Connect with us

Hi, what are you looking for?

Güncel Haberler

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

İstanbul Universitesi hemşire, laborant, röntgen teknisyeni, saglik teknikeri unvanlarinda 160 sözleşmeli personel alacak. Başvuranlarda deneyim şartı aranacak. 15 gün içinde başvuru yapılması istenmektedir..

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre 2010 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYON ADET ÖĞRENİM DURUMU ARANILAN NİTELİKLER KOD
BİYOLOG 1 BİYOLOJİ LİSANS MEZUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİGİ YÖNETİM SİSTEMİ, TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ, SERTİFİKASI SAHİBİ, RİA YÖNTEMİ TESTLERİNDE DENEYİMLİ, EN AZ 10 YIL BİYOLOG OLARAK ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. B01
BİYOLOG 1 TIBBİ BİYOLOJİK BİLİMLER LİSANS MEZUNU SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZ BANKASI TEKNİSYENLİĞİ SERTİFİKASI SAHİBİ, GÖZ BANKASINDA EN AZ 10 YIL BİYOLOG OLARAK ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. B02
JEOL JEM 1011 ELEKTRON MİKROSKOBU,
İMMÜNOHİSTOKİMYASAL VE HİSTOKİMYASAL B03
BİYOLOG 1 BİYOLOJİ LİSANS MEZUNU BOYAMA TEKNİKLERİNİ BİLİYOR OLMAK,
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ALANINDA EN AZ 5 YILDIR ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK
BİYOLOG 2 BİYOLOJİ LİSANS MEZUNU BİOKİMYA LABORATUVARINDA EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. B04
BİYOLOG 1 BİYOLOJİ LİSANS MEZUNU FROZEN SECTION, IMMÜNOHİSTOKİMYASAL VE HİSTOKİMYASAL BOYAMA TEKNİKLERİNİ B05
BİLMEK, PATOLOJİ ALANINDA EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.
BİYOLOG 1 TIBBİ BİYOLOJİK BİLİMLER LİSANS MEZUNU TIBBİ BİYOLOJİ ALANINDA YÜKSEK LİSANSLI EN AZ 4 YIL KAN MERKEZİNDE ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. B06
BİYOLOG 1 BİYOLOJİ LİSANS KAN MERKEZİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. B07
BİYOLOG 1 BİYOLOJİ LİSANS MEZUNU BİYOLOJİ ALANINDA YÜKSEK LİSANSLI HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ALANINDA EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. B08
BİYOLOG 1 BİYOLOJİ LİSANS MEZUNU KRYPTOR/ KRYPTOR COMPACT CİHAZI İLE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. B09
BİYOLOG 2 BİYOLOJİ LİSANS MEZUNU DOKU TAKİP, DOKU GÖMME, DOKU -LAM BOYAMA LAM KAPATMA, KASET YAZMA, KİMYASAL MADDE GERİ DÖNÜŞÜM, FROZEN CRYOSTAT, İMMÜNOHİSTOKİMYA SİTOSPİN CİHAZLARINI VE MAKROSKOBİ KABİNLERİNİ, FROZEN SECTION TEKNİĞİNİ, İMMÜNHİSTOKİMYASAL VE HİSTOKİMYASAL BOYAMA TEKNİKLERİNİ BİLMEK, PATOLOJİ ALANINDA EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. B10
BİYOLOG 1 BİYOLOJİ LİSANS MEZUNU HASTANE OTOMASYONU ve SÜREÇ ANALİZİ KONULARINDA ENAZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. B11
IMMULITE 2000 VE IMMULITE 2000 XPI
CİHAZLARINI KULLANMAK, İÇ HASTALIKLARI
BİYOLOG 1 biyoloji lisans mezunu klinik biyokimya MERKEZ LABORATUARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK, B12
BİYOLOG 1 BİYOLOJİ LİSANS MEZUNU TIBBİ BİYOLOJİ LABORATUVARINDA EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. B13
BİYOLOG 1 BİYOLOJİ LİSANS MEZUNU KEMİK İLİĞİ BANKASI’NDA EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. B14
SAĞLIK BAKANLIĞI KAN BANKACILIĞI
UYGULAMALARI EĞİTİM SERTİFİKASI SAHİBİ
BİYOLOG 1 biyoloji lisans MEZUNU OLUP, KAN MERKEZLERİNİN İMMÜNOHEMATOLOJİ LABORATUVARINDA EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. B15
davranIŞ nörolojisi ve hareket
biyolog 1 biyoloji lisans mezunu BOZUKLUKLARI ALANINDA EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK B16
IMMULITE 1000, IMMULITE 2000 VE BN PROSPEC
BİYOLOG 1 BİYOLOJİ LİSANS MEZUNU CİHAZLARINDA KEMÜLESANS VE KROMOTOGRAFI B17
YÖNTEMİ İLE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK LİSANS MEZUNU SITOGENETIK DENEYİMLİ OLUP, SITO GENETİK
BİYOLOG 1 LABORATUVARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. B18
biyokimya lisans TEMEL ONKOLOJİ ALANINDA EN AZ 2 YIL
MEZUNU ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.
BİYOLOG 1 KANSER BİOKİMYASI BİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANSLI B19
biyoloji lisans MEZUNU TEMEL ONKOLOJİ ALANINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.
BİYOLOG 1 ONKOLOJİK BİYOLOJİ VE B20
immünoloji bilim DALINDA YÜKSEK LİSANSLI
mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji
BİYOLOG 1 biyoloji lisans MEZUNU ALANINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK B21
biyoloji lisans mezunu HASTANE ENFEKSİYONLARI HAKKINDA SERTİFİKA SAHİBİ VE MOLEKÜLER TEKNİKLER
BİYOLOG 1 mikrobiyoloji ve klinik ALANINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU B22
mikrobiyoloji ALANINDA YÜKSEK LİSANSLI BELGELENDİRMEK.
BİYOLOG 1 BİYOLOJİ LİSANS MEZUNU TÜP BEBEK ÜNİTESİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. B23
BİYOLOG 1 TIBBİ BİYOLOJİ LİSANS MEZUNU TIBBI BİYOLOG OLARAK EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. B24
biyoloji lisans MEZUNU MUTASYON ANALİZLERİNDE TECRÜBELİ OLUP, MOLEKÜLER PATOLOJİ LABORATUVARINDA EN
BİYOLOG 1 MOLEKÜLER BİYOLOJİ GENETİK VE BİOTEKNOLOJİ ALANINDA YÜKSEK LİSANSLI AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. B25
GENETİK TANI MERKEZİ, SITOGENETIK
BİYOLOG 1 biyoloji lisans MEZUNU LABORATUVARLARINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. B26
BİYOLOG 1 BİYOLOJİ LİSANS MEZUNU ACİL MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. B27
BİYOLOG 1 BİYOLOJİ LİSANS MEZUNU MOLEKÜLER TIP ALANINDA YÜKSEK LİSANSLI MOLEKÜLER HEMOTOLOJİ LABORATUVARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. B28
BİYOLOG 2 BİYOLOJİ LİSANS MEZUNU ENFEKSİYON LABORATUVARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK, B29
BİYOLOG 1 BİYOLOJİ LİSANS MEZUNU VİROLOJİ LABORATUVARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. B30
BİYOLOG 1 BİYOLOJİ LİSANS MEZUNU GENETİK ALANINDA YÜKSEK LİSANSLI BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. B31
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (PSİKOLOG) 1 PSİKOLOJİ LİSANS MEZUNU, UYGULAMALI PSİKOLOJİ ALANINDA YÜKSEK LİSANSLI BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. SP01
DİĞER PSİKOLOJİ LİSANS MEZUNU, NÖROPSİKOLOJİ LABORATUVARLARINDA EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.
