Sahil Güvenlik Kom. Uzman Erbaş Alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Alım İlanı,Detaylar aşağıdadır.
Başvuru Kalvuzu
UZMAN ERBAŞ OLARAK ALINACAK ERBAŞ/ER SINIFLARI VE BUNLARIN İSTİHDAM EDİLECEKLERİ BİRLİKLER
ERBAŞ/ER SINIFLARIGÖREV YERLERİ
ELEKTRİKÇİYÜZER BİRLİKLER
İKMALCİ (AŞÇI BRANŞI)YÜZER/KARA BİRLİKLER
KURBAĞA ADAMYÜZER BİRLİKLER

UZMAN ERBAŞ ADAYLARINDA ARANILAN KOŞULLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

3. Başvuru tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olmak. (02 Aralık 1986 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilirler)

4. 02 Aralık 2011 tarihi itibarı ile terhislerine 6 ay veya daha az süre kalmak veya terhisi üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmemiş olmak. (02 Aralık 2008 ve daha sonra terhis olanların başvuruları kabul edilecektir.)

5. Halen askerlik hizmetini sürdürenler için uygun nitelik belgesi almak.

6. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi, yüzme testi, uygulamalı sınav ve mülakatta başarılı olmak.

7. Yapılacak yüzme testinde başarılı olmak.

8. Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı tarafından sevk edilecek Asker Hastanelerinden Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık raporu almak.

9. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

10. Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak.

11. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.

12. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak.

13. Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak.

14. En az 1,64 m. boyunda olmak.

15. Aşağıda belirtilen branş ve ihtisaslarda bulunmak:

a. Elektrikçi Sınıfı :

Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı gemi ve botlarda Elektrikçi Sınıfında yapıyor/yapmış olanlar başvurabilecektir.

b. İkmalci Sınıfı (Aşçı Branşı) :

(1) Herhangi bir Kuvvet Komutanlığına bağlı olma koşulu bulunmaksızın askerlik hizmetini Aşçı Sınıfından yapıyor/yapmış olanlar,

(2) Askerlik hizmetini Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı yüzer/kara birliklerde İkmalci Sınıfında (Aşçı Branşı) aşçı genel ve aşçı sıcakçı ihtisasında yapıyor/yapmış olanlar,

(3) Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı yüzer/kara birliklerde İkmalci Sınıfında (Aşçı Branşı) aşağıda belirtilen ihtisas alanlarında yapıyor/yapmış olanlar,

İhtisas Sıra Nu : İhtisas Kod Nu : Unvanı :

— 052 Aşçı Sıcakçı

— 053 Aşçı Soğukçu

— 063 Aşçı Genel

(4) Herhangi bir sınıf veya Kuvvet Komutanlığına bağlı olmaksızın Aşçılık Meslek Lisesi, Aşçılık Meslek Yüksek Okulu mezunu olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık ile ilgili açmış olduğu kurslardan “Aşçılık Belgesi” almış olanlar,

başvurabilecektir.

c. Kurbağa Adam Sınıfı :

Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı yüzer/kara birliklerde Kurbağa Adam sınıfında yapıyor/yapmış olanlar başvurabilecektir.

HALEN ASKERLİK GÖREVİNİ YAPAN ERBAŞ/ERLER İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TARİH :

BİRLİK/KIT’ASI : (İl/İlçe’de belirtilecektir)

ADI VE SOYADI :

BABA ADI :

MEMLEKETİ :

DOĞUM TARİHİ :

SINIF VE RÜTBESİ :

TERTİP NO :

DUHULÜ :

TC KİMLİK NUMARASI :

ASKERLİKTEKİ İHTİSASI :

ÖZÜ: Uzman Erbaş Kadrolarına Başvuru.

KOMUTANLIK ÖNÜNE

Halen………………………………………….Komutanlığında………………………..Çavuş/Onb./Er olarak görev yapmaktayım. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve Yönetmeliği esaslarına göre aşağıda belirtilen Coğrafi bölgelerin birinde …………………. sınıfında uzman çavuş/onbaşı olarak görev yapmaya istekliyim.

Gerekli işlemin yapılmasını emirlerine arz ederim.

