Connect with us

Hi, what are you looking for?

Güncel Haberler

Muğla il özel idaresi sözleşmeli personel alımı 2012

MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM

İLANI ve ŞARTLARI

Muğla İl Özel İdaresine, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar doğrultusunda, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 36 ve 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 49 uncu maddesine göre, aşağıda unvanı ve adedi belirtilen T.H sınıfındaki boş kadrolara , personel alınacaktır.

ALINACAK PERSONEL;

– 1 adet Harita Mühendisi

– 2 adet Mimar,

– 2 adet Harita Teknikeri,

– 1 adet İnşaat Teknikeri,

ŞARTLAR:

A) Genel Şartlar;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.nci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) Kamu haklarından mahrum olmamak,

3) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı İşlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, İrtikâp, rüşvet hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak ,

4) Erkekler için askerlik görevini yapmış olmak,

5) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

6) Mühendisler ve mimarlar için en az 4 (dört) yıllık fakülte mezunu olmak, teknikerler için en az 2 (iki) yıllık yüksekokul mezunu olmak,

B) Özel Şartlar;

1) Muğla il merkezi ve ilçelerinde, arazide çalışmaya engeli bulunmamak,

2) Mesleği ve branşına ait iş deneyimi, aldığı mesleki kurs ve seminerler, bilgisayar bilgisi, CAD programları bilgisi v.b. tercih nedenidir,

3) Alımlar mülakat yöntemiyle yapılacaktır,

4) Şahsen müracaatlar veya posta yolu ile müracaatlar geçerlidir (internet üzerinden veya faks yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir),

C) Başvuru Sırasında İstenen Belgeler;

1) İş Başvuru Formu (Ekteki İş Başvuru Formundaki tüm bilgiler tam ve eksiksiz yazılmalıdır),

2) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya sureti,

3) Nüfus cüzdanı sureti,

4) Askerlik Belgesi (Erkek adaylar için)

D) Başvuru ve Sınav Bilgileri;

1) Başvuru Adresi: Muğla İl Özel İdaresi, Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi TEL: 0252. 2140700 MUĞLA

2) Son Başvuru Tarihi ve Saati: 13.02.2012 Pazartesi – Saat 17.00’e kadar,

3) Sınav Tarihi ve Saati : 15.02.2012 – Saat 10:00

4)Sınav Yeri :Muğla İl Özel İdaresi, Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi, İl Encümen Toplantı Salonu MUĞLA

MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ İŞ BAŞVURU FORMU

MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ İŞ BAŞVURU FORMU
KİŞİSEL BİLGİLER
ADI SOYADI
TC KİMLİK NO SSK SİCİL NO
CİNSİYETİ KAN GRUBUNUZ
DOĞUM YERİ VE TARİHİ MEDENİ HALİNİZ
ADRESİ
EV-İŞ-CEP TELEFON NOLARI
E-MAİL ADRESİ
EĞİTİM DURUMU OKUL ADI BÖLÜMÜ TARİHLER NOT ORTALAMASI
DOKTORA
YÜKSEK LİSANS
LİSANS
İŞ DENEYİMİ
FİRMA ADI ÇALIŞTIĞI İŞ YERİ – POZİSYON TARİHLER
YABANCI DİL DERECESİ İYİ : ORTA : AZ :
BİLGİSAYAR BİLGİSİ İYİ : ORTA : BAŞLANGIÇ :
KATILDIĞI SEMİNER-EĞİTİM PROGRAMLARI
ASKERLİK DURUMU
SÜRÜCÜ BELGESİ VAR : YOK : SINIFI :
HAKKINDA BİLGİ ALINACAK KİŞİLER
ADI SOYADI MESLEĞİ-ÜNVANI İŞ YERİ TELEFONU
BEDENSEL BİR ENGELİNİZ VARMI ?
VARSA BELİRTİN
SABKIA KAYDINIZ VAR MI ?
VARSA NEDENİ?
Bu iş başvuru ve bilgi formunda beyanlarım doğrudur Bilerek yanlış verdiğim veya bazı bilgileri
gizlediğim anlaşıldığı takdirde, bundan doğacak sorumluluğu şimdiden kabul ettiğim gibi, işime son
verilmesi karşısında hiçbir hak ve tazminat istemeyeceğimi, işe alındığım takdirde her türlü bilgi, belge
ve sertifikaları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edeceğimi bildiririm.
Adı Soyadı
İmzası

 

 

_______________________________________________________

Gelen Aramalar

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler

Kamu Personel

Binted personel alımı, BİNTED; Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat Ve Ticaret Ltd. Şti. olarak açılmaktadır. Vizyonunu ise işinde uzman, alanında örnek...

Özel Sektör İlanlar

Boyner Holding bünyesinde bulunan Altınyıldız konfeksiyon fabrikaları 1952 yılından beri faaliyetlerine başlamıştır. Türk kumaşını dünyaya tanıtan marka hedefiyle yurt dışına ihracatta gerçekleştiren Altınyıldız dünyanın...

Güncel Haberler

Rekor sayıda sözleşmeli personel alımları başlıyor. Tam 5 bin 13 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Karar Kuvvetleri Komutanlığından yapılan duyuruya göre 287 sofor, 108 asci, 154...

Güncel Haberler

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un ÇANKAYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir. HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI DİKİMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ Son Başvuru Tarihi : 10 Ağustos 2011 Yayınlanma Tarihi...