SAĞLIK PERSONELİ (PSİKOLOG) 1 UYGULAMALI PSİKOLOJİ ALANINDA YÜKSEK LİSANSLI SP02
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (PSİKOLOG) 1 PSİKOLOJİ LİSANS MEZUNU ÇOCUK PSİKOTERAPİSİ İLE İLGİLİ DENEYİMLİ VE BU KONUDA SÜPERVİZYON EĞİTİMİ ALMIŞ OLUP, EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. SP03
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (PSİKOLOG) 1 PSİKOLOJİ LİSANS MEZUNU PSİKOLOJİ ALANINDA GEREKLİ MESLEKİ VE PSİKOLOJİK TEST EĞİTİMLERİNİ (SERTİFİKALI) TAMAMLAMIŞ OLUP, PSİKOLOJİ LABORATUVARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. SP04
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (PSİKOLOG) 1 PSİKOLOJİ LİSANS MEZUNU KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANSLI PSİKİYATRİ ALANINDA GEREKLİ MESLEKİ VE PSİKOLOJİK TEST EĞİTİMLERİNİ (SERTİFİKALI) TAMAMLAMIŞ OLMAK VE PSİKOLOJİ LABORATUVARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. SP05
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (SAĞLIK MEMURU) 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ SAĞLIK MEMURLUĞU BÖLÜMÜ MEZUNU KARDİYOLOJİ GİRİŞİMSEL ELEKTRO FİZYOLOJİ ALANINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. SP06
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (SAĞLIK MEMURU) 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ SAĞLIK MEMURLUĞU BÖLÜMÜ MEZUNU ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. SP07
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (SAĞLIK MEMURU) 1 SAĞLIK MEMURLUĞU LİSANS MEZUNU ANESTEZİ VE REANİMASYON AĞRI ÜNİTESİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. SP08
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (SAĞLIK TEKNİSYENİ) 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ TIBBİ SEKRETERLİK BÖLÜMÜ MEZUNU PROGRAM DESTEK HİZMETLERİNDE TECRÜBELİ OLUP, EN AZ 4 YIL TIBBİ SEKRETER OLARAK ÇALIŞTIĞINI BELGELENDİRMEK. SP09
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (SAĞLIK 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ ACİL TIP BÖLÜMÜ MEZUNU ACİL CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. SP10
TEKNİSYENİ)
DIGER PLASTİK CERRAHI POLIKLIKLERINDE TIBBI
SAĞLIK SAĞLIK MESLEK LİSESİ SEKRETER OLARAK EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ
PERSONELİ 1 TIBBİ SEKRETERLİK OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. SP11
(SAĞLIK BÖLUMU MEZUNU
TEKNİSYENİ)
DİĞER ACİL TRAVMA SERVİSLERİNDE EN AZ 3 YIL
SAĞLIK PERSONELİ (SAĞLIK 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. SP12
ACİL TIP BÖLUMU MEZUNU
TEKNİSYENİ)
DİĞER BUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE EN AZ
SAĞLIK SAĞLIK MESLEK LİSESİ 3 YIL TIBBI SEKRETER OLARAK ÇALIŞMIŞ
PERSONELİ 1 TIBBİ SEKRETERLİK OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. SP13
(SAĞLIK BÖLUMU MEZUNU
TEKNİSYENİ)
DİĞER PERINATOLOJI SERVİSLERİNDE EN AZ 3 YIL
SAĞLIK SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.
PERSONELİ(S 1 TIBBİ SEKRETERLİK SP14
AĞLIK BÖLUMU MEZUNU
TEKNİSYENİ)
DİĞER BUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ
SAĞLIK SAĞLIK MESLEK LİSESİ KARDİYOLOJİ POLİKLİNİKLERİNDE EN AZ 3 YIL
PERSONELİ 1 TIBBİ SEKRETERLİK ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. SP15
(SAĞLIK BÖLUMU MEZUNU
TEKNİSYENİ)
DİĞER BUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NEFROLOJI
SAĞLIK SAĞLIK MESLEK LİSESİ POLİKLİNİKLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ
PERSONELİ 1 TIBBİ SEKRETERLİK OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. SP16
(SAĞLIK BÖLUMU MEZUNU
TEKNİSYENİ)
DİĞER BUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL
SAĞLIK SAĞLIK MESLEK LİSESİ ACİL TIP BÖLUMU MEZUNU TRAVMA POLİKLİNİKLERİNDE EN AZ 2 YIL
PERSONELİ (SAĞLIK 1 ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. SP17
TEKNİSYENİ)
DİĞER BUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KADIN
SAĞLIK SAĞLIK MESLEK LİSESİ HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSLERİNDE EN AZ
PERSONELİ 1 TIBBİ SEKRETERLİK 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. SP18
(SAĞLIK BÖLUMU MEZUNU
TEKNİSYENİ)
DİĞER KEMİK ILIĞI BANKASINDA TIBBI SEKRETER
SAĞLIK SAĞLIK MESLEK LİSESİ OLARAK EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU
PERSONELİ 1 TIBBİ SEKRETERLİK BELGELENDİRMEK. SP19
(SAĞLIK BÖLUMU MEZUNU
TEKNİSYENİ)
EBE 3 EBELİK LİSANS MEZUNU KAMU HASTANELERİNDE EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. E01
EBE 3 EBELİK LİSANS MEZUNU KAMU HASTANELERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. E02
TEMEL İLK YARDIM EĞİTİCİ SERIFIKASINA SAHİP
EBE 1 EBELİK LİSANS MEZUNU OLUP, BUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNİN JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. E03
EBE 4 EBELİK LİSANS MEZUNU BUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. E04
KAMU HASTANELERİ YOĞUN BAKIM
EBE 3 EBELİK lisans MEZUNU SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. E05
NRP SERTİFİKASINA SAHİP, BUYUK ÖLÇEKLİ
EBE 1 EBELİK LİSANS MEZUNU KAMU HASTANELERİ JİNEKOLOJİ SERVİSLERİNDE E06
EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.
NRP SERTİFİKASINA SAHİP, BUYUK ÖLÇEKLİ
EBE 1 EBELİK LİSANS MEZUNU KAMU HASTANELERİ DOĞUMHANELERINDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. E07
EBE 4 EBELİK LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. E08
EBE 1 EBELİK LİSANS MEZUNU NRP PROGRAMI SERTİFİKASINA SAHİP, BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK E09
EBE 3 EBELİK LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. E10
EBE 1 EBELİK LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ DOĞUMHANELERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. E11
EBE 6 EBELİK LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. E12
EBE 2 EBELİK LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK HEMATOLOJİSİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. E13
EBE 1 EBELİK LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. E14
EBE 1 EBELİK LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KADIN DOĞUM SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK E15
EBE 2 EBELİK ÖN LİSANS MEZUNU KAMU HASTANELERİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. E16
