İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

İstanbul Universitesi hemşire, laborant, röntgen teknisyeni, saglik teknikeri unvanlarinda 160 sözleşmeli personel alacak. Başvuranlarda deneyim şartı aranacak. 15 gün içinde başvuru yapılması istenmektedir..

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre 2010 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYONADETÖĞRENİM DURUMUARANILAN NİTELİKLERKOD
BİYOLOG1BİYOLOJİ LİSANS MEZUNUİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİGİ YÖNETİM SİSTEMİ, TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ, SERTİFİKASI SAHİBİ, RİA YÖNTEMİ TESTLERİNDE DENEYİMLİ, EN AZ 10 YIL BİYOLOG OLARAK ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.B01
BİYOLOG1TIBBİ BİYOLOJİK BİLİMLER LİSANS MEZUNUSAĞLIK BAKANLIĞI GÖZ BANKASI TEKNİSYENLİĞİ SERTİFİKASI SAHİBİ, GÖZ BANKASINDA EN AZ 10 YIL BİYOLOG OLARAK ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.B02
JEOL JEM 1011 ELEKTRON MİKROSKOBU,
İMMÜNOHİSTOKİMYASAL VE HİSTOKİMYASALB03
BİYOLOG1BİYOLOJİ LİSANS MEZUNUBOYAMA TEKNİKLERİNİ BİLİYOR OLMAK,
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ALANINDA EN AZ 5 YILDIR ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK
BİYOLOG2BİYOLOJİ LİSANS MEZUNUBİOKİMYA LABORATUVARINDA EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.B04
BİYOLOG1BİYOLOJİ LİSANS MEZUNUFROZEN SECTION, IMMÜNOHİSTOKİMYASAL VE HİSTOKİMYASAL BOYAMA TEKNİKLERİNİB05
BİLMEK, PATOLOJİ ALANINDA EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.
BİYOLOG1TIBBİ BİYOLOJİK BİLİMLER LİSANS MEZUNU TIBBİ BİYOLOJİ ALANINDA YÜKSEK LİSANSLIEN AZ 4 YIL KAN MERKEZİNDE ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.B06
BİYOLOG1BİYOLOJİ LİSANSKAN MERKEZİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.B07
BİYOLOG1BİYOLOJİ LİSANS MEZUNU BİYOLOJİ ALANINDA YÜKSEK LİSANSLIHİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ALANINDA EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.B08
BİYOLOG1BİYOLOJİ LİSANS MEZUNUKRYPTOR/ KRYPTOR COMPACT CİHAZI İLE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.B09
BİYOLOG2BİYOLOJİ LİSANS MEZUNUDOKU TAKİP, DOKU GÖMME, DOKU -LAM BOYAMA LAM KAPATMA, KASET YAZMA, KİMYASAL MADDE GERİ DÖNÜŞÜM, FROZEN CRYOSTAT, İMMÜNOHİSTOKİMYA SİTOSPİN CİHAZLARINI VE MAKROSKOBİ KABİNLERİNİ, FROZEN SECTION TEKNİĞİNİ, İMMÜNHİSTOKİMYASAL VE HİSTOKİMYASAL BOYAMA TEKNİKLERİNİ BİLMEK, PATOLOJİ ALANINDA EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.B10
BİYOLOG1BİYOLOJİ LİSANS MEZUNUHASTANE OTOMASYONU ve SÜREÇ ANALİZİ KONULARINDA ENAZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.B11
IMMULITE 2000 VE IMMULITE 2000 XPI
CİHAZLARINI KULLANMAK, İÇ HASTALIKLARI
BİYOLOG1biyoloji lisans mezunuklinik biyokimya MERKEZ LABORATUARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK,B12
BİYOLOG1BİYOLOJİ LİSANS MEZUNUTIBBİ BİYOLOJİ LABORATUVARINDA EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.B13
BİYOLOG1BİYOLOJİ LİSANS MEZUNUKEMİK İLİĞİ BANKASI’NDA EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.B14
SAĞLIK BAKANLIĞI KAN BANKACILIĞI
UYGULAMALARI EĞİTİM SERTİFİKASI SAHİBİ
BİYOLOG1biyoloji lisans MEZUNUOLUP, KAN MERKEZLERİNİN İMMÜNOHEMATOLOJİ LABORATUVARINDA EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.B15
davranIŞ nörolojisi ve hareket
biyolog1biyoloji lisans mezunuBOZUKLUKLARI ALANINDA EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKB16
IMMULITE 1000, IMMULITE 2000 VE BN PROSPEC
BİYOLOG1BİYOLOJİ LİSANS MEZUNUCİHAZLARINDA KEMÜLESANS VE KROMOTOGRAFIB17
YÖNTEMİ İLE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK LİSANS MEZUNUSITOGENETIK DENEYİMLİ OLUP, SITO GENETİK
BİYOLOG1LABORATUVARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.B18
biyokimya lisansTEMEL ONKOLOJİ ALANINDA EN AZ 2 YIL
MEZUNUÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.
BİYOLOG1KANSER BİOKİMYASI BİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANSLIB19
biyoloji lisans MEZUNUTEMEL ONKOLOJİ ALANINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.
BİYOLOG1ONKOLOJİK BİYOLOJİ VEB20
immünoloji bilim DALINDA YÜKSEK LİSANSLI
mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji
BİYOLOG1biyoloji lisans MEZUNUALANINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKB21
biyoloji lisans mezunuHASTANE ENFEKSİYONLARI HAKKINDA SERTİFİKA SAHİBİ VE MOLEKÜLER TEKNİKLER
BİYOLOG1mikrobiyoloji ve klinikALANINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNUB22
mikrobiyoloji ALANINDA YÜKSEK LİSANSLIBELGELENDİRMEK.
BİYOLOG1BİYOLOJİ LİSANS MEZUNUTÜP BEBEK ÜNİTESİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.B23
BİYOLOG1TIBBİ BİYOLOJİ LİSANS MEZUNUTIBBI BİYOLOG OLARAK EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.B24
