Kayseri Yeşilhisar Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

 

YEŞİLHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

Yeşilhisar Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği ile 11.04.2007 tarih vc 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi (A) fıkrasında yer alan şartları taşımak kaydıyla Belediyemiz Norm Kadrosunda boş bulunan, aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, cinsiyeti, öğrenim durumu. KPSS taban puanı türü belirtilen 2 adet İtfaiye Eri kadrosuna sözlü sınav ile memur alımı yapılacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR

 

Sınıfı Kadro Unvanı Derecesi Adedi Taban Puan KPSS Puan Türü Eğitim Durumu
GİH İtfaiye Eri 11 1 55 KPSSP94 Lise. Meslek Lisesi veya Dengi Okul Mezunu Olmak,
GİH İtfaiye Eri 11 1 75 KPSSP93 Önlisans düzeyinde eğitim veren Yüksek Okulu mezunu olmak
Toplam: 2 Adet İtfaiye Eri

ARANAN SAR I LAR:

GENEL ŞARTLAR

1 -Türk Vatandaşı olmak.

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3- Erkek adaylar için Askerlik Hizmetini yapmış, Tecilli ya da muaf olmak.

4- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve yukarıda belirtilen puan türleri itibariyle 100 tam puan üzerinden lise mezunları için en az 55, Önlisans mezunları için 75 puan almak.

5- Siyasi ve Medeni haklan kullanma ehliyetine sahip olmak,

6- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.(Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak)

7- Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

8- Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak,

9- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m. den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.(Boy-Kg tespiti sağlık kurumlarınca onaylı olması gerekmektedir.)

10- Sınav tarihi itibarı ile adayların 30 yaşını doldurmamış olmak.

SÖZLÜ MÜLAKAT KONULARI:

a – Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

e – 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d – Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat.

e Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 16.Maddcsinin 5. Bendi gereği dayanıklılık testi

NOT; Adayların sınava gelirken spor ayakkabısı, eşofman, sınav giriş kanı ve Nüfus Cüzdanını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

SINAV SEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

1-İtfaiye Eri giriş sınavı sözlü mülakat olarak yapılacaktır,

2-Sözlü sınavda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. Değerlendirme sonucunda, belirtilen puanın altına düşmemek kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir.

3-Memuriyete girişe esas teşkil edecek sözlü sınav sonucunda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

4-Sınav sonuçlan, başarı sırasına göre kurumun ilan panosuna asılır, ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir.

5-Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine, yedek adayların ataması yapılır.

BASVLRU YERİ VE SEKLİ:

Başvurular 01.08.2011 Pazartesi günü saat 09.00 da başlayıp aynı gün günü saat: 16.00 da sona erecektir. Adaylar başvurularını. Yeşilhisar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı sonradan tespit edilen başvurular idaremizce değerlendirilmeye alınmayacak ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı Makamına suç duyurusunda bulunulacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Yeşilhisar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1 .Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik No lu)

2. Öğrenim durumlarım gösterir belge.

3. Son 3 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.

4. KPSS sınav sonuç belgesi

5. itfaiye eri olmasında bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu.

SINAV YERİ VE SAATİ

Sınava girecek adaylar sınav giriş belgelerini Yazı İşleri Müdürlüğünden alabilirler.

Sözlü mülakat sınavı, Yeşilhisar Belediye Başkanlığı Hizmet Binası olup 02.08.2011 Salı günü saat 10.00 da yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

4 Replies to “Kayseri Yeşilhisar Belediyesi İtfaiye Eri Alımı”

 1. Serkan ASLAN dedi ki:

  Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerde 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabii Uzman Erbaş olarak 3 Yıl 8ay 10 Gün görev yaparak,31 Aralık 2011 tarihinde kendi isteğimle sözleşmemi fesih ederek görevimden ayrıldım.
  Devlet Personel Başkanlığının 28 Temmuz 2009 tarihli, 27302 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2009/15197 sayılı Kamu Personeli Genel Tebliğinin ilgili maddesinde; ”657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.” hükmü yer almaktadır.
  Ayrıca 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5’inci maddesinde de; ”3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi Uzman Erbaş olarak en az iki yıl süreyle çalışmış olmak şartıyla, sağlık niteliklerini kaybetmeleri veya kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olanlardan,kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet Memuru olarak istihdam edilmek isteyenlerin,atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir.” denilmektedir.
  Bu çerçevede,ilgili kanun maddelerinin sağlamış olduğu imkanlara istinaden, kurumunuzun takdiri ile münhal kadroda görev yapmak istiyorum.
  Gereğini bilgi ve müsaadelerinize arz ederim.
  ADRES:Batıkent Mahallesi 2635 Genç Sit. c/Blok Kat:3/6 YENİŞEHİR / MERSİN
  TEL.NO.: (0324)3215492 GSM:(0555)3801292

 2. BAHRİ KARCI dedi ki:

  09 Aralık 2002/31 Aralık 2011 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerde 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabii Uzman Erbaş olarak 9 Yıl 22 Gün görev yaparak,31 Aralık 2011 tarihinde kendi isteğimle sözleşmemi fesih ederek görevimden ayrıldım.
  Devlet Personel Başkanlığının 28 Temmuz 2009 tarihli, 27302 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2009/15197 sayılı Kamu Personeli Genel Tebliğinin ilgili maddesinde; ”657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.” hükmü yer almaktadır.
  Ayrıca 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5’inci maddesinde de; ”3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi Uzman Erbaş olarak en az iki yıl süreyle çalışmış olmak şartıyla, sağlık niteliklerini kaybetmeleri veya kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olanlardan,kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet Memuru olarak istihdam edilmek isteyenlerin,atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir.” denilmektedir.
  Bu çerçevede,ilgili kanun maddelerinin sağlamış olduğu imkanlara istinaden, kurumunuzun takdiri ile münhal kadroda görev yapmak istiyorum.
  Gereğini bilgi ve müsaadelerinize arz ederim.
  ADRES: İstasyon Mahallesi Erdal Sokak No:28/9 Sincan / ANKARA
  TEL.NO.: (0312)2680955 GSM:(0533)7730266

 3. fatıh akın dedi ki:

  hayırlı cumalar ıs aramaktayım ıszızn evlıyım ıse cok ıhtıyacım var lıse mezunuyum yardımcı olursanız allah razı olsun sımdıden
  0507 704 05 00

 4. halil şahin dedi ki:

  kayseri yeşilhisar beledıye baskanlıgına:ben tuncelı 4.komando tugayında gorew yapmaktayım.aralık 2011 de sözlesmem bıtıyor we kanunı olarak acıktan atama yoluyla kamu kurluslarında calısabılıyoruz.E sınıfı ehlıyetım war 28 yasındayım.beledıyenızde calısmaktan onur duyarım.saygılarımla(505 554 00 89)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top