Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

2011 YILI 2’NCİ DÖNEM UZMAN ERBAŞ ALIMLARI

BİLGİLENDİRME KILAVUZU

BAŞVURU TARİHLERİ

22 AĞUSTOS – 21 EKİM 2011

Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı

Beylerbeyi / İSTANBUL

AĞUSTOS 2011

ALIM YAPILACAK SINIF VE İHTİSASLARI

SINIFLAR

SINIF VE BRANŞ ADIGÖREV YERLERİ / İSTİHDAM EDİLECEK BİRLİKLER
TOPÇUYüzer Birliklerde
SERDÜMENYüzer Birliklerde
PORSUNYüzer Birliklerde
DENİZ PİYADESİYÜKSEK HAZIRLIK SEVİYELİ KOMANDOKara Birliklerinde (Amfibi Birliklerde)
GÜVENLİKKara Birliklerinde (Birliklerde Güvenlik)
TALİM ÖĞRETMENİKara Birliklerinde (Eğitim Birliklerinde)
MOTORCUYüzer Birliklerde
MAYINCIYüzer Birliklerde
AŞÇIYüzer Birliklerde
SIHHİYEYüzer Birliklerde
İSTİHKÂMCIKara Birliklerinde
KURBAĞAADAM (KURTARMA YÜZÜCÜSÜ)Yüzer Birliklerde

SINIFLARIN/BRANŞLARIN İHTİSASLARI

1. TOPÇU SINIFI :

Askerlik hizmetini; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik komutanlığının belirtilen sınıfı ile Hava Kuvvetleri komutanlığının “Topçu” ihtisas unvanlarında yapmış/yapıyor olmak.

2. SERDÜMEN SINIFI :

Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Serdümen veya Vardabandra sınıfında yapmış/yapıyor olmak.

3. PORSUN SINIFI :

Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının belirtilen sınıfında yapmış/yapıyor olmak.

4. DENİZ PİYADESİ SINIFI :

Deniz Piyadesi sınıfına başvuracak adaylar; Komando, Güvenlik ve Talim Öğretmeni branşlarından yalnızca birini tercih edecekler, seçtikleri branşa yönelik testlere tabi tutulacaklar ve istihdam edileceklerdir. Deniz piyadesi sınıfının branşlarından birinde tercih belirtmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

a. Deniz Piyadesi Sınıfı “Yüksek Hazırlık Seviyeli Komando” Branşı :

Askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlığı ve sınıfına bakılmaksızın yapmış/yapıyor olmak,

b. Deniz Piyadesi Sınıfı “Güvenlik” Branşı :

(1) Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Muhafız, Deniz Polisi sınıfında, Sahil Güvenlik Komutanlığının Muhafız sınıfında yapmış/yapıyor olmak,

(2) Kara Kuvvetleri Komutanlığının aşağıdaki sınıflarında belirtilen ihtisas alanlarında askerlik hizmetini yapmış/yapıyor olmak,

İSTİHKAM
İHTİSAS KOD NO.UNVANI
1745Muhafız Manga Tim K.
1745Muhafız Manga K.
TOPÇU
İHTİSAS KOD NO.UNVANI
5676Muhafız Eri
4677İnzibat Eri
4730Cezaevi Gardiyanı
PİYADE
İHTİSAS KOD NO.UNVANI
5676Muhafız Eri
4677İnzibat Manga Komutanı
4677İnzibat Manga Komutan Yrd.
4677İnzibat Eri
4677İnzibat Eri (Haş.)
1745Koruma Tim Komutanı
4677İnzibat Manga Komutanı
4677İnzibat Manga Komutan Yrd.
4677İnzibat Eri (Haş.)
4730Gardiyan
SIHHİYE
İHTİSAS KOD NO.UNVANI
5676Muhafız Eri
1745Tim Komutanı
ORDUDONATIM
İHTİSAS KOD NO.UNVANI
1745Tim Komutanı
LEVAZIM
İHTİSAS KOD NO.UNVANI
1745Tim Komutanı
BANDO
İHTİSAS KOD NO.UNVANI
1745Muhafız Manga Komutanı
TANK
İHTİSAS KOD NO.UNVANI
1745Muhafız Manga Komutanı
1745Muhafız Tim Komutanı
1677İnzibat Manga Komutanı
4677İnzibat Eri
4730Cezaevi Gardiyan, Mhfz.Eri
ULAŞTIRMA
İHTİSAS KOD NO.UNVANI
5676Muhafız Manga Komutan Yrd.
5676Muhafız Eri
4730Baş Gardiyan
4730Gardiyan

(3) Hava Kuvvetleri Komutanlığının Piyade sınıfında aşağıda belirtilen ihtisas alanında askerlik hizmetini yapmış/yapıyor olmak,

PİYADE
İHTİSAS KOD NO.UNVANI
49100Tören Eri
49101Muhafız Eri
49103Askeri İnzibat

(4) Jandarma Genel Komutanlığının aşağıda belirtilen ihtisas alanlarında askerlik hizmetini yapmış/yapıyor olmak.

