Hava Kuvvetleri Komutanlığı 92 Sivil Memur Alımı Yapacak

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki komutanlıklarına 92 sivil memur alımı gerçekleştirecek. Başvurular Tarihi 30 Nisan’da sona erecek.Alım ile ilgi detaylar ve alım için gerekli olan kpss puanları aşağıda detaylandırılmıştır.

hava kuvvetleri

2013/1 HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SİVİL MEMUR ALIMI

1. GENEL:

a. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı ile Bağlı Birlik ve Kurumlarında istihdam edilmek üzere “Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi sivil memur statüsünde açıktan atama yoluyla personel temin edilecektir.

b. Sivil memur alım kontenjanı ve nitelikleri ilanın 3’üncü bölümünde belirtilmiştir.

c. Kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir.

2. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞART VE NİTELİKLER:

Hava Kuvvetleri Komutanlığına alınacak devlet memuru adaylarında aranacak nitelikler; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda gösterilen genel ve özel şartlar ile, Hv.K.K.lığı tarafından kadro ihtiyaçları doğrultusunda belirtilecek diğer şartlar olup, bu şartların aday tarafından başvuru esnasında belgelendirilmesi zorunludur. Bu kapsamda adaylarda aranacak nitelikler aşağıda sıralanmıştır:

a. Türk Vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak (11 Nisan 1979 ile 30 Nisan 1995 tarihleri arasında doğmuş olmak) (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler için en az 15 yaşını doldurmuş ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak),

c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ç. Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmamak,

ç. Erkek adaylar için; uygulamalı sınav/mülakatların son günü olan 17 Mayıs 2013 tarihi itibariyle, askerlik durumu bakımından;

(1) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

(2) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

(3) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d. Hizmet göreceği sınıf için, başvuru kılavuzunda belirtilen eğitim ve öğretim kurumlarının birinden diploma almış olmak,

e. İlan edilen unvanların öğrenim şartı için, son mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2012 yılında yapılan KPSS Lisans veya Ortaöğretim/Önlisans sınavına girmiş olmak (Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin, diplomalarının yurt içinde denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nca onaylandığını gösteren “Denklik Belgesi”ne sahip olmak),

f. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya çalışıyor olmamak,

ğ. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

g. İnternetten yapılan başvuru sonrası şehit, mâlul ve muharip gazi eş ve çocuklarından; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu beyan edenler tarafından, durumlarını gösterir belge ile Hava Teknik Okullar İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme Yerleştirme Komutanlığına belirlenen seçim aşamaları esnasında başvuruda bulunmak,

ı. Seçim ve mülakat aşamalarını asıl veya yedek olarak kazanan adayların İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme Yerleştirme Komutanlığı tarafından sevk edilecekleri Asker Hastaneleri veya Muayene Merkezlerinden “Sivil Memur Adayı Olur.” kararlı sağlık raporu almış olmak,

ğ. Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak,

j. Başvuru kılavuzunda belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.

