Hava Kuvvetleri Komutanlığı 92 Sivil Memur Alımı Yapacak

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki komutanlıklarına 92 sivil memur alımı gerçekleştirecek. Başvurular Tarihi 30 Nisan’da sona erecek.Alım ile ilgi detaylar ve alım için gerekli olan kpss puanları aşağıda detaylandırılmıştır.

hava kuvvetleri

2013/1 HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SİVİL MEMUR ALIMI

1. GENEL:

a. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı ile Bağlı Birlik ve Kurumlarında istihdam edilmek üzere “Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi sivil memur statüsünde açıktan atama yoluyla personel temin edilecektir.

b. Sivil memur alım kontenjanı ve nitelikleri ilanın 3’üncü bölümünde belirtilmiştir.

c. Kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir.

2. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞART VE NİTELİKLER:

Hava Kuvvetleri Komutanlığına alınacak devlet memuru adaylarında aranacak nitelikler; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda gösterilen genel ve özel şartlar ile, Hv.K.K.lığı tarafından kadro ihtiyaçları doğrultusunda belirtilecek diğer şartlar olup, bu şartların aday tarafından başvuru esnasında belgelendirilmesi zorunludur. Bu kapsamda adaylarda aranacak nitelikler aşağıda sıralanmıştır:

a. Türk Vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak (11 Nisan 1979 ile 30 Nisan 1995 tarihleri arasında doğmuş olmak) (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler için en az 15 yaşını doldurmuş ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak),

c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ç. Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmamak,

ç. Erkek adaylar için; uygulamalı sınav/mülakatların son günü olan 17 Mayıs 2013 tarihi itibariyle, askerlik durumu bakımından;

(1) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

(2) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

(3) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d. Hizmet göreceği sınıf için, başvuru kılavuzunda belirtilen eğitim ve öğretim kurumlarının birinden diploma almış olmak,

e. İlan edilen unvanların öğrenim şartı için, son mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2012 yılında yapılan KPSS Lisans veya Ortaöğretim/Önlisans sınavına girmiş olmak (Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin, diplomalarının yurt içinde denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nca onaylandığını gösteren “Denklik Belgesi”ne sahip olmak),

f. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya çalışıyor olmamak,

ğ. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

g. İnternetten yapılan başvuru sonrası şehit, mâlul ve muharip gazi eş ve çocuklarından; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu beyan edenler tarafından, durumlarını gösterir belge ile Hava Teknik Okullar İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme Yerleştirme Komutanlığına belirlenen seçim aşamaları esnasında başvuruda bulunmak,

ı. Seçim ve mülakat aşamalarını asıl veya yedek olarak kazanan adayların İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme Yerleştirme Komutanlığı tarafından sevk edilecekleri Asker Hastaneleri veya Muayene Merkezlerinden “Sivil Memur Adayı Olur.” kararlı sağlık raporu almış olmak,

ğ. Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak,

j. Başvuru kılavuzunda belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.

