Çorum Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Elemanı Alım İlanı 2011

Çorum İli Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Elemanı İstihdamı Hakkında

Duyuru

5258 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan yönetmelikler çerçevesinde ve Maliye Bakanlığından alınan izin doğrultusunda ekte yer alan tabloda bildirilen aile hekimliği birimlerine kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı olarak çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde başvurulan kabul edilerek sözleşme imzalatılacaktır.

Başvuru Şartlan;

a)Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğretim veya yüksek öğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik,sağlıkmemuru (toplum sağlığı), acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecektir.

b)Vekil ebe-hemşire- sağlık memuru (toplum sağlığı) olarak çalışan kişiler de başvuru yapabilecektir.

2- Başvuru için ilimizde ikâmet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.

3- Başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun 4/A, 4/B, 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre çalışanlar v.b) başvuramayacaktır.

4- Başvuru bir dosya ile doğrudan aile sağlığı elemanı olarak sözleşme yapılacak kişi tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne yapılacak olup posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5- Her başvuru dosyasına Müdürlüğümüzden resmi evrak numarası verilecek olup ekte yer alan tabloda bildirilen sayıda pozisyon sayısından fazla başvuru bulunduğu takdirde evrak giriş numarasına göre işlem yapılacaktır. Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapıldığının tespiti halinde başvuru yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılmışsa feshedilecektir.

Başvuru dosyasında eksiklik bulunmadığı tespit edildikten sonra kişi, çalışacağı sözleşmeli aile hekimi ile birlikte Müdürlüğümüzde aile sağlığı elemanı sözleşmesi imzalayacaktır. Aile Sağlığı elemanları göreve başladıktan sonra Müdürlüğümüzce 30 saatlik uyum eğitimine tabi tutulacaktır.

İstenilen Evraklar;

– T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,

– Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş diplomanın noter onaylı sureti,

– İlgili makamlarca verilmiş adli sicil ve sabıka kaydını gösterir belge,

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu,

– Aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve altı ay öncesine kadar başvuru tarihi itibariyle kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçe,

– Dört adet vesikalık fotoğraf,

– Kişinin çalışmak istediği sözleşmeli aile hekimince imzalanmış, kişi ile çalışmak istendiğini açıkça beyan eden imzalı dilekçe.

ÇORUM İLİ AİLE SAĞLIĞI ELEMANI OLMAYAN AİLE HEKİMLERİ

ÇORUM

Müdürlüğünüzce Kamu görevlisi olmayanların Aile Sağlığı Elemanı istihdamı kapsamında ilan edilen boş Aile Hekimliği Birimlerinden aşağıda yazılı pozisyondaki Doktor ile sözleşme imzalayarak, Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışmak istiyorum.

Başvuru tarihi itibariyle 6 (altı) ay öncesine kadar kamu görevlisi (657 Sayılı Kanunun 4/A, 4/B, 4924 Sayılı Kanun, 399 Sayılı KHK, 5393 Sayılı Kanunun 49.maddesine göre vb.) olarak çalışmadığımı beyan ederim.

Gereğini arz ederim.

Tarih :

Adı Soyadı :

Ünvanı/Branşı :

T.C. Kimlik No. :

İmza :

AH KODU

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİM ADI

ANLAŞILAN TABİP ADI

EKLER :

1-Diploma

2-Adli sicil kaydı

3- Onaylı kimlik belgesi

4- 4 Adet fotoğraf

5-Sağlık raporu

ÇORUM

………………………Aile Hekimliği Biriminde Aile Hekimi olarak görev yapmaktayım.

Müdürlüğümüzce Kamu görevlisi olmayanların Aile Sağlığı Elemanı istihdamı kapsamında aşağıda kimlik bilgileri belirtilen kişi ile Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

Tarih Adı Soyadı İmza

Anlaşılacak Kişinin Adı Soyadı: T.C. Kimlik No

Ünvanı ve Branşı :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top