İmza

Adı ve Soyadı

EV ADRESİ/TLF. :

NOT : Halen askerlik hizmetini yapan erbaş/erler adres olarak, daimi ikametgah adreslerini ve kendilerine ulaşılabilecek telefon numarası vereceklerdir.

NOT : Adaylar durumlarına uygun sadece bir sınıfın sınavına başvurabileceklerdir. Dilekçelerinde sınavına girecekleri sınıfı belirtmeyen adayın başvuruları kabul edilmeyecektir.

GÖREV YAPMAK İSTEDİĞİM COĞRAFİ BÖLGELER : TERCİH SIRASI :

1. Karadeniz Bölgesi ( )

2. Marmara Bölgesi ( )

3. Akdeniz Bölgesi ( )

4. Ege Bölgesi ( )

5. İç Anadolu Bölgesi ( )

NOT : (İstek sırasına göre 5 coğrafi bölge belirtilecektir.)

UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ

FOTOĞRAF

BİRLİK/KIT’ASI :

ADI SOYADI :

BABA ADI :

SINIF/RÜTBESİ :

TC KİMLİK NO :

TERTİBİ :

ASKERLİKTEKİ İHTİSASI :

N İ T E L İ K L E RHEYET TARAFINDAN TAKDİR EDİLECEK NOTLARVERİLEN NOTLARIN ORTALAMASI
BAŞKANSB.ÜYEASTSB. ÜYE
DİSİPLİN VE AHLAKİ (TAM NOT 50)1. Genel Görünüş Tavır ve Hareketi
2. Kötü Alışkanlıklara Düşkün Bulunmaması.
3. Hasis Menfaatlere Düşkün Olmaması
4. Disiplin Kurallarına Uyarlılığı ve İtaati
5. Güvenilme ve Sadakati
HİZMET VERİMİ (TAM NOT 50)6. Zekası ve Muhakeme Yeteneği
7. Çalışkanlığı ve Dayanıklılığı
8. Mesleki Bilgisini ve As. İhtisasını Gel.
9. Astlarını Öğretme ve Yetiştirme
10.Sorumluluğu Benimseme, Üstlük ve Liderlik.
NOT TOPLAMI
KANAAT
HEYET PERSONELİNİNİMZASI
ADI SOYADI
RÜTBESİ VE SİCİL NUMARASI
GÖREVİ
DÜZENLEME TARİHİ

………………………….nın Uzman ………………… adaylığa kabulü uygundur/uygun değildir.

O N A Y

ADI SOYADI :

SINIF VE RÜTBESİ :

GÖREVİ :

IMZA VE MÜHÜR :

“UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ” DOLDURMA TALİMATI

1. Nitelik belgesi uzman erbaş olmak üzere başvuracak personel için iki nüsha olarak tanzim edilir.

2. Niteliklere heyet personelince ayrı ayrı 10 tam not üzerinden not verilir. Notlar tam sayı veya 1/2 kesirli olarak verilir. Kanaat hanesine uzman çavuş/uzman onbaşı olmaya layıktır/değildir ibaresi yazılır. Heyet personelince, her niteliğe verilen notların ortalaması alınarak nitelik belgesinin son sütununa yazılır. Bölüm sonucu tam sayı çıkmazsa iki hane yürütülür. Verilen notların ortalaması nitelik belgesi tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlar onaylanır. Verilen notlar aynı kadro/görev yerine birden fazla istekli olduğunda sıralamaya tesir eder ve seçimde etkili olur.

3. Heyet başkanı, teşkil edilen heyetin en kıdemli subayıdır.

4. Nitelik belgesini doldurmaya yetkili heyet personeli, Uzman Erbaş Yönetmeliğinin sekizinci maddesinde belirtilen personeldir.

5. Nitelik belgesinin onay makamı:

a. Sahil Güvenlik Ana Ast ve Grup Komutanları,

b. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahında Personel Başkanı,

c. Sınavlara diğer Komutanlıklardan başvuracak adaylar için Uzman Erbaş Yönetmeliği EK-A “Nitelik Belgesi Doldurma Talimatı”nın 5’inci maddesinde belirtilen personeldir.

6. Sınıf ve ihtisasının haricindeki kadro/görev yerlerinde görevlendirilen erbaş/erler hakkında nitelik belgesi düzenlenmeyecek, uzman erbaşlığa başvuruları kabul edilmeyecektir.