JANDARMA
İHTİSAS KOD NO.UNVANI
2366Muhafız Manga Komutanı
2417Emniyet ve Muhafız Manga Komutanı
3906İnzibat Çvş./Onb./İz.MG.K. K.Yrd.
3907İnzibat/İz.ve Trf.Eri/Trafik Eri
3911İnzibat ve Trafik Manga Komutanı
3917Trafik Mng.Kom., Trafik Mng Kom.Yrdc.
3924Gardiyan
4025Karakol Eri
4026Karakol Onbaşısı
4029Koruma Eri
4217Emniyet ve Muhafız Eri, Mhf.Eri
4224Komutan Muhafızı
6239Karakol Çavuşu

e. Deniz Piyadesi Sınıfı “Talim Öğretmeni” Branşı :

(1) Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Talim Öğretmeni sınıfında yapmış/yapıyor olmak.

(2) Kara Kuvvetleri Komutanlığının aşağıdaki sınıflarının belirtilen ihtisas alanlarında askerlik hizmetini yapmış/yapıyor olmak,

PİYADE
İHTİSAS KOD NO.UNVANI
1745Piyade Öğretmeni
LEVAZIM
İHTİSAS KOD NO.UNVANI
3885Er Eğitim Öğretmeni
3885Er Eğitim Öğretmeni Yrd.
3885Uzman Eğitimi Öğretmeni
3885Uzman Eğt.Öğretmeni Yrd.
3885Çavuş Talimgah Öğretmeni
3885Çavuş Talimgah Öğrt.Yrd.

(3) Hava Kuvvetleri Komutanlığının Piyade sınıfının aşağıda belirtilen ihtisas alanında askerlik hizmetini yapmış/yapıyor olmak,

İHTİSAS KOD NO.UNVANI
49101Muhafız Eri

5. MOTORCU SINIFI :

a. Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında belirtilen sınıfta yapmış/yapıyor olmak.

b. Ayrıca askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlıkları/Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının herhangi bir sınıfında yapıyor/yapmış olmak ve meslek liselerinin motor, makine, iş makineleri bakım ve onarımı, gemi makineleri, hidrolik pnömatik teknolojisi ve mikroteknik bölümü, endüstriyel otomasyon teknolojisi (mekanik/makine) bölümü; meslek yüksek okullarının iş makineleri, otomotiv, otomotiv (motor), oto motor teknolojileri, makine, gemi makineleri ve gemi makineleri işletme bölümü; fakültelerin makine öğretmenliği, makine mühendisliği, otomotiv öğretmenliği, gemi makineleri mühendisliği ve gemi makineleri işletme mühendisliği bölümü mezunu olmak

6. MAYINCI SINIFI :

Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığının belirtilen sınıfında yapmış/yapıyor olmak.

7. KURBAĞAADAM SINIFI “KURTARMA YÜZÜCÜSÜ” BRANŞI :

Askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlığı ve sınıfına bakılmaksızın yapmış/yapıyor olmak,

8. “AŞÇI” BRANŞI :

a. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında; aşçı/denizaltıcı aşçı, fırıncı, Sahil Güvenlik Komutanlığında; aşçı, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığında; aşçıbaşı, aşçı, aşçı yardımcısı, soğuk mezeci, ızgaracı, dönerci, pastacı, pideci sınıf/unvanlarında görev yapıyor/yapmış olmak,

b. Ayrıca, askerlik hizmetini yapmış/yapıyor (Kuvvet Komutanlığına ve sınıfına bakılmaksızın) olmak ve Aşçılık Meslek Lisesi veya Aşçılık Meslek Yüksek Okulu mezunu veya aşçılık ile ilgili herhangi bir kurs/sertifika/bonservis belgesine sahip olmak,

9. SIHHİYE SINIFI :

a. Askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığında ve Jandarma Genel Komutanlığının sıhhiye sınıfında/ihtisas unvanında yapmış/yapıyor olmak.

b. Ayrıca, askerlik hizmetini yapmış/yapıyor (Kuvvet Komutanlığına ve sınıfına bakılmaksızın) olmak ve Sağlık Meslek Liseleri, 2 yıllık meslek yüksek okullarının sağlık ile ilgili alan/bölümleri ile 4 yıllık Sağlık Yüksek Okulu mezunu olmak.

10. İSTİHKÂMCI SINIFI :

a. Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Deniz İstihkam, İstihkamcı, İnşaat Beton veya İnşaat Demir sınıfında yapmış/yapıyor olmak,

b. Askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığında istihkam sınıfında ve Jandarma Genel Komutanlığının istihkam, Jand.Teknisyen sınıflarında yapmış/yapıyor olmak.

c. Ayrıca, askerlik hizmetini yapmış/yapıyor (Kuvvet Komutanlığına ve sınıfına bakılmaksızın) teknik/endüstri meslek liseleri; alt yapı, alt yapı (inşaat), inşaat, üst yapı, üst yapı (inşaat), yapı, kalıp, kalıpçılık bölümü mezunları ile meslek yüksek okulları; inşaat ve hazır beton teknoloji bölümü, fakültelerin; yapı öğretmenliği ve kalıpçılık öğretmenliği bölümü mezunu olmak

NOT : 1. Kuvvet Komutanlığına bakılmaksızın denizcilik ile ilgili meslek lisesi ve meslek yüksek okulu mezunları yüzer birlikler için alınacak (Sıhhiye ve aşçı sınıfı hariç) herhangi bir sınıfa müracaat edebilirler.

