İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2012

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Sözleşmeli Personel Alımı hakkında duyuru..

1 -Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile b57 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır

2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3-Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma suresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi taralından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.

4-2010 yılı KPSS <B) grubu sınavlarına girmiş olmak, Lisans Mezunları için KPSSP3 On Lisans Mezunları için KPSSP93 Ortaöğretim Mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

5-5917 sayılı Kanunun 47. Maddesinin 5. Fıkrası a ) 2 bendi gerekince, 4B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

6-İlanda belirtilen Büyük Ölçekli Kamu Hastanesi tanımında (800 veya daha üstü yatak kapasitesi olan birimleri veya yan kuruluşları kastedilmektedir.)

BAŞVURU ŞEKLİ:

Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbul.edu.tr adresindeki Başvuru formunu eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Sonuçlar KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr web adresinde yayınlanacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

.

.

.

.

-Fotoğraflı Başvuru formu

-Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

-Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi veya noter tasdikli sureti

-2010 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi -Aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini; çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdı ile bolüm, servis, laboratuvar sorumlusu veya şefi ve Başhekim tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dokumu ile belgelendirmek.

-Sertifika istenen pozisyonlar için ilgili sertifikanın aslı ve fotokopisi -Not: (İstenilen belgelerin fotokopileri aslı ile birlikte ibra/ edildiği takdirde Kurumumuzca onaylanabilecektir.)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

-Başvurular incelendikten sonra ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir, ilgililere yazılı yada sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

DUYURULUR )

.

.

.

 

