Connect with us

Hi, what are you looking for?

Güncel Haberler

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2011

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7.maddesinin 3.fıkrasındaki şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

ADRESLER

M.Ü.Rektörlüğü:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Atatürk Eğitim Fak.:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Diş Hekimliği Fak.: Büyükçiftlik Sok.No:6 Nişantaşı Kampusü 34365 / İSTANBUL

M.Ü.Eczacılık Fak.: Haydarpaşa Kampüsü-Üsküdar /İSTANBUL

M.Ü.Fen Edebiyat Fak.:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Güzel Sanatlar Fak.: Küçükçamlıca Acıbadem Cad.Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Hukuk Fak.: Haydarpaşa Kampüsü-Üsküdar /İSTANBUL

M.Ü. M.Ü.İktisadi ve İdari Bil.Fak.:Ressam Namık İsmail Sok.No.1 Bahçelievler/İSTANBUL

M.Ü.İlahiyat Fak.: Mahir İz Cad.Bağlarbaşı 34662 Üsküdar / İSTANBUL

M.Ü.Mühendislik Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Sağlık Bilimleri Fak.: Kartal Dev.Hast.Yanı E-5 Yanyol 34865 Cevizli-Kartal /İSTANBUL

M.Ü.Teknoloji Fak.:Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Tıp Fak.: Haydarpaşa Kampüsü-Üsküdar /İSTANBUL

M.Ü.Bankacılık ve Sigortacılık Yük.Ok.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu : Anadolu Hisarı Yerleşkesi Cuma Yolu Cd.Beykoz/İSTANBUL

M.Ü.Sağlık Hizmetleri Mes.Yük.Ok.: Haydarpaşa Kampüsü-Üsküdar /İSTANBUL

 

ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
İlk.Matematik Eğitimi Yardımcı Doçent 1 Eğitim Fakülteleri Matematik Eğitimi Anabilim Dalında en az 5 yıl ders vermek tecrübesine sahip olmak, öğretmenlerin web tabanlı mesleki gelişimi ve problem çözme süreçleri konusunda doktora yapmış olmak
İlk.Matematik Eğitimi Yardımcı Doçent 2 Eğitim Fakültesinde çalışma tecrübesine sahip olmak ve matematik öğretmenlerinin ders anlatımlarının ve düşüncelerinin kurumsal bakış açısı incelemesi konusunda doktora yapmış olmak.
Türkçe Eğitimi Yardımcı Doçent 1 Türkçe Eğitimi alanında doktora yapmış olmak, Eğitim Fakültesinde çalışıyor olmak.
Zihinsel Engelliler Yardımcı Doçent 1 Yüksek Lisans ve doktora tezi otizmle ilgili olmak doktora tezinde “otizmde sembolik oyun” konusunda uzmanlaşmak.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yardımcı Doçent 1 Yurt dışında “Eğitsel Simülasyonlar ve oyun” konusunda doktora yapmış olmak.
Ölçme ve Değerlendirme Yardımcı Doçent 1 Doktora tezi çerçevesinde ölçek geliştirmiş olmak; Doktora düzeyinde İleri İstatistik ve Test Geliştirme Teknikleri derslerini vermiş olmak
Fen Bilgisi Eğitimi Yardımcı Doçent 1 Yüksek lisans ve doktorasını ilköğretim fen eğitiminde kavram haritası ve beyin fırtınası üzerine yapmış olmak, genel fizik ders ve laboratuvar ile Astronomi derslerini verebilecek mesleki deneyimi bulunmak.
Fen Bilgisi Eğitimi Yardımcı Doçent 1 Yüksek lisans ve doktorasını fen eğitiminde genetik alanında didaktiksel dönüşüm teorisi yaklaşımı ile yapmış olmak, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında genel biyoloji ders ve laboratuvarını verebilecek mesleki deneyimi bulunmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
BÖLÜM-ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Diş Hastalıkları ve Tedavisi Profesör 1 Konservatif Diş Tedavisi Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak.
Ortodonti Yardımcı Doçent 1
ECZACILIK FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Eczacılık Temel Bilimleri Doçent 1 Moleküler Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM-ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Atom ve Molekül Fiziği Profesör 1 Kil-organik/polimer ve metal oksit kompozitlerin yapısal ve dielektrik özellikleri ile moleküler spekroskopi üzerine SCI yayınlara sahip olmak.
Moleküler Biyoloji Profesör 1 Dokularda adipokinlerin gen anlatımları ile ilgili yayınları bulunmak.
Ortaçağ Tarihi Profesör 1 Türkiye Selçuklularının Sosyo- ekonomik Tarihi ve Türkiye Selçukluları tarih yazıcılığı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Uygulamalı Matematik Profesör 1 Model gösterim yöntemleri ve sayısal integrasyon yöntemleri konusunda yayınları olmak.
Yeniçağ Tarihi Profesör 1 Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti Tarihi alanında çalışıyor olmak.
Alman Dili ve Ed. Doçent 1 Dilbilimi sahasında çalışmış olmak. Alman Dilinde morfoloji, semantik (anabilim) Alman Dili grameri, Sosyolinguistik (Almanca iki dillilikteki özellikler) alt sahalarında uzman olmak.
Analiz ve Fonksiyon.Teo. Doçent 1 İntegral dönüşümleri konusunda yayınları olmak.
Eski Türk Edebiyatı Doçent 1 Klasik Çağatay Edebiyatında eser yayımlamış olmak.
Fizikokimya Doçent 1 Primidin bileşiklerinin dönüşümlü Voltametri yöntemi ile karakterizasyonunda ve Anodik sıyırma voltametrisi yöntemi konusunda çalışmalar yapmış olmak, alanında tez yönetmiş olmak.
Mütercim-Tercümanlık (Almanca) Doçent 1 Almanca-Türkçe “Algoritmik dil analizi alanında” çalışmış olmak ve Dilbilim alanında Doçent ünvanı almış olmak. Çevrebilim alanında yayınları olmak.
Organik Kimya Doçent 1 Poliimid sentezi, fosfinoksit içeren yanma geciktirici kaplamalar ve UV-ışınlarıyla hazırlanmış nanohibrid kaplamalar konusunda yayınları bulunması ve L-3,4 dihidroksi alanı sentezi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Ortaçağ Tarihi Doçent 1 Memlük tarihi alanında çalışıyor olmak, Arapça bilmek.
Yeni Türk Dili Doçent 1 Tatar Türkçesi, Hakas Türkçesi ve Rusça biliyor olmak.
Yeni Türk Edebiyatı Doçent 1 1980 kuşağı Türk Şiiri ve Seyahat Edebiyatı üzerine uzmanlaşmış ve eser yayınlamış olmak.