2. Kurbağaadam (Kurtarma Yüzücüsü) branşından müracaat eden, sınavların bitiminde başarılı olan ve sıralamaya giren adaylardan branş kursuna gönderilenlerden başarılı olamayan adayların 3269 sayılı uzman erbaş kanununun 12. maddesi uyarınca Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

3. Müracaat tarihinde 26 yaşından gün almamış olmak (22 AĞUSTOS 1986 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

4. 21 EKİM 2011 tarihi itibari ile terhislerine 6 (altı) ay ve daha az süre kalmak veya terhisi üzerinden

3 (üç) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (22 AĞUSTOS 2008 tarihinden itibaren terhis olanlar),

5. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için “Uzman Erbaş Olur” kayıtlı uygun nitelik belgesi almış olmak,

6. Yapılacak genel kültür, mesleki bilgi, fiziki yeterlilik ve uygulamalı sınavlar ile mülakatlarda başarılı olmak ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

7. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

8. Daha önce askeri öğrencilikten çıkarılmamış olmak,

9. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

10. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak,

11. Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,

12. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.

13. Tam sağlam olmak ve sınavlar sonrasında sevk edilecekleri Askeri Hastanelerden “Uzman Erbaş Olur”, kararlı sağlık raporu almak, ayrıca sınıf özelliklerine göre TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen koşulları karşılamak,

a. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından izler bulunmamak, konuşmasında ve duymasında en küçük bir kusuru bulunmamak, ne derece olursa olsun, gözlük, lens kullanmamak, gözlerinde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak),

b. Aşçı ve Sıhhiye sınıfı adaylar denizaltıcılık muayenelerine de tabi tutulacaktır.

14. Alım yapılacak sınıfa uygun branş/ihtisaslarda bulunmak;

15. Tüm sınıflar için adaylardan sayfa 12’de yer alan boy-kilo standartları içinde olmak,

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar için örneği sayfa 13’de, terhis olmuş adaylar için örneği

sayfa 14’de verilen dilekçe,

2. Askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar için sayfa 15-16’da yer alan nitelik belgesi.

3. En son mezun olduğu okula ait diploma veya öğrenim belgesinin fotokopisi.

4. Adayın kendisi, annesi, babası, kardeşleri ve evli ise eşini kapsayan nüfus müdürlüklerinden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği.

5. Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi (bir adet Askerlik Şubesi Başkanlığından onaylı fotokopisi),(Askerlik durum belgesi kabul edilmemektedir.)

6. 4 adet vesikalık fotoğraf.

7. Aşçı branşına müracaat edecek adaylar için, aşçılık ile ilgili herhangi bir kurs/sertifika/bonservis belgesinin fotokopisi.

NOT : Başvuru için istenen belgelerin fotokopisi istenmektedir. Başvuru için gönderilen evraklar iade edilmeyeceğinden dolayı; evraklar gönderilirken hiçbir belgenin aslı veya noter onaylı sureti gönderilmeyecektir. Adayların mağdur olmaması için bu hususa önemle dikkat etmesi gerekmektedir.

BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİM ZAMANI VE YERİ

1. Başvuru belgeleri 22 AĞUSTOS–21 EKİM 2011 tarihleri arasında “Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı İnsan Kaynakları Başkanlığı 34676 Beylerbeyi-Üsküdar/İSTANBUL” adresine elden teslim edilebileceği gibi posta ile de gönderilebilecektir. 21 EKİM 2011, saat 17:00’dan sonra ulaşan posta/başvurulara işlem yapılmayacaktır.

2. Başvurunun yapılacağı Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı, Üsküdar’a 2 km. uzaklıkta, Boğaziçi Köprüsünün Anadolu yakasında bulunan ayağında Beylerbeyi Sarayının yanında bulunmaktadır.

BAŞVURU SONUÇLARININ ÖĞRENİLMESİ

1. Başvuru koşullarını taşıyan adayların sınav giriş bilgileri www.dzkk.tsk.tr adresinde yayınlanacaktır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

2. Posta ile başvuran adaylar, başvurularının kabul edilip edilmediğini gönderdikleri tarihten itibaren

15 gün içerisinde internet www.dzkk.tsk.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

UZMAN ERBAŞ SINAVLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Yazılı sınavlar; 19 KASIM 2011 tarihinde yapılacaktır. Adayların sınavlara girecekleri yerler sınav tarihinden önce www.dzkk.tsk.tr internet adresinden yayınlanacak, ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

2. Topçu, Porsun, Aşçı, Kurbağa Adam ve İstihkâm sınıfına başvuran adaylar sadece genel kültür, diğer sınıflara başvuran adaylar ise genel kültür ve meslek bilgisi sınavlarına katılacaklardır.

