Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2011

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7.maddesinin 3.fıkrasındaki şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

ADRESLER

M.Ü.Rektörlüğü:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Atatürk Eğitim Fak.:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Diş Hekimliği Fak.: Büyükçiftlik Sok.No:6 Nişantaşı Kampusü 34365 / İSTANBUL

M.Ü.Eczacılık Fak.: Haydarpaşa Kampüsü-Üsküdar /İSTANBUL

M.Ü.Fen Edebiyat Fak.:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Güzel Sanatlar Fak.: Küçükçamlıca Acıbadem Cad.Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Hukuk Fak.: Haydarpaşa Kampüsü-Üsküdar /İSTANBUL

M.Ü. M.Ü.İktisadi ve İdari Bil.Fak.:Ressam Namık İsmail Sok.No.1 Bahçelievler/İSTANBUL

M.Ü.İlahiyat Fak.: Mahir İz Cad.Bağlarbaşı 34662 Üsküdar / İSTANBUL

M.Ü.Mühendislik Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Sağlık Bilimleri Fak.: Kartal Dev.Hast.Yanı E-5 Yanyol 34865 Cevizli-Kartal /İSTANBUL

M.Ü.Teknoloji Fak.:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Tıp Fak.: Haydarpaşa Kampüsü-Üsküdar /İSTANBUL

M.Ü.Bankacılık ve Sigortacılık Yük.Ok.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu : Anadolu Hisarı Yerleşkesi Cuma Yolu Cd.Beykoz/İSTANBUL

M.Ü.Sağlık Hizmetleri Mes.Yük.Ok.: Haydarpaşa Kampüsü-Üsküdar /İSTANBUL

 

ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALIKADRO ÜNVANIADEDİARANAN ŞARTLAR
İlk.Matematik EğitimiYardımcı Doçent1Eğitim Fakülteleri Matematik Eğitimi Anabilim Dalında en az 5 yıl ders vermek tecrübesine sahip olmak, öğretmenlerin web tabanlı mesleki gelişimi ve problem çözme süreçleri konusunda doktora yapmış olmak
İlk.Matematik EğitimiYardımcı Doçent2Eğitim Fakültesinde çalışma tecrübesine sahip olmak ve matematik öğretmenlerinin ders anlatımlarının ve düşüncelerinin kurumsal bakış açısı incelemesi konusunda doktora yapmış olmak.
Türkçe EğitimiYardımcı Doçent1Türkçe Eğitimi alanında doktora yapmış olmak, Eğitim Fakültesinde çalışıyor olmak.
Zihinsel EngellilerYardımcı Doçent1Yüksek Lisans ve doktora tezi otizmle ilgili olmak doktora tezinde “otizmde sembolik oyun” konusunda uzmanlaşmak.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiYardımcı Doçent1Yurt dışında “Eğitsel Simülasyonlar ve oyun” konusunda doktora yapmış olmak.
Ölçme ve DeğerlendirmeYardımcı Doçent1Doktora tezi çerçevesinde ölçek geliştirmiş olmak; Doktora düzeyinde İleri İstatistik ve Test Geliştirme Teknikleri derslerini vermiş olmak
Fen Bilgisi EğitimiYardımcı Doçent1Yüksek lisans ve doktorasını ilköğretim fen eğitiminde kavram haritası ve beyin fırtınası üzerine yapmış olmak, genel fizik ders ve laboratuvar ile Astronomi derslerini verebilecek mesleki deneyimi bulunmak.
Fen Bilgisi EğitimiYardımcı Doçent1Yüksek lisans ve doktorasını fen eğitiminde genetik alanında didaktiksel dönüşüm teorisi yaklaşımı ile yapmış olmak, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında genel biyoloji ders ve laboratuvarını verebilecek mesleki deneyimi bulunmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
BÖLÜM-ANABİLİM DALIKADRO ÜNVANIADEDİARANAN ŞARTLAR
Diş Hastalıkları ve TedavisiProfesör1Konservatif Diş Tedavisi Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak.
OrtodontiYardımcı Doçent1
ECZACILIK FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALIKADRO ÜNVANIADEDİARANAN ŞARTLAR
Eczacılık Temel BilimleriDoçent1Moleküler Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM-ANABİLİM DALIKADRO ÜNVANIADEDİARANAN ŞARTLAR
Atom ve Molekül FiziğiProfesör1Kil-organik/polimer ve metal oksit kompozitlerin yapısal ve dielektrik özellikleri ile moleküler spekroskopi üzerine SCI yayınlara sahip olmak.
Moleküler BiyolojiProfesör1Dokularda adipokinlerin gen anlatımları ile ilgili yayınları bulunmak.
Ortaçağ TarihiProfesör1Türkiye Selçuklularının Sosyo- ekonomik Tarihi ve Türkiye Selçukluları tarih yazıcılığı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Uygulamalı MatematikProfesör1Model gösterim yöntemleri ve sayısal integrasyon yöntemleri konusunda yayınları olmak.
Yeniçağ TarihiProfesör1Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti Tarihi alanında çalışıyor olmak.
Alman Dili ve Ed.Doçent1Dilbilimi sahasında çalışmış olmak. Alman Dilinde morfoloji, semantik (anabilim) Alman Dili grameri, Sosyolinguistik (Almanca iki dillilikteki özellikler) alt sahalarında uzman olmak.
Analiz ve Fonksiyon.Teo.Doçent1İntegral dönüşümleri konusunda yayınları olmak.
Eski Türk EdebiyatıDoçent1Klasik Çağatay Edebiyatında eser yayımlamış olmak.
FizikokimyaDoçent1Primidin bileşiklerinin dönüşümlü Voltametri yöntemi ile karakterizasyonunda ve Anodik sıyırma voltametrisi yöntemi konusunda çalışmalar yapmış olmak, alanında tez yönetmiş olmak.
Mütercim-Tercümanlık (Almanca)Doçent1Almanca-Türkçe “Algoritmik dil analizi alanında” çalışmış olmak ve Dilbilim alanında Doçent ünvanı almış olmak. Çevrebilim alanında yayınları olmak.
Organik KimyaDoçent1Poliimid sentezi, fosfinoksit içeren yanma geciktirici kaplamalar ve UV-ışınlarıyla hazırlanmış nanohibrid kaplamalar konusunda yayınları bulunması ve L-3,4 dihidroksi alanı sentezi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Ortaçağ TarihiDoçent1Memlük tarihi alanında çalışıyor olmak, Arapça bilmek.
