KOSGEB Kobi Uzman Yardımcısı Alımı

KOSGEB – Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

KOSGEB’E KOBİ UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

KOSGEB – Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından, Taşra Birimlerinde Görevlendirilmek Üzere Aşağıdaki Listede Belirtilen Niteliklerde Sınavla 57 Adet Sözleşmeli KOBİ Uzman Yardımcısı Alınacaktır.

Aranan Şartlar

1) T.C. Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Aşağıda belirtilen Sözlü Sınav Başlama tarihi itibariyle 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş ve 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya muaf olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7) Diğer kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olduğunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB’in muvafakatı ile mecburi hizmet süresini KOSGEB’de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak,

8) KPSS sınavının PUAN27 türünden, 2011 veya 2010 yıllarında asgari 75 (yetmiş beş) puan almak,

9) İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinden olmak üzere; başvuruya esas KPSS’nin yabancı dil testinden en az yüzde elli oranında doğru cevabı bulunmak veya geçerli yıllara ait KPDS’den en az yetmiş puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

10) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat veya işletme fakültelerinden mezun olmak,

Başvuru

Yukarıdaki şartları haiz olan adaylar;

11) Başvurusunu 12.03.2012 Pazartesi tarihinde saat 09:00’dan 23.03.2012 Cuma günü saat 17:00’e kadar http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden, elektronik ortamda başvuru formunu doldurarak yapacaktır. Adayların doğrulattıkları elektronik posta adreslerine başvuru yaptıklarına dair bir bilgilendirme postası atılacaktır.

12) Müracaatlar; Adana(1), Adıyaman(1), Ağrı(2), Antalya (2), Bilecik(1), Bolu(1), Çankırı(2), Çorum(1), Diyarbakır(2), Edirne(1), Erzincan(1), Erzurum(1), Gaziantep(1), Giresun(1), Gümüşhane(1), Hatay(1), Mersin(1), İstanbul(4), İzmir(1), Kars(1), Kırşehir(2), Kocaeli(1), Malatya(1), Manisa(1), Kahramanmaraş(1), Mardin(2), Muğla(2), Muş(2), Nevşehir(1), Ordu(1), Sinop(2), Tekirdağ(1), Urfa(2), Van(1), Zonguldak(1), Karaman(2), Kırıkkale(1), Batman(2), Bartın(1), Kilis(1), Düzce(2) illeri için alınacak olup, pozisyon sayıları yanlarında yazılı olan kadardır. Her aday, yalnızca bir il için başvuru yapabilecektir.

13) Başvurular TC Kimlik Numarası üzerinden yapılacaktır. Bu kapsamda kimlik ve adres bilgileri, Kimlik Paylaşım Sisteminden alınacaktır. Adaylar için gerekli her türlü duyuru elektronik posta ve/veya internet üzerinden yapılacaktır.

14) KPSS sınavında 9 uncu maddede belirtilen yabancı dil doğru sayısını yapamayan adaylar KPDS veya eşdeğer dil belgesini (eşdeğer olduğunu belgeleyerek) 28.03.2012 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Başkanlık Binamıza teslim edeceklerdir. Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Sözlü Sınava Katılma Şartları

Başvuru Yapan Adaylardan;

15) Başvurunun yapıldığı ille göre, KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak, ayrılan pozisyonun 4 (dört) katı ve sözlü sınava çağrılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alan adayların tamamı, sözlü sınava çağrılacaktır.

16) Sözlü sınava hak kazanan adaylar 30.03.2012 Cuma günü http://www.kosgeb.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.

17) Sözlü sınav Başkanlığımızın Ankara/Mamak Hizmet Binasında yapılacak olup, 09.04.2012 Pazartesi tarihinde başlayacaktır.

18) Sözlü sınav, aday personelin alan bilgisi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirileceği pozisyona yatkınlığı, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı kriterleri de göz önüne alınarak yapılacaktır.

19) Sözlü sınava hak kazanan adaylar yanlarında aşağıda sıralanan belgeleri bulunduracaklardır. Belge ve bilgileri eksik olan adaylar, sözü sınava alınmayacaktır.

a) http://www.kosgeb.gov.tr internet adresinden temin edilerek el ile doldurulacak “KOBİ Uzman Yardımcılığı Bilgi ve Başvuru Formu”

b) KPSS sınavı sonuç belgesi

c) Mezuniyet belgesinin aslı veya bu belgenin onaylı örneği

d) Erkek adaylar için Askerlik Belgesi (Terhis veya tecil belgesinin tasdikli örneği)

20) Sınav sonunda boş kalan yerlere diğer illerde yedek kalan adaylar çağrılabilecektir.

 

Devamı İçin Tıklayınız!

________________________________________________________

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top