3. Genel kültür sınavında adaylara; Türkçe, Tarih, Coğrafya, İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Vatandaşlık ve Matematik alanlarından sorular sorulacaktır.

4. Meslek bilgisi sınavı ise adayların sınıfı/branşı ve askeri kültür bilgisini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

5. Genel kültür ve meslek bilgisi sınavlarının her birinden en az 60’ar puan alan adaylar başarılı kabul edilecek ve kendilerine bilahare bildirilecek tarihlerde 2’nci seçim aşama sınavlarına katılmaya hak kazanacaklardır.

İKİNCİ AŞAMA SINAVLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. İkinci aşama sınavları; ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testleri, uygulamalı meslek bilgisi sınavları ve mülakat aşamalarından oluşmaktadır.

2. ÖN SAĞLIK MUAYENESİ :

a. Ön Sağlık kontrolünde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre adayın genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilecek ve fiziki kabiliyet testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılacaktır.

b. Adaylar ön sağlık kuruluna mayo veya şortlu olarak alınacaklardır.

c. Ön sağlık kontrolünde aşağıda belirtilen hususlarda muayeneleri yapılacaktır.

(1) Kollar, bacaklar ve gövde bütünlüğü ile ilgili, dışarıdan bir bakışta belli olan ortopedik rahatsızlıklar,

(2) İleri derecede cilt bozuklukları,

(3) Duyu organlarının doğuştan yokluğu veya şekil bozukluğu,

(4) Beden hareket ve faaliyetleri ilgili dış görünümü ileri derecede bozan rahatsızlıklar,

(5) Boy-kilo uyumsuzluğu,

(6) Görme ve işitme ile ilgili yardımcı cihazların kullanım durumu (gözlük, işitme cihazı gibi),

(7) Ağız ve diş sağlığı (Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Hastalık ve arazılar listesinin 28’inci maddesi kapsamında).

ç. Ön sağlık muayenesinde alımı uygun bulunan adaylar fiziki yeterlilik testine alınacaklardır.

3. FİZİKİ YETERLİLİK TESTLERİ :

a. Fiziki yeterlilik sınavları için adaylar; eşofman, şort, spor ayakkabısı, havlu ve terlik v.b. malzemelerini yanlarında bulunduracaklardır.

b. Deniz Piyadesi Sınıfı “Komando” Branşı;

Adaylar Deniz Piyadesi sınıfına yönelik sayfa-16’daki tabloda belirtilen fiziki yetenek testlerine tabi tutulacaklardır.

Deniz Piyadesi “Komando” branşında temin edilecek uzman erbaşlar, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığında yeni teşkil edilecek yüksek hareket kabiliyetli Uzman Erbaş bölüğünde görev yapacaktır.

c. Kurbağaadam (Kurtarma Yüzücüsü) Sınıfı ;

Adaylar Kurbağa Adam (Kurtarma Yüzücüsü) sınıfına yönelik sayfa-17’de belirtilen tabloda belirtilen fiziki yetenek testlerine tabi tutulacaklardır.

ç. Diğer Sınıflar; aşağıdaki tabloda belirtilen fiziki yetenek testlerine tabi tutulacaklardır. Adayların, testlerden 40 puandan az olmamak koşuluyla ve üç testten ortalama 60 ve üzerinde puan almaları gerekmektedir. Ayrıca yüzer birliklerde görev alacak sınıflara başvuran tüm adaylara 25 metre yüzme testi uygulanacak, başarılı olamayan adaylar sonraki testlere alınmayacaktır.

ŞINAV – MEKİK3000 M. KOŞU
YAŞ GRUPLARI21-25YAŞ GRUPLARI21-25
TEKRAR SAYISINOTTEKRAR SAYISINOT
6010012:00100
59991097
58982094
57973091
56964088
55945085
549213:0082
53901080
52892077
51883073
50874070
49855068
488414:0066
47831064
46822062
45803060
44784059
43765058
427415:0056
41721054
40702052
39683050
38664048
37645046
366216:0044
35601042
34582040
335630
325540
315450
305217:00
295110
285020
2749
2648
2547
2445
2344
2242
2141
2040
19
18
17
16

d. Değerlendirme ve Sıralama

Değerlendirme, giriş testi standartlarında belirtilen en az limitleri geçen adaylar arasında yapılır. Adayların sıralaması; testleri başarı ile tamamlayan adaylar arasında testlerden aldıkları puanların toplamına göre yapılacaktır. Fiziki yetenek ve değerlendirme testi notunun % 10’u, adaylar arasındaki genel değerlendirme notuna ekleneceğinden; adayların belirtilen en az limitlerin üzerinde almış oldukları puan önem taşımaktadır.

4. UYGULAMALI MESLEK BİLGİSİ SINAVI :

a. Her adaya branşı ile ilgili dört adet soru sorulacaktır.

b. Her soru 25 puan değerlendirilir. Bu sınavda başarılı olabilmek için en az 60 ve üzerinde puan almak gerekmektedir.

