Güney Marmara Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR 22 Düzey 2 Bölgesinde (Balıkesir ve Çanakkale) çalıştırılmak üzere; Bölge ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, başarma azmine sahip, çevresindeki olaylara duyarlı, öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, yaratıcı, çözüm odaklı, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip, görev verilecek her birimde ve her iki ilde şartsız görev yapmayı kabul edecek, çağın gerektirdiği bilgi sistem/donanımlarını kullanma ve uygulama yeteneklerine sahip, seyahat engeli olmayan 5 (beş) Uzman Personel ve 3 (üç) Destek Personeli (Bilgi İşlem Görevlisi, Halkla İlişkiler Görevlisi, Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlisi) alımı yapılacaktır.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın merkezi Balıkesir olup, Ajansın faaliyet alanını Balıkesir ve Çanakkale illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden, Ajans’ın uygun göreceği ilde çalışacaktır.

Tablo 1:Sınav Takvimi ve Sınava Başvuru Yeri

SINAVA BAŞVURU YERİGüney Marmara Kalkınma Ajansı Paşaalanı Mah. A.Gaffar Okkan Cad. No:36/B BALIKESİR
SINAV BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ04 Ekim-14 Ekim 2011 08.30-17.00
SINAV ŞEKLİSÖZLÜ SINAV
SÖZLÜ SINAVA KATILACAKLARIN İLANI19 Ekim 2011
SINAV YERİGüney Marmara Kalkınma Ajansı Paşaalanı Mah. A.Gaffar Okkan Cad. No:36/B BALIKESİR
SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ26-27 Ekim 2011

Adayların aşağıda belirtilen genel şartlar ile birlikte başvuruda bulunacakları pozisyonlara ilişkin özel şartları da taşımaları gerekmektedir.

1-UZMAN VE DESTEK PERSONELİ İÇİN GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış veya en az 6 ay erteletmiş olmak ya da askerlikten muaf olduğunu belgelemek.

e) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak ve yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

2. ÖZEL ŞARTLAR VE TERCİH NEDENLERİ

2.1.Uzman Personel Bakımından Özel Şartlar

Tablo 2:Uzman Personelin Alanı ve KPSS ve KPDS Puanları

ALANSAYISIKPSS PUANIKPSS PUAN TÜRÜKPDS PUANI
İktisat1809,18,22 veya 2870
İşletme18019,23,29 veya 9970
Maliye1802470
Uluslararası İlişkiler18033,36 veya 4870
İstatistik1803,4,5,25 veya 7570

a) Üniversitelerin yukarıdaki tabloda belirtilen İktisat, İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler ve İstatistik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 10-11 Temmuz 2010 veya 9-10 Temmuz 2011 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle yukarıda gösterilen tabloda ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.

2.1.1. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır;

a) Mali ve Teknik Destek Yönetimi, Kamu Destekleri ve Kalkınma Finansmanı

b) Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),

c) Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,

d) Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması, Finans Yönetimi,

e) Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,

f) Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,

g) Yenilenebilir Enerji Planlaması, Üretimi, Yönetimi ve Uygulaması

h) Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı,

i) Hibe ve Proje Yönetimi konularında denetim ve usulsüzlük incelemelerinde deneyim sahibi olmak,

j) Rekabetçilik ,Kümelenme Analizi, İnnovasyon

k) Uluslararası yatırım, doğrudan yabancı yatırım, yatırım teşvik, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri gibi idari iş ve işlemler ile ilgili yasal uygulamalar,

l) Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamalarında tecrübe sahibi olmak

m) Yönetim Bilişim Sistemleri

n) Tanıtım, reklamcılık, dış ilişkiler konularında deneyim sahibi olmak.

o) Finans, vergi hukuku ve muhasebe konularında deneyim sahibi olmak.

Yukarıda belirtilenlerin yanı sıra aşağıda belirtilen niteliklere sahip olmak da tercih nedeni olacaktır;

a) Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

b) İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek,

c) MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,

d) Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanmak,

2.2. Destek Personeli İçin Sınava Giriş Şartları

2.2.1. Bilgi İşlem Görevlisi

2.2.1.1.İlk defa atananlar için;

4 yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Enformatik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Hizmetleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 10-11 Temmuz 2010 veya 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3, 4 veya 5 puan türlerinin birisinden en az 70 puan almış olmak,

2.2.1.2. İş deneyimiyle başvuracak adaylar için;

4 yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Enformatik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Hizmetleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak, ilgili alanda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak,

2.2.1.3. Bilgi İşlem Görevlisi için Tercih Nedenleri

CİSCO- CCNA (Cisco Certificate Networking Associate) vb. sertifika sahibi, Windows ve Linux sunucuları kurulumu ve yönetimi, domain yapıları, ağ güvenliği-kurulumu-yönetimi, veri yedekleme ve kurtarma, web programlama ve tasarımı, MS Office uygulamaları, veritabanı tasarımı ve yönetimi süreçleri ile yazılım geliştirme konularında genel bilgi ve yeterli iş tecrübesine sahip olması veya Bölgesel Kalkınma Programında veya Kalkınma Ajanslarında görev almış olması, son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgesini bulunması tercih sebebi olacaktır.

