Mardin İl Özel İdaresi Sözleşmeli Mühendis Alımı

T.C. MARDİN İL ÖZEL İDARESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

SÖZLEŞMELİ ( MÜHENDİS ) PERSONEL GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVI

İLANI

1- SINAVIN AMAÇ ve KAPSAMI:

1.1)İdaremizin ihtiyaç duyduğu Mühendislik branşlarında ; 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu’nun 36. maddesinin 3’ üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinin 3’ üncü fıkrası hükümlerince boş kadro karşılığı ve tam zamanlı sözleşmeli;

bir adet “HARİTA MÜHENDİSİ”,

bir adet “MADEN MÜHENDİSİ” ve

bir adet “ÇEVRE MÜHENDİSİ” olmak üzere toplam üç adet personel istihdam edilecektir.

1.2) Giriş Sınavı; sözlü/mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.

Sözlü sınavda; Adayların mesleki deneyimleri , genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulur.

1.3) Sınav için başvuran adayların ibraz edecekleri belgede yazılı olan 10-11 Temmuz 2010 veya 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, her unvan için en fazla 5 katı hesap edilerek toplam 15 kişi mülakat/ sözlü sınavına çağrılacaktır. Sınav tarihi ve sınava çağrılacak adayların listesi İl Özel İdaresi www.mardinilözelidare.gov.tr ile Mardin Valiliği www.mardin.gov.tr web sayfasında duyurulacak ve adayların e-posta adreslerine ayrıca bildirilecektir.

1.4) Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

1.5) Sınav sonuçları, sınav tarihini takip eden on beş gün içinde açıklanır. Sonuçlar İl Özel İdaresi www.mardinilözelidare.gov.tr ile Mardin Valiliği www.mardin.gov.tr web sayfasında duyurulacak ve adayların e-posta adreslerine ayrıca bildirilecektir.

2-SINAVA BAŞ VURU ŞEKLİ:

2.1) Adaylar; ilan ekinde yer alan “İş Talep Formunu” elektronik ortamda doldurarak,02/01/2012 tarihinden 16/01/2012 tarihi, mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda m.imrak@maynet.com veya imrak47@hotmail.com e-posta adresine gönderecek, aday tarafından elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz doldurulan formun çıktısı alacak ve yanında muhafaza edecektir.

2.2) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, en geç sınav tarihinden iki işi günü öncesinden İş Talep Formunu imzalı ve resim yapıştırılmış olarak ilgili müdürlüğe zimmet karşılığı elden teslim edeceklerdir. İş Talep Formunun çıktısını imzalı ve resimli teslim etmeyen adaylar sınava alınmayacaklardır.Posta ile gönderilen formlar kabul edilmeyecektir.

3-SINAVIN YERİ : İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu- 13 Mart Mahallesi Karanfil Sokak

No:1 Valilik Yanı Yenişehir/MARDİN

4-SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:

4.1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

4.2) Üniversitelerin “UNVANI İLE İLGİLİ ” bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak,

4.3)2010 veya 2011 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

4.4) HARİTA MÜHENDİSİ’ nin ; Net cad , Total Station (Dijital ölçüm cihazı) ve Auto cad programlarını,

MADEN MÜHENDİSİ’ nin ; Net cad, Auto cad programlarını ,

ÇEVRE MÜHENDİSİ’ nin ; Net cad, Auto cad programlarını kullanıyor olmaları,

4.5) Erkek adayların sınav tarihine kadar askerlik görevini yapmış, ertelemiş veya muaf olmaları,

4.6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü olmamaları,

4.7) Kadro’ya geçiş hakkı kazanma dışında, en az üç (3) yıl süreyle çalışma taahhüdünde bulunmaları,

Gerekmektedir.

5- SINAV İÇİN İSTENEN BELGELER:

5.1-Sınav öncesi istenilen belgeler:

5.1.1) İş Talep Formu

5.1.2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

5.1.3) 2 adet vesikalık fotoğraf,

5.1.4) KPSS sonuç belgesi.

5.2 –Sınavda başarılı olan adaylardan atama yapılmadan önce istenilen belgeler:

5.2.1) Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

5.2.2) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınmış belgenin aslı,

5.2.3) Sağlık Kurulu raporu,

5.2.4) Erkek adaylar için askerlik belgesi aslı veya onaylı sureti.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Mardin İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Eki: (1) adet İş Talep Formu

T.C.

MARDİN İL ÖZEL İDARESİ

Sözleşmeli Mühendis İş Talep Formu

Başvuru No:………… Kimlik Bilgileri

TC Kimlik NoAdıSoyadıFotoğraf
Baba AdıDoğum YeriDoğum Tarihi
Nüfusa Kayıtlı Olduğu
İlİlçeMahalle/Köy
CinsiyetiMedeni DurumuAskerlik Durumu
BayBayanEvliBekârYapıldıTecilliMuaf
Öğrenim DurumuMezun Olduğu OkulAlanıMezuniyet Tarihi
Lisans :
Yüksek Lisans :
Doktora :
Yabancı Dil Düzeyi
İngilizceKPDSTOEFLIELTS
YIL/PUAN
Halen Çalıştığınız KurumUnvanTarihler
Daha Önce Çalıştığınız KurumlarUnvanTarihler
1-
2-
3-
Kurs, Sertifika ve Kullandığı Programlar
1-3-
2-4-
Tercih Ettiğiniz Kadro Unvanı
KPSS Puan Türü , Puanı ve Yılı
Hakkınızda Bilgi Verebilecek 2 Kişinin
Adı SoyadıMesleğiİşyeri veya Ev AdresiTelefon No
1-
2-
Yazışma Adresi:Formu İnceleyenin Adı Soyadı Tarih ve İmza
Ev Tel:Cep Tel:e-mail:
İlanı okudum, “İş Talep Formunu” gerçeğe uygun doldurdum. …./…./2012 İmza
Açıklamalar 1- Form elektronik ortamda doldurulacak ve çıktısı alınacaktır.2- Formun sağ üst köşesine fotoğraf yapıştırılarak imzalanır ve ilanda belirtilen belgelere eklenerek sınav tarihinde sınav komisyonuna elden teslim edilecektir.

3- Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.

4- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında TCK’ nın ilgili hükümleri uygulanacaktır

5- İş talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, görevlendirmesi yapılmayacak, görevlendirmesi yapılmış olanların görevlendirmesi iptal edilecektir.

1 Reply to “Mardin İl Özel İdaresi Sözleşmeli Mühendis Alımı”

  1. sinan inaç dedi ki:

    iş makina operatörlüğüm ve belgem var

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top