5. MÜLAKAT :

a. Mülakatlarda adaylara;

(1) Genel görünüm,

(2) Anlatım ve ikna kabiliyeti,

(3) Ses tonu ve konuşma düzgünlüğü,

(4) Kendine güven,

(5) Atatürkçü düşüncesi,

(6) Aile, sosyal ve psikolojik yapısı,

(7) TSK hakkındaki düşünceleri,

açısından değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

b. 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacaklardır.

6. GENEL DEĞERLENDİRME VE SIRALAMA :

Genel Değerlendirme Notu; fiziki yetenek testi notunun % 10’u, genel kültür sınavı notunun % 20’si, meslek bilgisi sınavı notunun % 30’u, uygulamalı meslek bilgisi sınavı notunun % 20’si ile mülakat sınavı notunun % 20’sinin toplamıdır. Yazılı sınavda meslek bilgisi sınavı yapılmayan sınıfların (Topçu, Porsun, Kurbağaadam, Aşçı, İstihkâmcı) değerlendirilmesinde uygulamalı meslek bilgisi sınav notunun

% 50’si alınır.

BOY-KİLO STANDARTLARI

BOYAĞIRLIK
ÜST SINIRALT SINIR
1647251
1657252
1667252
1677353
1687354
1697454
1707555
1717656
1727756
1737857
1747958
1758058
1768159
1778160
1788260
1798361
1808462
1818562
1828663
1838764
1848864
1858965
1869066
1879166
1889267
1899368
1909469
1919570
1929670
1939771
1949872
1959972
19610073
19710174
19810275
19910375
20010476
20110577
20210678
20310778
20410879
20510980
20611081
20711181
20811282
20911483
21011584

HALEN ASKERLİK GÖREVİNİ YAPAN ERBAŞ/ERLER İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TARİH :

KIT’ASI :

(İl ve İlçede yazılacaktır)

ADI VE SOYADI :

BABA ADI :

MEMLEKETİ :

DOĞUM TARİHİ :

SINIF VE RÜTBESİ :

TERTİBİ :

DUHULÜ :

T.C. KİMLİK NUMARASI :

ASKERLİKTEKİ İHTİSASI :

ÖZÜ : Uzman Erbaşlığa Müracaat.

KOMUTANLIK ÖNÜNE

Halen ………………………………………………….. Komutanlığında ………………………. çavuşu/onbaşısı/ er’i olarak görev yapmaktayım. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, Uzman Erbaş Yönetmeliği ve Uzman Erbaş Yönergesi esaslarına göre gerekli giriş koşullarını taşıyorum. Gerekli işlemin yapılmasını emirlerinize arz ederim.

İmza :

Adı ve Soyadı :

EV ADRESİ/TELEFON NO. :

(İl posta kodu adres ile birlikte yazılacaktır)

TERCİH ETTİĞİM SINIF :

SINAV YERİ VE GÖREV YERİ TERCİH SIRALARI

SINAVA GİRMEK İSTEDİĞİM MERKEZLERTERCİH SIRASIGÖREV YAPMAK İSTEDİĞİM GARNİZON (En Az 5 Garnizon Sıralayınız)TERCİH SIRASI
İSTANBULANKARA
İZMİRGÖLCÜK/ KOCAELİ
İSKENDERUN/HATAYKDZ.EREĞLİ/ZONGULDAK
ANKARAÇANAKKALE
KOCAELİİZMİR-FOÇA/İZMİR
ALTINOVA/YALOVAMERSİN
İSKENDERUN
AKSAZ/ MARMARİS

NOTLAR :

1. Adaylar durumlarına uygun sadece 1 uzman erbaş sınıfına başvuru yapabileceklerdir. Dilekçelerinde sınavına girecekleri sınıf ve branşı belirtmeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

2. Görev yeri tercih sıralaması en az 5 garnizon olacak şekilde öncelik sırasına göre numaralandırılacaktır.

3. Sınav yeri tercih sıralaması 1-6 olacak şekilde öncelik sırasına göre numaralandırılacaktır. Sınav yerleri, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı tarafından başvuruların tamamlanmasını müteakip belirlenecektir.

ASKERLİK HİZMETİNİ TAMAMLAMIŞ OLAN ADAYLAR İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TARİH :

TERHİS OLDUĞU BİRLİK :

(İl ve İlçede yazılacaktır)

ADI VE SOYADI :

BABA ADI :

MEMLEKETİ :

DOĞUM TARİHİ :

SINIF VE RÜTBESİ :

AS.SEVK TARİHİ :

TERHİS TARİHİ :

ASKERLİKTEKİ İHTİSASI :

T.C. KİMLİK NUMARASI :

TERHİSE TABİ İHTİSASI VE

KOD NUMARASI :

ÖZÜ : Uzman Erbaşlığa Müracaat.

DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞINA

Uzman erbaş olmak için gerekli giriş koşullarını taşıyorum. Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.