2.2.2.Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlisi

2.2.2.1.İlk defa atananlar için;

Maliye, İktisat, İşletme ve Muhasebe bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından lisans veya ön lisans düzeyinde mezun olmak.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 10-11 Temmuz 2010 veya 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3,26 veya 50 puan türlerinin birisinden en az 70 puan almış olmak

2.2.2.2.KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için;

Maliye, İktisat, İşletme, Muhasebe bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının lisans veya ön lisans düzeyinde mezun olmak ve ilgili alanda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

2.2.2.3.Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlisi için Tercih Nedenleri

Adayların, finansal raporlama, bütçeleme, SMMM belgesine sahip olması, Kamu Muhasebe Sistemi (SAY2000i), Bütçe Yönetim ve Enformasyon Sistemi (BYES) sistemi hakkında tecrübe sahibi olması, MS Office programlarını kullanması ve Bölgesel Kalkınma Programında görev almış olması, tercih sebebi sayılacaktır.

2.2.3.Tanıtım, Halkla İlişkiler, Organizasyon Görevlisi

2.2.3.1.İlk defa atananlar için;

4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık, Gazetecilik, Radyo, Sinema ve Televizyon, İletişim, Medya ve İletişim bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 10 – 11 Temmuz 2010 veya 9-10 Temmuz 2011 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS 3, 4 veya 5 puan türlerinin birisinden en az 70 puan almış olmak,

2.2.3.2. KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için;

4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık, Gazetecilik, Radyo, Sinema ve Televizyon, İletişim, Medya ve İletişim bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda ilgili alanlarda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak,

Ayrıca, her iki durumda da son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL ya da IELTS) sahip olmak, Adayların Mesleki deneyiminde Bölgesel Kalkınma Programlarından ve/veya Kalkınma Ajanslarından herhangi birinde görev yapmış olması, lisansüstü eğitim belgesine sahip olması ve MS Office gibi yazılımları iyi derecede kullanması tercih sebebi sayılacaktır.

3.BAŞVURU

3.1.Başvuru Şekli ve Yeri: Adayların, sınava katılabilmek için adayların Ajansın web sayfasından (http://www.gmka.org.tr) veya Ajans Hizmet Binası’ndan temin edilecek olan İş Talep Formu’nu eksiksiz bir şekilde doldurup, başvuruda istenen diğer belgeler ile beraber son başvuru tarihine kadar “Güney Marmara Kalkınma Paşaalanı Mahallesi A. Gaffar Okkan Caddesi No:36/B BALIKESİR” adresine elden teslim etmeleri veya son başvuru tarih ve saatine kadar ulaşmak kaydıyla posta veya kargo yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.2. Başvuru Tarihi: Başvurular 4 Ekim 2011 Salı günü başlayacak ve 14 Ekim 2011 Cuma günü saat 17: 00’da sona erecektir.

3.3. Başvuru İçin İstenen Belgeler:

a) İş Talep Formu(www.gmka.org.tr internet adresinden temin edilecektir.)

b) Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

c) Üç (3) adet vesikalık fotoğraf,

d) KPDS sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı ya da tasdikli sureti,

e) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, KPSS Sonuç Belgesinin aslı ya da tasdikli sureti,

f) Tercih sebebi niteliklerini ispatlayıcı diğer bilgi ve belgelerin asılları veya kurumca onaylı sureti,

g) İş tecrübesi ile başvuran adaylar için, (Sadece destek personeli) resmi iş döküm belgesi (Başvuru için SGK internet sitesinden alınacak çıktı yeterlidir, ancak sınavda başarılı olan adaylardan resmi onaylı iş döküm belgesi sunması talep edilecektir),

i) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı veya T.C. kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı fotokopisi,

j) Özgeçmiş,(Ajans tarafından belirlenecek standart formatta)

k) Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış, başvuru tarihi itibari ile en az altı ay tecil ettirmiş veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya tasdikli sureti.

4.SINAV

4.1.Sözlü Sınava Çağırılacak Adayların Belirlenmesi

Yapılacak değerlendirme sonucunda her alan için belirtilen sayının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılabilecektir. Ancak çağrılan son sıradaki adayın puanı ile aynı olan diğer adaylar da sınava çağrılabilecektir. Buna göre;

KPSS ile başvuracak adaylardan sözlü sınava çağırılacak olanların sıralaması; KPSS puanına göre en yüksek olandan başlamak üzere yapılacaktır.

4.1.2. Destek personeli bakımından;

KPSS puanları, iş deneyimi ve ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenlerine göre ilanda yer alan pozisyonlara yapılacak görevlendirme sayılarının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılabilecektir.

4.2.Sınava Giriş Yeri ve Tarihi

Ajansa yapılan başvurular Genel Sekreterlikçe dosya üzerinden değerlendirildikten sonra yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 19 Ekim 2011 tarihinden itibaren www.gmka.org.tr, www.balikesir.gov.tr, www.canakkale.gov.tr internet sayfalarından ilan edilecektir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yarışma sınavı 26 Ekim- 27 Ekim 2011 tarihleri arasında Güney Marmara Kalkınma Ajansı hizmet binasında (Paşaalanı Mahallesi A. Gaffar Okkan Cad. No:36/B adresinde yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte mülakatın yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır.

4.3.Yarışma Sınavının Yapılışı

Yarışma sınavı “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü sınavda, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.

4.4.Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu, 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilebilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.

Belli bir uzmanlık alanındaki adayların başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir uzmanlık alanından sınava katılıp başarılı olmuş adaylar arasından doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

4.5. Sınav Sonucunun Duyurulması

Sınav sonucu, Genel Sekreterlik tarafından, Sınav Kurulunun sonuçları kendisine intikal ettirdiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın web sitesi olan www.gmka.org.tr adresinde ilan edilir ve göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

GMKA Personel Alım İlanı (PDF Belgesi) İçin Tıklayınız..

GMKA İş Başvuru Formu (Word Belgesi) İçin Tıklayınız..

GMKA CV Formatı (Word Belgesi) İçin Tıklayınız..

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top