Connect with us

Hi, what are you looking for?

Güncel Haberler

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AB Uzman Yardımcılığı Alımı Düzeltildi

                            GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINDAN

12.11.2011 TARİH VE 28110 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK İLAN EDİLEN

AVRUPABİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVINA GİRİŞ DUYURUSU DÜZELTMESİ

12.11.2011 TARİH VE 28110 SAYILI RESMİ GAZETE İLANI YAPILAN DÜZELTME
BÖLÜM KADRO ADEDİ YABANCI DİL PUAN TÜRÜ TABAN PUAN VE SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI BÖLÜM KADRO ADEDİ YABANCI DİL PUAN TÜRÜ TABAN PUAN VE SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI
İktisat 6 İngilizce KPSS-P23 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 24 Aday İktisat 6 İngilizce KPSS-P22 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 24 Aday
V.BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER V.BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER
d) Yabancı Dil Belgesinin aslı ve tasdik olmak üzere 1 adet fotokopisi getirlecektir . (posta ile müracaat edenler ilgili belgeyi, Bakanlığımız İl ve ilçe Tarım Müdürlüklerinde tasdik ettirilecektir.) d) Yabancı Dil Belgesinin aslı ve tasdik olmak üzere 1 adet fotokopisi getirlecektir . (posta ile müracaat edenler ilgili belgeyi,Bakanlığımız İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde tasdik ettirilecektir.) KPDS belgesini 2010 yılı güz döneminden sonra alanların buna ilişkin belge çıktılarını göndermeleri

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:

AB UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

SINAVIN KAPSAMI :

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görevlendirilmek üzere boş bulunan ellidört (54) adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı kadrolarına aşağıda belirtilen öğrenim dallarının lisans mezunları arasından, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, geçerli puan türüne sahip ve aranılan diğer şartlara haiz olan adaylardan 14-15/12/2011 tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan sınavla personel alınacaktır.

BÖLÜM KADRO ADEDİ YABANCI DİL PUAN TÜRÜ TABAN PUAN VE SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI
Ziraat Mühendisi (Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olmak) 2 İngilizce KPSS-P6 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 8 Aday
Ziraat Mühendisi (Zootekni Bölümünden mezun olmak) 1 İngilizce KPSS-P6 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 4 Aday
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma Bölümünden mezun olmak) 3 İngilizce KPSS-P6 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 12 Aday
Veteriner Hekim 7 İngilizce KPSS-P6 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 28 Aday
Gıda Mühendisi 6 İngilizce KPSS-P6 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 24 Aday
Su Ürünleri Mühendisi 2 İngilizce KPSS-P6 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 8 Aday
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi 1 İngilizce KPSS-P6 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 4 Aday
Çevre Mühendisi 1 İngilizce KPSS-P6 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 4 Aday
Bilgisayar Mühendisi 2 İngilizce KPSS-P6 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 8 Aday
Genetik Mühendisi veya Biyoteknoloji alanında Doktora derecesini haiz Gıda Müh ., Ziraat Müh. Veteriner Hekim veya Biyolog 1 İngilizce KPSS-P6 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 4 Aday
Peyzaj Mimarı 1 İngilizce KPSS-P6 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 4 Aday
Şehir Bölge Planlamacı 1 İngilizce KPSS-P6 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 4 Aday
İstatistikçi 5 İngilizce KPSS-P25 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 20 Aday
Hukukçu 4 İngilizce KPSS-P21 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 16 Aday
Uluslararası İlişkiler 6 İngilizce KPSS-P36 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 24 Aday
1 Fransızca KPSS-P36 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 4 Aday
İktisat 6 İngilizce KPSS-P23 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 24 Aday
İşletme 2 İngilizce KPSS-P23 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 8 Aday
Kamu Yönetimi 2 İngilizce KPSS-P30 75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 8 Aday

I SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI :

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğrenim kurumlarından mezun olmak,

d) Erkek adaylarda askerliğini yapmış, muaf ya da erteletmiş olmak,

e) Sağlık durumlarının yurtiçi ve yurtdışına yolculuk yapmaya ve oturmaya elverişli olması,

f) ÖSYM tarafından yapılan geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan, belirlenen bölümler için yukarıda belirtilen, puan türünden en az 75 (yetmişbeş) puana sahip olmak.

g) Belirlenen unvanlarda istenilen (Yabancı Dil) İngilizce ve Fransızca Dillerini Avrupa Birliği ile ilgili görevin gerektirdiği işleri yürütecek düzeyde bilmek ve bunu aşağıda belirtilen belgelerden biri ile kanıtlamak.

i. Sınav ilanı tarihinden önceki 2 (iki) yıl içinde; Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavı (KPDS)’ndan en az 70 (yetmiş) puan almak,

ii. TOEFL sınavından en az 157 (veya IBT65) puan almak, IELTS (akademik) sınavından her bölümünden en az 6 puan almak veya DELF B2 sınavını geçmiş olmak,

iii. KPSS yabancı dil (İngilizce ve Fransızca) testinde en az 42 soruyu doğru olarak yapmış olmak,

h) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş olmak,

II. SINAV ŞEKLİ, KONULARI, TARİHİ ve YERİ :

a) Giriş Sınavı sadece sözlü olmak üzere tek aşamalı olarak yapılacaktır.

b) Sınav konuları: Türkiye AB İlişkileri, Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ile Ortak Balıkçılık Politikası, Kırsal Kalkınma, Tarım Ürünleri Dış Ticareti, Serbest Ticaret Anlaşmaları, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), FAO ve diğer Uluslararası Kuruluşlar, AB Hukuku, AB Kurumları ve İşleyişi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili olduğu müzakere fasılları (11,12,13).

c) Tarihi ve Yeri: 14-15/12/2011 tarihlerinde saat 10:00’da (Bakanlık Hizmet Binası 3 Kat. Müsteşarlık Toplantı Salonu) yapılacaktır.