EBE 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ EBELİK BÖLÜMÜ MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. E17
EBE 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ EBELİK BÖLÜMÜ MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSLERİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. E18
EBE 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ EBELİK BÖLÜMÜ MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. E19
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KULAK BURUN BOĞAZ SERVİSİNDE EN AZ 8 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK H01
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ PERİTAN DİYALİZ SERVİSİNDE EN AZ 7 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. H02
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 7 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. H03
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU YÜKSEK LİSANSLI HEMODİYALİZ HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKASINA SAHİP, BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ HEMODİYALİZ SERVİSLERİNDE EN AZ 6 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK H04
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. H05
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KALP DAMAR CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. H06
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU İLK YARDIM EĞİTİCİ EĞİTMENİ SERTİFİKASINA SAHİP OLUP, BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL DÂHİLİYE SERVİSLERİNDE EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK H07
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NÖROŞİRURJİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. H08
HEMŞİRE 3 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. H09
HEMŞİRE 2 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK H10
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU YÜKSEK LİSANSLI. BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL DÂHİLİYE SERVİSLERİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. H11
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ AMELİYATHANELERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK H12
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ACİL SERVİSLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK H13
HEMŞİRE 3 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU KAMU HASTANELERİNİN KALP DAMAR CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. H14
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU CPR VE YAŞAM DESTEĞİ SERTİFİKASINA SAHİP, BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK H15
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KARDİYOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. H16
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KRON KÖPRÜ PROTEZİ KLİNİKLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK H17
HEMŞİRE 2 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK H18
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NÖROŞİRURJİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. H19
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KARDİYOLOJİ ANJİO LABORATUVARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK H20
HEMŞİRE 2 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 2YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK H21
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. H22
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GASTROENTEROHEPATOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. H23
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. H24
HEMŞİRE 3 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. H25
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ İÇ HASTALIKLARI TRANSPLANTASYON SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞU BELGELENDİRMEK. H26
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ PLASTİK CERRAHİ SERVİSİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK H27
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KALP DAMAR CERRAHİSİ SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK H28
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ PLASTİK CERRAHİ ACİL SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK H29
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU TEMEL YAŞAM DESTEĞİ DENEYİMİ OLUP, BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ TRAVMATOLOJİ ACİL VE YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK H30
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KARDİYOLOJİ SERVİSİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. H31
HEMŞİRE 2 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK H32
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÜROLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK H33
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK HEMATOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK H34
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK ALERJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK H35
HEMŞİRE 4 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK H36
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NÖROŞİRURJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK H37
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ MEDİKAL ONKOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK H38
HEMŞİRE 5 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ANESTEZİ VE REANİMASYON YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK H39
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GERİATRİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK H40
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GASTROHEPATOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK H41
HEMŞİRE 6 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK H42
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK H43
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK H44
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ HEPATO PANKREATO BİLİYER CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK H45
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENEDİRMEK. H46
HEMŞİRE 2 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. H47
