2 bin 504 engelli memur alınacak

2-bin-504-engelli-me-0c9de599445e0dd79e38.jpg

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 bin 504 engelli memur alım ilanı için tercihlerin, 29 Kasım tarihinde başlayacağını ve 7 Aralık tarihine kadar devam edeceğini duyurdu.

Selçuk, kurumların talepleri doğrultusunda ilköğretim düzeyinden 198, ortaöğretim düzeyinden 534, önlisans düzeyinden 773, lisans düzeyinden 999 olmak üzere toplam 2 bin 504 kadronun atama yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığı’na bildirildiğini açıkladı.

BAŞVURU NEREDEN YAPILIYOR

Tercih kılavuzunun Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’na gönderildiğini ifade eden Bakan Selçuk, adayların 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS sonuçları ile 2016-Kura veya 2018-Kura kayıtlarına göre tercih işlemlerini www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabileceklerini belirtti.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bakan Selçuk, “Engelli kardeşlerimizi kamuda istihdam ederek hayatlarını kolaylaştırmaya, umutlarını güçlendirmeye, heyecanlarına ortak olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi 170 itfaiye eri, zabıta memuru alacak

trabzon-buyuksehir-b-802cf95fd450370e5bac.jpg

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

 

Sınıfı Kadro Unvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti KPSS Türü KPSS

Puanı

Öğrenim Durumu, Diğer Nitelik ve Şartlar
GİH İtfaiye Eri 8 11 Erkek KPSSP3

(2018)

50 Herhangi Bir Lisans Bölümünden Mezun Olmak ve En Az (B) Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
GİH İtfaiye Eri 8 15 Erkek KPSSP3

(2018)

50 Herhangi Bir Lisans Bölümünden Mezun Olmak ve En Az (E) Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
GİH İtfaiye Eri 9 11 Erkek KPSSP93

(Başvuru tarihi itibariyle geçerli olan KPSS Puanı)

50 Herhangi Bir Önlisans Programından Mezun Olmak ve En Az (B) Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak,
GİH İtfaiye Eri 9 15 Erkek KPSSP93

(Başvuru tarihi itibariyle geçerli olan KPSS Puanı)

50 Herhangi Bir Önlisans Programından Mezun Olmak ve En Az (E) Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak,
GİH İtfaiye Eri 10 5 Erkek KPSSP94

(2018)

50 Lise ve Dengi Okul Mezunu Olmak ve En Az (B) Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak,
GİH İtfaiye Eri 10 25 Erkek KPSSP94

(2018)

50 Lise ve Dengi Okul Mezunu Olmak ve En Az (E) Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak,
GİH Zabıta Memuru 7 26 Kadın / Erkek KPSSP3

(2018)

50 Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinin Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama , Elektrik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Çevre Mühendisliği , Gıda Mühendisliği Bölümlerinden Mezun Olmak ve En Az (B) Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak,
GİH Zabıta Memuru 7 3 Kadın / Erkek KPSSP3

(2018)

50 Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin Veterinerlik Bölümünden Mezun Olmak ve En Az (B) Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak,
GİH Zabıta Memuru 8 22 Kadın / Erkek KPSSP3

(2018)

50 Herhangi Bir Lisans Programından Mezun Olmak ve En Az (B) Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak,
GİH Zabıta Memuru 9 17 Kadın / Erkek KPSSP93

(Başvuru tarihi itibariyle geçerli olan KPSS Puanı)

50 Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren Yüksek Okulların İnşaat Teknikerliği , Harita Teknikerliği , Makine Teknikerliği ,Elektronik Teknikerliği Programlarından Mezun Olmak ve En Az (B) Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak,
GİH Zabıta Memuru 10 20 Kadın / Erkek KPSSP93

(Başvuru tarihi itibariyle geçerli olan KPSS Puanı)

50 Herhangi Bir Önlisans Programından Mezun Olmak ve En Az (B) Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak,

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin boş itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1-BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak lise ve dengi okul mezunları için 2018 yılı KPSSP94, önlisans mezunlarının başvuru tarihi itibariyle geçerli olan KPSSP93, lisans mezunlarının 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak önlisans mezunlarının başvuru tarihi itibariyle geçerli olan KPSSP93, lisans mezunlarının 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48′ inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, Zabıta Memuru ve İtfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.

e) İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrosuna atanacaklar için itfaiye ve zabıta teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) veya en az (E) sürücü belgesine sahip olmak.

3-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGEELER

Başvuru sırasında;

a) Başvuru Formu, (Kurumumuzdan yada www.trabzon.bel.tr adresinden temin edilecektir.)

b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

c) Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı veya Noter onaylı sureti, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.) (1 adet)

d) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)

e) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

g) İtfaiye eri ve Zabıta memuru kadrosuna atanacaklar için istenilen sürücü belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)

h) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

i) 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için ;

Yukarıda sayılan başvuru belgelerini eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 06/12/2018 gününden 12/12/2018 günü saat 17.00’a kadar (mesai günlerinde 08:00-17:00 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müraacatlar kabul edilmeyecektir.

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 17/12/2018 Pazartesi tarihinde Belediyemiz internet adresinde ve ilan panosunda ilan edilecektir.

Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara, adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” mail ile gönderilecektir.

Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

-SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Trabzon Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda belirtilen kadrolar için 19/12/2018 Çarşamba günü saat 09:00 da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır.

Ayrıca İtfaiye Eri için 21/12/2018 Cuma günü saat 09:00 da başlamak üzere uygulamalı sınav yapılacaktır.

