyle yurt dışına ihracatta gerçekleştiren Altınyıldız dünyanın...

Özel Sektör İlanlar

Doğan Holding şirketlerinden biri olan Doğan online (DOL) 1999 yılından beri Türkiyenin öncü internet şirketlerinden birisi olmuştur. DOL internetteki tüm önemli iş modellerini kapsayan...

Güncel Haberler

Rekor sayıda sözleşmeli personel alımları başlıyor. Tam 5 bin 13 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Karar Kuvvetleri Komutanlığından yapılan duyuruya göre 287 sofor, 108 asci, 154...