3. ADAYLARDA ARANILAN DİĞER NİTELİKLER VE GÖREV YERLERİ:

Sınıfı Kadro Unvanı (İhtisası) Adaylarda Aranılan Nitelikler KPSS Puan Türü Cinsiyeti Personel İhtiyacı Duyulan Kadrolar (1)
İl/İlçe Sayı
GİHS Hukuk İşlemleri Memuru Fakültelerin Hukuk lisans programından mezun olmak. KPSS-P3 Bayan/ Erkek Ankara, Eskişehir, İzmir 3
GİHS Basın ve Halkla İlişkiler Memuru Fakültelerin Halkla İlişkiler lisans programlarından mezun olmak. KPSS-P3 Bayan/ Erkek İzmir, İstanbul 1
GİHS Zabıt Kâtibi (2) Meslek Yüksekokulların Adalet ön lisans programından mezun olmak. KPSS-P93 Erkek Diyarbakır 2
GİHS Personel Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Fakültelerin İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi lisans programlarından mezun olmak. KPSS-P3 Erkek Ankara 3
GİHS Maliye Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Fakültelerin Maliye, Muhasebe lisans programlarından mezun olmak. KPSS-P3 Erkek Bandırma, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Malatya, Diyarbakır 3
GİHS Güvenlik Görevlisi Meslek Yüksekokulların Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarından mezun olmak. KPSS-P93 Bayan Ankara 1
THS Çevre Mühendisi Fakültelerin Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak. KPSS-P3 Bayan/ Erkek Diyarbakır, İzmir, Konya, Adana 2
THS Elektrik Mühendisi Fakültelerin Elektrik Mühendisliği ile ilgili lisans programlarından mezun olmak. KPSS-P3 Erkek Merzifon, Malatya, Ankara 2
THS İnşaat Mühendisi Fakültelerin İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. KPSS-P3 Erkek Diyarbakır, Ankara, Kayseri, Merzifon 2
THS Mimar Fakültelerin Mimarlık lisans programından mezun olmak. KPSS-P3 Bayan/ Erkek Ankara 1
THS Elektronik Mühendisi Fakültelerin Elektronik Mühendisliği ile ilgili lisans programlarından mezun olmak. KPSS-P3 Erkek Diyarbakır, Ankara 1
THS Makine Mühendisi Fakültelerin Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ile ilgili lisans programlarından mezun olmak. KPSS-P3 Bayan/ Erkek Ankara 1
Sınıfı Kadro Unvanı (İhtisası) Adaylarda Aranılan Nitelikler KPSS Puan Türü Cinsiyeti Personel İhtiyacı Duyulan Kadrolar (1)
İl/İlçe Sayı
THS Gıda Mühendisi Fakültelerin Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak. KPSS-P3 Bayan/ Erkek Ankara 1
THS Harita Mühendisi Fakültelerin Harita, Jeodezi ve Fotogrametri, Geomatik Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak. KPSS-P3 Erkek Ankara 1
THS İstatistikçi Fakültelerin İstatistik lisans programlarından mezun olmak. KPSS-P3 Bayan/ Erkek Ankara 1
THS Müzeci Fakültelerin Arkeoloji ve Sanat Tarihi ile ilgili lisans programlarından mezun olmak. KPSS-P3 Bayan/ Erkek İstanbul 1
THS Kütüphaneci Fakültelerin Bilgi ve Belge Yönetimi lisans programlarından mezun olmak. KPSS-P3 Bayan/ Erkek Bursa, İstanbul, İzmir 2
THS Grafiker Fakültelerin Grafik ile ilgili lisans programlarından mezun olmak. KPSS-P3 Bayan/ Erkek Bursa 1
THS Harita Kadastro Teknikeri Meslek Yüksekokulların Harita Kadastro ön lisans programlarından mezun olmak. KPSS-P93 Erkek Diyarbakır, Ankara 2
THS Makine Teknisyeni (2) (3) Meslek Yüksekokulların Makine ve Mekatronik ön lisans programlarından mezun olmak. KPSS-P93 Erkek Diyarbakır 1
THS İnşaat Teknisyeni (Duvarcı- Betoncu) (2) Meslek Liselerinin İnşaat ile ilgili programından mezun olmak. KPSS-P94 Erkek İstanbul, Merzifon, Malatya, Diyarbakır, Eskişehir, Datça, Ankara 4
THS Elektrik Teknisyeni (2) (3) Meslek Yüksekokulların Elektrik ön lisans programından mezun olmak. KPSS-P93 Erkek Batman, Diyarbakır, Erzurum, Merzifon, İstanbul, Konya, Dalaman 5
THS İklimlendirme Teknisyeni (2) (3) Meslek Yüksekokulların İklimlendirme Teknolojisi ile Gaz ve Tesisatı Teknolojisi ön lisans programlarından mezun olmak. KPSS-P93 Erkek Diyarbakır, İskenderun 2
THS Sıhhi Tesisat Teknisyeni (2) Meslek liselerinin Tesisat Teknolojisi ile ilgili bölümlerinden mezun olmak. KPSS-P94 Erkek Muş, Erzurum, Batman, Merzifon, Adana, Malatya Mardin, Yenişehir, Diyarbakır 5
Sınıfı Kadro Unvanı (İhtisası) Adaylarda Aranılan Nitelikler KPSS Puan Türü Cinsiyeti Personel İhtiyacı Duyulan Kadrolar (1)
İl/İlçe Sayı
THS Elektronik Teknisyeni (2) (3) Meslek Yüksekokulların Elektronik Teknolojisi ve Elektronik Haberleşme Teknolojisi ön lisans programlarından mezun olmak. KPSS-P93 Erkek Diyarbakır 1
