Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim Tercüman Alımı Yapacaktır

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM-TERCÜMAN SINAVINA BAŞVURACAKLAR İÇİN DUYURU

I.SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Sınavı Açan Birim: Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Görev Yeri : Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca İngilizce dilinde Sözleşmeli Mütercim-Tercüman pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınavla toplam (3) personel alınacaktır.

KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı İle Taban Puanı: ÖSYM tarafından 10 – 11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP6 (B) puan türünden 65 (altmışbeş) ve üzerinde puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir. (Sınava katılmaşartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 30 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 30 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle otuzuncu sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır).

II.SINAV TARİHİ VE YERİ:

Yazılı sınav 28/09/2011 tarihinde saat 10.00’da, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir.

III. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

A- GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

b) Sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya tecilli olmak ya da askerlikten muaf bulunmak,

d) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu gibi bir durumu bulunmamak,

e) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Mütercim-Tercüman olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

f) Süresi içinde başvurmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR:

a) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; İngilizce Mütercim – Tercümanlık/Çeviribilim bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına (KPDS) katılarak en az (B) veya İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 213 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) puan veya ”International English Language Testing Sistem” (IELTS) sınavından en az 7.5 puan düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek.(Belgelerin KPDS için son 5 yıl ve diğer sınavlar için son 2 yıl geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.)

c) Akıcı bir İngilizceye sahip olmak.

IV. SINAV BAŞVURUSU:

Başvurular, en geç 23/09/2011 tarihi mesai bitimine kadar, “ T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler Dairesi, İlkadım Caddesi, Dikmen Yolu G-H Blok Kat:1 06100 Dikmen/ANKARA” adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. (İstenilen belgeler “Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Sınav Başvuru Formu” nda belirtilmiştir) Sözleşmeli Mütercim-Tercüman Sınav Başvuru Formu yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile www.bumko.gov.tr adresinden temin edilebilir.

V. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

1- Yazılı Sınav: Mali terminolojiye yönelik olarak, mesleki İngilizce bilgisini ölçer nitelikte olacaktır.

2- Sözlü Sınav: Mesleki İngilizce bilgisini ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır. (Simültane tercüme ve mülakat yapılacaktır.)

VI. DEĞERLENDİRME:

Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav ortalaması alınarak başarı sırasına göre en yüksek puan alan ilk 3 aday sınavı kazanmış kabul edilecektir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere 3 aday yedek olarak belirlenecektir.

VII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Sınav sonuçları sınav komisyonunca Bakanlık İlan Panosunda ve Genel Müdürlüğümüz www.bumko.gov.tr web adresinde ilan edilerek duyurulacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Giriş sınavını kazananlardan Sınav Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler.

VIII. DİĞER HUSUSLAR:

Sınava katılmaya hak kazanan adaylara Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilir. Bu belge adaylara sınav salonunda elden teslim edilecek, ayrıca haberleşme adreslerine gönderilmeyecektir. Adaylar sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.

Yukarıdaki açıklamalar dışında, ayrıntılar için (0312) 415 18 34 no.lu telefondan bilgi alınabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top