Connect with us

Hi, what are you looking for?

Güncel Haberler

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

2011 YILI 2’NCİ DÖNEM UZMAN ERBAŞ ALIMLARI

BİLGİLENDİRME KILAVUZU

BAŞVURU TARİHLERİ

22 AĞUSTOS – 21 EKİM 2011

Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı

Beylerbeyi / İSTANBUL

AĞUSTOS 2011

ALIM YAPILACAK SINIF VE İHTİSASLARI

SINIFLAR

SINIF VE BRANŞ ADI GÖREV YERLERİ / İSTİHDAM EDİLECEK BİRLİKLER
TOPÇU Yüzer Birliklerde
SERDÜMEN Yüzer Birliklerde
PORSUN Yüzer Birliklerde
DENİZ PİYADESİ YÜKSEK HAZIRLIK SEVİYELİ KOMANDO Kara Birliklerinde (Amfibi Birliklerde)
GÜVENLİK Kara Birliklerinde (Birliklerde Güvenlik)
TALİM ÖĞRETMENİ Kara Birliklerinde (Eğitim Birliklerinde)
MOTORCU Yüzer Birliklerde
MAYINCI Yüzer Birliklerde
AŞÇI Yüzer Birliklerde
SIHHİYE Yüzer Birliklerde
İSTİHKÂMCI Kara Birliklerinde
KURBAĞAADAM (KURTARMA YÜZÜCÜSÜ) Yüzer Birliklerde

SINIFLARIN/BRANŞLARIN İHTİSASLARI

1. TOPÇU SINIFI :

Askerlik hizmetini; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik komutanlığının belirtilen sınıfı ile Hava Kuvvetleri komutanlığının “Topçu” ihtisas unvanlarında yapmış/yapıyor olmak.

2. SERDÜMEN SINIFI :

Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Serdümen veya Vardabandra sınıfında yapmış/yapıyor olmak.

3. PORSUN SINIFI :

Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının belirtilen sınıfında yapmış/yapıyor olmak.

4. DENİZ PİYADESİ SINIFI :

Deniz Piyadesi sınıfına başvuracak adaylar; Komando, Güvenlik ve Talim Öğretmeni branşlarından yalnızca birini tercih edecekler, seçtikleri branşa yönelik testlere tabi tutulacaklar ve istihdam edileceklerdir. Deniz piyadesi sınıfının branşlarından birinde tercih belirtmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

a. Deniz Piyadesi Sınıfı “Yüksek Hazırlık Seviyeli Komando” Branşı :

Askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlığı ve sınıfına bakılmaksızın yapmış/yapıyor olmak,

b. Deniz Piyadesi Sınıfı “Güvenlik” Branşı :

(1) Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Muhafız, Deniz Polisi sınıfında, Sahil Güvenlik Komutanlığının Muhafız sınıfında yapmış/yapıyor olmak,

(2) Kara Kuvvetleri Komutanlığının aşağıdaki sınıflarında belirtilen ihtisas alanlarında askerlik hizmetini yapmış/yapıyor olmak,

İSTİHKAM
İHTİSAS KOD NO. UNVANI
1745 Muhafız Manga Tim K.
1745 Muhafız Manga K.
TOPÇU
İHTİSAS KOD NO. UNVANI
5676 Muhafız Eri
4677 İnzibat Eri
4730 Cezaevi Gardiyanı
PİYADE
İHTİSAS KOD NO. UNVANI
5676 Muhafız Eri
4677 İnzibat Manga Komutanı
4677 İnzibat Manga Komutan Yrd.
4677 İnzibat Eri
4677 İnzibat Eri (Haş.)
1745 Koruma Tim Komutanı
4677 İnzibat Manga Komutanı
4677 İnzibat Manga Komutan Yrd.
4677 İnzibat Eri (Haş.)
4730 Gardiyan
SIHHİYE
İHTİSAS KOD NO. UNVANI
5676 Muhafız Eri
1745 Tim Komutanı
ORDUDONATIM
İHTİSAS KOD NO. UNVANI
1745 Tim Komutanı
LEVAZIM
İHTİSAS KOD NO. UNVANI
1745 Tim Komutanı
BANDO
İHTİSAS KOD NO. UNVANI
1745 Muhafız Manga Komutanı
TANK
İHTİSAS KOD NO. UNVANI
1745 Muhafız Manga Komutanı
1745 Muhafız Tim Komutanı
1677 İnzibat Manga Komutanı
4677 İnzibat Eri
4730 Cezaevi Gardiyan, Mhfz.Eri
ULAŞTIRMA
İHTİSAS KOD NO. UNVANI
5676 Muhafız Manga Komutan Yrd.
5676 Muhafız Eri
4730 Baş Gardiyan
4730 Gardiyan

(3) Hava Kuvvetleri Komutanlığının Piyade sınıfında aşağıda belirtilen ihtisas alanında askerlik hizmetini yapmış/yapıyor olmak,

PİYADE
İHTİSAS KOD NO. UNVANI
49100 Tören Eri
49101 Muhafız Eri
49103 Askeri İnzibat

(4) Jandarma Genel Komutanlığının aşağıda belirtilen ihtisas alanlarında askerlik hizmetini yapmış/yapıyor olmak.