THS Demirci Kaynakçı Teknisyeni (2) (3) Meslek Yüksekokulların Metal İşleri ve Kaynak Teknolojisi ön lisans programlarından mezun olmak. KPSS-P93 Erkek Malatya, Batman, İstanbul 2
THS Ağaç İşleri Teknisyeni (2) Meslek Liselerinin Ağaç İşleri ve Ahşap Teknoloji ile ilgili bölümlerinden mezun olmak. KPSS-P94 Erkek Malatya, İzmir, Sivrihisar, İstanbul 3
THS Grup Elektrojen Teknisyeni (2) (3) Meslek Yüksekokulların Elektrik ön lisans programından mezun olmak. KPSS-P93 Erkek Diyarbakır 1
THS Motorlu Araçlar Tamir Teknisyeni (2) (3) Meslek Yüksekokulların Otomotiv Teknolojisi ve Mekatronik ön lisans programlarından mezun olmak. KPSS-P93 Erkek Ankara, Konya, Diyarbakır, Kayseri, Balıkesir, Bandırma, Merzifon 3
THS Matbaa Teknisyeni (2) (3) Meslek Yüksekokulların Basım ve Yayın Teknolojileri ön lisans programından mezun olmak. KPSS-P93 Erkek İstanbul 1
THS İnşaat Laboratuar Teknisyeni (2) (3) Meslek Yüksekokulların Beton Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi ve Yapı Denetimi ön lisans programlarından mezun olmak. KPSS-P93 Erkek Ankara 1
SHS Diyetisyen Fakültelerin Beslenme ve Diyetetik lisans programlarından mezun olmak. KPSS-P3 Bayan/ Erkek Kütahya, İstanbul 1
SHS Sosyal Hizmetler Memuru Fakültelerinin Sosyal Hizmet lisans programından mezun olmak. KPSS-P3 Bayan/ Erkek Eskişehir 1
SHS Psikolog Fakültelerin Psikoloji lisans programlarından mezun olmak. KPSS-P3 Bayan/ Erkek Kütahya, Bursa, Ankara, İstanbul, Batman 3
SHS Veteriner Hijyen Memuru (Gıda Kontrol ve Hijyen Denetim Memuru) Fakültelerin Veteriner lisans programından mezun olmak. KPSS-P3 Bayan/ Erkek Diyarbakır, İstanbul, Kütahya 3
Sınıfı Kadro Unvanı (İhtisası) Adaylarda Aranılan Nitelikler KPSS Puan Türü Cinsiyeti Personel İhtiyacı Duyulan Kadrolar (1)
İl/İlçe Sayı
YHS Bahçıvan (2) Meslek Yüksekokulların Bitki Üretimi ile ilgili ön lisans programlarından mezun olmak. KPSS-P93 Erkek Kayseri, Bursa, Merzifon 1
YHS Garson (2) Meslek Yüksekokulların İkram Hizmetleri ve Ağırlama Hizmetleri ön lisans programlarından mezun olmak. KPSS-P93 Bayan/ Erkek İzmir, İstanbul, Konya, Eskişehir, Ankara 3
YHS Aşçı (2) Meslek Yüksekokulların Aşçılık ön lisans programlarından mezun olmak. KPSS-P93 Erkek Kütahya, İstanbul, Bandırma, Eskişehir, Kayseri, Datça 4
YHS Araç Boyacısı ve Kaportacısı (2) Meslek Yüksekokulların Otomotiv Teknolojisi ile Oto Boya ve Karoseri ön lisans programlarından mezun olmak. KPSS-P93 Erkek Eskişehir, İstanbul, Diyarbakır, Ankara 2
YHS Araç Elektrikçisi (2) Meslek Liselerinin Motor, Motorlu Araç Teknolojileri, Otomotiv Teknolojileri, Mekatronik bölümlerinden mezun olmak. KPSS-P94 Erkek Merzifon, Diyarbakır, Balıkesir 2
YHS Araç Döşemecisi (2) Meslek Liselerinin Motorlu Araçlar ile ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Lise ve dengi okul mezunu olup ustalık-kalfalık belgesi veya bonservis sahibi olmak. KPSS-P94 Erkek Eskişehir, Diyarbakır, İzmir 2
YHS Boya ve Badanacı (2) Meslek Liselerinin İnşaat ve Boyacılık ile ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Lise ve dengi okul mezunu olup, ustalık-kalfalık belgesi veya bonservis sahibi olmak. KPSS-P94 Erkek Diyarbakır 1
YHS Ütücü ve Kolacı (2) Meslek Liselerinin terzilik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Lise ve dengi okul mezunu olup, ustalık-kalfalık belgesi veya bonservis sahibi olmak. KPSS-P94 Erkek İzmir, İstanbul, Bursa 2
YHS Terzi (2) Meslek Liselerinin terzilik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Lise ve dengi okul mezunu olup, ustalık-kalfalık belgesi veya bonservis sahibi olmak. KPSS-P94 Erkek İzmir 1
YHS Hizmetli (Temizlik Elemanı) Meslek Liselerinin Kat Hizmetleri, Konaklama ve Ağırlama ile ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Lise ve dengi okul mezunu olmak. KPSS-P94 Bayan İstanbul, Ankara, İzmir 1
Sınıfı Kadro Unvanı (İhtisası) Adaylarda Aranılan Nitelikler KPSS Puan Türü Cinsiyeti Personel İhtiyacı Duyulan Kadrolar (1)
İl/İlçe Sayı
YHS Hizmetli (Temizlik Elemanı) Meslek Liselerinin Kat Hizmetleri, Konaklama ve Ağırlama ile ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Lise ve dengi okul mezunu olmak. KPSS-P94 Erkek İstanbul, Ankara, İzmir 5

