Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AB Uzman Yardımcılığı Alımı Düzeltildi

                            GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINDAN

12.11.2011 TARİH VE 28110 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK İLAN EDİLEN

AVRUPABİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVINA GİRİŞ DUYURUSU DÜZELTMESİ

12.11.2011 TARİH VE 28110 SAYILI RESMİ GAZETE İLANIYAPILAN DÜZELTME
BÖLÜMKADRO ADEDİYABANCI DİLPUAN TÜRÜTABAN PUAN VE SINAVA ÇAĞIRILACAKADAY SAYISIBÖLÜMKADRO ADEDİYABANCI DİLPUAN TÜRÜTABAN PUAN VE SINAVA ÇAĞIRILACAKADAY SAYISI
İktisat6İngilizceKPSS-P2375 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk24 Adayİktisat6İngilizceKPSS-P2275 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk24 Aday
V.BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELERV.BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER
d) Yabancı Dil Belgesinin aslı ve tasdik olmak üzere 1 adet fotokopisi getirlecektir . (posta ile müracaat edenler ilgili belgeyi, Bakanlığımız İl ve ilçe Tarım Müdürlüklerinde tasdik ettirilecektir.)d) Yabancı Dil Belgesinin aslı ve tasdik olmak üzere 1 adet fotokopisi getirlecektir . (posta ile müracaat edenler ilgili belgeyi,Bakanlığımız İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde tasdik ettirilecektir.) KPDS belgesini 2010 yılı güz döneminden sonra alanların buna ilişkin belge çıktılarını göndermeleri

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:

AB UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

SINAVIN KAPSAMI :

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görevlendirilmek üzere boş bulunan ellidört (54) adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı kadrolarına aşağıda belirtilen öğrenim dallarının lisans mezunları arasından, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, geçerli puan türüne sahip ve aranılan diğer şartlara haiz olan adaylardan 14-15/12/2011 tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan sınavla personel alınacaktır.

BÖLÜMKADRO ADEDİYABANCI DİLPUAN TÜRÜTABAN PUAN VE SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI
Ziraat Mühendisi (Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olmak)2İngilizceKPSS-P675 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk8 Aday
Ziraat Mühendisi (Zootekni Bölümünden mezun olmak)1İngilizceKPSS-P675 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk4 Aday
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma Bölümünden mezun olmak)3İngilizceKPSS-P675 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk12 Aday
Veteriner Hekim7İngilizceKPSS-P675 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk28 Aday
Gıda Mühendisi6İngilizceKPSS-P675 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk24 Aday
Su Ürünleri Mühendisi2İngilizceKPSS-P675 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk8 Aday
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi1İngilizceKPSS-P675 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk4 Aday
Çevre Mühendisi1İngilizceKPSS-P675 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk4 Aday
Bilgisayar Mühendisi2İngilizceKPSS-P675 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk8 Aday
Genetik Mühendisi veya Biyoteknoloji alanında Doktora derecesini haiz Gıda Müh ., Ziraat Müh. Veteriner Hekim veya Biyolog1İngilizceKPSS-P675 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk4 Aday
Peyzaj Mimarı1İngilizceKPSS-P675 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk4 Aday
Şehir Bölge Planlamacı1İngilizceKPSS-P675 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk4 Aday
İstatistikçi5İngilizceKPSS-P2575 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk20 Aday
Hukukçu4İngilizceKPSS-P2175 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk16 Aday
Uluslararası İlişkiler6İngilizceKPSS-P3675 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk24 Aday
1FransızcaKPSS-P3675 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk4 Aday
İktisat6İngilizceKPSS-P2375 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk24 Aday
İşletme2İngilizceKPSS-P2375 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk8 Aday
Kamu Yönetimi2İngilizceKPSS-P3075 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk8 Aday

I SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI :

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğrenim kurumlarından mezun olmak,

d) Erkek adaylarda askerliğini yapmış, muaf ya da erteletmiş olmak,

e) Sağlık durumlarının yurtiçi ve yurtdışına yolculuk yapmaya ve oturmaya elverişli olması,

f) ÖSYM tarafından yapılan geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan, belirlenen bölümler için yukarıda belirtilen, puan türünden en az 75 (yetmişbeş) puana sahip olmak.

g) Belirlenen unvanlarda istenilen (Yabancı Dil) İngilizce ve Fransızca Dillerini Avrupa Birliği ile ilgili görevin gerektirdiği işleri yürütecek düzeyde bilmek ve bunu aşağıda belirtilen belgelerden biri ile kanıtlamak.