III. SINAV BAŞVURUSU :

a) Başvurular 14/11/2011 Pazartesi gününden, 21/11/2011 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, (Bakanlık Kampüsü), Eskişehiryolu 9.Km Lodumlu/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanlar dikkate alınmayacaktır.

b) Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak sınav için başvuranların, yukarıda belirtilen KPSS puan türünde puan sıralamasında en yüksek puan alanlardan atama yapılacak boş kadrolardan her bir bölümü için 4 katı aday giriş sınavına alınacaktır. Son sıradaki adaya eşit puan alan adaylar bu sınava girebileceklerdir.

c) Sınava gireceklerin listesi 01/12/2011 tarihinden itibaren Bakanlığımız ilan Panosunda ve www.tarim.gov.tr wep sitesinde ilan edilecektir.(Ayrıntı için 0312 287 33 60 /2405 ve 0312 287 3360/2406 numaralı telefonlardan bilgi alınabilir.)

IV. SINAV GİRİŞ BELGESİ VE KİMLİK BELGESİ :

Sınava girebileceklere Personel Genel Müdürlüğü’nce fotoğraflı “Sınav Kimlik Belgesi” verilir. Sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya fotoğraflı ve onaylı emsali bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur. Sınav Kimlik Belgesi olmayanlar sınava katılamaz.

V. BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER :

a) İş Talep Formu (Yukarıda belirtilen adresten veya www.tarim.gov.tr adresinden temin edilebilecektir.)

b) 2 adet vesikalık fotoğraf (renkli fotokopi kabul edilmeyecektir.)

c) KPSS Sonuç Belgesinin aslı ve tasdik olmak üzere 1 adet fotokopisi getirilecektir. (posta ile müracaat edenler ilgili belgeyi, Bakanlığımız İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde tasdik ettirilecektir.)

d) Yabancı Dil Belgesinin aslı ve tasdik olmak üzere 1 adet fotokopisi getirilecektir. (posta ile müracaat edenler ilgili belgeyi, Bakanlığımız İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde tasdik ettirilecektir.)

e) Adayın kendi el yazısıyla yazdığı özgeçmişi ( anne ve babasının adı ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okulları, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığını ve hakkında bilgi verebilecek 2 kişinin isimleri ile iş ve ikametgâh adresleri belirtilecektir.)

VI. GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER :

a) Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

b) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son 3 ay içerisinde alınmış belgenin aslı,

c) Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VII. SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA :

a) Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı için atama yapılabilecek boş kadro sayısı 54 (ellidört) adettir.

b) Giriş Sınavı’nı kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek liste halinde Bakanlığımızın internet sitesinde ve ilan panosun da ilan edilecektir. Kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

c) Tebligatta belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanların, atamadan sarfınazar edenlerin veya memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılamayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar başarı sırası ile aynı usulde atanacaktır.

d) Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Gelen Aramalar

3 Comments

3 Comments

 1. baba

  Haziran 15, 2012 at 4:20 pm

  artık tarım laborantı alınsınnnnnnnn

 2. muhammed

  Ocak 18, 2012 at 1:14 pm

  boşta bir sürü laborant meslek lisesi mezunu var ama iki yılda bir 25 kişi alırlarsa öp de başına koy.duyun artık sesimizi gitmediğimiz başvurmadığımız yer kalmadı.laborant alımı yapın………..

 3. emin

  Ocak 14, 2012 at 3:16 pm

  neden laborant almıyo bu ülkenin madem laboranta ihtiyacı yok neden tarım meslek lisesi laborant bölümü hala mezun veriyo hastanelerde tarım laborantı olduğumuz için çalışma belgemiz çıkmıyo bakanlıkta laborant almıyo ne yapıcaz biz laborantlar açıkta işsiz duyun sesimizi bakanlık laborant alımı yapın:(((

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler

Kamu Personel

Binted personel alımı, BİNTED; Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat Ve Ticaret Ltd. Şti. olarak açılmaktadır. Vizyonunu ise işinde uzman, alanında örnek...

Özel Sektör İlanlar

Boyner Holding bünyesinde bulunan Altınyıldız konfeksiyon fabrikaları 1952 yılından beri faaliyetlerine başlamıştır. Türk kumaşını dünyaya tanıtan marka hedefiyle yurt dışına ihracatta gerçekleştiren Altınyıldız dünyanın...

Güncel Haberler

Rekor sayıda sözleşmeli personel alımları başlıyor. Tam 5 bin 13 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Karar Kuvvetleri Komutanlığından yapılan duyuruya göre 287 sofor, 108 asci, 154...

Güncel Haberler

Bu işgücü istemi, İŞKUR‘un ÇANKAYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiştir. HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI DİKİMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ Son Başvuru Tarihi : 10 Ağustos 2011 Yayınlanma Tarihi...