3. ADAYLARDA ARANILAN DİĞER NİTELİKLER VE GÖREV YERLERİ:

SınıfıKadro Unvanı (İhtisası)Adaylarda Aranılan NiteliklerKPSS Puan TürüCinsiyetiPersonel İhtiyacı Duyulan Kadrolar (1)
İl/İlçeSayı
GİHSHukuk İşlemleri MemuruFakültelerin Hukuk lisans programından mezun olmak.KPSS-P3Bayan/ ErkekAnkara, Eskişehir, İzmir3
GİHSBasın ve Halkla İlişkiler MemuruFakültelerin Halkla İlişkiler lisans programlarından mezun olmak.KPSS-P3Bayan/ Erkekİzmir, İstanbul1
GİHSZabıt Kâtibi (2)Meslek Yüksekokulların Adalet ön lisans programından mezun olmak.KPSS-P93ErkekDiyarbakır2
GİHSPersonel Veri Hazırlama Kontrol İşletmeniFakültelerin İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi lisans programlarından mezun olmak.KPSS-P3ErkekAnkara3
GİHSMaliye Veri Hazırlama Kontrol İşletmeniFakültelerin Maliye, Muhasebe lisans programlarından mezun olmak.KPSS-P3ErkekBandırma, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Malatya, Diyarbakır3
GİHSGüvenlik GörevlisiMeslek Yüksekokulların Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarından mezun olmak.KPSS-P93BayanAnkara1
THSÇevre MühendisiFakültelerin Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.KPSS-P3Bayan/ ErkekDiyarbakır, İzmir, Konya, Adana2
THSElektrik MühendisiFakültelerin Elektrik Mühendisliği ile ilgili lisans programlarından mezun olmak.KPSS-P3ErkekMerzifon, Malatya, Ankara2
THSİnşaat MühendisiFakültelerin İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.KPSS-P3ErkekDiyarbakır, Ankara, Kayseri, Merzifon2
THSMimarFakültelerin Mimarlık lisans programından mezun olmak.KPSS-P3Bayan/ ErkekAnkara1
THSElektronik MühendisiFakültelerin Elektronik Mühendisliği ile ilgili lisans programlarından mezun olmak.KPSS-P3ErkekDiyarbakır, Ankara1
THSMakine MühendisiFakültelerin Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ile ilgili lisans programlarından mezun olmak.KPSS-P3Bayan/ ErkekAnkara1
SınıfıKadro Unvanı (İhtisası)Adaylarda Aranılan NiteliklerKPSS Puan TürüCinsiyetiPersonel İhtiyacı Duyulan Kadrolar (1)
İl/İlçeSayı
THSGıda MühendisiFakültelerin Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak.KPSS-P3Bayan/ ErkekAnkara1
THSHarita MühendisiFakültelerin Harita, Jeodezi ve Fotogrametri, Geomatik Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.KPSS-P3ErkekAnkara1
THSİstatistikçiFakültelerin İstatistik lisans programlarından mezun olmak.KPSS-P3Bayan/ ErkekAnkara1
THSMüzeciFakültelerin Arkeoloji ve Sanat Tarihi ile ilgili lisans programlarından mezun olmak.KPSS-P3Bayan/ Erkekİstanbul1
THSKütüphaneciFakültelerin Bilgi ve Belge Yönetimi lisans programlarından mezun olmak.KPSS-P3Bayan/ ErkekBursa, İstanbul, İzmir2
THSGrafikerFakültelerin Grafik ile ilgili lisans programlarından mezun olmak.KPSS-P3Bayan/ ErkekBursa1
THSHarita Kadastro TeknikeriMeslek Yüksekokulların Harita Kadastro ön lisans programlarından mezun olmak.KPSS-P93ErkekDiyarbakır, Ankara2
THSMakine Teknisyeni (2) (3)Meslek Yüksekokulların Makine ve Mekatronik ön lisans programlarından mezun olmak.KPSS-P93ErkekDiyarbakır1
THSİnşaat Teknisyeni (Duvarcı- Betoncu) (2)Meslek Liselerinin İnşaat ile ilgili programından mezun olmak.KPSS-P94Erkekİstanbul, Merzifon, Malatya, Diyarbakır, Eskişehir, Datça, Ankara4
THSElektrik Teknisyeni (2) (3)Meslek Yüksekokulların Elektrik ön lisans programından mezun olmak.KPSS-P93ErkekBatman, Diyarbakır, Erzurum, Merzifon, İstanbul, Konya, Dalaman5
THSİklimlendirme Teknisyeni (2) (3)Meslek Yüksekokulların İklimlendirme Teknolojisi ile Gaz ve Tesisatı Teknolojisi ön lisans programlarından mezun olmak.KPSS-P93ErkekDiyarbakır, İskenderun2
THSSıhhi Tesisat Teknisyeni (2)Meslek liselerinin Tesisat Teknolojisi ile ilgili bölümlerinden mezun olmak.KPSS-P94ErkekMuş, Erzurum, Batman, Merzifon, Adana, Malatya Mardin, Yenişehir, Diyarbakır5
SınıfıKadro Unvanı (İhtisası)Adaylarda Aranılan NiteliklerKPSS Puan TürüCinsiyetiPersonel İhtiyacı Duyulan Kadrolar (1)
İl/İlçeSayı
THSElektronik Teknisyeni (2) (3)Meslek Yüksekokulların Elektronik Teknolojisi ve Elektronik Haberleşme Teknolojisi ön lisans programlarından mezun olmak.KPSS-P93ErkekDiyarbakır1