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. H48
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL DÂHİLİYE SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. H49
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖN LİSANS MEZUNU KAMU HASTANELERİNİN KALP DAMAR CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. H50
HEMŞİRE 1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖN LİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ANESTEZİ VE REANİMASYON YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. H51
HEMŞİRE 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNU PROTETİK DİŞ TEDAVİSİNDE TOTAL PARSİYEL PROTEZİ KLİNİĞİNDE EN AZ 10 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK H52
HEMŞİRE 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ PLASTİK CERRAHİ SERVİSİNDE EN AZ 10 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. H53
HEMŞİRE 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NEFROLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK H54
HEMŞİRE 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNU KAMU HASTANELERİNİN KARDİYOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. H55
HEMŞİRE 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNU İLERİ YAŞAM DESTEĞİ VE CPR DENEYİMLİ, BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ TRAVMATOLOJİ ACİL SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. H56
HEMŞİRE 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK H57
HEMŞİRE 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL DÂHİLİYE SERVİSLERİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. H58
HEMŞİRE 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL DÂHİLİYE SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. H59
HEMŞİRE 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ DİYABET SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. H60
HEMŞİRE 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. H61
HEMŞİRE 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NÖROŞİRURJİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. H62
HEMŞİRE 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK BESLENME GASTROHEPATOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. H63
HEMŞİRE 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KALP DAMAR CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. H64
LABORANT 1 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KİMYA BÖLÜMÜ MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK BİYOKİMYA LABORATUVARINDA EN AZ 10 SENE ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. L01
LABORANT 1 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KİMYA BÖLÜMÜ MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ HEMATOLOJİ LABORATUARINDA EN AZ 10 SENE ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. L02
LABORANT 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ MEZUNU KAN GAZI LABORATUARLARINDA EN AZ 10 SENE ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. L03
LABORANT 1 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KİMYA BÖLÜMÜ MEZUNU ENDOKRİNOLOJİ LABORATUVARLARINDA EN AZ 7 SENE ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. L04
LABORANT 1 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KİMYA BÖLÜMÜ MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ AFEREZ LABORAUVARINDA EN AZ 6 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. L05
LABORANT 1 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KİMYA BÖLÜMÜ MEZUNU KAN MERKEZLERİNİN SEROLOJİ LABORATUVARLARINDA EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. L06
LABORANT 1 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ İÇ HASTALIKLARI MERKEZ LABORATUVARLARINDA EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. L07
LABORANT 1 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KİMYA BÖLÜMÜ MEZUNU TEMEL ONKOLOJİ ARAŞTIRMA LABORATUVARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. L08
LABORANT 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ MEZUNU ADLİ TIP TOKSİKOLOJİ LABORATUARINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. L09
LABORANT 1 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KİMYA BÖLÜMÜ MEZUNU PATOLOJİ RUTİN HİSTOPATOLOJİ LABORATUARINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. L10
LABORANT 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNİN KAN MERKEZLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. L11
RÖNTGEN TEKNİSYENİ 4 SAĞLIK MESLEK LİSESİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. RT01
RÖNTGEN TEKNİSYENİ 3 SAĞLIK MESLEK LİSESİ RADYOLOJİ MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. RT02
RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL RÖNTGEN ÜNİTESİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK, RT03
RÖNTGEN TEKNİSYENİ 3 SAĞLIK MESLEK LİSESİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK RT04
RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 SAĞLIK MESLEK LİSESİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL RÖNTGEN ÜNİTESİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. RT05
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU. BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE EN AZ 10 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST01
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU NÜKLEER TIP PET CT. ÜNİTESİNDE EN AZ 10 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST02
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNİN RADYOLOJİ ALANINDA EN AZ 8 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST03
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 PATOLOJİ LABORATUVAR BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU MİKROTOM, DOKU TAKİP, DOKU GÖMME, DOKU- LAM BOYAMA, LAM KAPATMA, KASET YAZMA, KİMYASAL MADDE GERİ DÖNÜŞÜM, FROZEN CRYOSTAT, İMMÜNOHİSTOKİMYA, SİTOSPİN CİHAZLARINI, MAKROSKOBİ KABİNLERİNİ KULLANIYOR OLABİLMEK, FROZEN SECTION İMMÜNOHİSTOKİMYASAL VE HİSTOKİMYASAL BOYAMA TEKNİKLERİNİ BİLMEK, PATOLOJİ ALANINDA EN AZ 7 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST04