JANDARMA
İHTİSAS KOD NO. UNVANI
2366 Muhafız Manga Komutanı
2417 Emniyet ve Muhafız Manga Komutanı
3906 İnzibat Çvş./Onb./İz.MG.K. K.Yrd.
3907 İnzibat/İz.ve Trf.Eri/Trafik Eri
3911 İnzibat ve Trafik Manga Komutanı
3917 Trafik Mng.Kom., Trafik Mng Kom.Yrdc.
3924 Gardiyan
4025 Karakol Eri
4026 Karakol Onbaşısı
4029 Koruma Eri
4217 Emniyet ve Muhafız Eri, Mhf.Eri
4224 Komutan Muhafızı
6239 Karakol Çavuşu

e. Deniz Piyadesi Sınıfı “Talim Öğretmeni” Branşı :

(1) Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Talim Öğretmeni sınıfında yapmış/yapıyor olmak.

(2) Kara Kuvvetleri Komutanlığının aşağıdaki sınıflarının belirtilen ihtisas alanlarında askerlik hizmetini yapmış/yapıyor olmak,

PİYADE
İHTİSAS KOD NO. UNVANI
1745 Piyade Öğretmeni
LEVAZIM
İHTİSAS KOD NO. UNVANI
3885 Er Eğitim Öğretmeni
3885 Er Eğitim Öğretmeni Yrd.
3885 Uzman Eğitimi Öğretmeni
3885 Uzman Eğt.Öğretmeni Yrd.
3885 Çavuş Talimgah Öğretmeni
3885 Çavuş Talimgah Öğrt.Yrd.

(3) Hava Kuvvetleri Komutanlığının Piyade sınıfının aşağıda belirtilen ihtisas alanında askerlik hizmetini yapmış/yapıyor olmak,

İHTİSAS KOD NO. UNVANI
49101 Muhafız Eri

5. MOTORCU SINIFI :

a. Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında belirtilen sınıfta yapmış/yapıyor olmak.

b. Ayrıca askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlıkları/Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının herhangi bir sınıfında yapıyor/yapmış olmak ve meslek liselerinin motor, makine, iş makineleri bakım ve onarımı, gemi makineleri, hidrolik pnömatik teknolojisi ve mikroteknik bölümü, endüstriyel otomasyon teknolojisi (mekanik/makine) bölümü; meslek yüksek okullarının iş makineleri, otomotiv, otomotiv (motor), oto motor teknolojileri, makine, gemi makineleri ve gemi makineleri işletme bölümü; fakültelerin makine öğretmenliği, makine mühendisliği, otomotiv öğretmenliği, gemi makineleri mühendisliği ve gemi makineleri işletme mühendisliği bölümü mezunu olmak

6. MAYINCI SINIFI :

Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığının belirtilen sınıfında yapmış/yapıyor olmak.

7. KURBAĞAADAM SINIFI “KURTARMA YÜZÜCÜSÜ” BRANŞI :

Askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlığı ve sınıfına bakılmaksızın yapmış/yapıyor olmak,

8. “AŞÇI” BRANŞI :

a. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında; aşçı/denizaltıcı aşçı, fırıncı, Sahil Güvenlik Komutanlığında; aşçı, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığında; aşçıbaşı, aşçı, aşçı yardımcısı, soğuk mezeci, ızgaracı, dönerci, pastacı, pideci sınıf/unvanlarında görev yapıyor/yapmış olmak,

b. Ayrıca, askerlik hizmetini yapmış/yapıyor (Kuvvet Komutanlığına ve sınıfına bakılmaksızın) olmak ve Aşçılık Meslek Lisesi veya Aşçılık Meslek Yüksek Okulu mezunu veya aşçılık ile ilgili herhangi bir kurs/sertifika/bonservis belgesine sahip olmak,

9. SIHHİYE SINIFI :

a. Askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığında ve Jandarma Genel Komutanlığının sıhhiye sınıfında/ihtisas unvanında yapmış/yapıyor olmak.

b. Ayrıca, askerlik hizmetini yapmış/yapıyor (Kuvvet Komutanlığına ve sınıfına bakılmaksızın) olmak ve Sağlık Meslek Liseleri, 2 yıllık meslek yüksek okullarının sağlık ile ilgili alan/bölümleri ile 4 yıllık Sağlık Yüksek Okulu mezunu olmak.

10. İSTİHKÂMCI SINIFI :

a. Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Deniz İstihkam, İstihkamcı, İnşaat Beton veya İnşaat Demir sınıfında yapmış/yapıyor olmak,

b. Askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığında istihkam sınıfında ve Jandarma Genel Komutanlığının istihkam, Jand.Teknisyen sınıflarında yapmış/yapıyor olmak.

c. Ayrıca, askerlik hizmetini yapmış/yapıyor (Kuvvet Komutanlığına ve sınıfına bakılmaksızın) teknik/endüstri meslek liseleri; alt yapı, alt yapı (inşaat), inşaat, üst yapı, üst yapı (inşaat), yapı, kalıp, kalıpçılık bölümü mezunları ile meslek yüksek okulları; inşaat ve hazır beton teknoloji bölümü, fakültelerin; yapı öğretmenliği ve kalıpçılık öğretmenliği bölümü mezunu olmak

NOT : 1. Kuvvet Komutanlığına bakılmaksızın denizcilik ile ilgili meslek lisesi ve meslek yüksek okulu mezunları yüzer birlikler için alınacak (Sıhhiye ve aşçı sınıfı hariç) herhangi bir sınıfa müracaat edebilirler.