POZİSYONADETÖĞRENİM DURUMUARANILAN NİTELİKLERNİTELİK KODU
HEMŞİRE3HEMŞİRELİK BOLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL DAHİLİYE SERVİSLERİNDE EN AZ 3 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H08
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL DAHİLİYE SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H09
HEMŞİRE4HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H10
HEMŞİRE2HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H11
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ BT SERVİSLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H12
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ ve CPR SERTİFİKASI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H13
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK ALLERJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ VE CPR JEMEL EKG YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ, KAN GAZI CİHAZI KULLANIM SERTİFİKALARI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H14
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK CERRAHİSİ AMELİYATHANELERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.HI5
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK HEMATOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH16
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK ACİL SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ VE KARDİYOPULMONER RESİTASYON SERTİFİKASI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH17
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK NEFROLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H18
HEMŞİRE2HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ENDOKRİNOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 3 AY ÇALIŞMIŞ OLMAK.H19
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK.H20
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 3 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H21
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 3 AY ÇALIŞMIŞ, NRP ve RİA SERTİFİKALARI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H22
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H23
HEMŞİRE7HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BFLGFLFNDİRMEKH24
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ ve DİYALİZ SERTİFİKASI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H25
HEMŞİRE2HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL DAHİLİYE SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH26
HEMŞİRE2HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSLERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH27
HEMŞİREHEMŞİRE11HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ İÇ HASTALIKLARI SERVİSLERİNDE EN AZ 3 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH28
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ VE LAPAROSKOPİS ALET KULLANIMI VE EĞİTİMİ. CPR SERTİFİKALARI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH29
HEMŞİRE14HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KALP DAMAR CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H30
HEMŞİREHEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KARDİYOLOIİ ARİTMİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H31
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BOLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KORONER YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H32
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KARDİYOLOIİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H33
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KARDİYOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ VE CPR SERTİFİKASI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H34
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LlSANS MEZUNU OLMAKBUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON ÜNİTELERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H35
HEMŞİRE2HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI SERVİSLERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H36
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ MEDİKAL ONKOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H37
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NOROLOJİ YOĞUN GÖZETİM VE İNME ÜNİTELERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H38
HEMŞİRE4HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H39
HEMŞİRE3HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LlSANS MEZUNU OLMAKBUYUK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ PLASTİK CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H40
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ TOMOGRAFİ VE ULTRASON ÜNİTELERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H41
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ROMATOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H42
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ TRANSPLANTASYON ÜNİTELERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H43
HEMŞİRE1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÜROLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H44
HEMŞİRE1 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H45
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BOLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ l YIL ÇALIŞMIŞ VE CPR SERTİFİKASI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H46
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSLERİNDE EN AZ b AY ÇALIŞMIŞ VE TEMEL EKG, KPR, SEDASYON VE ANALJEZİ SERTİFİKALARI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H47
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BOLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ SERVİSLERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H48
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BOLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H49
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KORONER YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H50
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYASYON ONKOLOJİSİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H5I
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK GASTROHEPATOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H52
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H53
HEMŞİRE4HEMŞİRELİK BOLUMU LİSANS MEZUNU OLMAKKAMU HASTANELERİ KALP DAMAR CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H54
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BOLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKKAMU HASTANELERİ KORONER YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H55
HEMŞİRE2HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKKAMU HASTANELERİ KORONER YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H56
HEMŞİRE2HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKKAMU HASTANELERİ KARDİYOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H57
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKKAMU HASTANELERİ KARDİYOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H58
HEMŞİRE2HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKKAMU HASTANELERİ KARDİYOLOJİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H59
HEMŞİRE2HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H60
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKKAMU HASTANELERİ KLİNİK ONKOLOJİ BRAKİTERAPİ AMELİYATHANELERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH61
