Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

                                 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NE

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan esaslar ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde istihdam edilmek üzere (giderleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacaktır) KPSS (B) grubu puansırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için aşağıda belirtilen boş sözleşmeli personel pozisyonunun yazılı ve /veya sözlü sınav yapılmaksızın puan sırasına göre ( Eczacı kadrosu için KPSS şartı aranmayacaktır ) sözleşmeli personel alınacaktır.

ÜNVANI : ADET ARANILAN NİTELİKLER

Eczacı , 3 Adet : Eczacılık Fakültesi mezunu olmak (Hastanemiz Eczanesinin İlaç ve Tıbbi Malzeme biriminde görevlendirilecektir.)

Hemşire 40 Adet : 4 yıllık Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik bölümü mezunu olmak.

Hemşire 10 Adet : 4 yıllık Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Tam Teşekküllü Resmi Hastanede en az 1 yıl çalışmış olmak ve bunu hizmet belgesi ile belgelendirmek

Sağlık Teknikeri 1 Adet : Sağlık Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar bölümü mezunu olmak, Tam Teşekküllü Resmi Hastanenin Nörofizyoloji Laboratuvarında EMG ,EEG Cihazları ve Manyetik Stimilasyon uygulamaları konusunda en az 3 yıl deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek

Sağlık Teknikeri 1 Adet : Sağlık Meslek Yüksekokulu Tıbbı Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümü mezunu olmak, Tanı İlişkili Gruplandırma (TİG) ve kodlaması konusunda Tam Teşekküllü Resmi Hastanede en az 2 yıl deneyimli olmak ve bunu hizmet belgesi ile belgelendirmek.

Kanser Kayıt Prensipleri ve Yöntemleri hakkında Sertifika sahibi olmak.

Sağlık Teknikeri 1 Adet : Sağlık Meslek Yüksekokulu Radyoloji bölümü mezunu olmak, Hastanelerin Radyoloji bölümlerinde en az 6 ay deneyimli olmak ve bunu hizmet belgesi ile belgelendirmek.

Sağlık Teknikeri 1 Adet : Sağlık Meslek Yüksekokulu Radyoloji bölümü mezunu olmak, BT ve MR Uygulamaları konusunda en az bir yıl deneyimli olmak ve bunu hizmet belgesi ile belgelendirmek.

Sağlık Teknikeri 1 Adet : Sağlık Meslek Yüksekokulu Radyoloji bölümü mezunu olmak, PET – BT Konusunda en az 6 ay deneyimli olmak ve bunu hizmet belgesi ile belgelendirmek.

Destek Personeli 1 Adet : Lise ve Dengi okul mezunu olmak

* Destek personeli kadrosuna müracaat edecek adayların Tam Teşekküllü Resmi bir Hastanede aşağıda detayları yazılı olan hususlarda en az bir yıl deneyimli olması ve bunu hizmet belgesi ile belgelendirmesi gerekmektedir.

* 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda tanımlanan satın alma yöntemleri hususunda bilgi ve deneyim sahibi olarak satın alma hazırlığı , teknik şartname çalışmaları yapmak ve planlama , stok takibi , geri ödeme süreçleri ve kontrolleri gibi malzeme yönetiminin tüm aşamalarında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

* Global Medical Device Nomenclature (GMDN) ve Universal Standart Products and Services Classification (UNSPSC) kod yapıları ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası hakkında bilgi ve deneyim sahibi olup , malzeme yönetiminin farklı aşamalarında söz konusu yapıları aktif olarak kullanabiliyor olmak.

* Uluslararası GMDN ajansının web portalını kullanmış olmak ve Tıbbi malzemeye karşılık gelen GMDN kodunu ve web portalını kullanarak tespit edebilecek bilgi ve deneyime sahip olmak.

Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Lisans mezunları için 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP3 , Ön Lisans mezunları için 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSS93 Lise mezunları için 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSS94 puanı esas alınacaktır.

f) Eczacı Kadrosu için KPSS Puanı aranmamaktadır. yapılan başvurularda aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde kadroya alınacak eczacı mülakat yoluyla belirlenecektir. Eczacı kadrosuna başvurarak değerlendirmeye alınan kişilerin mülakat yeri ve zamanı sonuçların açıklandığı tarihte internet adresinde yer alacaktır

g) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

h) Deneyim istenen sözleşmeli personel kadrolarına müracaat edecek adayların ilgili kadro için gereken deneyimlerin yazılı olduğu hizmet belgesi ve SGK Prim Dökümü ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

i) – Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmüne uygun olması
İstenilen Belgeler:

1- Aranan nitelikler ve genel şartlar kısmında istenen belgeler

2- Başvuru dilekçesi

3- Öğrenim belgesi (Aslı veya onaylı fotokopisi)

4- 2 adet fotoğraf

5- 2010 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

6- Nüfus cüzdanı Fotokopisi

7- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge

İsteklilerin; ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) Üniversitemiz http://hastane.ege.edu.tr adresindeki web sayfasında bulunan örnek başvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte Hastanemiz Döner Sermaye İşletmesi Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

İşe alınmaya hak kazananların isimleri, 2 iş günü içinde http://hastane.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın( Eczacılar hariç) KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunduğu http://hastane.ege.edu.tr adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 3 iş günü içerisinde Ege Üniversitesi Hastanemiz Döner Sermaye İşletmesi Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

Ege Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi Sözleşmeli Personel Bürosu

Detaylı Bilgi için 0232 390 1852

3 Replies to “Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı”

  1. mustafa dedi ki:

    selam ben iş istıyorum 05335722693

  2. adem calış dedi ki:

    İŞ ARIYORUM

  3. özlem dedi ki:

    lise mezunuyum 1986 doğumluyum ingilizcem güzeldir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top