Muğla il özel idaresi sözleşmeli personel alımı 2012

MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM

İLANI ve ŞARTLARI

Muğla İl Özel İdaresine, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar doğrultusunda, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 36 ve 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 49 uncu maddesine göre, aşağıda unvanı ve adedi belirtilen T.H sınıfındaki boş kadrolara , personel alınacaktır.

ALINACAK PERSONEL;

– 1 adet Harita Mühendisi

– 2 adet Mimar,

– 2 adet Harita Teknikeri,

– 1 adet İnşaat Teknikeri,

ŞARTLAR:

A) Genel Şartlar;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.nci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) Kamu haklarından mahrum olmamak,

3) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı İşlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, İrtikâp, rüşvet hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak ,

4) Erkekler için askerlik görevini yapmış olmak,

5) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

6) Mühendisler ve mimarlar için en az 4 (dört) yıllık fakülte mezunu olmak, teknikerler için en az 2 (iki) yıllık yüksekokul mezunu olmak,

B) Özel Şartlar;

1) Muğla il merkezi ve ilçelerinde, arazide çalışmaya engeli bulunmamak,

2) Mesleği ve branşına ait iş deneyimi, aldığı mesleki kurs ve seminerler, bilgisayar bilgisi, CAD programları bilgisi v.b. tercih nedenidir,

3) Alımlar mülakat yöntemiyle yapılacaktır,

4) Şahsen müracaatlar veya posta yolu ile müracaatlar geçerlidir (internet üzerinden veya faks yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir),

C) Başvuru Sırasında İstenen Belgeler;

1) İş Başvuru Formu (Ekteki İş Başvuru Formundaki tüm bilgiler tam ve eksiksiz yazılmalıdır),

2) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya sureti,

3) Nüfus cüzdanı sureti,

4) Askerlik Belgesi (Erkek adaylar için)

D) Başvuru ve Sınav Bilgileri;

1) Başvuru Adresi: Muğla İl Özel İdaresi, Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi TEL: 0252. 2140700 MUĞLA

2) Son Başvuru Tarihi ve Saati: 13.02.2012 Pazartesi – Saat 17.00’e kadar,

3) Sınav Tarihi ve Saati : 15.02.2012 – Saat 10:00

4)Sınav Yeri :Muğla İl Özel İdaresi, Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi, İl Encümen Toplantı Salonu MUĞLA

MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ İŞ BAŞVURU FORMU

MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ İŞ BAŞVURU FORMU
KİŞİSEL BİLGİLER
ADI SOYADI
TC KİMLİK NOSSK SİCİL NO
CİNSİYETİKAN GRUBUNUZ
DOĞUM YERİ VE TARİHİMEDENİ HALİNİZ
ADRESİ
EV-İŞ-CEP TELEFON NOLARI
E-MAİL ADRESİ
EĞİTİM DURUMUOKUL ADIBÖLÜMÜTARİHLERNOT ORTALAMASI
DOKTORA
YÜKSEK LİSANS
LİSANS
İŞ DENEYİMİ
FİRMA ADIÇALIŞTIĞI İŞ YERİ – POZİSYONTARİHLER
YABANCI DİL DERECESİİYİ :ORTA :AZ :
BİLGİSAYAR BİLGİSİİYİ :ORTA :BAŞLANGIÇ :
KATILDIĞI SEMİNER-EĞİTİM PROGRAMLARI
ASKERLİK DURUMU
SÜRÜCÜ BELGESİVAR :YOK :SINIFI :
HAKKINDA BİLGİ ALINACAK KİŞİLER
ADI SOYADIMESLEĞİ-ÜNVANIİŞ YERİTELEFONU
BEDENSEL BİR ENGELİNİZ VARMI ?
VARSA BELİRTİN
SABKIA KAYDINIZ VAR MI ?
VARSA NEDENİ?
Bu iş başvuru ve bilgi formunda beyanlarım doğrudur Bilerek yanlış verdiğim veya bazı bilgileri
gizlediğim anlaşıldığı takdirde, bundan doğacak sorumluluğu şimdiden kabul ettiğim gibi, işime son
verilmesi karşısında hiçbir hak ve tazminat istemeyeceğimi, işe alındığım takdirde her türlü bilgi, belge
ve sertifikaları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edeceğimi bildiririm.
Adı Soyadı
İmzası

 

 

_______________________________________________________

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top