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAKKAMU HASTANELERİ TEMEL ONKOLOJİ KEMOTERAPİ ÜNİTELERİNDE EN AZ 3 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H62
HEMŞİRE1HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU OLMAKKAMU HASTANELERİ KALP DAMAR CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH63
HEMŞİRE 1SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL DAHİLİYE SERVİSLERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH64
HEMŞİRE1SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BOLÜMÜ MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ AĞRI ÜNİTELERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H65
HEMŞİRE1SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BOLÜMÜ MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GASTROLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H66
HEMŞİRE1SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLUMU MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H67
HEMŞİRE1SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BOLUMU MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NÖROLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKH68
HEMŞİRE1SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H69
HEMŞİRE1SAĞI İK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BOLUMU MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ SERVİSLERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H70
HEMŞİRE1SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BOLÜMÜ MEZUNU OLMAKKAMU HASTANELERİ AĞIZ DİŞ ÇENE RADYOLOJİSİ ALANINDA EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H71
HEMŞİRE1SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BOLÜMÜ MEZUNU OLMAKKAMU HASTANELERİ KARDİYOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H72
HEMŞİRE1SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BOLÜMÜ MEZUNU OLMAKKAMU HASTANELERİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ TOTAL PARSİYEL PROTEZ SERVİSLERİNDE EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.H73
LABORANT1BİYOLOJİ BOLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KLİNİK BİYOKİMYA LABORATUVARLARINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ, COBAS E 411 HORMON, ABL 700 KAN GAZI, IQ 200 ELİTE İDRAR MİKROSKOBİ, COBAS İNTEGRA 800 BİYOKİMYA. CELL-DYN 3700 HEMOGRAM. BCSXPKOAGÜLASYON CİHAZLARI KULLANIM SERTİFİKALARI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.L01
LABORANT1BİYOLOJİ BOLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ SOLUNUM LABORATUVARLARINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ VE HEMOGRAM CİHAZI SERTİFİKASI, INTEGRA 400 BİYOKİMYA CİHAZI KULLANIMI, DİAMED İD – SAXO RISE READER CİHAZI EĞİTİMİ, DADE BEHRİNG BFT 2 CİHAZI, STAGO ST4 CİHAZI SERTİFİKALARI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.L02
i LABORANT1BİYOLOJİ BOLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ TIBBİ BİYOLOJİ LABORATUVARLARINDA DNA İZOLASYONU, PCR-SSP ve SSO HLA TİPLEMESİ, .KAVDAVRADAN BÖBREK NAKLİ ÇALIŞMASI (HLA TİPLEMESİ-PCR İLE.CROSS MATCH TESTİ, LENFOSİT İZOLASYONU-LENF DALAK KANDAN).ÇALIŞMALARI İLE EN AZ b AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.L03
POZİSYONADETÖĞRENİM DURUMUARANILAN NİTELİKLERNİTELİK KODU
LABORANT1BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK BİYOKİMYA l ABORATUVARL ARINDA EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKL04
LABORANT1BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ VİROLOIİ LABORATUVARLARINDA EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.L05
LABORANT1BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.BÜYÜKÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NÜKLEER TIP ALANINDA EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.L06
LABORANT1BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARINDA EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.L07
LABORANT1BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ BİYOKİMYA LABORATUVARLARINDA DNA İZOLASYON CİHAZLARI İLE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ VE RT-PCR, PCR, ELEKTROFOREZ, MANUEL VE OTOMOTİK DNA İZOLASYON CİHAZLARI KULLANIM SERTİFİKALARI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.L08
LABORANT1YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARININ İLGİLİ BÖLÜM MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ORTHO AUTOVUE İNNOVA İN VİTRO VE ORTHO AUTOVUE ULTRA İMMUNOHEMATOLOJİK, ORTHO BİOVUE SYSTEM HEAT BLOCK-32, ORTHO BİOVUE SYSTEM OTOMATİK PİPETLEME, GRİFOLS VVADİANA COMPACKT İMMÜNOHEMATOLOJIK CİHAZLARI İLE İMMÜNO-HEMATOLOIİ LABORATUVARLARINDA 1 YIL ÇALIŞMIŞ VE SAĞLIK BAKANLIĞI KAN BANKACILIĞI UYGULAMALARI EĞİTİM SERTİFİKASI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.L09
LABORANT1YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARININ İLGİI İ BÖLÜM MEZUNU OLMAKBÜYÜKÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARINDA EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.L10
LABORANT1YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARININ İLGİLİ BÖLÜM MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ENDOKRİN LABORATUVARLARINDA EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ VE HPLC ELEKTRO KİMYASAL DEDEKTÖR. KLİNİK HPLC KITLERİ ve HPLC CİHAZI, KRYPTOR CİHAZI VE KİTLERİNİN. 1. VE 2. TRİMES1ER PROGRAMLARININ KULLANIMI VE EĞİTİMİ SERTİFİKALARI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.L11
LABORANT1YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARININ İLGİLİ BÖLÜM MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ PARAZİTOLOJİ LABORATUVARLARINDA EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.L12
LABORANT1YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARININ İLGİLİ BÖLÜM MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NÜKLEER TIP ALANINDA EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.L13
LABORANT1YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARININ İLGİLİ BÖLÜM MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANESİ FRİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ACİL KAN ALMA LABORATUVARLARINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.L14
LABORANT1YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARININ İLGİLİ BÖLÜM MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK HEMATOLOJİ LABORATUVARLARINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKLI5
LABORANT1YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARININ İLGİLİ BÖLÜM MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ PATOLOIİ LABORATUVARLARINDA MİKROTOM. KRİYOSTAT BOYAMA, İMMUNHİSTOKİMYA, İMMUNOFLORASAN TEKNİKLERİ İLE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKL16
LABORANT1YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARININ İLGİLİ BÖLÜM MEZUNU OLMAKBÜYÜKÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ İMMÜNOHEMATOLOJİ l ABORATUVARLARINDA ORTHO AUTOVUE İNNOVA İN VİTRO İMMUNO HEMATOLOJİK TEST CİHAZI VE ORTHO BİOVUE SYSTEM HEAT BLOCK-32 VE ORHO BİO VUE SYSİEM OTOMATİK PİPETLEME CİHAZI İLE 1 YIL ÇALIŞMIŞ VE SAĞLIK BAKANLIĞI KAN BANKACILIĞI UYGULAMALARI. HEMONLİNE KAN BANKASI BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMİ EĞİTİM SERTİFİKALARI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK1 L17
