Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNDEN

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan esaslar, 5620 sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Balcalı Hastanesi’nde istihdam edilmek üzere 2012 KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

BALCALI HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

ÜNVANISAYIARANAN NİTELİKLER
HEMŞİRE1SAĞLIK MESLEK LİSELERİNİN HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK EN AZ 5 YIL AMELİYATHANEDE ÇALIŞMIŞ OLMAK. GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLERİ BELİRTEN 1 NO LU BELGEYE SAHİP OLMAK.
HEMŞİRE1SAĞLIK MESLEK LİSELERİNİN HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK EN AZ 5 YIL KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLERİ BELİRTEN 1 VE 3 NO’LU BELGELERE SAHİP OLMAK.
HEMŞİRE3SAĞLIK MESLEK LİSELERİNİN HEMŞIRELIK/’SAGLIK MEMURLUĞU BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK. EN AZ 3 YIL 3.BASAMAK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLERİ BELİRTEN 1.2,3 VE 4 NO LU BELGELERE SAHİP OLMAK.
HEMŞİRE4SAĞLIK YÜKSEKOKULLARININ HEMŞİRELİK/EBELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK. EN AZ 5 YIL DAHİLİ TIP BİLİMLERİ KLİNİKLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLERİ BELİRTEN 1 VE 3 NO’LU BELGELERE SAHİP OLMAK.
HEMŞİRE5SAĞLIK YÜKSEKOKULLARININ HEMŞİRELİK/EBELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK. EN AZ 3 YIL CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KLİNİKLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLERİ BELİRTEN 1.2 VE 4 NO’LU BELGELERE SAHİP OLMAK.
HEMŞİRE4SAĞLIK MESLEK LİSELERİNİN HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK EN AZ 3 YIL DAHİLİ TIP BİLİMLERİ KLİNİKLERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLERİ BELİRTEN 1 VE 3 NO’LU BELGELERE SAHİP OLMAK.
HEMŞİRE1SAĞLIK YÜKSEKOKULLARININ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK. EN AZ 3 YIL 3.BASAMAK YENIDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK. GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLERİ BELİRTEN 1 VE 3 NO’LU BELGELERE SAHİP OLMAK.
HEMŞİRE1SAĞLIK YÜKSEKOKULLARININ SAĞLIK MEMURLUĞU BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK. EN AZ 5 YIL ERİŞKİN VE ÇOCUK (KONJENİTAL) PERFÜZYON DENEYİMİ OLMAK GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLERİ BELİRTEN
HEMŞİRE705 VE 6 NO’LU BELGELERE SAHİP OLMAK. SAĞLIK YÜKSEKOKULLARININ HEMŞİREILIK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK.

ÖZEL ŞARTLAR

* Aranan Nitelikleri Belgelemek Zorunludur.

** Ebelik Bölümü Mezunlarının Hemşire Denklik Belgesi Olması Zorunludur.

*** Görevin Gerektirdiği Nitelikleri Belirten Belgeler

1- Enfeksiyon Link Hemşireliği Sertifikası

2- STOMA ve Yara Bakım Hemşireliği Sertifikası

3- Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Sertifikası

4- Hastane Beslenme Hemşireliği Sertifikası

5- ECMO Kurs Sertifikası

6- Sağlık Bakanlığı Onaylı Perfüzyonistlik Yetkilendirme Belgesi Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2012 KPSSP3, Ortaöğretim mezunları için ise 2012 yılı KPSSP94 grubu puanı esas alınacaktır.

3- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

5- Herhangi bir sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- 657 sayılı Kanunun 4-B maddesi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

7- Adaylar en fazla 1 pozisyon için başvurabilirler.

8- Başvurular incelendikten sonra ataması yapılacak adayların isimleri www.cu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler:

1 – Başvuru formu

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3- Diploma Fotokopisi

4- 2012 KPSS sınav sonuç belgesi

Bilgi İçin :

Personel Daire Başkanlığı İşçi Bürosu : 0322 338 62 85 (116)

1 Reply to “Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı”

  1. hakan dedi ki:

    Ben bu kurumda çalışmak istiyorum yıllardır bunun için uğraşıyorum ancak bir türlü giremedim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top