Kadınlar İçin En İyi Şirketler

Kadınlar İçin En İyi Şirketler, işe alım metodu, nitelikli aday, Türkiye’deki kadın CEO oranı, sosyoekonomik kültür, iş hayatındaki kadın – erkek eşitsizliği, şirketin gönüllü işe alım elçileri, kadın yönetici oranı

Türkiye’deki kadın CEO oranı, gelişmiş ülkelerin iki katı. Türkiye’deki kadınların batılı ülkelerden en büyük eksiği ise fırsat eşitliği. Şirketler iş hayatındaki kadın – erkek eşitsizliğini gidermek için seferber oldu ancak daha kat edilecek çok yol var.

Müşteri kitlemiz, her türlü din, dil, ırk, cinsiyet ve sosyoekonomik kültüre sahip insanlardan oluşuyor. Bu yüzden çalışan kitlemiz de hedef kitlemiz kadar çeşitli olmalıdır. Bir grup diğerine baskın gelmemelidir.” Bu hedefle yola çıkan Microsoft, insanlar arasındaki en belirgin fark olan kadın – erkek farkını dengelemek için kolları sıvadı. Hedef, yüzde 30 olan kadın çalışan oranını sene sonunda yüzde 50’ye çıkarmak. Ancak bunun o kadar da kolay olmadığının altını çiziyor Microsoft Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Belgin Ertam. Çünkü işgücü marketi, mühendislik fakültelerinden mezun erkek egemen bir topluluktan oluşuyor. Mühendislik fakülteleri 100 erkeğe karşı ortalama 10 kadın mezun veriyor. Bunların da pek çoğu profesyonel hayatta farklı alanlara kayıyor. Dolayısıyla bıı piyasada nitelikli kadın çalışana ulaşmak çok da kolay olmuyor.

İşe alımlarda üç kişilik nitelikli adayın en az birinin güçlü bir kadın olmasını hedefleyen Microsoft Türkiye, işe alım metodunu da ona göre değiştirmiş. Klasik işe alım yöntemlerinin yanına kadın adaylar için özel ilanlar hazırladıkları alanlar da yoğun bir biçimde kullanılıyor. Microsoft’un imdadına sosyal medya yetişiyor. Şirketin Facebook’ta kurduğu “Woman at Microsotf ’ isimli grup aracılığıyla kadınlara özel ilanlar hazırlanıyor. Ortadoğu ve Afrika’daki en fazla kadın üyesi olan grubu hali hazırda 19 bine yakın kadın üye olmuş.

Microsoft çalışanları da cüzi sayılmayacak bir ücret karşılığı şirketin gönüllü işe alım elçileri gibi davranıyor. Çalışanların önerdiği biri işe alınırsa bin 500 euro ödeme yapılıyor. Bu rakam, doğru kadın çalışan önerildiğinde daha da artıyor. “Çalışanlarımızın Mic-rosoft’u çalışılabilecek en doğru yer olarak lanse etmeleri bizim için çok önemli” diyen Belgin Ertam, kadınlar için çalışılabilecek en iyi şirketlerden birinin Microsoft olduğunu çalışma koşullarını sıralayarak anlatıyor: “Microsoft ‘home office’ ve esnek çalışan bir şirket. ‘Şu saatte işe geleceksin, bu saatte çıkacaksın’ gibi kurallar yok. Çalışan işi tam ve zamanında yaptıktan sonra istediği yerden çalışabilir. Bu da çocuk sorumluluğu olan kadınlara büyük avantajlar sağlıyor. woman@microsoftturkey adıyla kurulan mail grubu aracılığıyla kadın çalışanların ügisini çekecek aktiviteler düzenleniyor. Kimi zaman birlikte yoga yapılıyor kimi zaman ünlü bir modacı ya da astrolog çağrılıyor kimi zaman da uluslararası ünde biri gelip kadınlara iş hayatında nasıl daha başarılı olabileceklerini anlatıyor. Örneğin yıl sonuna kadar çeşitli organizasyonlarla kariyerinde belli noktalara gelmiş kadınlar Microsoft çalışanlarına kendi kariyer hikayelerini anlatacak ve onları daha fazla risk almaları konusunda teşvik edecek. İlk toplantı mart ayında İstanbul ofisinde yapılacak ve sadece Türkiye’den değil, bütün Ortadoğu ve Afrika bölgesinde çalışan kadınlar katılacak.