THSDemirci Kaynakçı Teknisyeni (2) (3)Meslek Yüksekokulların Metal İşleri ve Kaynak Teknolojisi ön lisans programlarından mezun olmak.KPSS-P93ErkekMalatya, Batman, İstanbul2
THSAğaç İşleri Teknisyeni (2)Meslek Liselerinin Ağaç İşleri ve Ahşap Teknoloji ile ilgili bölümlerinden mezun olmak.KPSS-P94ErkekMalatya, İzmir, Sivrihisar, İstanbul3
THSGrup Elektrojen Teknisyeni (2) (3)Meslek Yüksekokulların Elektrik ön lisans programından mezun olmak.KPSS-P93ErkekDiyarbakır1
THSMotorlu Araçlar Tamir Teknisyeni (2) (3)Meslek Yüksekokulların Otomotiv Teknolojisi ve Mekatronik ön lisans programlarından mezun olmak.KPSS-P93ErkekAnkara, Konya, Diyarbakır, Kayseri, Balıkesir, Bandırma, Merzifon3
THSMatbaa Teknisyeni (2) (3)Meslek Yüksekokulların Basım ve Yayın Teknolojileri ön lisans programından mezun olmak.KPSS-P93Erkekİstanbul1
THSİnşaat Laboratuar Teknisyeni (2) (3)Meslek Yüksekokulların Beton Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi ve Yapı Denetimi ön lisans programlarından mezun olmak.KPSS-P93ErkekAnkara1
SHSDiyetisyenFakültelerin Beslenme ve Diyetetik lisans programlarından mezun olmak.KPSS-P3Bayan/ ErkekKütahya, İstanbul1
SHSSosyal Hizmetler MemuruFakültelerinin Sosyal Hizmet lisans programından mezun olmak.KPSS-P3Bayan/ ErkekEskişehir1
SHSPsikologFakültelerin Psikoloji lisans programlarından mezun olmak.KPSS-P3Bayan/ ErkekKütahya, Bursa, Ankara, İstanbul, Batman3
SHSVeteriner Hijyen Memuru (Gıda Kontrol ve Hijyen Denetim Memuru)Fakültelerin Veteriner lisans programından mezun olmak.KPSS-P3Bayan/ ErkekDiyarbakır, İstanbul, Kütahya3
SınıfıKadro Unvanı (İhtisası)Adaylarda Aranılan NiteliklerKPSS Puan TürüCinsiyetiPersonel İhtiyacı Duyulan Kadrolar (1)
İl/İlçeSayı
YHSBahçıvan (2)Meslek Yüksekokulların Bitki Üretimi ile ilgili ön lisans programlarından mezun olmak.KPSS-P93ErkekKayseri, Bursa, Merzifon1
YHSGarson (2)Meslek Yüksekokulların İkram Hizmetleri ve Ağırlama Hizmetleri ön lisans programlarından mezun olmak.KPSS-P93Bayan/ Erkekİzmir, İstanbul, Konya, Eskişehir, Ankara3
YHSAşçı (2)Meslek Yüksekokulların Aşçılık ön lisans programlarından mezun olmak.KPSS-P93ErkekKütahya, İstanbul, Bandırma, Eskişehir, Kayseri, Datça4
YHSAraç Boyacısı ve Kaportacısı (2)Meslek Yüksekokulların Otomotiv Teknolojisi ile Oto Boya ve Karoseri ön lisans programlarından mezun olmak.KPSS-P93ErkekEskişehir, İstanbul, Diyarbakır, Ankara2
YHSAraç Elektrikçisi (2)Meslek Liselerinin Motor, Motorlu Araç Teknolojileri, Otomotiv Teknolojileri, Mekatronik bölümlerinden mezun olmak.KPSS-P94ErkekMerzifon, Diyarbakır, Balıkesir2
YHSAraç Döşemecisi (2)Meslek Liselerinin Motorlu Araçlar ile ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Lise ve dengi okul mezunu olup ustalık-kalfalık belgesi veya bonservis sahibi olmak.KPSS-P94ErkekEskişehir, Diyarbakır, İzmir2
YHSBoya ve Badanacı (2)Meslek Liselerinin İnşaat ve Boyacılık ile ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Lise ve dengi okul mezunu olup, ustalık-kalfalık belgesi veya bonservis sahibi olmak.KPSS-P94ErkekDiyarbakır1
YHSÜtücü ve Kolacı (2)Meslek Liselerinin terzilik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Lise ve dengi okul mezunu olup, ustalık-kalfalık belgesi veya bonservis sahibi olmak.KPSS-P94Erkekİzmir, İstanbul, Bursa2
YHSTerzi (2)Meslek Liselerinin terzilik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Lise ve dengi okul mezunu olup, ustalık-kalfalık belgesi veya bonservis sahibi olmak.KPSS-P94Erkekİzmir1
YHSHizmetli (Temizlik Elemanı)Meslek Liselerinin Kat Hizmetleri, Konaklama ve Ağırlama ile ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Lise ve dengi okul mezunu olmak.KPSS-P94Bayanİstanbul, Ankara, İzmir1
SınıfıKadro Unvanı (İhtisası)Adaylarda Aranılan NiteliklerKPSS Puan TürüCinsiyetiPersonel İhtiyacı Duyulan Kadrolar (1)
İl/İlçeSayı
YHSHizmetli (Temizlik Elemanı)Meslek Liselerinin Kat Hizmetleri, Konaklama ve Ağırlama ile ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Lise ve dengi okul mezunu olmak.KPSS-P94Erkekİstanbul, Ankara, İzmir5