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 TIBBİ LABORATUVAR BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI KAN MERKEZİ UYGULAMALARI SERTİFİKASI SAHİBİ, KAN MERKEZLERİNİN AFEREZ ÜNİTESİNDE EN AZ 7 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST05
SAĞLIK TEKNİKERİ 3 RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ ALANINDA EN AZ 7 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST06
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU PEDODONTİ KLİNİĞİNDE EN AZ 7 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST07
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU PROTETİK DİŞ TEDAVİSİNDE EN AZ 7 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST08
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU ENDODONTİ KLİNİĞİNDE EN AZ 6 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST09
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİ ÜNİTESİNDE EN AZ 6 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST10
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU KLİNİK ONKOLOJİ ONCOR TEDAVİ ÜNİTESİNDE EN AZ 6 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST11
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE EN AZ 6 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST12
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİ ALANINDA EN AZ 6 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST13
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU PERİODONTOJİ KLİNİĞİNDE EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST14
SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE EN AZ 5 YIL DENEYİMLİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST15
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU HASTANE OTOMASYON DESTEK PROGRAMLARINDA EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST16
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 TIBBİ LABORATUVAR BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST17
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ ALANINDA EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST18
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU RADYASYON ONKOLOJİSİ RADYOTERAPİ TEDAVİSİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST19
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST20
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU NÜKLEER TIP PET CT. ÜNİTESİNDE EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST21
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 TIBBİ LABORATUVAR BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL TIP SERVİSLERİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST22
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 TIBBİ LABORATUVAR BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST23
SAĞLIK TEKNİKERİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ ALANINDA EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST24
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNİN PEDİATRİK NÜKLEER TIP ALANINDA EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST25
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNİN ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİKLERİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST26
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNİN ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİKLERİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST27
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 TIBBİ LABORATUVAR BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNİN KARDİYOLOJİ NÜKLEER TIP LABORATUVARINDA EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST28
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU klinik onkoloji similatör ünitesinde AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST29
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU ENDODONTI KLİNİĞİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST30
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 TIBBI DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NÖROLOJİ POLİKLİNİKLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK ST31
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 ANESTEZİ teknikerliği BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NÖROŞİRURJİ AMELİYATHANELERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST32
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYASYON ONKOLOJİSİ RADYOTERAPİ TEDAVİSİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST33
SAĞLIK TEKNİKERİ 6 TIBBI DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST34
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ AMELİYATHANELERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST35
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 TIBBI DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU. BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ POLİKLİNİKLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST36
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI RAPOR SEKRETERLİĞİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST37
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 TIBBI DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ASEPTIK SERVİSİ RAPOR SEKRETERLİĞİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST38
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK KALP KATETER LABORATUVARINDA EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST39
SAĞLIK TEKNİKERİ 2 anestezi teknikerliği BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ AMELİYATHANELERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST40
SAĞLIK TEKNİKERİ 5 RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ ALANINDA EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST41
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ONKOLOJİ RADYOTERAPİ TEDAVİ HİZMETLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST42
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 TIBBI LABORATUVAR BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU TEMEL ONKOLOJİ ALANINDA EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST43
SAĞLIK TEKNİKERİ 2 RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ ALANINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST44