Şirketin işe alımlarda uyguladığı yüzde 30’luk kadın kotası, iç atamalarda da geçerli. Yönetim kademelerine atama için de iki güçlü erkek adayın yanında bir de kadın aday çıkarılıyor. Çoğu pozisyonunu içerden doldurmaya çalışan şirket, kadınların kariyerlerinin teşvik etmesinin meyvelerini almaya başlamış görünüyor. Microsoft’taki kadın yönetici oranı, kadın çalışan oranından daha yüksek. Orta kademe yöneticilerin oranı yüzde 36.84, üst kademe ve yönetim kurulundaki kadınların oranı ise yüzde 33.33.

Listemizde, kadın yönetici oranıyla en çok dikkat çeken şirketlerden biri de İnci Holding. En bilinen markası İnci Akü’nün sahibi olan; otomotiv yan sanayi, inşaat gibi daha çok erkek egemen sektörlerde faaliyet gösteren holdingin kadın çalışan oranı yüzde 8.1 olmasına rağmen yönetici kademelerinde kadın hakimiyeti mevcut. Şirketin orta kademe kadın yönetici oranı yüzde 36.73, üst kademe kadın yönetici oranı yüzde 82.35, yönetim kurulundaki kadın oranı ise yüzde 83.33. Çalışan kadınların neredeyse tamamının yönetici olduğu izlenimi veren holdingin yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda da bir kadın, Meral İnci Zaim oturuyor. Kadınların çalışma hayatında daha etkin olmasını istediğini ifade eden Meral İnci Zaim, TÜSİAD AB Sürecinde Kadın Çalışma Grubu’nun da üyesi. Bu grup son olarak “Çalışma Hayatında Kadın” konulu bir konferans düzenledi ve burada İnci Holding’in de sponsor olduğu bir kısa film gösterimi yapıldı. Konferanstaki ve filmdeki amaç, kadınların ekonomiye katılmasının sadece ‘kadın sorunu’ değil, ‘toplum sorunu’ olduğu mesajım vermekti. Şimdiye kadar ağırlıklı olarak kadınların konuştuğu ve kadınların dinlediği bu konu hakkında, erkekleri daha etkin bir şekilde içine katarak farkında!ık yaratmak hedefleniyordu. Bu nedenle hazırlanan kısa filmde çeşitli kesimlerden kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlar dile getiriliyor; çözüm önerileri yolundaki mesajlar ise Ahmet Nazif Zorlu, Ali Sabancı, Hüsnü Özyeğin, Ethem Sancak gibi işadamlarıyla Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Gazeteci Yazar Asaf Savaş Akad, Milli Basketbolcu Kerem Tunçeri, DİSK Eski Genel Başkanı Süleyman Çelebi, TBMM Eski Bakanı Hikmet Çetin, Oyuncu Kenan İırıir-zalıoğlu gibi toplumun önde gelen erkekleri tarafından veriliyor.

TÜSİAD’ ın kısa filminde çalışma hayatında kadının yerine ilişkin çok çarpıcı bilgiler yer alıyor. Örneğin ekonomik büyüklükte ilk 16’da yer alan Türkiye, kadınların ekonomiye katılımında, sondan dördüncü sırada. Kadınların çalışma oranı AB’de yüzde 59 iken Türkiye’de yüzde 22’de kalıyor.

100 işverenden sadece 6′sı kadın. Yeni bir girişimci olan Necla Yılmaz, toplumun, ailesinin destek olmak yerine yadırgaması ve karşı çıkmaları bir yana fi-nansal kaynaklara da erişmekte kadın olarak ne gibi zorluklar yaşadığım, teminat göstermek için bile kocasından izin alması gerektiğini anlatıyor. Çalışan kadınların sadece yüzde 12′si çocukları için bakım hizmeti alabiliyor. Çalışma çağındaki kadınların yüzde 62’si ev işleri yüzünden işgücüne katılamıyor. Çalışan her 100 kadından 58’inin sosyal güvencesi yok, yüzde 42’si de tarım sektöründe ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor.

