ÖSYM Sözleşmeli Personel Alımı

T.C. ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 06.06.1978 tarih ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişiklikleri çerçevesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında aşağıda belirtilen unvan, sayı, nitelik ve şartlarda Sözleşmeli Personel (SınavHizmetleriUzmanı) alınacaktır. Sözleşme ile çalıştırılacaklarda aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar aranır;

GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR

1) İlana ekli tabloda belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

2) 2010 veya 2011 KPSS Lisans sınavından en az 75 puan almış olmak,

3) Alanlarında KPDS puanı aranan adayların, ilana ekli tabloda belirtilen yabancı dil KPDS’na göre en az (C) seviyesinde, ÜDS puanı aranan adayların sınav puanlarının en az 70 veya asgari yabancı dil bilgisinin bu seviyede olduğunu uluslararası geçerliği bulunan başka bir sınavda alınan sonuç belgesi ile belgelemek, (KPSS. KPDS. ÜDS ve Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının güncelliğini koruması şarttır.).

4) özel dershane veya özel eğitim kurumlarında çalışmamış olmak, Başkanlıkça yapılan sınavlara yönelik soru kitabı veya başka yayını bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER ŞEKLİ VE YERİ:

2010 veya 2011 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, 100 puan üzerinden 75 ve daha yüksek puan alarak başarılı olan adaylar, Kurumumuzdan görev talebinde bulunacaklar, bu ilanın yayımlandığı tarihten başlamak üzere 10.02.2012 tarihine kadar. Başkanlığımızın www.osym.gov.tr internet adresinde yer alan Başvuru Formunu doldurarak internet ortamında müracaat edeceklerdir.

SÖZLÜ SINAV VE BAŞARI SIRALAMASI

Sözlü sınav öncesi adaylar, diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslını veya Başkanlıkça onaylı suretini, yabancı dil belgesinin aslını İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir. Başvurusu kabul edilen adaylara; sözlü sınav tarihi, saati ve yeri 17.02.2012 tarihinde yazılı veya elektronik ortamda duyurulacaktır.

Genel ve özel şartları taşıyanlardan;

1) Sadece KPSS puanı aranan durumlarda KPSS puanlarına göre,

2) KPSS ve KPDS veya ÜDS puanı arananlarda KPSS ve yabancı dil puanının ortalamasına göre, en yüksek puandan başlamak suretiyle, ilan edilen vizeli pozisyon sayısının 5 katı aday yapılacak sözlü sınava çağrılacaktır. Sozlu sınavda adayın bolümü ile ilgili bilgisi, ifade, kavrama, yorum ve temsil yeteneği ölçülür. 100 tam puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alan aday sözlü sınavda başarılı sayılacaktır. Başarı sıralaması başvuru ıcin gerekli olan sınav puanları ile sözlü sınav puanının ortalaması alınarak her pozisyon itibariyle yapılacaktır.

YERLEŞTİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

1) Başarı sıralamasında en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak, başarılı olan diğer adaylar ise yedek olarak ilan edilecektir.

2) İşe alınmada başarı sıralaması ve Başkanlığın mevcut pozisyon adedi dikkate alınır. Asıl aday ile sözlü sınav tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde sözleşme imzalanacaktır. Bu süre içinde herhangi bir nedenle sözleşme imzalanamaması, sözleşme imzalandığı halde belirtilen tarihte göreve başlamaması veya şartları taşımadığının sonradan anlaşılması durumunda yedek üyelerle başarı sıralarına göre sözleşme imzalanabilecektir.

3) Başarı sıralamasına göre yerleştirmeye hak kazanan adaylar, istenilecek belgeler ve diğer hususlar adaylara yazılı veya elektronik ortamda duyurulacaktır.

DİĞER HUSUSLAR:

1) Sözleşmeli Personel, kamu hizmetlerinin gördürülmesini temin maksadıyla ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar arasında naklen atanmalarına dair hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) kurum dışı nakil talebinde bulunamazlar.

2) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenler, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmezler.

3) Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir. ilan olunur.

SINAV HİZMETLERİ UZMANI ADAYLARINDA ARANACAK EĞİTİM, SINAV ve YABANCI DİL ŞARTLARI

AlanıKadro AdediMezun Olunan Alan/BölümSınav Türü ve Puanları
Fransızca1– Fransız Dili ve Edebiyatı-KPSSP3- KPDS
İngilizce1– İngiliz Dili ve Edebiyatı-KPSSP3- KPDS
Arapça1– Arap Dili ve Edebiyatı– KPSSP3 – KPDS
Biyoloji1– Biyoloji Bölümü – Biyoloji öğretmenliği– KPSSP3 – ÜDS İNGİLİZCE – (Fen veya Sağlık Bilimleri)
Fizik1– Fizik Bölümü – Fizik öğretmenliği– KPSSP3 – KPDS (İNGİLİZCE)
Kimya1– Kimya Bölümü – Kimya öğretmenliği– KPSSP3 – KPDS (İNGİLİZCE)
Eğitim Bilimleri1– Eğitim Fakültesi– KPSSP10 – KPDS İNGİLİZCE )
Kamu Yönetimi1– Kamu Yönetimi– KPSSP30 veya KPSSP37 – KPDS (İNGİLİZCE)
Felsefe1– Felsefe Grubu öğretmenliği– KPSSP1- KPDS (İNGİLİZCE)
Ekonometri1– Ekonometri Bölümü– KPSSP34 veya KPSSP111 – KPDS (İNGİLİZCE)
Bilgisayar Mühendisi6– Bilgisayar Mühendisliği– KPSSP6 – KPDS (İNGİLİZCE)
Elektrik-Elektronik Mühendisi2– Elektrik- Elektronik Mühendisliği– KPSSP6 – KPDS (İNGİLİZCE)
İstatistik3– İstatistik Bölümü, – İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü– KPSSP25 veya KPSSP75 -KPDS (İNGİLİZCE)
İşletme3– İşletme Bölümü– KPSSP19
Yönetim Bilişim Sistemleri2– Yönetim Bilişim Sistemleri– KPSSP6
Bilgi ve Belge Yönetimi1Bilgi ve Belge Yönetimi-KPSSP3
Maliye2– Maliye Bölümü-KPSSP24
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri1Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü– KPSSP46

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top