ÖSYM’den özürlü memur seçme sınavı (ÖMSS) açıklaması

Özürlü Memur Seçme Sınavı’nın ayrıntıları belli oldu. İşte ÖMSS İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, bu sene ilk kez düzenlenecek ve 29 Nisan 2012’de yapılacak Özürlü Memur Seçme Sınavı’na (ÖMSS) başvuruların 20 Şubat Pazartesi günü başlayacağını bildirdi.

Demir, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ÖSYM arasında yapılan protokol gereği bu sınavın kendileri tarafından yapılacağını ifade etti.

SINAV 29 NİSAN’DA YAPILACAK

Sınavın 29 Nisan 2011 Pazar günü yapılacağının anımsatan Demir, ÖMSS’nin 81 il merkezinde saat 10.00’da gerçekleştirileceğini belirtti.

Adaylar kendi bulundukları illerde sınava başvuracaklarını ve burada sınava gireceklerini anlatan Demir, ”KKTC ve yurt dışından müracaat edecek olanlar ise Ankara’da sınava gireceklerdir” dedi.

”Sınav ücretinin 25 TL’sini kendileri karşılayacak”

Sınava sadece ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim programlarından mezun olan veya 2012 yılı itibariyle mezun olabilecek durumda olan sağlık raporlarında yüzde 40 ve üzerinde özürlü olduğu belirtilen adayların başvuracağını bildiren Demir, yüzde 40 altında özür derecesi olanların bu sınava katılamayacaklarını kaydetti.

Sınava girecek adaylar için başvuruların ise 20 Şubat-2 Mart 2012 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini bildiren Demir, ”Kuraya girecek olan vatandaşlarımızın başvurusu ise 14-25 Mayıs 2012 tarihleri arasında alınacaktır” diye konuştu.

Özürlü vatandaşların sınav ücretinin sadece 25 TL’sini karşılayacağını, geri kalan kısmının ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca ödeneceğini aktaran Demir, kuraya katılım ücreti olarak ise özürlü vatandaşlardan 10 TL talep edileceğini kaydetti.

”Özür gruplarına göre ek süre verilecek”

Sınavda adaylara uygulanacak testlere ilişkin de bilgi veren Demir, sınavda adaylara özür gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun ”Genel Yetenek” ve ”Genel Kültür” testleri uygulanacağını, 60 sorudan oluşan testler sorulacağını ve süresinin 60 dakika olacağını kaydetti.

Adaylara özür gruplarına göre ek süre verileceğini de bildiren Demir, şunları söyledi:

”Her il merkezinde Sağlık Bakanlığımız bir ambulans ve bir Acil Tıp Teknisyeni hazır bulunduracaktır. Özürlü vatandaşlarımızın başvuru ve sınav merkezlerine taşınmaları için yerel yönetimlerin desteği talep edilmiş ve bu kapsamda girişimler devam etmektedir. Özellikle özürlü vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın merakla beklediği Özürlü Memur Seçme Sınavı’nın tüm özür gruplarına ve durumlarına uygun nitelikte bir yapıya bürünmesi için merkezimiz, Kasım 2011 tarihinden itibaren yoğun bir çalışma gerçekleştirmiştir. Merkezimiz öncelikli olarak özürlü vatandaşlarımızın özür gruplarına, öğrenim düzeylerine, algılama ve öğrenme yeteneklerine göre nasıl bir sınav oluşturulacağını belirlemek üzere, üniversitelerde ilgili özür grupları üzerine bilimsel araştırma yapan akademisyenlerin bulunduğu bir ‘ÖMSS Bilim Kurulu’ oluşturmuştur.

ÖMSS Bilim Kurulu; bilimsel bulguların yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığında özürlü eğitimi konusunda görev yapan öğretmenler ve diğer ilgili uzmanlar, Sağlık Bakanlığında özürlüler ile ilgili çalışmalar yapan uzmanlar ve hastahanelerde görev yapan doktorlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü uzmanları, özürlü sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, farklı özür gruplarına mensup özürlü temsilciler ile toplantılar yapmış, özürlülerin yoğun olarak tedavi edildiği bazı merkezler ziyaret edilmiş ve görüşleri alınmıştır.”

”Öncelikli olarak özür grubu belirlenecek”

Yapılan çalışmaların sonuçlarının bir rapor halinde ÖSYM’ye sunulduğunu ve böylece ÖMSS için bir rehber oluşturulduğunu ifade eden Demir, bu komisyon raporu ışığında ÖMSS Kılavuzu’nun hazırlandığını belirtti.

Demir, ”Sınava başvuru amacıyla özürlü vatandaşlarımız öncelikli olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının il veya var ise ilçe müdürlüklerine giderek orada hangi özür grubunda ve durumda sınava gireceklerini belirleyecek ve bu durumu belirten ‘ön kabul ve taahhüt belgesini’ imzalayarak ÖSYM başvuru merkezlerine getireceklerdir” diye konuştu.