Çalışmadaki en dikkat çekici ve umut vaat eden veri, kadın CEO oranlarıyla ilgili. Türkiye’deki kadın CEO’ların oranı yüzde 12 ile gelişmiş ülkelerin iki katından (OECD ve BRIC ortalaması yüzde 5) fazla. Türkiye’de 15 yaş üstü yetişkin kadın nüfusunun sadece yüzde 9’u üniversite mezunu. Yani Türkiye’deki kadınlara eğitimde fırsat eşitliği sunulsa üst düzey yönetici olma yolunda erkekleri geride bırakabilirler. Çünkü artık büyük kurumsal şirketler, kadın bakış açısının şirketlerine ve yönetim kurullarına katkısının farkındalar. Ancak iş yaşamındaki kadın katkısını artırmak için hala katedilmesi gereken çok yol var. Bu yıl üçünciisünü hazırladığımız listemizde de rakamlar henüz istenilen seviyede değil. Hatta birkaç puanlık düşüşler bile yaşanmış. Toplam 256 bin 243 kişinin çalıştığı 100 şirketi değerlendirmeye aldığımız bu yılki listemizde kadın çalışanların oram yüzde 42. Geçen yıl 238 bin 284 çalışanın değerlendirildiği listedeki kadın çalışan oranı yüzde 43.8’di -ki bu neredeyse iki puanlık bir düşüş anlamına geliyor. Orta kademe kadın yönetici oranında ise iki yıldır daha dramatik bir düşüş görülüyor. Listeyi ilk hazırladığımız 2010 yılında yüzde 42 olan orta kademe kadın yönetici oranı, geçen yıl yüzde 38.8’e, bu yıl da 36.63’e gerilemiş durumda. Üst düzey kadın yönetici oranı da geçen yılki yüzde 28.7 seviyesinden, yüzde 26.79’a inmiş. Listedeki tek teselli, yönetim kurullarında yer alan kadınların oranının artmış olması. Geçen yıl yüzde 16.6 olan oran bu yıl yüzde 19.56’ya yükselmiş.

Listenin ilk sırasındaysa geçen yılki gibi ezici bir üstünlükle Fiba Gru-bu’nun Mark & Spencer’ı var. Şirket kadın çalışan sayısı açısından da, yönetici pozisyonları itibarıyla da kadın egemen bir şirket görüntüsü veriyor. Bin 215 kişinin istihdam edildiği şirkette çalışanların yüzde 71.19’u kadın. Orta kademe yöneticilerde yüzde 62.26, üst kademe yöneticilerde yüzde 70, yönetim kurulunda da yüzde 50 kadın hakimiyeti var. Bu yılki listemizde dikkat çeken şirketlerden biri de Alışan Şirketler Grubu. Şirkette kadın çalışan oranı sadece 5.33. Ancak yönetim kurulunun yüzde 80’i kadınlardan oluşuyor. Ancak buradaki kötü haber, üyelerin tamamının aile bireyleri olması. Şirketin dört kişilik yönetim kurulunu Ertuğrul Alışan, Eşi Pınar Alışan ve kızları Damla Alışan ve Yonca Alışan Mengi oluşturuyor. Kadın çalışan oranı yüzde 30’lara bile ulaşmayan şirketlerden Kiğılı’nın yönetim kurulunun yüzde 66.67’si, Bilgili Hol-ding’in yönetim kurulunun yüzde 57. 14’ü kadın üyelerden oluşuyor.

Kadın çalışanların erkeklere oranla daha fazla, en kötü ihtimalle dengeli olduğu bankalar ve finans şirketleri, sıra yönetici pozisyonuna geldiğinde sınıfta kalıyorlar. Örneğin listemizde üst sıralarda yer alan İş Bankası’nın kadın çalışan oranı 49.88.

Ancak bankanın üst kademe kadın yönetici oranı yüzde 20.33. 17 bin 210 kişinin çalıştığı Koç Finansal Hizmetlerde de kadın çalışan oranı yüzde 61.44 olmasına karşın üst kademe kadın yönetici oranı yüzde 22.73, yönetim kurulunun ise sadece 10’u kadınlardan oluşuyor.

EYYÜP KARAGÜLLÜ – ZELİHA ALAGÖZ TEMİZ – MERVE GÜN

kaynak : mayfikirler

 

_____________________________________________________

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top