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 TIBBİ DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ IÇ HASTALIKLARI KÜRSÜ SEKRETERLİĞİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST45
SAĞLIK TEKNİKERİ 14 TIBBI DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU. BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST46
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 TIBBI DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL DAHİLİYE POLİKLİNİK HİZMETLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST47
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 TIBBI DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NÜKLEER TIP RAPOR SEKRETERLİĞİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST48
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 TIBBI DÖKUMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNU BUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ KARANTİNA SEKRETERLİĞİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST49
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 ANESTEZİ teknikerliği BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNU BUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ORTOPEDİ AMELİYATHANELERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST50
SAĞLIK TEKNİKERİ 2 PATOLOJİ laboratuvar BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNU BUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ PATOLOJİ LABORATUVARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST51
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 anestezi teknikerliği BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNU BUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL TIP AMELİYATHANELERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST52
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 RADYOLOJİ BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNU BUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NUKLEER TIP PET/CT U nıtelerinde EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK ST53
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 anestezi teknikerliği BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNU BUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ AMELİYATHANELERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST54
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 RADYOLOJİ BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNU BUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KLİNİK ONKOLOJİ ALANINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK ST55
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 RADYOLOJİ BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNU BUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KLİNİK ONKOLOJİ SİMİLATÖR U nıtesinde EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST56
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 TIBBI DÖKUMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNU IÇ HASTALIKLARI YOĞUN KEMOTERAPI VE KÖK HUCRE NAKİL UNITESİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST57
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 RADYOLOJİ BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNU COBALT TEDAVİ CİHAZINI KULLANIYOR OLMAK VE BUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNİN KLİNİK ONKOLOJİ HİZMETLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST58
SAĞLIK TEKNİKERİ 12 TIBBİ DÖKUMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNU BUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST59
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 TIBBİ DÖKUMANTASYON VE SEKRETERLİK BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNU BUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NUKLEER TIP PET-BT UNITESİNDE EN AZ 1 YIL RAPOR SEKRETERİ OLARAK ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST60
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 RADYOLOJİ BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNU BUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KLİNİK ONKOLOJİ SİMİLATÖR UNITESİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST61
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 anestezi teknikerliği BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNU BUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ AMELİYATHANELERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST62
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 anestezi teknikerliği BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNU BUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ AMELİYATHANELERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST63
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 TIBBI LABORATUVAR BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNU BUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST64
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 TIBBI LABORATUVAR BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNU BUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST65
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 TIBBI LABORATUVAR BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNU BUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KAN MERKEZLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST66
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 TIBBI LABORATUVAR BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNU ACİL TIP MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST67
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 TIBBI LABORATUVAR BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNU ENFEKSİYON HASTALIKLARI INFEKSIYON LABORATUVARINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST68
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 anestezi teknikerliği BÖLUMU ÖNLİSANS MEZUNU BUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE ANESTEZİ TEKNİKERİ OLARAK EN AZ 1YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST69
SAĞLIK TEKNİKERİ 21 RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE RADYOLOJİ ALANINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST70
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI PERİODONTİ KLİNİĞİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK. ST71