ÖSYM il temsilciliklerinden ve başvuru merkezi olarak çalışan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullardan adayların şahsen başvurmaları ve resimlerini çektirmelerinin gerektiğini anlatan Demir, ”ÖMSS tasarlanırken, özürlü vatandaşlarımız arasında adil ve hakkaniyet çerçevesinde bir sınav oluşturulabilmesi için azami gayret gösterilmiş ve onların özür grubu ve durumlarına yönelik olarak sınav düzenlemeleri ve uygulamalar gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır” dedi.

Özür grubuna göre sorular

Bazı adaylara ayrı soru kitapçıkları tasarlanacağını, bazılarına ise sınav uyarlamaları ile özürlerinden doğan dezavantajların giderileceğini vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

”Mesela, görme özürlü vatandaşlarımız için şekilli olmayan sorular sorulacak, isteyene 16 veya 18 punto soruları basılmış olan soru kitapçıkları verilecektir. İsteyenlere ise okuyucu ve işaretleyici verilecektir. Okuyucu talep edenlere zaman kaybını telafi etmek üzere ek süre verilecektir.

İşitme engelliler için uzun paragrafları içermeyen, karmaşık olmayan nitelikte sorular sorulacaktır. Algılama güçlüğü dikkate alınarak bunlara ek süre verilecektir. Benzeri şekilde zihinsel engelliler ve genel özürlü grupta olan ancak özgül öğrenme güçlüğü, yaygın gelişim bozukluğu gibi durumları olanlar için de sınav düzenlemeleri gerçekleştirilecektir. Birçok özürlü vatandaşımızı tek bir sınıfta sınav yapma zorunluluğu doğacaktır.”

Başvuru sırasında belirlemek koşulu ile özürlülerin sınav sırasında kendi özürlerinden kaynaklanan dezavantajı ortadan kaldıran, yaşam koşullarını sürdürmelerine yol açan ve sınavı daha rahat geçirmelerini sağlayan araç ve gereçleri kullanabileceklerini belirten Demir, ”Ortopedik özürlüler baston koltuk değneği, görme özürlüler elektronik olmayan büyüteç, işitme engelliler kulaklık, şeker hastaları insülin iğnesi kullanabileceklerdir. Bu araç ve gereçlerin neler olduğu kılavuzda belirtilecektir” diye konuştu.

”Tuvalet izni var”

ÖSYM sınav kuralları ve yasaklarının aksi belirtilmedikçe aynı şekilde uygulanacağının altını çizen Demir, ”Ancak adayların tuvalete gitmelerine müsaade edilecektir. Diğer sınavlarda olduğu gibi bu sınavda da emanet alınmayacak ve kılavuzda müsaade edilen araç ve gereçler dışında sınav yasakları kapsamında olan hiçbir şey sınav binalarına alınmayacaktır” dedi.

ÖMSS sınavına çok sayıda özürlü vatandaşın müracaat etmesinin beklendiğini ifade eden Demir, ”Sınava girecek olan adayların her birinin özür grubu ve niteliği kuşkusuz diğerlerinden farklıdır. Aynı özür grubunda bile özür derecelerinin farklı olması özür sahiplerine farklı uygulamaları gerekli kılmaktadır. Böylesine zor bir sınavı gerçekleştirmek için yaklaşık 4 ay gibi bir süre, hem merkezimizde hem de ilgili bakanlıklarda yoğun bir çalışma sergilenmiş ve sınava kadar da devam edecektir” diye konuştu.

DAHA ÖNCE BÖYLE BİR SINAV YAPILMADI

Adayların en rahat şekilde sınav olacakları fiziksel mekanların bulunmasına, sınavlarda görev alacak olan personelin tespitine ve eğitilmesine, ÖMSS sınav yönergesinin sınavda görev alacak koordinatörler ile paylaşılmasına ve sınav ile ilgili kurum içinde ve dışında görev alacaklara yönelik bilgilendirme çalışmalarına devam edildiğini anlatan Demir, ”Daha önce böyle bir sınavın yapılmamış olması, aday kitlenin sınava yönelik yetenek ve kabiliyetlerinin bilinmemesi nedeni ile ÖMSS’ye yönelik bazı uygulamaların kararlaştırılması kolay olmamıştır” diye konuştu.

Bütün zorluklara rağmen tüm özürlü vatandaşlara mümkün olabilecek en adil sınav ortamının oluşturulduğunu belirten Demir, sınav yapıldıktan sonra elde edilecek olan sınav sonuçlarının analizinin bu kapsamda iyileştirilmesi gereken alanları göstereceğini kaydetti.

Sınav

ÖMSS, 3.10.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ”Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik” gereği lise, önlisans ve lisans mezunu özürlü vatandaşlarımın devlet memuru olabilmeleri için yapılacak. Yerleştirme ise kura ile merkezi olarak gerçekleştirilecek.

Sınav ile yapılacak olan kuranın içeriğine, eğitim durumu ve özür grupları itibarıyla ÖMSS’nin yapılacağı yer ve zamana, kuranın duyurulmasına, ÖMSS’de eğitim durumları ve özür grupları itibarıyla yer alacak konular ile testlere ve bunların ağırlıklarına, puan türleri ve hesaplama yöntemine, özür grupları itibarıyla öngörülecek sınav sürelerine, uygun refakatçi temin edilmesine, başvurulara, tercihlere, ÖMSS’de alınan puanlara ve kuraya ilişkin olarak yapacağı tercihlere göre yerleştirilmesine, yerleştirme sonuçlarının adaylara ve kurumlara bildirilmesi de ÖSYM tarafından yapılacak.

