Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre hazırladıkları puan cetveli ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli Hariç), Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adayların;

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirtikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların;

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

BÖL. ANABİLİM/ANASANAT DALIPROFDOÇ.AÇIKLAMALAR
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Klinik Bilimler Bölümü
Ortodonti1
VETERİNER FAKÜLTESİ
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü
Zootekni1Doçent unvanını veteriner zootekni alanından almış olmak. Kedilerde davranış ve vücut kitle indeksi üzerine çalışmaları olmak.
Hay. Besleme ve Beslenme Hast.1Prebiyotik ve lesitin katkılı karma yağlar konusunda çalışmaları olmak.
Klinik Bilimleri Bölümü
Cerrahi1İnterlocking ve Ilizarov yöntemi ile kırık sağaltımına ilişkin çalışmaları olmak.
Klinik Öncesi Bilimler Bölümü
Mikrobiyoloji1Bakterilerin toksin genleri ve moleküler tiplendirilmesi konularında çalışmaları olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Matematik Bölümü
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi1
Kimya Bölümü
Organik Kimya1
Anorganik Kimya1
İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.
Ekonometri Bölümü
Ekonometri1Ekonometrik modeller, İktisadi büyüme, arge ve inovasyon konularında çalışmış olmak.
İktisat Bölümü
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat1Avrasya ekonomileri ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Siyaset Bil.ve Kamu Yön. Bölümü
Kentleşme ve Çevre Sorunları1Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Politikası bilim alanında doçentlik ünvanı almış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Nöroloji1Epilepsili hastalarda nesfatin-1, obestatin, ghrelin ve kromogranin düzeyleri ile ilgili çalışmaları olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık1Eğitim Psikolojisi alanında doçent ünvanına sahip olmak.
TOPLAM67

Kaynak: memurlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top