(1) Fiili kadro yetersizliği ve hangi yeri isteyen aday adayının sınavı kazanacağı bilinmediğinden, bazı unvanlar için ihtiyaç duyulan tüm iller yazılmış, alınacak miktar ise az gösterilmiştir. Alım sürecinde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar nedeniyle kontenjanlar ve alım yapılacak birlikler değiştirilebilecektir.

(2) Mülakat sınavına ilave olarak, bilgi, beceri ve iş tecrübelerinin ölçüldüğü Mesleki Uygulama sınavına da tabi tutulacaklardır.

(3) 2 yıllık MYO mezunları “Teknisyen” kadrosunda çalışmayı kabul etmek şartıyla başvurabilecektir.

4. BAŞVURU:

a. Başvurular, www.tekok.edu.tr internet adresinden yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya diğer yollarla başvuru yapılmayacaktır.

b. Başvuru sayfasında doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.

c. Belgelerde adayların vereceği beyanlar esas olup, bu beyanların eksik yada hatalı bilgi içermesi durumunda, adaylık işlemlerine son verilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesi uygulanacaktır.

ç. Başvurular; 11 Nisan 2013 Perşembe günü saat 10:00’da başlayıp, 30 Nisan 2013 Salı günü saat 10:00’da sona erecektir.

ç. Online başvuru formunun aday tarafından doldurulması gereklidir. Online başvuruyu tamamlamayan veya başkasının yerine yapılan başvurular nedeniyle meydana gelen hatalardan Hava Teknik Okullar İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme Yerleştirme Komutanlığı sorumluluk kabul etmemektedir.

d. Anlaşılmayan konular ve yardım talepleri için 0 232 251 16 00’dan Dahili:4183- 4185-4186-4187 numaralı telefondan iletişime geçilebilecektir.

5. BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ

a. İnternet üzerinden başvuruların tamamlanmasından sonra, Hava Teknik Okullar İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme ve Yerleştirme Komutanlığı tarafından, yapılan tüm başvurular adayların beyanları doğrultusunda kontrol edilecektir.

b. Başvuran adayların başvuruları, sınıf veya unvan bazında incelenecek ve başvuru kriterlerini sağlayan adaylar KPSS puanı sırasına göre sıralanacaktır. Alım yapılacak miktarın beş ila yirmi katı kadar aday puan sırasına göre mülakat/uygulama sınavına davet edilecektir. Davet edilen adayların listesi internet aracılığı ile ilan edilecektir. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

c. Başvurusu kabul edilen ve sınav giriş belgesi internet (www.tekok.edu.tr) üzerinden yayımlanan adaylar, belirtilen tarih, saat ve yerde hazır bulunacaklardır. Belirtilen yer ve zamanda, seçim aşamalarına katılmayanlar haklarını kaybedecektir. Bu işlemlerin takip edilmesi tamamen adayın sorumluluğundadır.

ç. Yapılan kontroller sonucunda, herhangi bir koşulu sağlayamadığı anlaşılan başvuru sahiplerinin başvurusu reddedilecektir. Başvurusu reddedilen adaylara, internet aracılığıyla red nedenleri ayrıntılı olarak (yaş, cinsiyet, mezun olunan bölümün uygun olmaması vs.) bildirilecektir.

6. SİVİL MEMUR TEMİN İŞLEMLERİ FAALİYET TAKVİMİ:

S.Nu.İşlemTarihAçıklama
1Müracaatların alınmasıBaşlangıç11 Nisan 2013İnternet sayfası nda açıklanacaktır. ( www.tekok.edu.tr )
Bitiş30 Nisan 2013 Saat 10:00
2Başvurusu uygun görülen adayların açıklanması06 Mayıs 2013 Saat 15:00İnternet sayfasında açıklanacaktır.
3Mülakat / Uygulama SınavıBaşlangıç13 Mayıs 2013Hv.Tek.Okl.K.lığı Gaziemir /İ ZM İ R
Bitiş17 Mayıs 2013
4Sağlık muayenesiBaşlangıç14 May s 2013
Biti ş07 Haziran 2013
5Güvenlik soruşturmasıBaşlangıç20 May ı s 2013Tarihler adayların işlemlerine göre değişebilecektir.
Bitiş20 A ğ ustos 2013
6Asıl ve yedek listenin açıklanması07 Haziran 2013 Saat 15:00İnternet sayfasında açıklanacaktır.
7AtamaGüvenlik soruşturmaları sonuçlandığında.

* Hava Kuvvetleri Komutanlığı, faaliyet takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

7. DİĞER HUSUSLAR

a. Kısaltmalar:

GİHS: Genel İdare Hizmetleri Sınıfı THS: Teknik Hizmetler Sınıfı SHS: Sağlık Hizmetleri Sınıfı YHS: Yardımcı Hizmetler Sınıfı

b. Bu kılavuz, genel bilgi amaçlı hazırlanmış olup, Hv.K.K.lığının takvim ve kılavuzda her türlü değişiklik yapma hakkı saklıdır.

c. Adayların, başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evrakının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin işlemlerinin hangi aşamasında olursa olsun, işlemleri iptal edilecektir.

8. İRTİBAT TELEFONLARI VE İNTERNET ADRESİ:

Basın ve Halkla İlişkiler KısmıTelefon0 232 251 16 00 / 4193
Faks0 232 251 92 78
Sivil Memur Temin KısmıTelefon0 232 251 16 00 / Dahili 4183-4185­4186-4187
Hv.Tek.Okl.K.lığı Internet Adresiİnternetwww.tekok.edu.tr

DİKKAT

Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Genelkurmay Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kararları doğrultusunda gerekli durumlarda değiştirebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığı ile duyurulur.

1 Reply to “Hava Kuvvetleri Komutanlığı 92 Sivil Memur Alımı Yapacak”

  1. emrah güçlü dedi ki:

    oto döşemede uzmanım deri kumaş döşeme ustasıyım ama ben bu işe nasıl başvuracagım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top