Analiz ve Fonksiyon.Teorisi Yardımcı Doçent 1 Tahmin edici fonksiyonların karşılaştırılmasında meta-analizi kullanılması üzerinde çalışmış olmak.
Müessese Arşivleri Yardımcı Doçent 1 Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Arşivcilik konusunda doktora yapmış olmak.
Sanat Tarihi Yardımcı Doçent 1 Sanat Tarihi alanında arşiv belgelerine dayalı çalışmalar yapmış olmak.
Yeni Türk Dili Yardımcı Doçent 1 Ses Bilgisi (Fonoloji) üzerine uzmanlaşmış olmak. Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi alanında eser yayınlamış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Canlandırma-Film Yardımcı Doçent 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Canlandırma Film veya Sinema-Tv dalında yapmış olmak, alanında en az 2 (iki) yıl deneyime sahip olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
İş ve Sosyal Güv.Huk. Profesör 1
Medeni Usul ve İcra İflas Huk. Profesör 1
Hukuk Tarihi Doçent
Medeni Usul ve İcra İflas Huk. Doçent 1
Medeni Hukuk Yardımcı Doçent 2
Medeni Usul ve İcra İflas Huk. Yardımcı Doçent 2
Milletlerarası Hukuk Yardımcı Doçent 1
Ticaret Hukuku Yardımcı Doçent 1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Dinler Tarihi Yardımcı Doçent 1 Yurtdışında Dinler Tarihi alanında İngilizce Doktora yapmış olmak veya aynı dilden ÜDS veya KPDS’den 80 ve üzeri puan almış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BÖLÜM-ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
İkt.İktisat Politikast Profesör 1 Doçentliğini makro iktisat temel alanında almış olmak, Yüksek Lisans ve Doktorasını İktisat Politikası Anabilim Dallarında tamamlamış olmak. Merkez Bankacılığı, parasal programlama,para politikası stratejileri ve iktisatta rasyonalite konularında çalışmaları bulunmak.
İng.İşlt.Yönetim ve Organizasyon Profesör 1 Uluslararası İşletme Stratejileri, Şirket birleşmeleri-satın almaları ve örgütsel yapılar üzerinde Türkçe ve yabancı dilde araştırma ve yayın yapmış olmak
İstatistik Profesör 1 Yüksek Lisans ve Doktorasını İstatistik Programında tamamlamış olmak. Doçentlik alanı Nicel Karar Yöntemleri olmak, Karar Teknikleri ve Veri Analizi alanlarında eserleri ile uzmanlığı olmak ve bu konuda ders veriyor olmak.
İkt.İktisat Tarihi Doçent 1 Yüksek Lisans ve Doktorasını İktisat Tarihi Anabilim Dalı’nda yapmış olmak Osmanlı maliyesi ve emek tarihi konusunda uzmanlaşmış olmak. Osmanlıca biliyor olmak.
Mali Hukuk Doçent 1 Maliye temel alanında (Mali Hukuk) doçentlik unvanı kazanmış olmak. Yüksek Lisans ve doktora çalışmalarını Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk bilim dalında tamamlamış olmak. Sermaye piyasasında vergilendirme, Türk vergi sisteminde değerleme ve katma değer vergisinde sorumluluk konularında akademik çalışma yapmış olmak.
Yönetim Bilimleri Doçent 1 Doktorasını İktisat Anabilim Dalında yapmış olmak, İktisat tarihi ve iktisadi düşünce tarihi uzmanı olmak. İktisadi düşünce tarihi ve İktisat Felsefesi alanında yayınlarının olması. Çok iyi derecede Fransızca ve İngilizce biliyor olmak.
MÜHENDİSLİK BİLİMLER FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Çevre Teknolojisi Profesör 1 Anaerobik arıtma konusunda çalışmalarının bulunması, katı atık mühendisliği alanında deneyime sahip olması ve ders vermiş olması tercih sebebidir.
Mekanik Profesör 1 Akıllı malzemelerle tasarım, dinamik ölçme, optimizasyon ve kontrol konularında çalışmalarının bulunması tercih sebebidir.
Yöneylem Araştırması Profesör 1 Üretim sistemlerinin güvenilir modellenmesi ve esnek üretim sistemlerinin analiz, modelleme ve simülasyonu konularında çalışmalarının bulunması tercih sebebidir.
Bilgisayar Yazılımı Yardımcı Doçent 1 Dağıtık sistemler konusunda çalışmalarının olması tercih sebebidir.
Çevre Bilimleri Yardımcı Doçent 1 Anaerobik arıtma, azot giderimi ve biyo-elektrokimyasal sistemler alanlarında çalışmalarının olması tercih sebebidir.
Elektronik Yardımcı Doçent 1 VLSI tasarım konusunda çalışmalarının bulunması tercih sebebidir.
Mak.Teo.Sist.Din.ve Kont. Yardımcı Doçent 1 Makine Dinamiği, Mekanizma Tekniği, Robotik, Kontrol konularında çalışmalarının olması tercih sebebidir.
Malzeme Bilimi Yardımcı Doçent 1 Seramik metal sert leğim konusunda çalışmalarının bulunması tercih sebebidir.