TERHİS OLAN ERBAŞ VE ERLER İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TARİH :

BİRLİK/KIT’ASI : (İl/İlçe’de belirtilecektir)

ADI VE SOYADI :

BABA ADI :

MEMLEKETİ :

DOĞUM TARİHİ :

SINIF VE RÜTBESİ :

TERTİP NO :

DUHULÜ :

TC KİMLİK NUMARASI :

ASKERLİKTEKİ İHTİSASI :

ÖZÜ: Uzman Erbaşlığa Başvuru.

SAHİL GÜVENLİK EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞINA

Uzman erbaş olmak için gerekli giriş koşullarını taşıyorum. Aşağıda belirtilen coğrafi bölgelerin birinde ………………….. sınıfından uzman erbaş olarak görev yapmak istiyorum.

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.

İmza

Adı Soyadı

NOT : Adaylar durumlarına uygun sadece bir sınıfın sınavına başvurabileceklerdir. Dilekçelerinde sınavına girecekleri sınıfı belirtmeyen adayın başvuruları kabul edilmeyecektir.

GÖREV YAPMAK İSTEDİĞİM BÖLGELER: TERCİH SIRASI :

1. Karadeniz Bölgesi ( )

2. Marmara Bölgesi ( )

3. Akdeniz Bölgesi ( )

4. Ege Bölgesi ( )

5. İç Anadolu Bölgesi ( )

NOT : (Tercih sırasına göre 5 coğrafi bölge yazılacaktır.)

EKLER :

EK-A (Askerlik Şubesi Onaylı Terhis Belgesi.)

EK-B (Nüfus Cüzdanı Suretleri)

EK-C (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örnekleri)

EK-Ç (Öğrenim Belgesi/Diploma F otokopisi)

EK-D (Adli Sicil Belgeleri)

EK-E (4 Adet Takım Elbiseli Vesikalık Fotoğraf)

EK-F (Kurbağa Adam Adayları İçin Kurs Bitirme Belgesi Fotokopisi,

İkmalci Sınıfına (Aşçı Branşı) MEB Onaylı “Aşçılık Belgesi” İle

Başvuracaklar İçin Aşçılık Belgesi Fotokopisi)

EK-G (Aday Bilgi Formu(Çıktısı İnternetten Alınacak))

EV ADRESİ ve TLF. :

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. HALEN ASKERLİK GÖREVİNİ YAPAN ERBAŞ/ERLER İÇİN :

a. Dilekçe, (Sayfa-3)

b. Nitelik belgesi, (Sayfa-4)

c. Kendisi, anne ve babası ile evli ise eşi için fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti, (Adaya ilişkin nüfus cüzdan sureti birliklerince onaylanacaktır. Anne, baba ve varsa eşine ait belgeler muhtarlık veya noter onaylı olacaktır.)

ç. En son mezun olduğu okula ait diploma fotokopisi,

d. Adayın kendisi, annesi, babası, kardeşleri ile evli ise eşini kapsayan nüfus müdürlüklerinden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği,

e. Adayın kendisi için Cumhuriyet Savcılıklarından alınacak adli sicil belgesi,

f. 4 Adet vesikalık fotoğraf,

g. Kurbağa Adam sınıfından başvuracaklar için Kurbağa Adam Er İhtisas Kursu’nu başarı ile bitirdiğini gösterir kurs belgesi fotokopisi,

ğ. Aday bilgi formu. (İnternetten çıktısı alınarak doldurulacaktır.) (Sayfa-12)

h. İkmalci Sınıfına (Aşçı Branşı) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Aşçılık Belgesi” ile başvuracaklar için Aşçılık Belgesi fotokopisi.

