İhtisas Memuru Alımı – Dışişleri Bakanlığı

Yabancı dil bilenlere sevindirici haber kamuda yabancı dil bilen yeni iş ilanları kapsamında yeni personel eleman alımları yapılacak. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça, Farsça, Çince, Japonca, İspanyolca ve Yunanca bilen 105 konsolosluk ve ihtisas memuru alacak. Söz konusu memurlar, bakanlığınmerkez veya yurtdışı teşkilatlarında görevlendirilecek. Konsolosluk ve ihtisas memurlarının 70 tanesi İngilizce, Fransızca ve Almanca, 35 tanesi ise Rusça, Arapça, Farsça, Çince, Japonca, İspanyolca ve Yunanca bilen adaylar arasından alınacak. İngilizce, Fransızca ve Almanca bilenlerin 2010-2011 KPSS’nin KPSS-9 veya KPSS-108 puan türünden 80 puan almış olmaları, diğer dillerden sınava gireceklerin ise KPDS’den en az C seviyesinde başarılı olmak kaydıyla KPSS-3′ten 65 almış olmaları gerekiyor. Sınava başvuru yapacakların 18 Eylül 1976 sonrası doğmuş olmaları da şartlar arasında.

BAŞVURU VE SINAVA KATILIM ŞARTLARI

(1) Sınava başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) 17/09/2011 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (18/09/1976 ve daha sonra doğmuş olmak),

c) En az lisans düzeyinde üniversite mezunu olmak kaydıyla; [Osmanlı ve/veya Cumhuriyet dönemi (1950’lere kadar) arşivleri konusunda en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak] veya [tarih alanında (Türk dış politikası tarihi dâhil) lisansüstü eğitim yapmış olmak] veya [tarih, tarih öğretmenliği, bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon ile Türk dili ve edebiyatı bölümlerinden mezun olmak] veya [Farsça, Arapça veya Rusça dil bölümlerini (öğretmenlikler dâhil) bitirmiş olmak],

ç) 2010 veya 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında, KPSS-3, KPSS-8 ve KPSS-10 puan türlerinin birinden en az 65 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında tek bir liste halinde yapılacak sıralamada en yüksek puanlı ilk 100 kişi arasında yer almak gerekir. (Aday adayları, başvurularını en yüksek KPSS puanlarıyla yapacaklardır).

(2) Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden 8 Eylül 2011 tarihinde ilan edilecektir.

(3) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir

GİRİŞ SINAVI BAŞVURLARININ YAPILMASI

(1) Giriş sınavı başvuruları, 15 Ağustos 2011 tarihinde başlayacak ve 26 Ağustos 2011 tarihinde saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri aşağıda sıralanmıştır:

a) T.C. kimlik numarası.

b) KPSS sonuç belgesi.

c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir).

ç) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf.

d) Mesleki tecrübeye istinaden başvuru yapacaklar için, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi (1950’lere kadar) arşivleri hakkında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip olunduğunu gösteren resmî belge.

e) Varsa lisansüstü eğitim diploması. (Başvurusunu lisansüstü eğitim diplomasına istinaden yapacaklar için zorunludur).

NOT 1: Sınava girilecek yabancı dil haricinde, diğer bir dil veya dillerden 2009, 2010 veya 2011 yıllarında alınmış en az “C” düzeyinde KPDS puanı olanların, sınavda ilave puan almaya hak kazanabilmeleri için, KPDS sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.

NOT 2: KPDS puanlarının değerlendirmeye alınabilmesi için KPDS sınavına 2009, 2010 veya 2011 yılı içinde girilmiş olması gerekmektedir. KPDS puanı yerine, eşdeğerliliği YÖK tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan puanların KPDS’ deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top