LABORANT1YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARININ İLGİLİ BÖLÜM MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BESLENME VE METABOLİZMA l ABORATUVARLARINDA ENAZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.L18
LABORANT1YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARININ İLGİLİ BÖLÜM MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ PEDİATRİK HEMATOLOJİ L ABORATUVARLARINDA EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.L19
LABORANT1YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARININ İLGİLİ BÖLÜM MEZUNU OLMAKKAMU HASTANELERİNDE EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKL20
LABORANT1SAĞLIK MESLEK LİSESİ İLGİLİ BÖLÜMÜ VEYA ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KİMYA BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK.BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ ALANINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.12,
LABORANT1SAĞLIK MESLEK LİSESİ İLGİLİ BÖLÜMÜ VEYA ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KİMYA BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK.BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KAN GAZI l ABORATUVARLARINDA EN AZ 6 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.L22
RÖNTGEN TEKNİSYENİ1SAĞLIK MESLEK LİSESİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ ALANINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.RT01
RÖNTGEN TEKNİSYENİ1SAĞLIK MESLEK LİSESİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAKBÜYÜKÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ ANJİYOGRAFİ ÜNİTELERİNDE DSA VE MULTİSLİCE BT CİHAZLARI İLE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKRT02
RÖNTGEN TEKNİSYENİ1SAĞLIK MESLEK LİSESİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ BT ÜNİTELERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.RT03
RÖNTGEN TEKNİSYENİ2SAĞLIK MESLEK LİSESİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ MR ÜNİTELERİNDE SYMPHOMY VE AVANTO CİHAZLARI İLE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKRT04
RÖNTGEN TEKNİSYENİ2SAĞLIK MESLEK LİSESİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAKBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ ALANINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKRT05
RÖNTGEN TEKNİSYENİ1SAĞLIK MESLEK LİSESİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAKKAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ ALANINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKRT05
SAĞLIK TEKNİKERİ1ANESTEZİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ PLASTİK CERRAHİ AMELİYATHANELERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKST01
SAĞLIK TEKNİKERİ1ANESTEZİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ AMELİYATHANELERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKST02
SAĞLIK TEKNİKERİ1ANESTEZİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ AMELİYATHANELERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKST03
SAĞLIK TEKNİKERİ3ANESTEZİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ AMELİYATHANELERİNDE EN AZ b AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST04
SAĞLIK TEKNİKERİ1RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOIİ BÖLÜMÜNDE EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKST05
SAĞLIK TEKNİKERİ1RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NÜKLEER TIP PET BT ÜNİTESİNDE ADAC VERTEX, PLUS, MEDİSO, E.CAM ATOM LAP UPTAKE, KEMİK DANSİTOMETRESİ, SİMENS TRUED 16 POİNT PET-BT CİHAZLARI İLE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ VE RADYASYONDAN KORUNMA RADYOAKTİF ATIK YÖNTEMİ KONTAMİNASYON SERTİFİKASI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST06
SAĞLIK TEKNİKERİ1RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKST07
SAĞLIK TEKNİKERİ1RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NÜKLEER TIP ÜNİTELERİNDE AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST08
SAĞLIK TEKNİKERİ1RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NÜKLEER TIP PET-BT ÜNİTELERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST09
SAĞLIK TEKNİKERİ1RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUKAMU HASTANELERİ KLİNİK ONKOLOJİ SİMULATÖR ÜNİTESİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST10
SAĞLIK TEKNİKERİ1RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUKAMU HASTANELERİ KLİNİK ONKOLOJİ SERVİSLERİNDE COBALT TEDAVİ CİHAZI İLE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST11
SAĞLIK TEKNİKERİ1TIBBİ LABORATUVAR BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ MİKROBİYOLOJİ ANAEROP BAKTERİLERİ ÜREMEYE YÖNELİK TEKNİKLER VE ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ LABORATUVARLARINDA UYGULANAN TEKNİKLER KONUSUNDA DENEYİMLİ OLUP, PHOENİX100 MODEL CİHAZ ve FLORASAN MİKROSKOP SİSTEMİ VE DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ EĞİTİM SERTİFİKASI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST12
SAĞLIK TEKNİKERİtTIBBİ LABORATUVAR BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST13
SAĞLIK TEKNİKERİ1TIBBİ LABORATUVAR BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜKÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI İNFEKSİYON LABORATUVARLARINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST14
SAĞLIK TEKNİKERİ5RADYOLOIİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKST15
SAĞLIK TEKNİKERİ4RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOIİ BÖLÜMÜNDE EN AZ b AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST16
SAĞLIK TEKNİKERİ1ANESTEZİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜKÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÜROLOJİ ENDOSKOPİ AMELİYATHANELERİNDE EN AZ b AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.L ST17
SAĞLIK TEKNİKERİ1AĞIZ VE DİŞ PROTEZ BÖLÜMÜ ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE EN AZ b AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKST18
SAĞLIK TEKNİKERİ1TIBBİ LABORATUVAR BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUKAMU HASTANELFRİ ADLİ TIP TOKSİKOLOJİ LABORATUVARLARINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST19
SAĞLIK TEKNİKERİ1AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUKAMU HASTANELERİ AĞIZ DİS SAĞLIĞI FNDODONTİ KLİNİKLERİNDE EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKST20
SAĞLIK TEKNİKERİ1TIBBİ LABORATUVAR BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUKAMU HASTANELERİ MOLEKÜLER GENETİK TANI LABORATUVARLARINDA, HÜCRE AYIRMA, c DNA. RNA, PCR ÇALIŞMALARINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST21
SAĞLIK TEKNİKERİ1RADYOLOIİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU OLMAKKAMU HASTANELERİ RADYOLOIİ ALANINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEKST22
SAĞLIK TEKNİKERİ1AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUKAMU HASTANELERİ TOTAL PARSİYEL PROTEZİ KLİNİKLERİNDE EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST23
SAĞLIK TEKNİKERİ1TIBBİ LABORATUVAR BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNUBÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ELİSA LABORATUVARLARINDA EN AZ I YIL OTOİMMUN TEST PARAMETRELERİ İMMUN ELEUROSAN YÖNTFMİ İLE. ANA, ASMA, ASÇA. ANLA, LKM, PCA, İNTİNSİK FAKTÖR, RSV İFA ve İNFEKSİYON SEROLOIİSİ KONUSUNDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.ST24

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top