Üretim Metalurjisi Yardımcı Doçent 1 Kimyasal metalurji ve metallerin geri kazanılması konularında çalışmalarının bulunması tercih sebebidir.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Beslenme ve Diyetetik Doçent 1 Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olmak ve bu alanda doktora yapmış olmak.
Hemşirelikte Yönetim Doçent 1 Hemşirelikte doktora yapmış olmak, Hemşirelik Yönetim’de en az onbeş yıllık öğretim üyeliği deneyimi olmak, Hemşirelik Yönetim alanında ders vermiş, lisansüstü tez yönetmiş olmak. Liderlik, etik ve örgütsel davranış konularında yayınları olmak.
Beslenme ve Diyetetik Yardımcı Doçent 1 Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olmak ve bu alanda doktora yapmış olmak.
Kardiyopulmuner Fizyoterapi Rehabilitasyon Yardımcı Doçent 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü veya Yüksekokul mezunu olmak, Alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak, Yurt içi ve yurt dışı hareket bilimi ve performans Iaboratuvarlarında proje yürütmek ve araştırmacı olarak görev almak.
Ortopedik Fizyoterapi Yardımcı Doçent 1 Protez – Ortez – Biyomekanik programında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi almış ve Ortopedik Fizyoterapi alanında çalışıyor olmak,
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BÖLÜM KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Makine Mühendisliği Profesör 1 Pimli Yüzeylerde Isı Taşınımı Konulu Doktora Çalışmasını yaparak; Makine Mühendisliği Termodinamik Anabilim Dalı’ndan Doçentliğini almış olmak ve Enerji ( Termodinamik, Isı Transferi, Isıtma-Soğutma-İklimlendirme, Güneş Enerjisi ve Alternatif Enerji Kaynakları Uygulamaları ) ile Yanma ve Alternatif Yakıtlar konularında uluslararası ve ulusal yayınlar yapmış olmak.
Metalurji ve Malzeme Profesör 1 Isıl püskürtme teknikleriyle plastik ve Mühendisliği plastik esaslı kompozit tozlarla kaplanmış yüzeylerin mekanik ve kimyasal özelliklerinin incelenmesi konusunda doktora yapmış olmak, plastik malzemeler ve plastiklerin özellikleri, plastiklerin kalıplanması, plastik kompozitler konularında uzman ve yayın sahibi olmak.
Bilgisayar Mühendisliği Doçent 1 Veri iletişim dersinin web tabanlı eğitimi konusunda doktora yapmış olmak, GPS sistemleri, bilgisayar ağları, VoIP, uzaktan erişimli laboratuar konularında çalışmalar yapmış olmak.
Elektrik Elektronik Mühendisliği Doçent 1 Kafesli Asenkron Makinalarda zaman Mühendisliği harmonik etkilerinin oluk tasarımı ile azaltılmasma katkılar konulu Doktora çalışmasını yaparak, Elektrik makinalarında zaman harmoniklerinin etkisi, sonlu elemanlar metodu ile (FEM) (SEM) elektrik sistemlerinin incelenmesi Sonlu Elemanlar Metodunun öğretilmesi, Sınır Elemanları Yöntemi ile (BEM) Elektrik sistemlerinin incelenmesi, elektrik makinalarında sürücü sistemlerinin incelenmesi konularında ulasal ve uluslararası yayınlar yapmış olmak.
Mekatronik Mühendisliği Doçent 1 Esnek Uzuvlu Robotik Sistemler için Görüntü Destekli Yörünge Planlaması konusunda doktora çalışması yapmış olmak. Görüntü destekli robotik, haptik robotik, adaptif elektrikli direksiyon sistemi, insan diz eklem ve insan boyun biyomekaniği, rulman akustiği, doğal atık malzeme akustiği, doğal atık karışımlı köpük akustiği konularında çalışmış, otomotiv akustiği alanında özel sektör tecrübesine sahip olmak.
Tekstil Mühendisliği Doçent 1 Hazır Giyim İşletmeleri İçin İşletme Yönetim ve Organizasyon Model Araştırması konulu Doktora çalışması yapmış olmak. Hazır Giyim Sanayinde Kalite Güvence Sistemlerinin Kurulması, Hazır Giyim Sanayinde Kurum Kültürü ve İşletme Verimliliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Konularında Uluslararası bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Hazır Giyim Sanayinde Mağazacılık Yönetimi, Pazarlama ve Satış Yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak. Hazır Giyim Sanayinde Ergonomi Uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak. Hazır Giyim Sanayinde Hızlı Moda ve Koleksiyon Yönetimi, Hazır Giyim Sanayinde Yalın Üretim ve Uygulamaları konularında çalışmalar yapmış olmak. Bu Konularda Kitap yayınlamış olmak.