2. Kurbağaadam (Kurtarma Yüzücüsü) branşından müracaat eden, sınavların bitiminde başarılı olan ve sıralamaya giren adaylardan branş kursuna gönderilenlerden başarılı olamayan adayların 3269 sayılı uzman erbaş kanununun 12. maddesi uyarınca Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

3. Müracaat tarihinde 26 yaşından gün almamış olmak (22 AĞUSTOS 1986 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

4. 21 EKİM 2011 tarihi itibari ile terhislerine 6 (altı) ay ve daha az süre kalmak veya terhisi üzerinden

3 (üç) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (22 AĞUSTOS 2008 tarihinden itibaren terhis olanlar),

5. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için “Uzman Erbaş Olur” kayıtlı uygun nitelik belgesi almış olmak,

6. Yapılacak genel kültür, mesleki bilgi, fiziki yeterlilik ve uygulamalı sınavlar ile mülakatlarda başarılı olmak ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

7. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

8. Daha önce askeri öğrencilikten çıkarılmamış olmak,

9. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

10. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak,

11. Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,

12. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.

13. Tam sağlam olmak ve sınavlar sonrasında sevk edilecekleri Askeri Hastanelerden “Uzman Erbaş Olur”, kararlı sağlık raporu almak, ayrıca sınıf özelliklerine göre TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen koşulları karşılamak,

a. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından izler bulunmamak, konuşmasında ve duymasında en küçük bir kusuru bulunmamak, ne derece olursa olsun, gözlük, lens kullanmamak, gözlerinde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak),

b. Aşçı ve Sıhhiye sınıfı adaylar denizaltıcılık muayenelerine de tabi tutulacaktır.

14. Alım yapılacak sınıfa uygun branş/ihtisaslarda bulunmak;

15. Tüm sınıflar için adaylardan sayfa 12’de yer alan boy-kilo standartları içinde olmak,

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar için örneği sayfa 13’de, terhis olmuş adaylar için örneği

sayfa 14’de verilen dilekçe,

2. Askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar için sayfa 15-16’da yer alan nitelik belgesi.

3. En son mezun olduğu okula ait diploma veya öğrenim belgesinin fotokopisi.

4. Adayın kendisi, annesi, babası, kardeşleri ve evli ise eşini kapsayan nüfus müdürlüklerinden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği.

5. Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi (bir adet Askerlik Şubesi Başkanlığından onaylı fotokopisi),(Askerlik durum belgesi kabul edilmemektedir.)

6. 4 adet vesikalık fotoğraf.

7. Aşçı branşına müracaat edecek adaylar için, aşçılık ile ilgili herhangi bir kurs/sertifika/bonservis belgesinin fotokopisi.

NOT : Başvuru için istenen belgelerin fotokopisi istenmektedir. Başvuru için gönderilen evraklar iade edilmeyeceğinden dolayı; evraklar gönderilirken hiçbir belgenin aslı veya noter onaylı sureti gönderilmeyecektir. Adayların mağdur olmaması için bu hususa önemle dikkat etmesi gerekmektedir.

BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM ZAMANI VE YERİ

1. Başvuru belgeleri 22 AĞUSTOS–21 EKİM 2011 tarihleri arasında “Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı İnsan Kaynakları Başkanlığı 34676 Beylerbeyi-Üsküdar/İSTANBUL” adresine elden teslim edilebileceği gibi posta ile de gönderilebilecektir. 21 EKİM 2011, saat 17:00’dan sonra ulaşan posta/başvurulara işlem yapılmayacaktır.

2. Başvurunun yapılacağı Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı, Üsküdar’a 2 km. uzaklıkta, Boğaziçi Köprüsünün Anadolu yakasında bulunan ayağında Beylerbeyi Sarayının yanında bulunmaktadır.

BAŞVURU SONUÇLARININ ÖĞRENİLMESİ

1. Başvuru koşullarını taşıyan adayların sınav giriş bilgileri www.dzkk.tsk.tr adresinde yayınlanacaktır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

2. Posta ile başvuran adaylar, başvurularının kabul edilip edilmediğini gönderdikleri tarihten itibaren

15 gün içerisinde internet www.dzkk.tsk.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

UZMAN ERBAŞ SINAVLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Yazılı sınavlar; 19 KASIM 2011 tarihinde yapılacaktır. Adayların sınavlara girecekleri yerler sınav tarihinden önce www.dzkk.tsk.tr internet adresinden yayınlanacak, ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

2. Topçu, Porsun, Aşçı, Kurbağa Adam ve İstihkâm sınıfına başvuran adaylar sadece genel kültür, diğer sınıflara başvuran adaylar ise genel kültür ve meslek bilgisi sınavlarına katılacaklardır.

3. Genel kültür sınavında adaylara; Türkçe, Tarih, Coğrafya, İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Vatandaşlık ve Matematik alanlarından sorular sorulacaktır.

4. Meslek bilgisi sınavı ise adayların sınıfı/branşı ve askeri kültür bilgisini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

5. Genel kültür ve meslek bilgisi sınavlarının her birinden en az 60’ar puan alan adaylar başarılı kabul edilecek ve kendilerine bilahare bildirilecek tarihlerde 2’nci seçim aşama sınavlarına katılmaya hak kazanacaklardır.

İKİNCİ AŞAMA SINAVLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. İkinci aşama sınavları; ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testleri, uygulamalı meslek bilgisi sınavları ve mülakat aşamalarından oluşmaktadır.

2. ÖN SAĞLIK MUAYENESİ :

a. Ön Sağlık kontrolünde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre adayın genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilecek ve fiziki kabiliyet testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılacaktır.

b. Adaylar ön sağlık kuruluna mayo veya şortlu olarak alınacaklardır.

c. Ön sağlık kontrolünde aşağıda belirtilen hususlarda muayeneleri yapılacaktır.