i. Sınav ilanı tarihinden önceki 2 (iki) yıl içinde; Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavı (KPDS)’ndan en az 70 (yetmiş) puan almak,

ii. TOEFL sınavından en az 157 (veya IBT65) puan almak, IELTS (akademik) sınavından her bölümünden en az 6 puan almak veya DELF B2 sınavını geçmiş olmak,

iii. KPSS yabancı dil (İngilizce ve Fransızca) testinde en az 42 soruyu doğru olarak yapmış olmak,

h) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş olmak,

II. SINAV ŞEKLİ, KONULARI, TARİHİ ve YERİ :

a) Giriş Sınavı sadece sözlü olmak üzere tek aşamalı olarak yapılacaktır.

b) Sınav konuları: Türkiye AB İlişkileri, Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ile Ortak Balıkçılık Politikası, Kırsal Kalkınma, Tarım Ürünleri Dış Ticareti, Serbest Ticaret Anlaşmaları, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), FAO ve diğer Uluslararası Kuruluşlar, AB Hukuku, AB Kurumları ve İşleyişi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili olduğu müzakere fasılları (11,12,13).

c) Tarihi ve Yeri: 14-15/12/2011 tarihlerinde saat 10:00’da (Bakanlık Hizmet Binası 3 Kat. Müsteşarlık Toplantı Salonu) yapılacaktır.

III. SINAV BAŞVURUSU :

a) Başvurular 14/11/2011 Pazartesi gününden, 21/11/2011 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, (Bakanlık Kampüsü), Eskişehiryolu 9.Km Lodumlu/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanlar dikkate alınmayacaktır.

b) Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak sınav için başvuranların, yukarıda belirtilen KPSS puan türünde puan sıralamasında en yüksek puan alanlardan atama yapılacak boş kadrolardan her bir bölümü için 4 katı aday giriş sınavına alınacaktır. Son sıradaki adaya eşit puan alan adaylar bu sınava girebileceklerdir.

c) Sınava gireceklerin listesi 01/12/2011 tarihinden itibaren Bakanlığımız ilan Panosunda ve www.tarim.gov.tr wep sitesinde ilan edilecektir.(Ayrıntı için 0312 287 33 60 /2405 ve 0312 287 3360/2406 numaralı telefonlardan bilgi alınabilir.)

IV. SINAV GİRİŞ BELGESİ VE KİMLİK BELGESİ :

Sınava girebileceklere Personel Genel Müdürlüğü’nce fotoğraflı “Sınav Kimlik Belgesi” verilir. Sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya fotoğraflı ve onaylı emsali bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur. Sınav Kimlik Belgesi olmayanlar sınava katılamaz.

V. BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER :

a) İş Talep Formu (Yukarıda belirtilen adresten veya www.tarim.gov.tr adresinden temin edilebilecektir.)

b) 2 adet vesikalık fotoğraf (renkli fotokopi kabul edilmeyecektir.)

c) KPSS Sonuç Belgesinin aslı ve tasdik olmak üzere 1 adet fotokopisi getirilecektir. (posta ile müracaat edenler ilgili belgeyi, Bakanlığımız İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde tasdik ettirilecektir.)

d) Yabancı Dil Belgesinin aslı ve tasdik olmak üzere 1 adet fotokopisi getirilecektir. (posta ile müracaat edenler ilgili belgeyi, Bakanlığımız İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde tasdik ettirilecektir.)

e) Adayın kendi el yazısıyla yazdığı özgeçmişi ( anne ve babasının adı ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okulları, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığını ve hakkında bilgi verebilecek 2 kişinin isimleri ile iş ve ikametgâh adresleri belirtilecektir.)

VI. GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER :

a) Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

b) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son 3 ay içerisinde alınmış belgenin aslı,

c) Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VII. SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA :

a) Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı için atama yapılabilecek boş kadro sayısı 54 (ellidört) adettir.

b) Giriş Sınavı’nı kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek liste halinde Bakanlığımızın internet sitesinde ve ilan panosun da ilan edilecektir. Kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

c) Tebligatta belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanların, atamadan sarfınazar edenlerin veya memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılamayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar başarı sırası ile aynı usulde atanacaktır.

d) Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

3 Replies to “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AB Uzman Yardımcılığı Alımı Düzeltildi”

  1. baba dedi ki:

    artık tarım laborantı alınsınnnnnnnn

  2. muhammed dedi ki:

    boşta bir sürü laborant meslek lisesi mezunu var ama iki yılda bir 25 kişi alırlarsa öp de başına koy.duyun artık sesimizi gitmediğimiz başvurmadığımız yer kalmadı.laborant alımı yapın………..

  3. emin dedi ki:

    neden laborant almıyo bu ülkenin madem laboranta ihtiyacı yok neden tarım meslek lisesi laborant bölümü hala mezun veriyo hastanelerde tarım laborantı olduğumuz için çalışma belgemiz çıkmıyo bakanlıkta laborant almıyo ne yapıcaz biz laborantlar açıkta işsiz duyun sesimizi bakanlık laborant alımı yapın:(((

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top