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre 2010 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.

4- 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavlarına girmiş olmak, Lisans Mezunları için KPSSP3 Ön Lisans Mezunları için KPSSP93 Ortaöğretim Mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

5- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası a ) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

6- Büyük ölçekli Kamu Hastanesi tanımında (400 veya daha üstü yatak kapasitesi olan birimleri veya yan kuruluşları kastedilmektedir.)

BAŞVURU ŞEKLİ:

Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbul.edu.tr adresindeki Başvuru formunu eksiksiz doldurarak (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Personel Daire Başkanlığınca onaylanmış) aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçlan ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır

İSTENİLEN BELGELER:

– Fotoğraflı Başvuru formu

– Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

– Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi

– 2010 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

– Aranılan niteliklerde belirtilen çalışma sürelerini, görev yaptıkları birimin yöneticisinin onaylı yazısı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelemek.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı yada sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

ü Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

ü İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Gelen Aramalar

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler

Kamu Personel

Binted personel alımı, BİNTED; Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat Ve Ticaret Ltd. Şti. olarak açılmaktadır. Vizyonunu ise işinde uzman, alanında örnek...

Özel Sektör İlanlar

Boyner Holding bünyesinde bulunan Altınyıldız konfeksiyon fabrikaları 1952 yılından beri faaliyetlerine başlamıştır. Türk kumaşını dünyaya tanıtan marka hedefiyle yurt dışına ihracatta gerçekleştiren Altınyıldız dünyanın...

Özel Sektör İlanlar

Doğan Holding şirketlerinden biri olan Doğan online (DOL) 1999 yılından beri Türkiyenin öncü internet şirketlerinden birisi olmuştur. DOL internetteki tüm önemli iş modellerini kapsayan...

Güncel Haberler

Rekor sayıda sözleşmeli personel alımları başlıyor. Tam 5 bin 13 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Karar Kuvvetleri Komutanlığından yapılan duyuruya göre 287 sofor, 108 asci, 154...