İmza :

Adı ve Soyadı :

EV ADRESİ/TELEFON NO. :

(İl posta kodu adres ile birlikte yazılacaktır)

TERCİH ETTİĞİM SINIF :

SINAV YERİ VE GÖREV YERİ TERCİH SIRALARI

SINAVA GİRMEK İSTEDİĞİM MERKEZLERTERCİH SIRASIGÖREV YAPMAK İSTEDİĞİM GARNİZON (En Az 5 Garnizon Sıralayınız)TERCİH SIRASI
İSTANBULANKARA
İZMİRGÖLCÜK/ KOCAELİ
İSKENDERUN/HATAYKDZ.EREĞLİ/ZONGULDAK
ANKARAÇANAKKALE
KOCAELİİZMİR-FOÇA/İZMİR
ALTINOVA/YALOVAMERSİN
İSKENDERUN
AKSAZ/ MARMARİS

NOTLAR :

1. Adaylar durumlarına uygun sadece 1 uzman erbaş sınıfına başvuru yapabileceklerdir. Dilekçelerinde sınavına girecekleri sınıf ve branşı belirtmeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

2. Görev yeri tercih sıralaması en az 5 garnizon olacak şekilde öncelik sırasına göre numaralandırılacaktır.

3. Sınav yeri tercih sıralaması 1-6 olacak şekilde öncelik sırasına göre numaralandırılacaktır. Sınav yerleri, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı tarafından başvuruların tamamlanmasını müteakip belirlenecektir.

UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ

FOTOĞRAF

BİRLİĞİ :

(il ve ilçede belirtilecektir)

ADI SOYADI :

BABA ADI :

RÜTBESİ :

T.C. KİMLİK NUMARASI :

DUHULÜ :

TERTİBİ :

ASKERLİKTEKİ İHTİSASI :

(Kod numarası ve unvan adı ile birlikte yazılacaktır)

NİTELİKLERHEYET TARAFINDAN TAKDİR EDİLECEK NOTLARVERİLEN NOTLARIN ORT.
BAŞKANSB. ÜYEASTSB. ÜYE
DİSİPLİN VE AHLAKİ (TAM NOT 50)1. GENEL GÖRÜNÜŞ TAVIR VE HAREKETİ
2. KÖTÜ ALIŞKANLIKLARA DÜŞKÜN BULUNMAMASI
3. HASİS MENFAATLERE DÜŞKÜN OLMAMASI
4. DİSİPLİN KURALLARINA UYARLILIĞI VE İTAATİ
5. GÜVENİLME VE SADAKATİ
HİZMET VERİMİ (TAM NOT 50)6. ZEKASI VE MUHAKEME YETENEĞİ
7. ÇALIŞKANLIĞI VE DAYANIKLILIĞI
8. MESLEKİ BİLGİSİNİ VE ASKERİ İHTİSASINI GELİŞTİRME
9. ASTLARINI ÖĞRETME VE YETİŞTİRME
10. SORUMLULUĞUNU BENİMSEME, ÜSTLÜK VE LİDERLİK
NOT TOPLAMI
KANAAT
HEYET PERSONELİNİNİMZASI
ADI SOYADI
RÜTBESİ VE SİCİL NUMARASI
GÖREVİ
DÜZENLEME TARİHİ

…………………………………………….nın, Uzman……………………………Adaylığa kabulü Uygundur/Uygun Değildir.

Yukarıda kimliği yazılı erbaş/er’in bakayası yoktur / …….. (gün) bakayası vardır.

O N A Y

(Uzman erbaş yönergesinde belirtilen amir tarafından)

Not. : Askerlik Hizmetini yapmakta olan er/erbaş için doldurulur.

NİTELİK BELGESİ DOLDURMA TALİMATI

1. Bu nitelik belgesi uzman erbaş olmak üzere müracaat eden personel için iki nüsha olarak tanzim edilir.

2. Niteliklere heyet personelince ayrı ayrı 100 tam not üzerinden not verilir. Notlar tam sayı veya 1/2 kesirli olarak verilir. Kanaat hanesine “uzman çavuş/uzman onbaşı olmaya layıktır/değildir” ibaresi yazılır. Heyet personelince, her niteliğe verilen notların ortalaması alınarak nitelik belgesinin son sütununa yazılır. Bölüm sonucu tam sayı çıkmazsa iki hane yürütülür. Verilen notların ortalaması nitelik belgesi tam notun %80 ve daha yukarısı olanlar onaylanır. Verilen notlar aynı kadro yerine birden fazla istekli olduğunda sıralamaya tesir ve seçimde etkili olur.

3. Bakaya ile ilgili hususlar erbaş/erin şahsi dosyasının incelenmesini müteakip düzenlenir.

4. Heyet başkanı, teşkil edilen heyetin en kıdemli subayıdır.

5. Nitelik belgesini doldurmaya yetkili heyet personeli aşağıda belirtilen personeldir.

a. Müstakil taburlarda, müracaat eden personelin bağlı olduğu bölük komutanı ile tabur bağlısı diğer bir bölük komutanı ve isteklinin bölüğünün bir astsubayı (bulunmadığı takdirde ilişkili bir astsubay),

b. Alaylar ve eşidi birliklerde müracaat eden personelin bağlı olduğu tabur ve eşidi birlik komutanı, bölük komutanı ile isteklinin bölüğünün bir astsubayı (bulunmadığı takdirde ilişkili bir astsubay),

c. Askeri kurum amirliklerinde, kurum amiri tarafından belirlenecek istekli ve ilişkili iki subay ve astsubay,

