Kastamonu Tosya Belediyesi İtfaiye Eri Alımı

T.C. TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

SINAVLA İTFAİYE ERİ ALIMI YAPILACAK

İçişleri Bakanlığı tarafından 21.10.2006 tarih ve 26326 Sayılı Resmi Gazetede yayımlatılan. Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15. 16 vc!7. Maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik te belirtilen hükümler çerçevesinde; Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adeti, cinsiyeti KPSS puan türü, taban puanı ve öğrenim durumu belirtilen 10 adet İtfaiye Eri Kadrosuna 2010 yılı  (KPSS) B grubu kadrolar için girmiş ve Belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanlarına göre Belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumları itibariyle ilan edilen sayının 3 (üç) katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

ALINACAK PERSONELİN DETAYLARI İSE ŞÖYLE;

SınıfıUnvanıDerecesiAdediCinsiyetiKPSS Puan TürüTaban PuanıÖğrenim Durumu
GİHitfaiye Eri1110E/KKPSSP9460Lise, Meslek Lisesi veya Dengi Okulu Mezunu Olmak

İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI;

İtfaiye Erliğine başvuruda bulunmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartların yanı sıra;

1. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

2. Tartılma ve ölçülme aç kamına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m. kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+.-) 10 kg dan fazla fark olmamak.

3. Sınavın yapılacağı tarih itibariyle 30 (Otuz) yaşını doldurmamış olmak. (08.12.1981 tarih veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olanlar başvurabilir)

4. Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanda bulunmak, şartları aranır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvurular 22/11/2011 tarihinde saat 08:30′ da başlayacak. 23/11/2011 tarihi mesai bitimi olan 17.30’ da sona erecektir. Başvurular Tosya Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Sınava müracaat edem adaylar, müracaatları sırasında başvuru formunda yer alan boy ve kilo tespit bölümünü aynı yerde bulunan Görevli Sağlık Memuruna onaylatacaklardır. Boy ve Kilo tespit Bölümü onaylı olmayan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

1. Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş Başvuru Formu örneği) Belediyemizden temin edilecek veya www.tosya.bel.tr adresinden indirilecektir.

2. 2010 KPSS Sonuç Belgesi örneği (internet çıktısı)

3. T.C. Kolu Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (aslı ibraz edilecektir.)

4. Sınava girecek adayın öğrenim durumunu gösterir belge fotokopisi (aslı ibraz edilecektir.)

5. Askerlikle ilişkisinin olmadığına dair belge.

6. 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (1 adeti başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

SINAV YERİ VK TARİHİ:

Sınav, Tosya Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü (Hocaimat Mahallesi Hükümet Caddesi No:221 TOSYA) adresinde 08/12/2011 günü saat 08:30 da başlayacak olup, dayanıklılık testi ve mülakat olarak yapılacaktır. Belediyemiz: http://www.tosya.bel.tr adresinde ilan edilecek sınav takvimine göre sınav yapılacak olup, çağrılan adayların tamamı bitirilmediği takdirde takip eden tarihlerde sınava devam

edilecektir. (Sınava girmeye hak kazanan adaylar dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.)

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

1. Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkanı ve üyelerinin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notların toplamının ortalaması alınarak yapılır.

2. Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere. İtfaiye Yönetmenliği ve bu ilanda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel şartlan taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirilir.

3. Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü Sınav Komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en

yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

4. Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday. komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı

sıralamasına göre sınavın bitiş tarihini takip eden 2 gün içinde liste halinde Belediyemiz ilan panosu ile htpp://tosya.bel.tr internet adresinde ilan edilir. Sınav sonuçları kazanan adaylara da ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sözlü sınavı kazanmış çılanlara atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların Belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.

5. Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar yedek başarılı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine I. Yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağrılır.

6. Sınav komisyonu sınavı iptal edebilir ve bu durum sınava girecek adaylara Tosya Belediyesinin http://www.tosya.bel.tr internet adresinden bildirilir. Sınav komisyonu sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolarda başarı puanlarının düşüklüğü veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bunların yerine yedek üyelerden atama yapılır.

SINAV KONULARI:

1. Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 16. Maddesinin 5. Bendi gereği sözlü sınava giren adayların

dayanıklılık testi dahil olmak üzere bu Yönetmelikte atama için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp

taşımadığı açısından değerlendirilmesi.

2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

3. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

4. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

5. Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuattan oluşacaktır.

İLANEN DUYRULIJR.

1 Reply to “Kastamonu Tosya Belediyesi İtfaiye Eri Alımı”

  1. ali fuat dedi ki:

    2008_2011 yılları komando uzman erbaş olarak gorev yapmaktaydım.31.12.2011 tarıhı ıtıbarıyle kendı ıstegım ile sozlesmemı fesıh ettım.uygun gorulen yerlerde gorev yapabılırım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top