Yeni Türk DiliDoçent1Tatar Türkçesi, Hakas Türkçesi ve Rusça biliyor olmak.
Yeni Türk EdebiyatıDoçent11980 kuşağı Türk Şiiri ve Seyahat Edebiyatı üzerine uzmanlaşmış ve eser yayınlamış olmak.
Analiz ve Fonksiyon.TeorisiYardımcı Doçent1Tahmin edici fonksiyonların karşılaştırılmasında meta-analizi kullanılması üzerinde çalışmış olmak.
Müessese ArşivleriYardımcı Doçent1Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Arşivcilik konusunda doktora yapmış olmak.
Sanat TarihiYardımcı Doçent1Sanat Tarihi alanında arşiv belgelerine dayalı çalışmalar yapmış olmak.
Yeni Türk DiliYardımcı Doçent1Ses Bilgisi (Fonoloji) üzerine uzmanlaşmış olmak. Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi alanında eser yayınlamış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜKADRO ÜNVANIADEDİARANAN ŞARTLAR
Canlandırma-FilmYardımcı Doçent1Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Canlandırma Film veya Sinema-Tv dalında yapmış olmak, alanında en az 2 (iki) yıl deneyime sahip olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALIKADRO ÜNVANIADEDİARANAN ŞARTLAR
İş ve Sosyal Güv.Huk.Profesör1
Medeni Usul ve İcra İflas Huk.Profesör1
Hukuk TarihiDoçent
Medeni Usul ve İcra İflas Huk.Doçent1
Medeni HukukYardımcı Doçent2
Medeni Usul ve İcra İflas Huk.Yardımcı Doçent2
Milletlerarası HukukYardımcı Doçent1
Ticaret HukukuYardımcı Doçent1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALIKADRO ÜNVANIADEDİARANAN ŞARTLAR
Dinler TarihiYardımcı Doçent1Yurtdışında Dinler Tarihi alanında İngilizce Doktora yapmış olmak veya aynı dilden ÜDS veya KPDS’den 80 ve üzeri puan almış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BÖLÜM-ANABİLİM DALIKADRO ÜNVANIADEDİARANAN ŞARTLAR
İkt.İktisat PolitikastProfesör1Doçentliğini makro iktisat temel alanında almış olmak, Yüksek Lisans ve Doktorasını İktisat Politikası Anabilim Dallarında tamamlamış olmak. Merkez Bankacılığı, parasal programlama,para politikası stratejileri ve iktisatta rasyonalite konularında çalışmaları bulunmak.
İng.İşlt.Yönetim ve OrganizasyonProfesör1Uluslararası İşletme Stratejileri, Şirket birleşmeleri-satın almaları ve örgütsel yapılar üzerinde Türkçe ve yabancı dilde araştırma ve yayın yapmış olmak
İstatistikProfesör1Yüksek Lisans ve Doktorasını İstatistik Programında tamamlamış olmak. Doçentlik alanı Nicel Karar Yöntemleri olmak, Karar Teknikleri ve Veri Analizi alanlarında eserleri ile uzmanlığı olmak ve bu konuda ders veriyor olmak.
İkt.İktisat TarihiDoçent1Yüksek Lisans ve Doktorasını İktisat Tarihi Anabilim Dalı’nda yapmış olmak Osmanlı maliyesi ve emek tarihi konusunda uzmanlaşmış olmak. Osmanlıca biliyor olmak.
Mali HukukDoçent1Maliye temel alanında (Mali Hukuk) doçentlik unvanı kazanmış olmak. Yüksek Lisans ve doktora çalışmalarını Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk bilim dalında tamamlamış olmak. Sermaye piyasasında vergilendirme, Türk vergi sisteminde değerleme ve katma değer vergisinde sorumluluk konularında akademik çalışma yapmış olmak.
Yönetim BilimleriDoçent1Doktorasını İktisat Anabilim Dalında yapmış olmak, İktisat tarihi ve iktisadi düşünce tarihi uzmanı olmak. İktisadi düşünce tarihi ve İktisat Felsefesi alanında yayınlarının olması. Çok iyi derecede Fransızca ve İngilizce biliyor olmak.
MÜHENDİSLİK BİLİMLER FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALIKADRO ÜNVANIADEDİARANAN ŞARTLAR
Çevre TeknolojisiProfesör1Anaerobik arıtma konusunda çalışmalarının bulunması, katı atık mühendisliği alanında deneyime sahip olması ve ders vermiş olması tercih sebebidir.
MekanikProfesör1Akıllı malzemelerle tasarım, dinamik ölçme, optimizasyon ve kontrol konularında çalışmalarının bulunması tercih sebebidir.
Yöneylem AraştırmasıProfesör1Üretim sistemlerinin güvenilir modellenmesi ve esnek üretim sistemlerinin analiz, modelleme ve simülasyonu konularında çalışmalarının bulunması tercih sebebidir.
Bilgisayar YazılımıYardımcı Doçent1Dağıtık sistemler konusunda çalışmalarının olması tercih sebebidir.