2. TERHİS OLMUŞ ADAYLAR İÇİN :

a. Dilekçe, (Sayfa-6)

b. Kendisi, anne ve babası ile evli ise eşi için fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti, (Muhtarlık veya noter onaylı olacaktır.)

c. Adayın kendisi, annesi, babası, kardeşleri ile evli ise eşini kapsayan nüfus müdürlüklerinden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği,

ç. Adayın kendisi için Cumhuriyet Savcılıklarından alınacak adli sicil belgesi,

d. En son mezun olduğu okula ait diploma fotokopisi,

e. Askerlik şubesi onaylı terhis belgesi,

f. Takım elbise ile çektirilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,

g. Kurbağa Adam sınıfından başvuracaklar için Kurbağa Adam Er İhtisas Kursu’nu başarı ile bitirdiğini gösterir kurs belgesi fotokopisi,

ğ. İkmalci Sınıfına (Aşçı Branşı) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Aşçılık Belgesi” ile başvuracaklar için Aşçılık Belgesi Fotokopisi.

h. Aday bilgi formu. (İnternetten çıktısı alınarak doldurulacaktır.) (Sayfa-12)

UYARI

Eksik evrak/belge ile başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru belgeleri adaylara iade edilmeyecektir.

Tüm sınavları başarı ile kazanan adayların müracaatlarında belgelerinin asılları talep edilecektir.

UZMAN ERBAŞ ADAYLARINA UYGULANACAK SINAVLAR

1. Yazılı Sınav :

a. Yazılı sınav 11 Aralık 2011 tarihinde yapılacak olup, söz konusu sınavda başarılı olan adayların ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi, yüzme testi, uygulamalı sınav ve mülakaat sınavı ise 12-16 Aralık 2011 tarihlerinde Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı/ANTALYA’da yapılacaktır.

b. Uzman erbaş sınavına başvurusu kabul edilen adaylardan İkmalci sınıfı (Aşçı Branşı) genel kültür, diğer sınıfların tamamı ise genel kültür ve meslek bilgisi sınavına tabi tutulacaktır.

c. Genel kültür yazılı sınavında adaylara Türkçe, Tarih, Coğrafya, İnkılap Tarihi, Atatürkçülük, Vatandaşlık bilgisi ve Matematik alanlarından sorular sorulacaktır.

ç. Mesleki bilgi sınavı ise adayların istihdam edilecekleri sınıf ile ilgili bilgisini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

d. Yazılı sınavlarda başarılı olan adaylar Ön Sağlık Muayenelerine tabi tutulacaktır.

2. Ön Sağlık Muayenelerinde Aranılan Nitelikler :

a. Aşağıda belirtilen boy-kilo standartları içinde olmak.

BOY (CM)AĞIRLIK ÜST SINIRI (KG)AĞIRLIK ALT SINIRI (KG)
1647251
1657252
1667252
1677353
1687354
1697454
1707555
1717656
1727756
1737857
1747958
1758058
1768159
1778160
1788260
1798361
1808462
1818562
1828663
1838764
1848864
1858965
1869066
1879166
1889267
1899368
1909469
BOY (CM)AĞIRLIK ÜST SINIRI (KG)AĞIRLIK ALT SINIRI (KG)
1919570
1929670
1939771
1949872
1959972
19610073
19710174
19810275
19910375
20010476
20110577
20210678
20310778
20410879
20510980
20611081
20711181
20811282
20911483
21011584

b. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve yürürlükteki emirler çerçevesinde ön sağlık muayene kriterlerini taşımak.

3. Fizik Yeterlilik Testi :

a. Ön Sağlık Muayenelerini olumlu olan adaylar aşağıda belirtilen testlere tabi tutulacaktır.

(1) 3000 metre koşu

(2) Mekik (20 tekrar)

(3) Şınav (20 Tekrar)

b. Fizik Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar yüzme testine alınacaktır.

4. Yüzme Testi :

a. Uzman erbaş adayları kadro/görev ihtiyacı nedeniyle yüzer birliklerde istihdam edileceklerinden yüzme testlerine tabi tutulacaklardır. Yüzme testlerinde başarısız olan adaylar, diğer sınavları kazanmış olsalar dahi uzman erbaş olarak istihdam edilmeyeceklerdir. Adaylara uygulanacak yüzme testleri aşağıda olduğu gibidir.

(1) Asgari 10 dk. su üstüne durabilme,

(2) Herhangi bir şeklide asgari 25 metre yüzebilme,

(3) Su altına dalarak 5-10 metre ilerleyebilme,

(4) 2 metre derinliğe dalabilme.

b. Kurbağa Adam sınıfından başvuracak adaylar ise aşağıda belirtilen testlere tabi tutulacaktır.