biyoloji lisans MEZUNUMUTASYON ANALİZLERİNDE TECRÜBELİ OLUP, MOLEKÜLER PATOLOJİ LABORATUVARINDA EN
BİYOLOG1MOLEKÜLER BİYOLOJİ GENETİK VE BİOTEKNOLOJİ ALANINDA YÜKSEK LİSANSLIAZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.B25
GENETİK TANI MERKEZİ, SITOGENETIK
BİYOLOG1biyoloji lisans MEZUNULABORATUVARLARINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.B26
BİYOLOG1BİYOLOJİ LİSANS MEZUNUACİL MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.B27
BİYOLOG1BİYOLOJİ LİSANS MEZUNU MOLEKÜLER TIP ALANINDA YÜKSEK LİSANSLIMOLEKÜLER HEMOTOLOJİ LABORATUVARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.B28
BİYOLOG2BİYOLOJİ LİSANS MEZUNUENFEKSİYON LABORATUVARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK,B29
BİYOLOG1BİYOLOJİ LİSANS MEZUNUVİROLOJİ LABORATUVARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.B30
BİYOLOG1BİYOLOJİ LİSANS MEZUNU GENETİK ALANINDA YÜKSEK LİSANSLIBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.B31
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (PSİKOLOG)1PSİKOLOJİ LİSANS MEZUNU, UYGULAMALI PSİKOLOJİ ALANINDA YÜKSEK LİSANSLIBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.SP01
DİĞERPSİKOLOJİ LİSANS MEZUNU,NÖROPSİKOLOJİ LABORATUVARLARINDA EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.
SAĞLIK PERSONELİ (PSİKOLOG)1UYGULAMALI PSİKOLOJİ ALANINDA YÜKSEK LİSANSLISP02
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (PSİKOLOG)1PSİKOLOJİ LİSANS MEZUNUÇOCUK PSİKOTERAPİSİ İLE İLGİLİ DENEYİMLİ VE BU KONUDA SÜPERVİZYON EĞİTİMİ ALMIŞ OLUP, EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.SP03
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (PSİKOLOG)1PSİKOLOJİ LİSANS MEZUNUPSİKOLOJİ ALANINDA GEREKLİ MESLEKİ VE PSİKOLOJİK TEST EĞİTİMLERİNİ (SERTİFİKALI) TAMAMLAMIŞ OLUP, PSİKOLOJİ LABORATUVARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.SP04
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (PSİKOLOG)1PSİKOLOJİ LİSANS MEZUNU KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANSLIPSİKİYATRİ ALANINDA GEREKLİ MESLEKİ VE PSİKOLOJİK TEST EĞİTİMLERİNİ (SERTİFİKALI) TAMAMLAMIŞ OLMAK VE PSİKOLOJİ LABORATUVARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.SP05
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (SAĞLIK MEMURU)1SAĞLIK MESLEK LİSESİ SAĞLIK MEMURLUĞU BÖLÜMÜ MEZUNUKARDİYOLOJİ GİRİŞİMSEL ELEKTRO FİZYOLOJİ ALANINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.SP06
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (SAĞLIK MEMURU)1SAĞLIK MESLEK LİSESİ SAĞLIK MEMURLUĞU BÖLÜMÜ MEZUNUORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.SP07
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (SAĞLIK MEMURU)1SAĞLIK MEMURLUĞU LİSANS MEZUNUANESTEZİ VE REANİMASYON AĞRI ÜNİTESİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.SP08
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (SAĞLIK TEKNİSYENİ)1SAĞLIK MESLEK LİSESİ TIBBİ SEKRETERLİK BÖLÜMÜ MEZUNUPROGRAM DESTEK HİZMETLERİNDE TECRÜBELİ OLUP, EN AZ 4 YIL TIBBİ SEKRETER OLARAK ÇALIŞTIĞINI BELGELENDİRMEK.SP09
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (SAĞLIK1SAĞLIK MESLEK LİSESİ ACİL TIP BÖLÜMÜ MEZUNUACİL CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.SP10
TEKNİSYENİ)
DIGERPLASTİK CERRAHI POLIKLIKLERINDE TIBBI
SAĞLIKSAĞLIK MESLEK LİSESİSEKRETER OLARAK EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ
PERSONELİ1TIBBİ SEKRETERLİKOLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.SP11
(SAĞLIKBÖLUMU MEZUNU
TEKNİSYENİ)
DİĞERACİL TRAVMA SERVİSLERİNDE EN AZ 3 YIL
SAĞLIK PERSONELİ (SAĞLIK1SAĞLIK MESLEK LİSESİÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.SP12
ACİL TIP BÖLUMU MEZUNU
TEKNİSYENİ)
DİĞERBUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE EN AZ
SAĞLIKSAĞLIK MESLEK LİSESİ3 YIL TIBBI SEKRETER OLARAK ÇALIŞMIŞ
PERSONELİ1TIBBİ SEKRETERLİKOLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.SP13
(SAĞLIKBÖLUMU MEZUNU
TEKNİSYENİ)
DİĞERPERINATOLOJI SERVİSLERİNDE EN AZ 3 YIL
SAĞLIKSAĞLIK MESLEK LİSESİÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.
PERSONELİ(S1TIBBİ SEKRETERLİKSP14
AĞLIKBÖLUMU MEZUNU
TEKNİSYENİ)
DİĞERBUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ
SAĞLIKSAĞLIK MESLEK LİSESİKARDİYOLOJİ POLİKLİNİKLERİNDE EN AZ 3 YIL
PERSONELİ1TIBBİ SEKRETERLİKÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.SP15
(SAĞLIKBÖLUMU MEZUNU
TEKNİSYENİ)
DİĞERBUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NEFROLOJI
SAĞLIKSAĞLIK MESLEK LİSESİPOLİKLİNİKLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ
PERSONELİ1TIBBİ SEKRETERLİKOLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.SP16
(SAĞLIKBÖLUMU MEZUNU
TEKNİSYENİ)
DİĞERBUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL
SAĞLIKSAĞLIK MESLEK LİSESİ ACİL TIP BÖLUMU MEZUNUTRAVMA POLİKLİNİKLERİNDE EN AZ 2 YIL
PERSONELİ (SAĞLIK1ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.SP17
TEKNİSYENİ)
DİĞERBUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KADIN
SAĞLIKSAĞLIK MESLEK LİSESİHASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSLERİNDE EN AZ
PERSONELİ1TIBBİ SEKRETERLİK2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.SP18
(SAĞLIKBÖLUMU MEZUNU
TEKNİSYENİ)
DİĞERKEMİK ILIĞI BANKASINDA TIBBI SEKRETER
SAĞLIKSAĞLIK MESLEK LİSESİOLARAK EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU
PERSONELİ1TIBBİ SEKRETERLİKBELGELENDİRMEK.SP19
(SAĞLIKBÖLUMU MEZUNU
TEKNİSYENİ)
EBE3EBELİK LİSANS MEZUNUKAMU HASTANELERİNDE EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.E01
EBE3EBELİK LİSANS MEZUNUKAMU HASTANELERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.E02
TEMEL İLK YARDIM EĞİTİCİ SERIFIKASINA SAHİP
EBE1EBELİK LİSANS MEZUNUOLUP, BUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNİN JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.E03
EBE4EBELİK LİSANS MEZUNUBUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.E04
KAMU HASTANELERİ YOĞUN BAKIM
EBE3EBELİK lisans MEZUNUSERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.E05
NRP SERTİFİKASINA SAHİP, BUYUK ÖLÇEKLİ
EBE1EBELİK LİSANS MEZUNUKAMU HASTANELERİ JİNEKOLOJİ SERVİSLERİNDEE06
EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.
NRP SERTİFİKASINA SAHİP, BUYUK ÖLÇEKLİ
EBE1EBELİK LİSANS MEZUNUKAMU HASTANELERİ DOĞUMHANELERINDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.E07
EBE4EBELİK LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.E08
EBE1EBELİK LİSANS MEZUNUNRP PROGRAMI SERTİFİKASINA SAHİP, BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKE09
EBE3EBELİK LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.E10
EBE1EBELİK LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ DOĞUMHANELERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.E11
EBE6EBELİK LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.E12
EBE2EBELİK LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK HEMATOLOJİSİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.E13
EBE1EBELİK LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.E14
EBE1EBELİK LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KADIN DOĞUM SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKE15
EBE2EBELİK ÖN LİSANS MEZUNUKAMU HASTANELERİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.E16
EBE1SAĞLIK MESLEK LİSESİ EBELİK BÖLÜMÜ MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.E17
EBE1SAĞLIK MESLEK LİSESİ EBELİK BÖLÜMÜ MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSLERİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.E18
EBE1SAĞLIK MESLEK LİSESİ EBELİK BÖLÜMÜ MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.E19
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KULAK BURUN BOĞAZ SERVİSİNDE EN AZ 8 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH01
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ PERİTAN DİYALİZ SERVİSİNDE EN AZ 7 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H02
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 7 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H03
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU YÜKSEK LİSANSLIHEMODİYALİZ HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKASINA SAHİP, BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ HEMODİYALİZ SERVİSLERİNDE EN AZ 6 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH04
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H05
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KALP DAMAR CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H06
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUİLK YARDIM EĞİTİCİ EĞİTMENİ SERTİFİKASINA SAHİP OLUP, BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL DÂHİLİYE SERVİSLERİNDE EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH07
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NÖROŞİRURJİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H08
HEMŞİRE3HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H09
HEMŞİRE2HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH10
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU YÜKSEK LİSANSLI.BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL DÂHİLİYE SERVİSLERİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H11
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ AMELİYATHANELERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH12
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ACİL SERVİSLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH13
