Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kamu Personel

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2014

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İLAN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c), 25(c) ve 26(a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGU) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız, www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/ Belge) sayfasında yayınlanan ESOGU Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda istenen Belgeler:

1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Sureti

5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, UDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7. ESOGU Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatla hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD” şeklinde de verilecektir.). (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir)

8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.

9. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları. ESOGU Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince. Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

Not: Sanat ve Tasarım fakültesi için başvurularda, özgeçmiş ve yayınlar yanında “adayın sanat/tasarım çalışmalarından örneklerin bulunduğu bir portfolyoyu CD veya USB bellek içinde” teslim edilmesi gerekmektedir.

Unvanı Der. Adedi Birimi Bölümü Anabilim Dalı AÇIKLAMALAR
Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Temel ve Ends . Mikrobiyoloji Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Temel ve Ends . Mikrobiyoloji Mikrobiyal Biyoteknoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
Profesör 1 1 Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Dili “Eski Türk Dili alanında doktora yapmış ve Kıpçak Türkçesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.”
Doçent 1 1 Fen Edebiyat Fak. Fizik Atom ve Molekül Fiziği “Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalında ilaç molekülünün HF. DFT ve İR çalışmalarını yapmış olmak.
Doçent 1 1 Müh.Mim.Fak . Makine Mühendisliği Enerji Işınım ısı transferi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Doçent 1 1 Müh.Mim.Fak . İnşaat Mühendisliği Geoteknik Zeminlerin Dinamik yükler altındaki davranıştan ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Doçent 1 1 Müh.Mim.Fak . İnşaat Mühendisliği Geoteknik Şişen zeminler ve iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Doçent 1 1 İlahiyat Fak. İslam Tar. Ve Sanatlan İslam Tarihi İslam Tarihi Anabilim Dalında Doçent olmak ve Endelüs Tarihi üzerinde çalışmış bulunmak.
Doçent 1 1 Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Ürolojik robotik cerrahide deneyimli olmak.
Doçent 1 1 Sanat ve Tasanm Fak. Görsel Sanatlar Bölümü Sanatta Yeterliliğini Resim alanında, Doçentlik unvanını Plastik Sanatlar (Resim) alanında almış olmak.
Yrd.Doç . 1 1 Fen Edebiyat Fak. İstatistik Yöneylem “Doktora tezinde Veri Madenciliğinde Optimizasyon konulannda çalışmış olmak.”

 

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler

Kamu Personel

Binted personel alımı, BİNTED; Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat Ve Ticaret Ltd. Şti. olarak açılmaktadır. Vizyonunu ise işinde uzman, alanında örnek...

Özel Sektör İlanlar

Boyner Holding bünyesinde bulunan Altınyıldız konfeksiyon fabrikaları 1952 yılından beri faaliyetlerine başlamıştır. Türk kumaşını dünyaya tanıtan marka hedefiyle yurt dışına ihracatta gerçekleştiren Altınyıldız dünyanın...

Özel Sektör İlanlar

Doğan Holding şirketlerinden biri olan Doğan online (DOL) 1999 yılından beri Türkiyenin öncü internet şirketlerinden birisi olmuştur. DOL internetteki tüm önemli iş modellerini kapsayan...

Güncel Haberler

Rekor sayıda sözleşmeli personel alımları başlıyor. Tam 5 bin 13 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Karar Kuvvetleri Komutanlığından yapılan duyuruya göre 287 sofor, 108 asci, 154...