(1) Su üzerinde hareketsiz durabilme,

(2) 50 metre kurbağalama yüzebilme,

(3) 50 metre kelebek yüzebilme,

(4) 50 metre serbest yüzebilme,

(5) 5 metre serbest dalabilme,

(6) Su üzerinde maske tahliyesi yapabilme.

c. Yüzme testinde başarılı olan adaylar Uygulamalı Mesleki Bilgi sınavına tabi tutulacaktır.

5. Uygulamalı Mesleki Bilgi Sınavı :

a. Adayların daha önce sınıfına uygun olarak kullanmış olduğu cihaz veya sistemlere ilişkin bilgi seviyesi ölçülecektir.

b. Uygulamalı Mesleki Bilgi Sınavında başarılı olan adaylar Mülakat Sınavına alınacaktır.

6. Mülakat :

Adaylara uygulanacak sınavların son aşaması olup, adayları tanımaya yönelik sorulardan oluşacaktır.

UYARI

Fiziki yeterlilik sınavı için adaylar yanlarında “Eşofman, şort ve spor ayakkabısı” bulunduracaklar ayrıca yazılı sınav için kurşun kalem, kalemtıraş ve yumuşak silgi getireceklerdir.

UYARI

Yüzme testi için adaylar yanlarında mayolarını getireceklerdir.

BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM ZAMANI VE YERİ

1. Başvurular 10 Ekim – 02 Aralık 2011 tarihleri arasında şahsen veya posta ile Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı PK.418 07050 Yeni Liman, Konyaaltı/ANTALYA adresine yapılacaktır.

2. İrtibat telefonu: 0242 259 13 76 (Dahili: 23 25)’dır.

UYARI

Son başvuru tarihi olan 02 Aralık 2011 saat 17.30’a kadar başvuru adresine ulaşmayan başvuru formlarına işlem yapılmayacaktır.

UYARI

Başvurusu kabul edilen adayların kimlik bilgileri ile yapılacak sınav sonrasında başarılı olan adayların listesi www.sgk.tsk.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca posta vb. yollar ile tebligat yapılmayacak, sorumluluk adayın kendisine ait olacaktır. Bu yüzden başvurusu kabul edilen adayların 07 Aralık 2011 tarihinden itibaren, yapılacak sınav sonrasında başarılı olan adayların ise 21 Aralık 2011 tarihinden itibaren internet sitemizin takip edilmesi büyük önem arz etmektedir.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ADAY BİLGİ FORMU

(Uzman Erbaş Adayı tarafından Siyah Tükenmez Kalem ile doldurulacaktır)
1.ADAY NUMARASI(Bu Hane Boş bırakılacaktır)FOTOĞRAF (SON 3 AY İÇİNDE ÇEKİLMİŞ)17. BAŞVURU SINIFI
2.T.C. KİMLİK NUMARASIELEKTRİKÇİİKMALCİ (AŞÇI BRANŞI)KURBAĞA ADAM
3.ADI SOYADI
4.DOĞUM YERİ
5.DOĞUM TARİHİ (02 Aralık 1986 ve Sonrası)
6.BABA ADIDzKK (Kara)
7.MEDENİ DURUMUDzKK (Yüzer)
8.TERTİBİ (Terhisine 02 Aralık 2011 tarihi itibariyle 6 ay ve daha az süre kalmış olmak)SGK (Kara)
9.TERHİS DURUMUSGK (Yüzer)
10.TERHİS TARİHİ ( 02 Aralık 2008 ve Sonrasında Terhis Olanlar)KKK
11.ASKERLİĞİNİ YAPTIĞI SINIF/BRANŞIHvKK
12.İHTİSAS KOD NUMARASIJGK
13.MEZUN OLDUĞU OKUL (En az Lise veya dengi okul mezunu olmak)
14. Kurbağa Adam Er İhtisas Kurs Belgesi (Kurbağa Adam Adayları İçin)
15. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Aşçılık Belgesi olan veya Aşçılık Meslek Lisesi/Yüksek Okulu Mezunu İkmalci Sınıfı (Aşçı Branşı) Adayları İçin
16.HÜKÜMLÜLÜK (ÜSTE HAKARET/ EMRE İTAATSİZLİK/ MUKAVEMET/ AMİR-ÜSTE FİİLİ TAARRUZ/FESAT VE İSYAN)
18.İKAMET ADRESİ: TEL.NU.:19.BİRLİK ADRESİ: TEL.NU.:
20.İMZA