ç. Kuvvet Komutanlığı ve ana ast komutanlıklar ile filo, boğaz, bölge, üs ve eşidi birliklerde, kurmay başkanlarınca veya kurmay başkanınca verilecek yetkiye göre kurum amirlerince belirlenecek istekli ve ilişkili iki subay ve bir astsubay,

6. Nitelik belgesinin onay makamı;

a. Alay ve eşidi müstakil tabur komutanlıkları (Gemi komutanları dahil) ile eşidi kurum amirliklerinde; tabur komutanı, alay komutanı eşidi kurum amiri),

b. Bu makamlardan daha üst birlik karargah ve kurumlarda; birlik komutanı, kurum amiri kurmay başkanı,

c. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na doğrudan bağlı birlik, karargah ve kurumlarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı’dır.

DENİZ PİYADESİ (YÜKSEK HAZIRLIK SEVİYELİ KOMANDO) BRANŞI

FİZİKİ YETENEK DEĞERLENDİRME PUAN CETVELİ

YÜZME (150 m.) (Kurbağalama, Yan ve Serbest)SUALTI YÜZMESİSERBEST DALIŞ (4 Metre)KULE ATLAMA (5 Metre)SU ÜSTÜNDE DURMAMEKİK (2 Dakika)ŞINAV (2 Dakika)BARFİKSKOŞU (3000 mt.)
ZamanPuanMesafePuanZamanPuanTekrarPuanTekrarPuanTekrarPuanZamanPuan
06:00401040Başarılı / BaşarısızBaşarılı / Başarısız01:00404040354044014:0040
05:5742114401:05444143364354613:5543
05:5444124801:10484246374665213:5046
05:5146135201:15524349384975813:4549
05:4848145601:20564452395286413:4052
05:4550156001:25604555405597013:3555
05:4252166401:306446584158107613:3058
05:3954176801:356847614261118213:2561
05:3656187201:407248644364128813:2064
05:3358197601:457649674467139413:1567
05:3060208001:5080507045701410013:1070
05:2762218401:55845173467313:0573
05:2464228802:00885276477613:0076
05:2166239202:05925379487912:5579
05:1868249602:10965482498212:5082
05:15702510002:151005585508512:4585
05:12725688518812:4088
05:09745791529112:3591
05:06765894539412:3094
05:03785997549712:2597
05:0080601005510012:20100
04:5782
04:5484
04:5186
04:4888
04:4590
04:4292
04:3994
04:3696
04:3398
04:30100

Not : Deniz Piyadesi (Yüksek Hazırlık Seviyeli Komando) branşı için; 150 metre yüzme testi hariç deniz testlerinin herhangi birini yapamayan aday sıfır puan alarak teste devam eder. Ancak; ikinci defa deniz testlerinden herhangi birini yapamayan ve kara testlerinin herhangi birinden başarısız olan aday elenir.

KURBAĞAADAN BRANŞI (KURTARMA YÜZÜCÜSÜ) FİZİKİ YETENEK DEĞERLENDİRME PUAN CETVELİ

KURBAĞAADAN BRANŞI (KURTARMA YÜZÜCÜSÜ) FİZİKİ YETENEK DEĞERLENDİRME PUAN CETVELİ
YÜZMESUALTI YÜZMESİSERBEST DALIŞ (4 Metre)KULE ATLAMA (5 Metre)SU ÜSTÜNDE DURMAŞINAV (2 Dakika)MEKİK (2 Dakika)BARFİKSKOŞU (3000 mt.)
SÜREPUANMESAFEPUANBAŞARILI / BAŞARISIZBAŞARILI/ BAŞARISIZSÜREPUANTEKRARPUANTEKRARPUANTEKRARPUANSÜREPUAN
12:006002015001:00150424052100810013:30100
12:035902116001:05160434353105911413:25104
12:065802217001:101704446541101012813:20108
12:095702318001:151804549551151114213:15112
12:125602419001:201904652561201215613:10116
12:155502520001:252004755571251317013:05120
12:185402621001:302104858581301418413:00124
12:215302722001:352204961591351519812:55128
12:245202823001:402305064601401620012:50132
12:275102924001:4524051676114512:45136
12:305003025001:5025052706215012:40140
12:334903126001:5526053736315512:35144
12:364803227002:0027054766416012:30148
12:394703328002:0528055796516512:25152
12:424603429002:1029056826617012:20156
12:454503530002:1530057856717512:15160
12:4844058886818012:10164
12:5143059916918512:05168
12:5442060947019012:00172
12:5741061977119511:55176
13:00400621007220011:50180
13:0339011:45184
13:0638011:40188
13:0937011:35192
13:1236011:30196
13:1535011:25200
13:18340
13:21330
13:24320
13:27310
13:30300

