Connect with us

Hi, what are you looking for?

Güncel Haberler

Eskişehir Günyüzü SYDV Geçici Personel Alımı

GÜNYÜZÜ İLÇESİ SOSYAL

YARDIMLAŞMAVE DAYANIŞMA VAKFI
“GEÇİCİ PERSONEL ALIM İLANIGünyüzü ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti 13.09.2011 tarih ve 17 sayılı kararı ile Vakfımızda istihdam edilmek üzere SYD Vakıflarında çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” kapsamında mülakat ile 1 adet ” Geçici işçi Statüsünde Personel alınacaktır.

A- İSTİHDAM ÖZELLİKLERİ

İşin Süresi : Belirli Süreli ( £n Fazla 5 ay 29 gün)

İstenilen İş Gücü Sayısı: 1 Kişi

B-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

a- Genel Koşullar

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3-Başvurutarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak

4- Erkek adayların çalışacağı süre zarfında askerlik ilişkisinin olmaması (Muazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muazzaf askerlik hizmetiniyapmış muaf erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak)

5- Kamu haklarından mahrum bırakılmamak

6- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut afta uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen “suçlarla zimmet iflas irtikap ve rüşvet .hırsızlık sahtecilik dolandırıcılık inancı
kötüye kötüye kullanma dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı .resmi ihale ve alım satımlarda fesat karıştırma ,Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü “bulunmamak,

7- Görevi devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile Özrü bulunmamak.

b Özel Koşullar

1- En az 2 yıllık üniversite mezunu olmak

2- Bilgisayar kullanıyor olmak (Programı.word,Excel vb.)

3- Günyüzü ilçesinde ikamet ediyor olmak

4-Vakıf ŞNT ve otomasyon programı kullanma önceliği tercih edilecektir.

C- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Aşağıda istenilen belgelerin asıllarının bizzat getirilmesi durumunda ilgili personelimiz tarafından aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edilecek mülakat tarihine kadar asıllarının verilmesi kaydıyla istenilen belgelerin fotokopileri de verilebilir.

Başvuru dilekçesi ekinde.

1 -Özgeçmiş.

2-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi (sınavı kazanan adaylardan noter tasdikli sureti istenecektir)

3-Nüfus Cüzdan Sureti

4-1 adet vesikalık fotoğraf

5-Askerlik terhis belgesi

6-Görevi devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmadığına dair sağlık raporu (.Sınavı kazanan adaylardan sınav sonrası istenecektir)

7-Sabıka kaydı

I) SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adaylar yukarıda sayılan belgeler (7,ve 8.Maddelerde istenen belgeler sınavı kazanan adaylardan sınav sonrası istenecektir, ile birlikte Günyüzü İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına(Günyüzü Kaymakamlığına) şahsen 27.09.2011
Günü saat 17:00’a Kadar başvuracaklardır Bu tarihten sonra ya da eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Aranan şartlan taşımayanlar ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenler sınavı kazanmış olsalar da kendileri ile sözleşme yapılmayacaktır.

3- İstenilen şartları taşıyan adaylar mülakata çağrılacaktır. Bu adaylar 29.09.2011 tarihinde sözlü sınava tabı tutulacaklardır. Adaylar değerlendirilirken öncelikli olarak özel koşullara sahip olan adaylara öncelik verilecektir. sıralamada özel koşullardaki niteliklerin sıralaması dikkate alınacaktır.

4- Mülakat sınav komisyonu tarafından saat : ll:00’da Gerçekleştirilecek olup .en yüksek puanı alan 1 kişi Sınavı kazanmış sayılacaktır.

Vakfımız mülakat sonucunda personeli alıp almamakta serbesttir.

İLANEN DUYURULUR

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler

Kamu Personel

Binted personel alımı, BİNTED; Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat Ve Ticaret Ltd. Şti. olarak açılmaktadır. Vizyonunu ise işinde uzman, alanında örnek...

Özel Sektör İlanlar

Boyner Holding bünyesinde bulunan Altınyıldız konfeksiyon fabrikaları 1952 yılından beri faaliyetlerine başlamıştır. Türk kumaşını dünyaya tanıtan marka hedefiyle yurt dışına ihracatta gerçekleştiren Altınyıldız dünyanın...

Özel Sektör İlanlar

Doğan Holding şirketlerinden biri olan Doğan online (DOL) 1999 yılından beri Türkiyenin öncü internet şirketlerinden birisi olmuştur. DOL internetteki tüm önemli iş modellerini kapsayan...

Güncel Haberler

Rekor sayıda sözleşmeli personel alımları başlıyor. Tam 5 bin 13 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Karar Kuvvetleri Komutanlığından yapılan duyuruya göre 287 sofor, 108 asci, 154...