HEMŞİRE3HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUKAMU HASTANELERİNİN KALP DAMAR CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H14
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUCPR VE YAŞAM DESTEĞİ SERTİFİKASINA SAHİP, BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH15
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KARDİYOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H16
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUPROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KRON KÖPRÜ PROTEZİ KLİNİKLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH17
HEMŞİRE2HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH18
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NÖROŞİRURJİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H19
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KARDİYOLOJİ ANJİO LABORATUVARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH20
HEMŞİRE2HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 2YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH21
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H22
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GASTROENTEROHEPATOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H23
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H24
HEMŞİRE3HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H25
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ İÇ HASTALIKLARI TRANSPLANTASYON SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞU BELGELENDİRMEK.H26
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ PLASTİK CERRAHİ SERVİSİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH27
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KALP DAMAR CERRAHİSİ SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH28
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ PLASTİK CERRAHİ ACİL SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH29
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUTEMEL YAŞAM DESTEĞİ DENEYİMİ OLUP, BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ TRAVMATOLOJİ ACİL VE YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH30
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KARDİYOLOJİ SERVİSİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H31
HEMŞİRE2HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH32
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÜROLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH33
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK HEMATOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH34
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK ALERJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH35
HEMŞİRE4HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH36
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NÖROŞİRURJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH37
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ MEDİKAL ONKOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH38
HEMŞİRE5HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ANESTEZİ VE REANİMASYON YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH39
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GERİATRİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH40
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GASTROHEPATOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH41
HEMŞİRE6HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH42
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH43
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH44
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ HEPATO PANKREATO BİLİYER CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH45
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENEDİRMEK.H46
HEMŞİRE2HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H47
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H48
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL DÂHİLİYE SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H49
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖN LİSANS MEZUNUKAMU HASTANELERİNİN KALP DAMAR CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H50
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖN LİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ANESTEZİ VE REANİMASYON YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H51
HEMŞİRE1SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNUPROTETİK DİŞ TEDAVİSİNDE TOTAL PARSİYEL PROTEZİ KLİNİĞİNDE EN AZ 10 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH52
HEMŞİRE1SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ PLASTİK CERRAHİ SERVİSİNDE EN AZ 10 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H53
