Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz SağlıkHizmetleriUygulama ve Araştırma Hastanesi’ne 5620 sayılı Kanun ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER

Hemşire 5 Hemşirelik Lisans programından mezun olmak.

Eczacı 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

Fizyoterapist 1 Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak

SağlıkTeknikeri 2 Yükseköğretim kurumlarının en az önlfsans düzeyinde eğitim veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olmak

Diyetisyen 1Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilenözelşartlar ile 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (KPSSP3 puanları esas alınacaktır)

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu Şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirfenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Personel Dairesi Başkanlığı’ndan temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Personel Dairesi Başkanlığfnca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığı’na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İstenilen Belgeler

a) öğrenim Belgesi

b) 2010 KPSS (B) grubu sınav sonuç çıktısı

c) Fotoğraf (1 adet)

d) Erkek adaylardan askerlik durumunu gösterir belge.

6- KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde www.curnhariyet.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ maniyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top