(1) Fiili kadro yetersizliği ve hangi yeri isteyen aday adayının sınavı kazanacağı bilinmediğinden, bazı unvanlar için ihtiyaç duyulan tüm iller yazılmış, alınacak miktar ise az gösterilmiştir. Alım sürecinde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar nedeniyle kontenjanlar ve alım yapılacak birlikler değiştirilebilecektir.

(2) Mülakat sınavına ilave olarak, bilgi, beceri ve iş tecrübelerinin ölçüldüğü Mesleki Uygulama sınavına da tabi tutulacaklardır.

(3) 2 yıllık MYO mezunları “Teknisyen” kadrosunda çalışmayı kabul etmek şartıyla başvurabilecektir.

4. BAŞVURU:

a. Başvurular, www.tekok.edu.tr internet adresinden yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya diğer yollarla başvuru yapılmayacaktır.

b. Başvuru sayfasında doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.

c. Belgelerde adayların vereceği beyanlar esas olup, bu beyanların eksik yada hatalı bilgi içermesi durumunda, adaylık işlemlerine son verilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesi uygulanacaktır.

ç. Başvurular; 11 Nisan 2013 Perşembe günü saat 10:00’da başlayıp, 30 Nisan 2013 Salı günü saat 10:00’da sona erecektir.

ç. Online başvuru formunun aday tarafından doldurulması gereklidir. Online başvuruyu tamamlamayan veya başkasının yerine yapılan başvurular nedeniyle meydana gelen hatalardan Hava Teknik Okullar İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme Yerleştirme Komutanlığı sorumluluk kabul etmemektedir.

d. Anlaşılmayan konular ve yardım talepleri için 0 232 251 16 00’dan Dahili:4183- 4185-4186-4187 numaralı telefondan iletişime geçilebilecektir.

5. BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ

a. İnternet üzerinden başvuruların tamamlanmasından sonra, Hava Teknik Okullar İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme ve Yerleştirme Komutanlığı tarafından, yapılan tüm başvurular adayların beyanları doğrultusunda kontrol edilecektir.

b. Başvuran adayların başvuruları, sınıf veya unvan bazında incelenecek ve başvuru kriterlerini sağlayan adaylar KPSS puanı sırasına göre sıralanacaktır. Alım yapılacak miktarın beş ila yirmi katı kadar aday puan sırasına göre mülakat/uygulama sınavına davet edilecektir. Davet edilen adayların listesi internet aracılığı ile ilan edilecektir. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

c. Başvurusu kabul edilen ve sınav giriş belgesi internet (www.tekok.edu.tr) üzerinden yayımlanan adaylar, belirtilen tarih, saat ve yerde hazır bulunacaklardır. Belirtilen yer ve zamanda, seçim aşamalarına katılmayanlar haklarını kaybedecektir. Bu işlemlerin takip edilmesi tamamen adayın sorumluluğundadır.

ç. Yapılan kontroller sonucunda, herhangi bir koşulu sağlayamadığı anlaşılan başvuru sahiplerinin başvurusu reddedilecektir. Başvurusu reddedilen adaylara, internet aracılığıyla red nedenleri ayrıntılı olarak (yaş, cinsiyet, mezun olunan bölümün uygun olmaması vs.) bildirilecektir.

6. SİVİL MEMUR TEMİN İŞLEMLERİ FAALİYET TAKVİMİ:

S.Nu. İşlem Tarih Açıklama
1 Müracaatların alınması Başlangıç 11 Nisan 2013 İnternet sayfası nda açıklanacaktır. ( www.tekok.edu.tr )
Bitiş 30 Nisan 2013 Saat 10:00
2 Başvurusu uygun görülen adayların açıklanması 06 Mayıs 2013 Saat 15:00 İnternet sayfasında açıklanacaktır.
3 Mülakat / Uygulama Sınavı Başlangıç 13 Mayıs 2013 Hv.Tek.Okl.K.lığı Gaziemir /İ ZM İ R
Bitiş 17 Mayıs 2013
4 Sağlık muayenesi Başlangıç 14 May s 2013
Biti ş 07 Haziran 2013
5 Güvenlik soruşturması Başlangıç 20 May ı s 2013 Tarihler adayların işlemlerine göre değişebilecektir.
Bitiş 20 A ğ ustos 2013
6 Asıl ve yedek listenin açıklanması 07 Haziran 2013 Saat 15:00 İnternet sayfasında açıklanacaktır.
7 Atama Güvenlik soruşturmaları sonuçlandığında.

* Hava Kuvvetleri Komutanlığı, faaliyet takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

7. DİĞER HUSUSLAR

a. Kısaltmalar:

GİHS: Genel İdare Hizmetleri Sınıfı THS: Teknik Hizmetler Sınıfı SHS: Sağlık Hizmetleri Sınıfı YHS: Yardımcı Hizmetler Sınıfı

b. Bu kılavuz, genel bilgi amaçlı hazırlanmış olup, Hv.K.K.lığının takvim ve kılavuzda her türlü değişiklik yapma hakkı saklıdır.

c. Adayların, başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evrakının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin işlemlerinin hangi aşamasında olursa olsun, işlemleri iptal edilecektir.

8. İRTİBAT TELEFONLARI VE İNTERNET ADRESİ:

Basın ve Halkla İlişkiler Kısmı Telefon 0 232 251 16 00 / 4193
Faks 0 232 251 92 78
Sivil Memur Temin Kısmı Telefon 0 232 251 16 00 / Dahili 4183-4185­4186-4187
Hv.Tek.Okl.K.lığı Internet Adresi İnternet www.tekok.edu.tr

DİKKAT

Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Genelkurmay Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kararları doğrultusunda gerekli durumlarda değiştirebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığı ile duyurulur.

1 Reply to “Hava Kuvvetleri Komutanlığı 92 Sivil Memur Alımı Yapacak”

  1. emrah güçlü dedi ki:

    oto döşemede uzmanım deri kumaş döşeme ustasıyım ama ben bu işe nasıl başvuracagım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top