HEMŞİRE1SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NEFROLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH54
HEMŞİRE1SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNUKAMU HASTANELERİNİN KARDİYOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H55
HEMŞİRE1SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNUİLERİ YAŞAM DESTEĞİ VE CPR DENEYİMLİ, BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ TRAVMATOLOJİ ACİL SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H56
HEMŞİRE1SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH57
HEMŞİRE1SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL DÂHİLİYE SERVİSLERİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H58
HEMŞİRE1SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL DÂHİLİYE SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H59
HEMŞİRE1SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ DİYABET SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H60
HEMŞİRE1SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H61
HEMŞİRE1SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NÖROŞİRURJİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H62
HEMŞİRE1SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK BESLENME GASTROHEPATOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H63
HEMŞİRE1SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KALP DAMAR CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H64
LABORANT1ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KİMYA BÖLÜMÜ MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK BİYOKİMYA LABORATUVARINDA EN AZ 10 SENE ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.L01
LABORANT1ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KİMYA BÖLÜMÜ MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ HEMATOLOJİ LABORATUARINDA EN AZ 10 SENE ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.L02
LABORANT1SAĞLIK MESLEK LİSESİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ MEZUNUKAN GAZI LABORATUARLARINDA EN AZ 10 SENE ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.L03
LABORANT1ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KİMYA BÖLÜMÜ MEZUNUENDOKRİNOLOJİ LABORATUVARLARINDA EN AZ 7 SENE ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.L04
LABORANT1ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KİMYA BÖLÜMÜ MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ AFEREZ LABORAUVARINDA EN AZ 6 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.L05
LABORANT1ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KİMYA BÖLÜMÜ MEZUNUKAN MERKEZLERİNİN SEROLOJİ LABORATUVARLARINDA EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.L06
LABORANT1ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KİMYA BÖLÜMÜBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ İÇ HASTALIKLARI MERKEZ LABORATUVARLARINDA EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.L07
LABORANT1ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KİMYA BÖLÜMÜ MEZUNUTEMEL ONKOLOJİ ARAŞTIRMA LABORATUVARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.L08
LABORANT1SAĞLIK MESLEK LİSESİ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ MEZUNUADLİ TIP TOKSİKOLOJİ LABORATUARINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.L09
LABORANT1ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KİMYA BÖLÜMÜ MEZUNUPATOLOJİ RUTİN HİSTOPATOLOJİ LABORATUARINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.L10
LABORANT1SAĞLIK MESLEK LİSESİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNİN KAN MERKEZLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.L11
RÖNTGEN TEKNİSYENİ4SAĞLIK MESLEK LİSESİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.RT01
RÖNTGEN TEKNİSYENİ3SAĞLIK MESLEK LİSESİ RADYOLOJİ MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.RT02
RÖNTGEN TEKNİSYENİ1SAĞLIK MESLEK LİSESİ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL RÖNTGEN ÜNİTESİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK,RT03
RÖNTGEN TEKNİSYENİ3SAĞLIK MESLEK LİSESİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKRT04
RÖNTGEN TEKNİSYENİ1SAĞLIK MESLEK LİSESİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL RÖNTGEN ÜNİTESİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.RT05
SAĞLIK TEKNİKERİ1TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU.BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE EN AZ 10 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST01
SAĞLIK TEKNİKERİ1RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUNÜKLEER TIP PET CT. ÜNİTESİNDE EN AZ 10 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST02