(1) Kollar, bacaklar ve gövde bütünlüğü ile ilgili, dışarıdan bir bakışta belli olan ortopedik rahatsızlıklar,

(2) İleri derecede cilt bozuklukları,

(3) Duyu organlarının doğuştan yokluğu veya şekil bozukluğu,

(4) Beden hareket ve faaliyetleri ilgili dış görünümü ileri derecede bozan rahatsızlıklar,

(5) Boy-kilo uyumsuzluğu,

(6) Görme ve işitme ile ilgili yardımcı cihazların kullanım durumu (gözlük, işitme cihazı gibi),

(7) Ağız ve diş sağlığı (Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Hastalık ve arazılar listesinin 28’inci maddesi kapsamında).

ç. Ön sağlık muayenesinde alımı uygun bulunan adaylar fiziki yeterlilik testine alınacaklardır.

3. FİZİKİ YETERLİLİK TESTLERİ :

a. Fiziki yeterlilik sınavları için adaylar; eşofman, şort, spor ayakkabısı, havlu ve terlik v.b. malzemelerini yanlarında bulunduracaklardır.

b. Deniz Piyadesi Sınıfı “Komando” Branşı;

Adaylar Deniz Piyadesi sınıfına yönelik sayfa-16’daki tabloda belirtilen fiziki yetenek testlerine tabi tutulacaklardır.

Deniz Piyadesi “Komando” branşında temin edilecek uzman erbaşlar, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığında yeni teşkil edilecek yüksek hareket kabiliyetli Uzman Erbaş bölüğünde görev yapacaktır.

c. Kurbağaadam (Kurtarma Yüzücüsü) Sınıfı ;

Adaylar Kurbağa Adam (Kurtarma Yüzücüsü) sınıfına yönelik sayfa-17’de belirtilen tabloda belirtilen fiziki yetenek testlerine tabi tutulacaklardır.

ç. Diğer Sınıflar; aşağıdaki tabloda belirtilen fiziki yetenek testlerine tabi tutulacaklardır. Adayların, testlerden 40 puandan az olmamak koşuluyla ve üç testten ortalama 60 ve üzerinde puan almaları gerekmektedir. Ayrıca yüzer birliklerde görev alacak sınıflara başvuran tüm adaylara 25 metre yüzme testi uygulanacak, başarılı olamayan adaylar sonraki testlere alınmayacaktır.

ŞINAV – MEKİK 3000 M. KOŞU
YAŞ GRUPLARI 21-25 YAŞ GRUPLARI 21-25
TEKRAR SAYISI NOT TEKRAR SAYISI NOT
60 100 12:00 100
59 99 10 97
58 98 20 94
57 97 30 91
56 96 40 88
55 94 50 85
54 92 13:00 82
53 90 10 80
52 89 20 77
51 88 30 73
50 87 40 70
49 85 50 68
48 84 14:00 66
47 83 10 64
46 82 20 62
45 80 30 60
44 78 40 59
43 76 50 58
42 74 15:00 56
41 72 10 54
40 70 20 52
39 68 30 50
38 66 40 48
37 64 50 46
36 62 16:00 44
35 60 10 42
34 58 20 40
33 56 30
32 55 40
31 54 50
30 52 17:00
29 51 10
28 50 20
27 49
26 48
25 47
24 45
23 44
22 42
21 41
20 40
19
18
17
16

d. Değerlendirme ve Sıralama

Değerlendirme, giriş testi standartlarında belirtilen en az limitleri geçen adaylar arasında yapılır. Adayların sıralaması; testleri başarı ile tamamlayan adaylar arasında testlerden aldıkları puanların toplamına göre yapılacaktır. Fiziki yetenek ve değerlendirme testi notunun % 10’u, adaylar arasındaki genel değerlendirme notuna ekleneceğinden; adayların belirtilen en az limitlerin üzerinde almış oldukları puan önem taşımaktadır.

4. UYGULAMALI MESLEK BİLGİSİ SINAVI :

a. Her adaya branşı ile ilgili dört adet soru sorulacaktır.

b. Her soru 25 puan değerlendirilir. Bu sınavda başarılı olabilmek için en az 60 ve üzerinde puan almak gerekmektedir.

5. MÜLAKAT :

a. Mülakatlarda adaylara;

(1) Genel görünüm,

(2) Anlatım ve ikna kabiliyeti,

(3) Ses tonu ve konuşma düzgünlüğü,

(4) Kendine güven,

(5) Atatürkçü düşüncesi,

(6) Aile, sosyal ve psikolojik yapısı,

(7) TSK hakkındaki düşünceleri,

açısından değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

b. 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacaklardır.

6. GENEL DEĞERLENDİRME VE SIRALAMA :

Genel Değerlendirme Notu; fiziki yetenek testi notunun % 10’u, genel kültür sınavı notunun % 20’si, meslek bilgisi sınavı notunun % 30’u, uygulamalı meslek bilgisi sınavı notunun % 20’si ile mülakat sınavı notunun % 20’sinin toplamıdır. Yazılı sınavda meslek bilgisi sınavı yapılmayan sınıfların (Topçu, Porsun, Kurbağaadam, Aşçı, İstihkâmcı) değerlendirilmesinde uygulamalı meslek bilgisi sınav notunun

% 50’si alınır.

BOY-KİLO STANDARTLARI

BOY AĞIRLIK
ÜST SINIR ALT SINIR
164 72 51
165 72 52
166 72 52
167 73 53
168 73 54
169 74 54
170 75 55
171 76 56
172 77 56
173 78 57
174 79 58
175 80 58
176 81 59
177 81 60
178 82 60
179 83 61
180 84 62
181 85 62
182 86 63
183 87 64
184 88 64
185 89 65
186 90 66
187 91 66
188 92 67
189 93 68
190 94 69
191 95 70
192 96 70
193 97 71
194 98 72
195 99 72
196 100 73
197 101 74
198 102 75
199 103 75
200 104 76
201 105 77
202 106 78
203 107 78
204 108 79
205 109 80
206 110 81
207 111 81
208 112 82
209 114 83
210 115 84

HALEN ASKERLİK GÖREVİNİ YAPAN ERBAŞ/ERLER İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TARİH :

KIT’ASI :

(İl ve İlçede yazılacaktır)

ADI VE SOYADI :

BABA ADI :

MEMLEKETİ :

DOĞUM TARİHİ :

SINIF VE RÜTBESİ :

TERTİBİ :

DUHULÜ :

T.C. KİMLİK NUMARASI :

ASKERLİKTEKİ İHTİSASI :

ÖZÜ : Uzman Erbaşlığa Müracaat.

