Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a, göre Üniversitemiz Araştırma veUygulamaHastanesi’nde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubupuansırasına konulmak kaydıyla personel istihdamı yapılacaktır.

POZİSYON UNVANISAYI

Hemşire 2

Diğer Sağlık Personeli:

Hemşire 9

Röntgen Teknisyeni 1

Toplam 12

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2- Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

3- Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.

4- Erkek adayların, muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5- ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olmak (Başvuru şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak yapılan başvurulan ön lisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puan sırasına konulmak kaydıyla değerlendirilerek personel istihdamı yapılacaktır.)

6- Alım yapılacak branşlarda belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

7- Herhangi bir kamu ve kuruluşlarında 4/B li olarak çalışıyor olmamak.

8- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesh edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

9- 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

ÖĞRENİMLE İLGİLİ KOŞULLAR

1- Hemşire kadroları için; Hemşirelik lisans programından mezun olmak.

Diğer Sağlık Personeli;

1-Hemşire kadrosu için; Hemşirelik lisans veya Sağlık Memurluğu Lisans programından mezun olmak

2-Röntgen Teknisyeni; Radyoloji Bölümü Ön Lisans programından mezun olmak.

Başvuru için gerekli belgeler

1-2010 KPSS sonuç belgesi fotokopisi.

2- Nüfuz cüzdan fotokopisi

3-1 adet resim

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

Adayların, ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 inci günün mesai bitimine kadar Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Umuttepe Merkez Yerleşkesi 41380 Umuttepe-İZMİT/KOCAELİ Personel Bürosuna başvurmaları gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz olup, söz konusu iş talepleri hakkında her hangi bir işlem yapılmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top