SAĞLIK TEKNİKERİ1RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNİN RADYOLOJİ ALANINDA EN AZ 8 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST03
SAĞLIK TEKNİKERİ1PATOLOJİ LABORATUVAR BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUMİKROTOM, DOKU TAKİP, DOKU GÖMME, DOKU- LAM BOYAMA, LAM KAPATMA, KASET YAZMA, KİMYASAL MADDE GERİ DÖNÜŞÜM, FROZEN CRYOSTAT, İMMÜNOHİSTOKİMYA, SİTOSPİN CİHAZLARINI, MAKROSKOBİ KABİNLERİNİ KULLANIYOR OLABİLMEK, FROZEN SECTION İMMÜNOHİSTOKİMYASAL VE HİSTOKİMYASAL BOYAMA TEKNİKLERİNİ BİLMEK, PATOLOJİ ALANINDA EN AZ 7 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST04
SAĞLIK TEKNİKERİ1TIBBİ LABORATUVAR BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUSAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI KAN MERKEZİ UYGULAMALARI SERTİFİKASI SAHİBİ, KAN MERKEZLERİNİN AFEREZ ÜNİTESİNDE EN AZ 7 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST05
SAĞLIK TEKNİKERİ3RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ ALANINDA EN AZ 7 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST06
SAĞLIK TEKNİKERİ1AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUPEDODONTİ KLİNİĞİNDE EN AZ 7 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST07
SAĞLIK TEKNİKERİ1AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUPROTETİK DİŞ TEDAVİSİNDE EN AZ 7 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST08
SAĞLIK TEKNİKERİ1AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUENDODONTİ KLİNİĞİNDE EN AZ 6 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST09
SAĞLIK TEKNİKERİ1RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUAĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİ ÜNİTESİNDE EN AZ 6 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST10
SAĞLIK TEKNİKERİ1RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUKLİNİK ONKOLOJİ ONCOR TEDAVİ ÜNİTESİNDE EN AZ 6 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST11
SAĞLIK TEKNİKERİ1TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE EN AZ 6 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST12
SAĞLIK TEKNİKERİ1RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUAĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİ ALANINDA EN AZ 6 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST13
SAĞLIK TEKNİKERİ1AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUPERİODONTOJİ KLİNİĞİNDE EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST14
SAĞLIK TEKNİKERİTIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE EN AZ 5 YIL DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST15
SAĞLIK TEKNİKERİ1TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUHASTANE OTOMASYON DESTEK PROGRAMLARINDA EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST16
SAĞLIK TEKNİKERİ1TIBBİ LABORATUVAR BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUMİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST17
SAĞLIK TEKNİKERİ1RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ ALANINDA EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST18
SAĞLIK TEKNİKERİ1RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNURADYASYON ONKOLOJİSİ RADYOTERAPİ TEDAVİSİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST19
SAĞLIK TEKNİKERİ1TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST20
SAĞLIK TEKNİKERİ1TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUNÜKLEER TIP PET CT. ÜNİTESİNDE EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST21
SAĞLIK TEKNİKERİ1TIBBİ LABORATUVAR BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL TIP SERVİSLERİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST22
SAĞLIK TEKNİKERİ1TIBBİ LABORATUVAR BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST23
SAĞLIK TEKNİKERİRADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ ALANINDA EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST24
SAĞLIK TEKNİKERİ1RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNİN PEDİATRİK NÜKLEER TIP ALANINDA EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST25
SAĞLIK TEKNİKERİ1RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNİN ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİKLERİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST26
SAĞLIK TEKNİKERİ1TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNİN ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİKLERİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST27
SAĞLIK TEKNİKERİ1TIBBİ LABORATUVAR BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNİN KARDİYOLOJİ NÜKLEER TIP LABORATUVARINDA EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST28
SAĞLIK TEKNİKERİ1RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUklinik onkoloji similatör ünitesinde AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST29