KOMUTANLIK ÖNÜNE

Halen ………………………………………………….. Komutanlığında ………………………. çavuşu/onbaşısı/ er’i olarak görev yapmaktayım. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, Uzman Erbaş Yönetmeliği ve Uzman Erbaş Yönergesi esaslarına göre gerekli giriş koşullarını taşıyorum. Gerekli işlemin yapılmasını emirlerinize arz ederim.

İmza :

Adı ve Soyadı :

EV ADRESİ/TELEFON NO. :

(İl posta kodu adres ile birlikte yazılacaktır)

TERCİH ETTİĞİM SINIF :

SINAV YERİ VE GÖREV YERİ TERCİH SIRALARI

SINAVA GİRMEK İSTEDİĞİM MERKEZLER TERCİH SIRASI GÖREV YAPMAK İSTEDİĞİM GARNİZON (En Az 5 Garnizon Sıralayınız) TERCİH SIRASI
İSTANBUL ANKARA
İZMİR GÖLCÜK/ KOCAELİ
İSKENDERUN/HATAY KDZ.EREĞLİ/ZONGULDAK
ANKARA ÇANAKKALE
KOCAELİ İZMİR-FOÇA/İZMİR
ALTINOVA/YALOVA MERSİN
İSKENDERUN
AKSAZ/ MARMARİS

NOTLAR :

1. Adaylar durumlarına uygun sadece 1 uzman erbaş sınıfına başvuru yapabileceklerdir. Dilekçelerinde sınavına girecekleri sınıf ve branşı belirtmeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

2. Görev yeri tercih sıralaması en az 5 garnizon olacak şekilde öncelik sırasına göre numaralandırılacaktır.

3. Sınav yeri tercih sıralaması 1-6 olacak şekilde öncelik sırasına göre numaralandırılacaktır. Sınav yerleri, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı tarafından başvuruların tamamlanmasını müteakip belirlenecektir.

ASKERLİK HİZMETİNİ TAMAMLAMIŞ OLAN ADAYLAR İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TARİH :

TERHİS OLDUĞU BİRLİK :

(İl ve İlçede yazılacaktır)

ADI VE SOYADI :

BABA ADI :

MEMLEKETİ :

DOĞUM TARİHİ :

SINIF VE RÜTBESİ :

AS.SEVK TARİHİ :

TERHİS TARİHİ :

ASKERLİKTEKİ İHTİSASI :

T.C. KİMLİK NUMARASI :

TERHİSE TABİ İHTİSASI VE

KOD NUMARASI :

ÖZÜ : Uzman Erbaşlığa Müracaat.

DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞINA

Uzman erbaş olmak için gerekli giriş koşullarını taşıyorum. Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.

İmza :

Adı ve Soyadı :

EV ADRESİ/TELEFON NO. :

(İl posta kodu adres ile birlikte yazılacaktır)

TERCİH ETTİĞİM SINIF :

SINAV YERİ VE GÖREV YERİ TERCİH SIRALARI

SINAVA GİRMEK İSTEDİĞİM MERKEZLER TERCİH SIRASI GÖREV YAPMAK İSTEDİĞİM GARNİZON (En Az 5 Garnizon Sıralayınız) TERCİH SIRASI
İSTANBUL ANKARA
İZMİR GÖLCÜK/ KOCAELİ
İSKENDERUN/HATAY KDZ.EREĞLİ/ZONGULDAK
ANKARA ÇANAKKALE
KOCAELİ İZMİR-FOÇA/İZMİR
ALTINOVA/YALOVA MERSİN
İSKENDERUN
AKSAZ/ MARMARİS

NOTLAR :

1. Adaylar durumlarına uygun sadece 1 uzman erbaş sınıfına başvuru yapabileceklerdir. Dilekçelerinde sınavına girecekleri sınıf ve branşı belirtmeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

2. Görev yeri tercih sıralaması en az 5 garnizon olacak şekilde öncelik sırasına göre numaralandırılacaktır.

3. Sınav yeri tercih sıralaması 1-6 olacak şekilde öncelik sırasına göre numaralandırılacaktır. Sınav yerleri, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı tarafından başvuruların tamamlanmasını müteakip belirlenecektir.

UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ

FOTOĞRAF

BİRLİĞİ :

(il ve ilçede belirtilecektir)

ADI SOYADI :

BABA ADI :

RÜTBESİ :

T.C. KİMLİK NUMARASI :

DUHULÜ :

TERTİBİ :

ASKERLİKTEKİ İHTİSASI :

(Kod numarası ve unvan adı ile birlikte yazılacaktır)

NİTELİKLER HEYET TARAFINDAN TAKDİR EDİLECEK NOTLAR VERİLEN NOTLARIN ORT.
BAŞKAN SB. ÜYE ASTSB. ÜYE
DİSİPLİN VE AHLAKİ (TAM NOT 50) 1. GENEL GÖRÜNÜŞ TAVIR VE HAREKETİ
2. KÖTÜ ALIŞKANLIKLARA DÜŞKÜN BULUNMAMASI
3. HASİS MENFAATLERE DÜŞKÜN OLMAMASI
4. DİSİPLİN KURALLARINA UYARLILIĞI VE İTAATİ
5. GÜVENİLME VE SADAKATİ
HİZMET VERİMİ (TAM NOT 50) 6. ZEKASI VE MUHAKEME YETENEĞİ
7. ÇALIŞKANLIĞI VE DAYANIKLILIĞI
8. MESLEKİ BİLGİSİNİ VE ASKERİ İHTİSASINI GELİŞTİRME
9. ASTLARINI ÖĞRETME VE YETİŞTİRME
10. SORUMLULUĞUNU BENİMSEME, ÜSTLÜK VE LİDERLİK
NOT TOPLAMI
KANAAT
HEYET PERSONELİNİN İMZASI
ADI SOYADI
RÜTBESİ VE SİCİL NUMARASI
GÖREVİ
DÜZENLEME TARİHİ

…………………………………………….nın, Uzman……………………………Adaylığa kabulü Uygundur/Uygun Değildir.

Yukarıda kimliği yazılı erbaş/er’in bakayası yoktur / …….. (gün) bakayası vardır.

O N A Y

(Uzman erbaş yönergesinde belirtilen amir tarafından)

Not. : Askerlik Hizmetini yapmakta olan er/erbaş için doldurulur.

NİTELİK BELGESİ DOLDURMA TALİMATI

1. Bu nitelik belgesi uzman erbaş olmak üzere müracaat eden personel için iki nüsha olarak tanzim edilir.

2. Niteliklere heyet personelince ayrı ayrı 100 tam not üzerinden not verilir. Notlar tam sayı veya 1/2 kesirli olarak verilir. Kanaat hanesine “uzman çavuş/uzman onbaşı olmaya layıktır/değildir” ibaresi yazılır. Heyet personelince, her niteliğe verilen notların ortalaması alınarak nitelik belgesinin son sütununa yazılır. Bölüm sonucu tam sayı çıkmazsa iki hane yürütülür. Verilen notların ortalaması nitelik belgesi tam notun %80 ve daha yukarısı olanlar onaylanır. Verilen notlar aynı kadro yerine birden fazla istekli olduğunda sıralamaya tesir ve seçimde etkili olur.

3. Bakaya ile ilgili hususlar erbaş/erin şahsi dosyasının incelenmesini müteakip düzenlenir.

4. Heyet başkanı, teşkil edilen heyetin en kıdemli subayıdır.

5. Nitelik belgesini doldurmaya yetkili heyet personeli aşağıda belirtilen personeldir.

a. Müstakil taburlarda, müracaat eden personelin bağlı olduğu bölük komutanı ile tabur bağlısı diğer bir bölük komutanı ve isteklinin bölüğünün bir astsubayı (bulunmadığı takdirde ilişkili bir astsubay),

b. Alaylar ve eşidi birliklerde müracaat eden personelin bağlı olduğu tabur ve eşidi birlik komutanı, bölük komutanı ile isteklinin bölüğünün bir astsubayı (bulunmadığı takdirde ilişkili bir astsubay),

c. Askeri kurum amirliklerinde, kurum amiri tarafından belirlenecek istekli ve ilişkili iki subay ve astsubay,

ç. Kuvvet Komutanlığı ve ana ast komutanlıklar ile filo, boğaz, bölge, üs ve eşidi birliklerde, kurmay başkanlarınca veya kurmay başkanınca verilecek yetkiye göre kurum amirlerince belirlenecek istekli ve ilişkili iki subay ve bir astsubay,

6. Nitelik belgesinin onay makamı;

a. Alay ve eşidi müstakil tabur komutanlıkları (Gemi komutanları dahil) ile eşidi kurum amirliklerinde; tabur komutanı, alay komutanı eşidi kurum amiri),

b. Bu makamlardan daha üst birlik karargah ve kurumlarda; birlik komutanı, kurum amiri kurmay başkanı,

c. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na doğrudan bağlı birlik, karargah ve kurumlarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı’dır.

DENİZ PİYADESİ (YÜKSEK HAZIRLIK SEVİYELİ KOMANDO) BRANŞI

FİZİKİ YETENEK DEĞERLENDİRME PUAN CETVELİ

YÜZME (150 m.) (Kurbağalama, Yan ve Serbest) SUALTI YÜZMESİ SERBEST DALIŞ (4 Metre) KULE ATLAMA (5 Metre) SU ÜSTÜNDE DURMA MEKİK (2 Dakika) ŞINAV (2 Dakika) BARFİKS KOŞU (3000 mt.)
Zaman Puan Mesafe Puan Zaman Puan Tekrar Puan Tekrar Puan Tekrar Puan Zaman Puan
06:00 40 10 40 Başarılı / Başarısız Başarılı / Başarısız 01:00 40 40 40 35 40 4 40 14:00 40
05:57 42 11 44 01:05 44 41 43 36 43 5 46 13:55 43
05:54 44 12 48 01:10 48 42 46 37 46 6 52 13:50 46
05:51 46 13 52 01:15 52 43 49 38 49 7 58 13:45 49
05:48 48 14 56 01:20 56 44 52 39 52 8 64 13:40 52
05:45 50 15 60 01:25 60 45 55 40 55 9 70 13:35 55
05:42 52 16 64 01:30 64 46 58 41 58 10 76 13:30 58
05:39 54 17 68 01:35 68 47 61 42 61 11 82 13:25 61
05:36 56 18 72 01:40 72 48 64 43 64 12 88 13:20 64
05:33 58 19 76 01:45 76 49 67 44 67 13 94 13:15 67
05:30 60 20 80 01:50 80 50 70 45 70 14 100 13:10 70
05:27 62 21 84 01:55 84 51 73 46 73 13:05 73
05:24 64 22 88 02:00 88 52 76 47 76 13:00 76
05:21 66 23 92 02:05 92 53 79 48 79 12:55 79
05:18 68 24 96 02:10 96 54 82 49 82 12:50 82
05:15 70 25 100 02:15 100 55 85 50 85 12:45 85
05:12 72 56 88 51 88 12:40 88
05:09 74 57 91 52 91 12:35 91
05:06 76 58 94 53 94 12:30 94
05:03 78 59 97 54 97 12:25 97
05:00 80 60 100 55 100 12:20 100
04:57 82
04:54 84
04:51 86
04:48 88
04:45 90
04:42 92
04:39 94
04:36 96
04:33 98
04:30 100

