Sağlık Bakanlığı Makine Mühendisi Danışmanlık İlanı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VESOSYALGÜVENLİK REFORMU PROJESİ (SDSGRP) KAPSAMINDA MAKİNE MÜHENDİSİ DANIŞMANLIK HİZMETİ İŞ İLANI

Görev Unvanı : MAKİNE MÜHENDİSİ DANIŞMANI

Başvuru Kodu: MAKMÜH

Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere (1 adet) Makine Mühendisi Danışmanı alınacaktır.

Kısaca Görev Tanımı Bu danışmanlık hizmeti içerisinde, ilgili danışmandan talep edilen hizmetler aşağıda ifade edilmiştir .

Kamu-Özel Ortaklığı finansman modeli çerçevesinde yapılması planlanan sağlık tesisi mekanik ve tesisat projelerinin hazırlanmasına katkı yapmak, başkanlığımızla birlikte bu projelen kontrol görevi üstlenmek, projelendirme sürecinin her aşamasının mesleğiyle ilgili olan kısımlarında danışmanlık yapmak, alınacak olan diğer danışmanlar ve konuyla İlgili çalışan mühendis ve mimarlarla işbirliği içinde ve koordineli bir şekilde çalışmak .

KÖO kapsamında yapılması planlanan sağlık tesislerinin yapım ve işletme aşamalarıyla ilgili sözleşme, şartname ve ihale dosyalarının branşıyla ilgili konularda direkt veya dolaylı ilişkili olan kısımlarını hazırlamak .

Avan proje sonrası, özel sektör tarafından hazırlanacak olan uygulama projelerinin hazırlanma ve Başkanlığımızca tetkik ve onayı sürecinde danışmanlık yapmak ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek .

Başkanlığımız tarafından hazırlanacak veya hazırlatılacak olan keşif, metraj, yaklaşık maliyet veya ihale dosyalarını hazırlamak veya hazırianmasma-katkı yapmak ve bunları inceleme görevi üstlenmek .

Avan proje, uygulama projelen, keşif, metraj, yaklaşık maliyet, fizibilite vs. hizmetlerde idareye teknik yönden uygunluk raporu hazırlamak .

İdare tarafından hazırlanan ve/veya hazırlanacak olan ihale şartname, mahal listeleri ve projelerin taslaklarını incelemek, eksik olan kısımları tamamlamak, ulusal ve uluslar arası hukuki mevzuat ile ilgili önen ve görüşleri sunmak.

İdarenin görev alanına giren konularda doğabilecek her türlü mekanik ve tesisat konularıyla ilgili iş ve işlemlen yürütmek .

Mekanik ve tesisat projelerini inceleyip İdareye görüş bildirmek .

Yapılması planlanan sağlık tesislerindeki makine mühendisliği konularında (ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendırme, medikal gaz, kojenerasyon, yangın söndürme, yeşil çatı, enerji verimliliği, otomasyon vb.) Danışmanlık yapmak, İdareye gerekli görüş ve önerilen hazırlamak, sunmak.

Su, kanalizasyon, dogalgaz bağlantıları için gerekli olan diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde idare tarafından yapılacak çalışmalara danışmanlık hizmeti vermek,

Söz konusu hedeflen yerme getirme doğrultusunda idarece verilecek diğer işlen yapmak

Adaylarda Aranılan Özellikler

Minimum nitelikler şunlardır;

İyi derecede ingilizce konuşma, yazma ve okuma becerisine sahip olmak.

İyi iletişim becerisine sahip ve ekip çalışmasına uyumlu olmak.

Seyahate engel durumu bulunmamak,

Mühendislik fakültelerinin makine mühendisliği bölümlerinden mezun olmak .

MS Office, Autocad programının kullanımında tecrübeye sahip olmak .

Mekanik ve tesisat projeleri konusunda en az 5 yıllık spesifik tecrübeye sahip olmak. (Tercihen sağlık yapı veya projelerinin mekanik ve tesisat projelerinde, ısıtma, soğutma, havalandırma, iklımlendırme, medikal gaz, kojenerasyon. yangın söndürme, yeşil çatı, enerji verimliliği, otomasyon konularında çalışmış olmak) .

Tercihen Avrupa Birliği standartlarına uyumlu çalışacağı alanla ilgili olarak kjıow-how ve deneyim sahibi olmak.

Çalışma Yeri Ve Zamanı Danışman tam zamanlı olmak üzere haftada 5 gün (beş), günde 8 saat Kamu Özel Ortaklığı Bâiresi Başkanlığı binasında görev yapacaktır.

ADAYLARIN AYRINTILI ÖZGEÇMİŞLERİNİ EN GEÇ 17/02/2012 TARİHİNE KADAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN E-POSTA ADRESİNE GÖNDERMELERİ VEYA ŞAHSEN BAŞVURMALARI ÖNEMLE RİCA OLUNUR. BAŞVURULARDA İLGİLİ BAŞVURU KODUNUN BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR. e-mail: kamuozel_db@saglik.gov.tr YALNIZCA KISA LİSTEYE KALAN ADAYLARA GERİ BİLDİRİM YAPİLACAKTİR,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top