Connect with us

Hi, what are you looking for?

Güncel Haberler

Elazığ İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

İLANI ve ŞARTLARI

İçişleri Bakanlığı Elazığ Valiliği Elazığ İl Özel İdaresi emrinde, 657 sayılı devlet memurları kanununun 4/B maddesine ve 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 49 uncu maddesine göre çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı ve adedi belirtilen – SH ve TH sınıfı münhal pozisyonlara, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar doğrultusunda personel alınacaktır.

ALINACAK PERSONEL;

* 1 adet Hekim,

* 1 adet İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı,

ŞARTLAR:

A) Genel Şartlar;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum olmamak,

3) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı İşlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, İrtikâp, rüşvet hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

4) Erkekler için askerlik görevini yapmış olmak,

5) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

6) İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı için Üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri, Teknik Eğitim Fakülteleri veya Fen Edebiyat Fakülteleri Fizik ile Kimya bölümlerinden birinden mezun olmak.

B) Özel Şartlar;

1) KPSS başarı puanı, Mesleği ve branşına ait iş deneyimi, aldığı mesleki kurs ve seminerler, bilgisayar bilgisi, sürücü belgesi, v.b. tercih nedenidir,

2) İş Sağlığı ve Güvenliği personel alımı için yukarıda belirtilen teknik okullardan birinden mezun olmak ve en az C düzeyinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı sertifikasına sahip olmak

3) Alımlar mülakat yöntemiyle yapılacaktır,

4) Şahsen müracaatlar geçerlidir (posta veya internet üzerinden müracaatlar geçersizdir),

C) İstenen Belgeler;

1) Başvuru dilekçesi (isim, adres ve telefon açık ve net yazılmalıdır),

2) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve sureti,

3) Nüfus cüzdanı sureti,

4) İkametgâh belgesi,

5) Özgeçmiş (CV),

6) 3 adet fotoğraf (son 3 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır)

D) Başvuru ve Sınav Bilgileri;

1) Başvuru Adresi: Elazığ İl Özel İdaresi, Malatya yolu 4. Km. 3. Kat İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, TEL: 0424. 2475327 ELAZIĞ

2) Son Başvuru Tarihi ve Saati: 15.08.2011 Pazartesi – Saat 17.00’a kadar,

3) Mülakat Yeri: Elazığ İl Özel İdaresi, Malatya yolu 4. Km. 3. Kat İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, TEL: 0424. 2475327 ELAZIĞ

4) Mülakat Tarihi: 17.08.2011 Çarşamba – Saat 10.00’da yapılacaktır.

5) Sonuçlar www.elazigozelidaresi.gov.tr adresinden duyurulacaktır

Gelen Aramalar

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler

Kamu Personel

Binted personel alımı, BİNTED; Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat Ve Ticaret Ltd. Şti. olarak açılmaktadır. Vizyonunu ise işinde uzman, alanında örnek...

Özel Sektör İlanlar

Boyner Holding bünyesinde bulunan Altınyıldız konfeksiyon fabrikaları 1952 yılından beri faaliyetlerine başlamıştır. Türk kumaşını dünyaya tanıtan marka hedefiyle yurt dışına ihracatta gerçekleştiren Altınyıldız dünyanın...

Özel Sektör İlanlar

Doğan Holding şirketlerinden biri olan Doğan online (DOL) 1999 yılından beri Türkiyenin öncü internet şirketlerinden birisi olmuştur. DOL internetteki tüm önemli iş modellerini kapsayan...

Güncel Haberler

Rekor sayıda sözleşmeli personel alımları başlıyor. Tam 5 bin 13 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Karar Kuvvetleri Komutanlığından yapılan duyuruya göre 287 sofor, 108 asci, 154...