Not : Deniz Piyadesi (Yüksek Hazırlık Seviyeli Komando) branşı için; 150 metre yüzme testi hariç deniz testlerinin herhangi birini yapamayan aday sıfır puan alarak teste devam eder. Ancak; ikinci defa deniz testlerinden herhangi birini yapamayan ve kara testlerinin herhangi birinden başarısız olan aday elenir.

KURBAĞAADAN BRANŞI (KURTARMA YÜZÜCÜSÜ) FİZİKİ YETENEK DEĞERLENDİRME PUAN CETVELİ

KURBAĞAADAN BRANŞI (KURTARMA YÜZÜCÜSÜ) FİZİKİ YETENEK DEĞERLENDİRME PUAN CETVELİ
YÜZME SUALTI YÜZMESİ SERBEST DALIŞ (4 Metre) KULE ATLAMA (5 Metre) SU ÜSTÜNDE DURMA ŞINAV (2 Dakika) MEKİK (2 Dakika) BARFİKS KOŞU (3000 mt.)
SÜRE PUAN MESAFE PUAN BAŞARILI / BAŞARISIZ BAŞARILI/ BAŞARISIZ SÜRE PUAN TEKRAR PUAN TEKRAR PUAN TEKRAR PUAN SÜRE PUAN
12:00 600 20 150 01:00 150 42 40 52 100 8 100 13:30 100
12:03 590 21 160 01:05 160 43 43 53 105 9 114 13:25 104
12:06 580 22 170 01:10 170 44 46 54 110 10 128 13:20 108
12:09 570 23 180 01:15 180 45 49 55 115 11 142 13:15 112
12:12 560 24 190 01:20 190 46 52 56 120 12 156 13:10 116
12:15 550 25 200 01:25 200 47 55 57 125 13 170 13:05 120
12:18 540 26 210 01:30 210 48 58 58 130 14 184 13:00 124
12:21 530 27 220 01:35 220 49 61 59 135 15 198 12:55 128
12:24 520 28 230 01:40 230 50 64 60 140 16 200 12:50 132
12:27 510 29 240 01:45 240 51 67 61 145 12:45 136
12:30 500 30 250 01:50 250 52 70 62 150 12:40 140
12:33 490 31 260 01:55 260 53 73 63 155 12:35 144
12:36 480 32 270 02:00 270 54 76 64 160 12:30 148
12:39 470 33 280 02:05 280 55 79 65 165 12:25 152
12:42 460 34 290 02:10 290 56 82 66 170 12:20 156
12:45 450 35 300 02:15 300 57 85 67 175 12:15 160
12:48 440 58 88 68 180 12:10 164
12:51 430 59 91 69 185 12:05 168
12:54 420 60 94 70 190 12:00 172
12:57 410 61 97 71 195 11:55 176
13:00 400 62 100 72 200 11:50 180
13:03 390 11:45 184
13:06 380 11:40 188
13:09 370 11:35 192
13:12 360 11:30 196
13:15 350 11:25 200
13:18 340
13:21 330
13:24 320
13:27 310
13:30 300

Gelen Aramalar

24 Comments

24 Comments

 1. Hasan Akçam

  Eylül 23, 2012 at 10:32 am

  Pasta(yaş kuru) börek poğaça ustasıyım.1981 çankırı doğumluyum.Her türlü organizasyonlarda(kafebörek,toplantı,seminer,düğün,kokteyl)spesial çeşitlerle siz değerli komutanlarımın hizmetinde olmaktan mutluluk duyarım.0534 570 62 77 şu anda TRT Genel Müdürlüğünde 4000 kişiye hizmet vermekteyim.Ayrıca sütlü ve hamur tatlılarıda mevcuttur.Beni pastacı alımıyla ilgili olsrsk bilgilendirirseniz sevinirim.Saygılarımla.(evli 1 çocuk babasıyım)

 2. ANIL

  Nisan 16, 2012 at 7:46 pm

  denız kuvvetlerınde uzman cvş olmak ıstıyorum askerlıgımı 8 ay once bıtırdım yardımcı olursanız sevınırım… 542 482 83 68

 3. NAİM BİLGİN

  Nisan 16, 2012 at 4:41 pm

  aşçıyım sözleşmli veya uzman aşçılık görevini yapmak istiyorum yardımçı olurmusunuz 05414290351

 4. SEZER UÇAMAZ

  Nisan 5, 2012 at 2:51 pm

  Deniz kuvvetlerinde uzman olmak istiyorum 7 deniz hava savunma tabur komutanlıgında askerım iskenderunda bana yardımcı olurmusunuz

 5. birol elmacı

  Mart 18, 2012 at 12:39 pm

  jandarma olarak askerlık yapmaktayım aşçıyım denız kuvvetlerınde uzman cvşluk yapmak istiyorum 05387286152