SAĞLIK TEKNİKERİ1AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUENDODONTI KLİNİĞİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST30
SAĞLIK TEKNİKERİ1TIBBI DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NÖROLOJİ POLİKLİNİKLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKST31
SAĞLIK TEKNİKERİ1ANESTEZİ teknikerliği BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NÖROŞİRURJİ AMELİYATHANELERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST32
SAĞLIK TEKNİKERİ1RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYASYON ONKOLOJİSİ RADYOTERAPİ TEDAVİSİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST33
SAĞLIK TEKNİKERİ6TIBBI DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST34
SAĞLIK TEKNİKERİ1ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ AMELİYATHANELERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST35
SAĞLIK TEKNİKERİ1TIBBI DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU.BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ POLİKLİNİKLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST36
SAĞLIK TEKNİKERİ1TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI RAPOR SEKRETERLİĞİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST37
SAĞLIK TEKNİKERİ1TIBBI DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ASEPTIK SERVİSİ RAPOR SEKRETERLİĞİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST38
SAĞLIK TEKNİKERİ1RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK KALP KATETER LABORATUVARINDA EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST39
SAĞLIK TEKNİKERİ2anestezi teknikerliği BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ AMELİYATHANELERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST40
SAĞLIK TEKNİKERİ5RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ ALANINDA EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST41
SAĞLIK TEKNİKERİ1RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ONKOLOJİ RADYOTERAPİ TEDAVİ HİZMETLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST42
SAĞLIK TEKNİKERİ1TIBBI LABORATUVAR BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUTEMEL ONKOLOJİ ALANINDA EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST43
SAĞLIK TEKNİKERİ2RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ ALANINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST44
SAĞLIK TEKNİKERİ1TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ IÇ HASTALIKLARI KÜRSÜ SEKRETERLİĞİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST45
SAĞLIK TEKNİKERİ14TIBBI DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU.BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST46
SAĞLIK TEKNİKERİ1TIBBI DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL DAHİLİYE POLİKLİNİK HİZMETLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST47
SAĞLIK TEKNİKERİ1TIBBI DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NÜKLEER TIP RAPOR SEKRETERLİĞİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST48
SAĞLIK TEKNİKERİ1TIBBI DÖKUMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNUBUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ KARANTİNA SEKRETERLİĞİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST49
SAĞLIK TEKNİKERİ1ANESTEZİ teknikerliği BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNUBUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ORTOPEDİ AMELİYATHANELERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST50
SAĞLIK TEKNİKERİ2PATOLOJİ laboratuvar BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNUBUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ PATOLOJİ LABORATUVARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST51
SAĞLIK TEKNİKERİ1anestezi teknikerliği BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNUBUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL TIP AMELİYATHANELERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST52
SAĞLIK TEKNİKERİ1RADYOLOJİ BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNUBUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NUKLEER TIP PET/CT U nıtelerinde EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKST53
SAĞLIK TEKNİKERİ1anestezi teknikerliği BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNUBUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ AMELİYATHANELERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST54
SAĞLIK TEKNİKERİ1RADYOLOJİ BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNUBUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KLİNİK ONKOLOJİ ALANINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKST55