Makine Mühendisliği Yardımcı Doçent 1 CNC Freze Tezgahında Frezeleme Esnasında Oluşan Kesme Kuvvetlerinin ve Titreşimlerin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin incelenmesi, DLC Kaplamalı Kesici Takımlarla CNC Torna Tezgahında İşleme, Kaynakla Tamiri Yapılan Kalıpların CNC Freze Tezgahında işlem Parametrelerinin Belirlenmesi konularında çalışma yapmış olmak.
Makine Mühendisliği Yardımcı Doçent 1 Fren disklerine uygulanan kaplamaların frenleme performansına etkisi konusunda doktora yapmış olmak.
Metalurji ve Malzeme Yardımcı Doçent 1 ABS ve PMMA levhalar üzerine UV ile Mühendisliği sertleşebilen florlu hibrid kaplamalar konusunda Metal Eğitimi Anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Tekstil Mühendisliği Yardımcı Doçent 1 Analitik Kimya’da Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Doktora çalışmasında sulu ortamdaki formaldehitin tayini için yeni bir yöntem geliştirmiş olmak. Sentetik polimerik maddeler ile sulardan Pb ve Cd gibi ağır metallerin uzaklaştırılması konusunda çalışmış olmak. Tekstil atık sularının arıtılması ve yeniden kullanılabilmesi konusunda çalışma yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Profesör 1 Biyoistatistik Doçentlik Belgesine sahip olmak, tercihen yurtdışında Biyoistatistik ve/veya Epidemiyoloji üzerine çalışmış olmak ve yine tercihen 2.dil (Fransızca v.b.) bilmek.
Kardiyoloji Doçent 1 İnvazif ve Non-inzavif (ileri ekokardiyografik teknikler) konusunda deneyimli olmak.
Kardiyoloji Doçent 1 İnvazif kardiyolog (kompleks koroner girişimlerde) yeterli deneyime sahip olmak.
Kulak, Burun ve Boğaz Doçent 1 Tiroid ve paratiroid cerrahisi ile ilgili tecrubesi ve yurtdışı eğitim belgesi olmak.
İç Hastalıkları Doçent 1 İç Hastalıkları ve Nefroloji uzmanı olup, yurt dışında Nefroloji ve epidemiyoloji konusunda çalışmış olmak.
Nükleer Tıp Doçent 1 PET/CT ve Gama Prob uygulamaları konusunda deneyimli olmak. Radyasyon güvenliği konusunda deneyimli olmak.
Tıbbi Biyoloji Doçent 1 Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü Lisans Mezunu olmak, Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak, Tıbbi Biyoloji alanında Doçentliğini almış olmak, İngilizce ders verme deneyimi olmak.
Tıbbi Biyoloji Yardımcı Doçent 1 Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Lisans Mezunu olmak, Viral Hepatitler Yüksek Lisans derecesine sahip olmak ve bu alanda SCI indekse giren yayınlara sahip olmak, Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında Doktora derecesine sahip olmak,
BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKOKULU
BÖLÜMÜ KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Sermaye Piyasası Doçent 1 Sermaye Piyasası konularında çalışmalar yapmış olmak.
Sigortacılık Doçent 1 Sigortacılıkta pörtföy yönetimine ilişkin çalışmalar yapmış olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
Spor Sağlık Bilimleri Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Spor Bilimleri alanında doktora yapmış olmak. Engelliler Sporunda çalışmış olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
PROGRAM KADRO ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
İlk ve Acil Yardım Profesör 1 Acil Tıpta çözüm üretecek cerrahi bilgilere sahip olmak.

 

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler

Kamu Personel

Binted personel alımı, BİNTED; Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat Ve Ticaret Ltd. Şti. olarak açılmaktadır. Vizyonunu ise işinde uzman, alanında örnek...

Özel Sektör İlanlar

Boyner Holding bünyesinde bulunan Altınyıldız konfeksiyon fabrikaları 1952 yılından beri faaliyetlerine başlamıştır. Türk kumaşını dünyaya tanıtan marka hedefiyle yurt dışına ihracatta gerçekleştiren Altınyıldız dünyanın...

Özel Sektör İlanlar

Doğan Holding şirketlerinden biri olan Doğan online (DOL) 1999 yılından beri Türkiyenin öncü internet şirketlerinden birisi olmuştur. DOL internetteki tüm önemli iş modellerini kapsayan...

Güncel Haberler

Rekor sayıda sözleşmeli personel alımları başlıyor. Tam 5 bin 13 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Karar Kuvvetleri Komutanlığından yapılan duyuruya göre 287 sofor, 108 asci, 154...