 6. servet erbay

  Şubat 19, 2012 at 10:04 am

  DENIZ KUVVETLERINDE UZMAN OLMAK ISTIYORUM BANA YARDIMCI OLUN TEK ISTEGIM UZMAN OLMAK 05457858064

 7. KADİR CEYLAN

  Şubat 16, 2012 at 9:11 am

  DENIZ KUVVETLERINDE UZMAN OLMAK ISTIYORUM BANA YARDIMCI OLUN TEK ISTEGIM UZMAN OLMAK 05449554754

 8. hüseyin karnup

  Şubat 10, 2012 at 1:01 pm

  yıldırım harp ve muhabere merkezi komutanlıgında askerim branşım mekanik uzman erbaş olmak istiyorum ne olursunuz bana yardımcı olmanızı arederim 05310281620

 9. ferhat altılı

  Ocak 27, 2012 at 5:53 pm

  deniz kuvvetlerinde uzman olmak istiyorum sınavları ne zaman nasıl başvuru yapılıyor ilk önce başvuru nereye yapılıyo bilgilendirir misiniz?05543502244

 10. ferdi atik

  Ocak 25, 2012 at 5:05 pm

  ben ferdi deniz küvvetleri komutanlıgına uzman erbaş olmak istiyorum lütfen yardımcı olunuz 0541 640 93 90

 11. vedat

  Ocak 20, 2012 at 3:25 pm

  ben deniz uzman erbaş olmak istiyorum bilgilendirirsenz sevnrm teşekkür ederim.. 05435589593

 12. amfibi komando

  Ocak 19, 2012 at 10:05 am

  sağolun teşekkür ederim leyla hanım.

 13. leyla

  Ocak 16, 2012 at 8:40 am

  size güveniyorum gençler sizin gibi gençler varoldukça inanıyorumki bu vatan hep dimdik ayakta kalacaktır.

 14. çağlayan

  Ocak 7, 2012 at 9:26 am

  deniz kuvvetleri uzman cavus sınavlarına gırmek ıstıyorum lutfen yardımcı olun. 05455382695

 15. abdullah

  Ocak 2, 2012 at 3:16 pm

  İyi günler 13/09/1987 doğumluyum ben şubat 2012 askere gideceğim bu sinava girebilirmiyim

 16. beyazıt akar

  Aralık 28, 2011 at 1:55 pm

  ascıcım alakart ızgara sıcak uzerıne yardıncı olun askerlıgımıde ascı yaptım gemıde 05428725577

 17. suat boydak

  Aralık 23, 2011 at 1:17 pm

  denizci uzman çavuş olmak istiyorum ama nasıl olabilirim ne olur yardımcı olurmusunuz

 18. ahmet gür

  Kasım 30, 2011 at 2:18 pm

  slm ben uzman olmak isdiyorum yardım etdin ya ne olur bu vatan için ölmek istiyorum.yardimci olun nasil yapcak bir yol ne olur lütfen 0541 820 76 79 aramisin bekliyorum

 19. Uğur Cumhur

  Kasım 16, 2011 at 12:10 pm

  vatani göremi batman merkezde sivil otobüs şöförü olarak yaptım jandarmaydım deniz kuvvetlerinde uzman erbaş olarak görev almak istiyorum ama hiç bi bilgim yok bu konuda neler yapıcağıma dair bilgilendirirseniz sevinirim şimdiden teşekkür edeim . . .

 20. ofli

  Kasım 12, 2011 at 7:02 pm

  ben vatanı görevimi şirnakta sınır tugayında zırhlı araç şöförü olarak yaptım ama bir karadenizli olarak deniz kuvvetlerınde uzman erbaş olmak istiyorum askerlıgımı jandarma olarak yapmam bana engel olurmu ?

 21. aşir bal

  Kasım 3, 2011 at 6:04 pm

  uzman erbaş olmak istiyorum

 22. cuma ali

  Ekim 20, 2011 at 6:40 am

  uzman erbaş olmak istiyorum lütfen yardımcı olur musunuz????

 23. onur akdemir

  Ekim 19, 2011 at 7:25 am

  uzman erbaş olmak istiyorum tsk dan ve özellikle deniz kuvvetleri komtanlıgından yardım bekliyorum 0530 882 47 42

 24. şahin

  Ekim 11, 2011 at 7:15 pm

  iyi akşamlar ben uzman erbaşlıga baş vurmak istiyorum ama yüzma bilimiyorum hangii sınıf baş vurcam ve hangii belgeleri göndercem lütfen tam acıklamalı olarak benii biligilendirin yardımınız itiyorum

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler

Kamu Personel

Binted personel alımı, BİNTED; Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat Ve Ticaret Ltd. Şti. olarak açılmaktadır. Vizyonunu ise işinde uzman, alanında örnek...

Özel Sektör İlanlar

Boyner Holding bünyesinde bulunan Altınyıldız konfeksiyon fabrikaları 1952 yılından beri faaliyetlerine başlamıştır. Türk kumaşını dünyaya tanıtan marka hedefiyle yurt dışına ihracatta gerçekleştiren Altınyıldız dünyanın...

Özel Sektör İlanlar

Doğan Holding şirketlerinden biri olan Doğan online (DOL) 1999 yılından beri Türkiyenin öncü internet şirketlerinden birisi olmuştur. DOL internetteki tüm önemli iş modellerini kapsayan...

Güncel Haberler

Rekor sayıda sözleşmeli personel alımları başlıyor. Tam 5 bin 13 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Karar Kuvvetleri Komutanlığından yapılan duyuruya göre 287 sofor, 108 asci, 154...