24 Replies to “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı”

 1. Hasan Akçam dedi ki:

  Pasta(yaş kuru) börek poğaça ustasıyım.1981 çankırı doğumluyum.Her türlü organizasyonlarda(kafebörek,toplantı,seminer,düğün,kokteyl)spesial çeşitlerle siz değerli komutanlarımın hizmetinde olmaktan mutluluk duyarım.0534 570 62 77 şu anda TRT Genel Müdürlüğünde 4000 kişiye hizmet vermekteyim.Ayrıca sütlü ve hamur tatlılarıda mevcuttur.Beni pastacı alımıyla ilgili olsrsk bilgilendirirseniz sevinirim.Saygılarımla.(evli 1 çocuk babasıyım)

 2. ANIL dedi ki:

  denız kuvvetlerınde uzman cvş olmak ıstıyorum askerlıgımı 8 ay once bıtırdım yardımcı olursanız sevınırım… 542 482 83 68

 3. NAİM BİLGİN dedi ki:

  aşçıyım sözleşmli veya uzman aşçılık görevini yapmak istiyorum yardımçı olurmusunuz 05414290351

 4. SEZER UÇAMAZ dedi ki:

  Deniz kuvvetlerinde uzman olmak istiyorum 7 deniz hava savunma tabur komutanlıgında askerım iskenderunda bana yardımcı olurmusunuz

 5. birol elmacı dedi ki:

  jandarma olarak askerlık yapmaktayım aşçıyım denız kuvvetlerınde uzman cvşluk yapmak istiyorum 05387286152

 6. servet erbay dedi ki:

  DENIZ KUVVETLERINDE UZMAN OLMAK ISTIYORUM BANA YARDIMCI OLUN TEK ISTEGIM UZMAN OLMAK 05457858064

 7. KADİR CEYLAN dedi ki:

  DENIZ KUVVETLERINDE UZMAN OLMAK ISTIYORUM BANA YARDIMCI OLUN TEK ISTEGIM UZMAN OLMAK 05449554754

 8. hüseyin karnup dedi ki:

  yıldırım harp ve muhabere merkezi komutanlıgında askerim branşım mekanik uzman erbaş olmak istiyorum ne olursunuz bana yardımcı olmanızı arederim 05310281620

 9. ferhat altılı dedi ki:

  deniz kuvvetlerinde uzman olmak istiyorum sınavları ne zaman nasıl başvuru yapılıyor ilk önce başvuru nereye yapılıyo bilgilendirir misiniz?05543502244

 10. ferdi atik dedi ki:

  ben ferdi deniz küvvetleri komutanlıgına uzman erbaş olmak istiyorum lütfen yardımcı olunuz 0541 640 93 90

 11. vedat dedi ki:

  ben deniz uzman erbaş olmak istiyorum bilgilendirirsenz sevnrm teşekkür ederim.. 05435589593

 12. amfibi komando dedi ki:

  sağolun teşekkür ederim leyla hanım.

 13. leyla dedi ki:

  size güveniyorum gençler sizin gibi gençler varoldukça inanıyorumki bu vatan hep dimdik ayakta kalacaktır.

 14. çağlayan dedi ki:

  deniz kuvvetleri uzman cavus sınavlarına gırmek ıstıyorum lutfen yardımcı olun. 05455382695

 15. abdullah dedi ki:

  İyi günler 13/09/1987 doğumluyum ben şubat 2012 askere gideceğim bu sinava girebilirmiyim

 16. beyazıt akar dedi ki:

  ascıcım alakart ızgara sıcak uzerıne yardıncı olun askerlıgımıde ascı yaptım gemıde 05428725577

 17. suat boydak dedi ki:

  denizci uzman çavuş olmak istiyorum ama nasıl olabilirim ne olur yardımcı olurmusunuz

 18. ahmet gür dedi ki:

  slm ben uzman olmak isdiyorum yardım etdin ya ne olur bu vatan için ölmek istiyorum.yardimci olun nasil yapcak bir yol ne olur lütfen 0541 820 76 79 aramisin bekliyorum

 19. Uğur Cumhur dedi ki:

  vatani göremi batman merkezde sivil otobüs şöförü olarak yaptım jandarmaydım deniz kuvvetlerinde uzman erbaş olarak görev almak istiyorum ama hiç bi bilgim yok bu konuda neler yapıcağıma dair bilgilendirirseniz sevinirim şimdiden teşekkür edeim . . .

 20. ofli dedi ki:

  ben vatanı görevimi şirnakta sınır tugayında zırhlı araç şöförü olarak yaptım ama bir karadenizli olarak deniz kuvvetlerınde uzman erbaş olmak istiyorum askerlıgımı jandarma olarak yapmam bana engel olurmu ?

 21. aşir bal dedi ki:

  uzman erbaş olmak istiyorum

 22. cuma ali dedi ki:

  uzman erbaş olmak istiyorum lütfen yardımcı olur musunuz????

 23. onur akdemir dedi ki:

  uzman erbaş olmak istiyorum tsk dan ve özellikle deniz kuvvetleri komtanlıgından yardım bekliyorum 0530 882 47 42

 24. şahin dedi ki:

  iyi akşamlar ben uzman erbaşlıga baş vurmak istiyorum ama yüzma bilimiyorum hangii sınıf baş vurcam ve hangii belgeleri göndercem lütfen tam acıklamalı olarak benii biligilendirin yardımınız itiyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top