SAĞLIK TEKNİKERİ1RADYOLOJİ BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNUBUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KLİNİK ONKOLOJİ SİMİLATÖR U nıtesinde EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST56
SAĞLIK TEKNİKERİ1TIBBI DÖKUMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNUIÇ HASTALIKLARI YOĞUN KEMOTERAPI VE KÖK HUCRE NAKİL UNITESİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST57
SAĞLIK TEKNİKERİ1RADYOLOJİ BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNUCOBALT TEDAVİ CİHAZINI KULLANIYOR OLMAK VE BUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNİN KLİNİK ONKOLOJİ HİZMETLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST58
SAĞLIK TEKNİKERİ12TIBBİ DÖKUMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNUBUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST59
SAĞLIK TEKNİKERİ1TIBBİ DÖKUMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNUBUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NUKLEER TIP PET-BT UNITESİNDE EN AZ 1 YIL RAPOR SEKRETERİ OLARAK ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST60
SAĞLIK TEKNİKERİ1RADYOLOJİ BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNUBUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KLİNİK ONKOLOJİ SİMİLATÖR UNITESİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST61
SAĞLIK TEKNİKERİ1anestezi teknikerliği BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNUBUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ AMELİYATHANELERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST62
SAĞLIK TEKNİKERİ1anestezi teknikerliği BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNUBUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ AMELİYATHANELERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST63
SAĞLIK TEKNİKERİ1TIBBI LABORATUVAR BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNUBUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST64
SAĞLIK TEKNİKERİ1TIBBI LABORATUVAR BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNUBUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST65
SAĞLIK TEKNİKERİ1TIBBI LABORATUVAR BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNUBUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KAN MERKEZLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST66
SAĞLIK TEKNİKERİ1TIBBI LABORATUVAR BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNUACİL TIP MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST67
SAĞLIK TEKNİKERİ1TIBBI LABORATUVAR BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNUENFEKSİYON HASTALIKLARI INFEKSIYON LABORATUVARINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST68
SAĞLIK TEKNİKERİ1anestezi teknikerliği BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNUBUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE ANESTEZİ TEKNİKERİ OLARAK EN AZ 1YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST69
SAĞLIK TEKNİKERİ21RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE RADYOLOJİ ALANINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST70
SAĞLIK TEKNİKERİ1AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI PERİODONTİ KLİNİĞİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST71

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre 2010 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.

4- 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavlarına girmiş olmak, Lisans Mezunları için KPSSP3 Ön Lisans Mezunları için KPSSP93 Ortaöğretim Mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

5- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası a ) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

6- Büyük ölçekli Kamu Hastanesi tanımında (400 veya daha üstü yatak kapasitesi olan birimleri veya yan kuruluşları kastedilmektedir.)

BAŞVURU ŞEKLİ:

Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbul.edu.tr adresindeki Başvuru formunu eksiksiz doldurarak (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Personel Daire Başkanlığınca onaylanmış) aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçlan ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır

İSTENİLEN BELGELER:

– Fotoğraflı Başvuru formu

– Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

– Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi

– 2010 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

– Aranılan niteliklerde belirtilen çalışma sürelerini, görev yaptıkları birimin yöneticisinin onaylı yazısı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelemek.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı yada sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

ü Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

ü İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top