 

 

_______________________________________________________

17 Replies to “ÖSYM’den özürlü memur seçme sınavı (ÖMSS) açıklaması”

 1. şerif dedi ki:

  kura ne zaman olacak bir bilginiz varmı bide bana verilen aday no şifreyle nasıl öğrenecem kazanıp kazanamadığımı

 2. mutlu demircioğlu dedi ki:

  bu kuraya nerden katılıosunuz arkadaşlar

 3. osman dedi ki:

  ahmet beyın yorumuna katılıyorum.benım yuzde 58 ve alt suretınde surelı bır yıl dıye yazıyo.neyse gırdık kuraya sınava hakkazandık. verılen haklar gerı alınırmı kaıdesı konusunda bılgısı olan varmı???

 4. aylin dedi ki:

  kura derken sınava gırmıcez sanırım

 5. mavuş dedi ki:

  ben ilköğretim mezunuyum ayrıca açıktan liseye başladım kurayla seçilecek olanların hangi bölümlerde çalışacağına dair bilgisi olan varmı?.

 6. kursat dedi ki:

  orta ogretım ne kadar ılkogretım nekadar ılkokul ne kadar bunu bılen yada atıyorum sınavı yada kurayı kazandık kı zor torpılın yoksa neye gore atama yapacaklar yada kac kısı alacaklar bılgısı olan arkadaslar cvp yazarsa sevınırım

 7. admin dedi ki:

  ÖSYM’nin “www.osym.gov.tr” internet sitesinde yer alan kılavuzda sınava ilişkin adayların merak ettiği tüm sorular yer alıyor.

  ÖMSS’ye başvurular, 2 Mart Cuma gününe kadar alınacak. Kuraya başvurular ise 14-25 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılacak.

 8. TALİP KELEŞ dedi ki:

  ilgililere duyurulur.iş okulu mezunlarının zihinsel engelli oldukları için ilöğretim ve ortaokul mezunları gibi kurayla alınmaları adil olurdu çünkü iş okulları hiçbir zaman ortaöğretim düzeyi zeka seviyesinde değildir.nasıl olurda yetkili uzmanlar bu durumu kaçırırlar.bu tam bir fırsat eşitsizliğidir.bu hatadan dönülmesi temennimiz

 9. TALİP KELEŞ dedi ki:

  ilköğretim ve ilkokul mezunları kura ile atanacaklardır ortaokul okuyan arkadaşımızında bu yıl bitirmesi kaydı ile kuraya başvurabilecektir.ortaöğretim ise sınavla alınacaktır

 10. ahmet arda dedi ki:

  ÖSYM – ODTÜ – Ulusoy Tesisleri – Milli Kütüphane – Karayolları Yol Danışma Karşısı –
  M.E.B. Tüp Geçit – Kızılay Tüp Geçit – Sıhhiye Köprüsü – Opera – Ulus Heykel arkadasim ader burası insanlık ölmü ciden yaa

 11. duslereveda dedi ki:

  arkadaşlar ben dışardan ortaokulu okuyorum son sınıf acaba benıde kapsıyormu memur alımı

 12. murat dedi ki:

  arkadaşlar bende lıse terkım kura ile hem seçme hemde atama yapılacak ve kura ilk tarıhı 14 06 2012 de başlıyacak 25 06 2012 de son bılgınıze

 13. cannabis dedi ki:

  ortaokul öezunu sınava gırebılcekmı???cvp yazın

 14. urfalı dedi ki:

  dikkatli okursan anlarsın nereye basvuru yapacağını, armut piş ağzıma düş rahatlıgın biraz çıkar kendini…

 15. ahmet dedi ki:

  özürlü arkadaşlar gene haksızlık var bu sınavda haberınız olsun sürekli raporu olan arkadaşların hakın yenilecek neymiş efendım? Rapor sürekli değilse ve rapor süresi sınav tarihini kapsıyorsa yine sinava girebileceklermiş peki şimdi soruyorum bu geçici raporu olan arkadaşlar ileriki zamanda sagligina kavuşacak duramda ve nurmal insan gibi hayatını sürdürecek demi yani olan gene geçek özürlü arkadaşlara olacak onlar magdur geçici özürlü raporu olan saglikli insanlar sefasını sürecek tekrar söylüyorum sürekli raporu olan arkadaşlar hakınız yeniliyor yeniliyor

 16. ayse dedi ki:

  sosyal hizmetlere herhalde pazartesi ben gidecem ama bende şunu anlamadım ben ortaokullu bitirdim liseyide dısardan okuyorum kuraya mı girecem sınavamı kafam basmadı arastırsam diyede deli oldu iyce

 17. mehmet dündar dedi ki:

  peki nereye başvuracağız arkadaşlar bilen varmı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top