Sözlü sınav ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınav Konuları:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

İtfaiye Eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.

Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. ( Not: Dayanıklılık testine girecek adayların eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir. )

7.SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

Zabıta memuru sınavında değerlendirme;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

İtfaiye eri sınavında değerlendirme;

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyenin internet adresinde ilan edilir.Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Komisyonu;

Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Göç İdaresi Müdürlüğü KPSS Puanına Göre 45 Memur Alımı Yapacak!

goc-idaresi-mudurlug-22d6d2a6aa4887452d97.jpg

İçişleri Bakanlığına bağlı olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yayımladığı ilana göre, İl Göç Uzman Yardımcılığı Giriş sınavı ile memur alımı yapacak. Söz konusu sınava adayların KPSSpuan sıralaması esas alınarak değerlendirme yapılacak olup, KPSS sınavından alınan puan durumuna göre puanı en yüksek olan 900 kişi sınava çağırılacak ve sınavdan başarılı olan 45 kişi kadroya alınacak.

Buna göre Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilarında bulunan genel idare hizmetleri sınıfında 8 inci ve 9 uncu derecelerden toplamda 45 kişilik boş kadro ile İl Göç Uzman yardımcısı alacak. Söz konusu yayımlanan Giriş sınavı duyurusuna göre Girşi sınavı yazıl ıve sözlü olarak iki aşamadan yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü uzman yardımcısı alım ilanına başvuru yapacak adaylardan, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımak, En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmak, Yurtdışında eğitim almış olan adayların ise ilgili bölümlere denkliği olan ve YÖK onaylı yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

Ayrıca Sınavın yapılacağı yılın ocak ayı itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak ve ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmaları gereklidir.

BAŞVURULAR:

İlgili Giriş sınavına başvuru yapacak adaylar başvurularına 26 Kasım 2018 tarihinde başlayabilir ve en geç 07 Aralık 2018 tarihine kadar gerçekleştirmeler gerekmektedir. Buna göre adaylar başvurularını Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından elden veya posta yoluyla alınacaktır.

Başvurusunu yapan adaylar için Sınava Girmeye Hak kazanan adayların listesi 14 Aralık 2018 tarihinde https://aybu.edu.tr/gpm/ internet adresinde ilan edilecek.Sınava girmeye hak kazandığı listede ilan edilen adaylar 17 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 09.00’dan 21 Aralık 2018 Cuma günü saat 16:00’a kadar sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 85,00 TL (Seksen Beş Türk Lirası) sınav ücretini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbank – Ankara Merkez Şubesi TR53 0001 2009 1940 0006 0001 55 nolu IBAN hesap numarasına açıklamalar kısmına adayın adı soyadı, TC kimlik numarası ve sınav adı (İl Göç Uzman Yardımcısı Sınavı) belirtilerek yatıracaklardır.

İlan detayları için tıklayın

İstanbul, Bursa ve Trabzon’da 233 Zabıta Memuru Alımı Yapılacak!

istanbul-bursa-ve-tr-dda90155315ad29eb0ba.jpg

Devlet Personel Başkanlığı üzerinden bir çok Belediye Başkanlığı toplamda 233 Zabıta Memuru istihdam edecek. İstanbul, Bursa ve Trabzon Belediyesi alımları haberimizde.

İstanbul, Bursa ve Trabzon Zabıta Memuru Alımı

Devlet Personel Başkanlığı üzerinden Büyükşehir Belediyelerine Zabıta Memuru alımları için çok sayıda ilan açıklandı.

İstanbul iline bağlı Bağcılar, Çekmeköy, Arnavutköy Belediyeleri, Bursa Büyük Şehir Belediyesin resmi internet siteleri üzerinden personel istihdamı belirterek, gerekli olan başvuru şartlarını adaylara duyurdu.

BELEDİYELER İLAN AÇIKLADI;

Bursa Büyükşehir Belediyesine yapılacak alımlarda 50 kişi alınacak. Adayların 657 sayılı devlet memurları kanunda belirtilen genel şartları taşımaları gerekiyor. Bağcılar Belediyesine yapılacak alımlarda 40 Zabıta Memuru için adaylar başvuru yapabilecekler. İstanbul iline bağlı Çekmeköy Belediyesi 15 kişi alınacağını adaylara duyurdu. Trabzon Belediyesinin yeni açıkladığı ilanda İtfaiye Eri ile birlikte bir çok eğitim düzeyinde zabıta kadrosunda başvuru alacak. Belirttiğimiz Belediyelerde görev yapmak isteyen adaylar için İşin olsa ekibi olarak ayrıntılı bir şekilde başvuru şartlarını inceleyebilirsiniz.

Adaylar başvurularda 657 sayılı devlet memurları kanunda belirtilen genel başvuru şartları taşımları, devlet memuru olmalarında herhangi bir engel bulunmaması, kamu personeli seçme sınavlarından gerekli olan puanları almış olmaları, fiziki şartlarda boy ve kilo şartını taşımaları, adayların başvurulardan sonra nihai listede yer almalarının ardından yapılan sınavdan başarılı olmaları istenilecek.

Bursa ili ilanın ayrıntıları için tıklayın

Bağcılar Belediyesi Zabıta Memuru Alıyor

Arnavutköy Belediyesi 40 Zabıta Memuru Alıyor

Çekmeköy Belediyesi Zabıta Alımı Yapıyor

scroll to top