Çevre BilimleriYardımcı Doçent1Anaerobik arıtma, azot giderimi ve biyo-elektrokimyasal sistemler alanlarında çalışmalarının olması tercih sebebidir.
ElektronikYardımcı Doçent1VLSI tasarım konusunda çalışmalarının bulunması tercih sebebidir.
Mak.Teo.Sist.Din.ve Kont.Yardımcı Doçent1Makine Dinamiği, Mekanizma Tekniği, Robotik, Kontrol konularında çalışmalarının olması tercih sebebidir.
Malzeme BilimiYardımcı Doçent1Seramik metal sert leğim konusunda çalışmalarının bulunması tercih sebebidir.
Üretim MetalurjisiYardımcı Doçent1Kimyasal metalurji ve metallerin geri kazanılması konularında çalışmalarının bulunması tercih sebebidir.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALIKADRO ÜNVANIADEDİARANAN ŞARTLAR
Beslenme ve DiyetetikDoçent1Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olmak ve bu alanda doktora yapmış olmak.
Hemşirelikte YönetimDoçent1Hemşirelikte doktora yapmış olmak, Hemşirelik Yönetim’de en az onbeş yıllık öğretim üyeliği deneyimi olmak, Hemşirelik Yönetim alanında ders vermiş, lisansüstü tez yönetmiş olmak. Liderlik, etik ve örgütsel davranış konularında yayınları olmak.
Beslenme ve DiyetetikYardımcı Doçent1Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olmak ve bu alanda doktora yapmış olmak.
Kardiyopulmuner Fizyoterapi RehabilitasyonYardımcı Doçent1Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü veya Yüksekokul mezunu olmak, Alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak, Yurt içi ve yurt dışı hareket bilimi ve performans Iaboratuvarlarında proje yürütmek ve araştırmacı olarak görev almak.
Ortopedik FizyoterapiYardımcı Doçent1Protez – Ortez – Biyomekanik programında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi almış ve Ortopedik Fizyoterapi alanında çalışıyor olmak,
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BÖLÜMKADRO ÜNVANIADEDİARANAN ŞARTLAR
Makine MühendisliğiProfesör1Pimli Yüzeylerde Isı Taşınımı Konulu Doktora Çalışmasını yaparak; Makine Mühendisliği Termodinamik Anabilim Dalı’ndan Doçentliğini almış olmak ve Enerji ( Termodinamik, Isı Transferi, Isıtma-Soğutma-İklimlendirme, Güneş Enerjisi ve Alternatif Enerji Kaynakları Uygulamaları ) ile Yanma ve Alternatif Yakıtlar konularında uluslararası ve ulusal yayınlar yapmış olmak.
Metalurji ve MalzemeProfesör1Isıl püskürtme teknikleriyle plastik ve Mühendisliği plastik esaslı kompozit tozlarla kaplanmış yüzeylerin mekanik ve kimyasal özelliklerinin incelenmesi konusunda doktora yapmış olmak, plastik malzemeler ve plastiklerin özellikleri, plastiklerin kalıplanması, plastik kompozitler konularında uzman ve yayın sahibi olmak.
Bilgisayar MühendisliğiDoçent1Veri iletişim dersinin web tabanlı eğitimi konusunda doktora yapmış olmak, GPS sistemleri, bilgisayar ağları, VoIP, uzaktan erişimli laboratuar konularında çalışmalar yapmış olmak.
Elektrik Elektronik MühendisliğiDoçent1Kafesli Asenkron Makinalarda zaman Mühendisliği harmonik etkilerinin oluk tasarımı ile azaltılmasma katkılar konulu Doktora çalışmasını yaparak, Elektrik makinalarında zaman harmoniklerinin etkisi, sonlu elemanlar metodu ile (FEM) (SEM) elektrik sistemlerinin incelenmesi Sonlu Elemanlar Metodunun öğretilmesi, Sınır Elemanları Yöntemi ile (BEM) Elektrik sistemlerinin incelenmesi, elektrik makinalarında sürücü sistemlerinin incelenmesi konularında ulasal ve uluslararası yayınlar yapmış olmak.
Mekatronik MühendisliğiDoçent1Esnek Uzuvlu Robotik Sistemler için Görüntü Destekli Yörünge Planlaması konusunda doktora çalışması yapmış olmak. Görüntü destekli robotik, haptik robotik, adaptif elektrikli direksiyon sistemi, insan diz eklem ve insan boyun biyomekaniği, rulman akustiği, doğal atık malzeme akustiği, doğal atık karışımlı köpük akustiği konularında çalışmış, otomotiv akustiği alanında özel sektör tecrübesine sahip olmak.