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ADAY BİLGİ FORMU

DOLDURMA TALİMATI

1. Aday Numarası : Bu hane boş bırakılacaktır.

2. T.C. Numarası : 11 haneli T.C.Kimlik numarası yazılacaktır.

3. Adı Soyadı : Aday adı ve soyadını yazacaktır.

4. Doğum Yeri : Doğum yeri il ve ilçe belirtilerek yazılacaktır.

5. Doğum Tarihi : Doğum tarihi gün, ay ve yıl olarak yazılacaktır. (02 Aralık 1986 ve sonrası

doğumluların başvuruları kabul edilecektir.)

6. Baba Adı : Aday baba adını yazacaktır.

7. Medeni Durum : Aday evli veya bekar olduğunu yazacaktır.

8. Tertibi : Askere alınma yılı ve dönemi yazılacaktır. ÖRN.2010/3 (Terhislerine 02 Aralık 2011 tarihi itibariyle 6 ay ve daha az süre kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.)

9. Terhis Durumu : Görevde olan adaylar “Görevde”, terhis olanlar ise “Terhis” yazacaklardır.

10.Terhis Tarihi : Terhis olmuş adaylar terhis tarihlerini yazacaklardır. (02 Aralık 2008 ve

sonrasında terhis olanların başvuruları kabul edilecektir.)

11. Askerliğini Yaptığı

Sınıf/Branş : Adaylar askerlik hizmetini yapmakta/yapmış olduğu sınıf/branşı

yazacaklardır.

12. İhtisas Kod

Numarası : Terhis olanlar terhis belgesindeki, görevde olanlar ise nitelik belgesindeki

ihtisas kod numarasını yazacaklardır.

13. Mezun Olduğu

Okul : Aday en son mezun olduğu okul ismini yazacaktır. (En az lise ve dengi okul

mezunu adayların başvuruları kabul edilecektir.)

14. Kurbağa Adam

Er İhtisas

Kurs Belgesi : Kurbağa Adam sınıfından başvuran adaylar tarafından doldurulacaktır. Kurbağa Adam Er İhtisas Kurs Belgesi bulunuyor ise “Var” yazılacaktır.

15. MEB Onaylı

Kurs Belgesi : Aşçılık Meslek Lisesi/Yüksek Okulu Mezunu olup, İkmalci Sınıfından (Aşçı

Branşı) başvuran adaylar tarafından doldurulacaktır. MEB Onaylı Kurs

Belgesi bulunuyor ise “Var” yazılacaktır.

16. Hükümlülük : Belirtilen suçlardan herhangi bir ceza alındı ise “Evet” yazılacaktır.

17. Başvuru Sınıfı : Tabloda uzman erbaş alımı yapılacak sınıflar belirtilmiştir. Adaylar askerlik

hizmetini yaptığı sınıfa göre, alım emri/başvuru kılavuzunda “Uzman Erbaş

Adaylarında Aranılan Koşulları” dikkatlice inceleyecek ve durumuna uygun

olan kutucuğa “X” işareti koyacaktır. Adayın askerlik hizmetini yaptığı

komutanlığa göre başvuru yapamayacağı sınıflar SİYAH renkte belirtilmiştir.

18. İkamet Adresi : İkamet adresi ve telefon numarası yazılacaktır.

19. Birlik Adresi : Birlik adresi ve telefon numarası yazılacaktır.

20. İMZA : Siyah tükenmez kalem ile imzalanacaktır.

3 Replies to “Sahil Güvenlik Kom. Uzman Erbaş Alımı”

 1. sedat dedi ki:

  sınavlara nasıl baş vuruyoruz
  bi bilgi verebilirmisiniz

 2. metin dedi ki:

  sahil güveliğe nasıl baş vuruyoruz arkadaşlar lütfen birisi yardımcı olsun

 3. ömer toprak dedi ki:

  uzman erbas olmak istiyorum bilgilendirirmisiniz lütfen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top