Tekstil MühendisliğiDoçent1Hazır Giyim İşletmeleri İçin İşletme Yönetim ve Organizasyon Model Araştırması konulu Doktora çalışması yapmış olmak. Hazır Giyim Sanayinde Kalite Güvence Sistemlerinin Kurulması, Hazır Giyim Sanayinde Kurum Kültürü ve İşletme Verimliliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Konularında Uluslararası bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Hazır Giyim Sanayinde Mağazacılık Yönetimi, Pazarlama ve Satış Yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak. Hazır Giyim Sanayinde Ergonomi Uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak. Hazır Giyim Sanayinde Hızlı Moda ve Koleksiyon Yönetimi, Hazır Giyim Sanayinde Yalın Üretim ve Uygulamaları konularında çalışmalar yapmış olmak. Bu Konularda Kitap yayınlamış olmak.
Makine MühendisliğiYardımcı Doçent1CNC Freze Tezgahında Frezeleme Esnasında Oluşan Kesme Kuvvetlerinin ve Titreşimlerin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin incelenmesi, DLC Kaplamalı Kesici Takımlarla CNC Torna Tezgahında İşleme, Kaynakla Tamiri Yapılan Kalıpların CNC Freze Tezgahında işlem Parametrelerinin Belirlenmesi konularında çalışma yapmış olmak.
Makine MühendisliğiYardımcı Doçent1Fren disklerine uygulanan kaplamaların frenleme performansına etkisi konusunda doktora yapmış olmak.
Metalurji ve MalzemeYardımcı Doçent1ABS ve PMMA levhalar üzerine UV ile Mühendisliği sertleşebilen florlu hibrid kaplamalar konusunda Metal Eğitimi Anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Tekstil MühendisliğiYardımcı Doçent1Analitik Kimya’da Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Doktora çalışmasında sulu ortamdaki formaldehitin tayini için yeni bir yöntem geliştirmiş olmak. Sentetik polimerik maddeler ile sulardan Pb ve Cd gibi ağır metallerin uzaklaştırılması konusunda çalışmış olmak. Tekstil atık sularının arıtılması ve yeniden kullanılabilmesi konusunda çalışma yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALIKADRO ÜNVANIADEDİARANAN ŞARTLAR
Biyoistatistik ve Tıbbi BilişimProfesör1Biyoistatistik Doçentlik Belgesine sahip olmak, tercihen yurtdışında Biyoistatistik ve/veya Epidemiyoloji üzerine çalışmış olmak ve yine tercihen 2.dil (Fransızca v.b.) bilmek.
KardiyolojiDoçent1İnvazif ve Non-inzavif (ileri ekokardiyografik teknikler) konusunda deneyimli olmak.
KardiyolojiDoçent1İnvazif kardiyolog (kompleks koroner girişimlerde) yeterli deneyime sahip olmak.
Kulak, Burun ve BoğazDoçent1Tiroid ve paratiroid cerrahisi ile ilgili tecrubesi ve yurtdışı eğitim belgesi olmak.
İç HastalıklarıDoçent1İç Hastalıkları ve Nefroloji uzmanı olup, yurt dışında Nefroloji ve epidemiyoloji konusunda çalışmış olmak.
Nükleer TıpDoçent1PET/CT ve Gama Prob uygulamaları konusunda deneyimli olmak. Radyasyon güvenliği konusunda deneyimli olmak.
Tıbbi BiyolojiDoçent1Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü Lisans Mezunu olmak, Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak, Tıbbi Biyoloji alanında Doçentliğini almış olmak, İngilizce ders verme deneyimi olmak.
Tıbbi BiyolojiYardımcı Doçent1Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Lisans Mezunu olmak, Viral Hepatitler Yüksek Lisans derecesine sahip olmak ve bu alanda SCI indekse giren yayınlara sahip olmak, Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında Doktora derecesine sahip olmak,
BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKOKULU
BÖLÜMÜKADRO ÜNVANIADEDİARANAN ŞARTLAR
Sermaye PiyasasıDoçent1Sermaye Piyasası konularında çalışmalar yapmış olmak.
SigortacılıkDoçent1Sigortacılıkta pörtföy yönetimine ilişkin çalışmalar yapmış olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
ANABİLİM DALIKADRO ÜNVANIADEDİARANAN ŞARTLAR
Spor Sağlık BilimleriDoçent1Tıp Fakültesi mezunu olmak. Spor Bilimleri alanında doktora yapmış olmak. Engelliler Sporunda çalışmış olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
PROGRAMKADRO ÜNVANIADEDİARANAN ŞARTLAR
İlk ve Acil YardımProfesör1Acil Tıpta çözüm üretecek cerrahi bilgilere sahip olmak.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top