Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 50 uzman yardımcısı alımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; 20 Çalışma Uzman Yardımcısı, 8 Yurtdışı İşçiHizmetleri Uzman Yardımcısı ile 32 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Uzman Yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı ile Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı Eleme ve Giriş Sınavları Duyurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 7, 8 ve 9 uncu derecelerden 20 adet Çalışma Uzman Yardımcısı, 8 adet Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı ile 32 adet İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı kadrolarına sınavla personel alınacaktır.

1 – SINAVLARA BAŞVURU ŞARTLARI:

A – Çalışma Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmak için aranan şartlar:

Çalışma Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılacak olup sınava katılmak için aşağıdaki şartlar aranır;

a) Üniversitelerin en az dört yıl süreyle eğitim veren hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarında lisans eğitimi görmüş olmak,

b) 2010 yılı veya 2011 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre, KPSSP 46, KPSSP 48, KPSSP 58, KPSSP 115 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmak,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen devlet memuru olma şartlarına haiz olmak,

ç) Sınav ilanının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte 35 yaşından gün almamış olmak,

d) 2010 veya 2011 yıllarında yapılan KPSS sonuçlarına göre yabancı dilde en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak ya da 2010 veya 2011 yıllarında yapılmış KPDS’den İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinden birinden en az 70 puan almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup ilan tarihinden önceki 2 yıl içerisinde alınmış bir belgeye sahip olmak,

e) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.

Adaylar başvurularını en yüksek puana sahip oldukları KPSS puanları ile yapacak olup başvurular en yüksek KPSS puanına göre tek bir liste halinde sıralanacaktır. Sıralama sonunda en yüksek puanı bulunan ilk 80 aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

B Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aranan şartlar:

(1) Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılacak olup, bu sınava katılmak için önce Arapça dilinde yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan eleme sınavına katılmak ve başarılı olmak gerekmektedir. Yabancı dil eleme sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarında veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarında lisans eğitimi görmüş olmak,

b) 2010 yılı veya 2011 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre KPSSP 36, KPSSP 60, KPSSP 63, KPSSP 64, KPSSP 66, KPSSP 74, KPSSP 82, KPSSP 86, KPSSP 88, KPSSP 95, KPSSP 108, KPSSP 114, KPSSP 116, KPSSP 117 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış almak,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen devlet memuru olma şartlarına haiz olmak,

ç) Sınav ilanının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte 35 yaşından gün almamış olmak,

d) 2010 veya 2011 yıllarında yapılmış KPDS’den Arapça dilinde en az 70 puan almış olmak,

e) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.

(2) Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrolarına, Arapça dilinden 8 personel alınacaktır. Adaylar başvurularını en yüksek puana sahip oldukları KPSS puanları ile yapacak olup başvurular en yüksek KPSS puanına göre tek bir liste halinde sıralanacaktır. En yüksek KPSS puanına sahip ilk 32 aday yapılacak eleme sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da eleme sınavına katılabileceklerdir.

(3) Yabancı dil eleme sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Başarılı sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır. Yazılı sınav Arapçadan Türkçeye ve Türkçeden Arapçaya çeviri ve Arapça kompozisyon, sözlü sınav ise mülakat şeklinde yapılacaktır. Yabancı dil yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalaması adayın yabancı dil eleme sınavı sonucunu gösterecektir. Yabancı dil eleme sınavında başarılı olan adaylar giriş sınavına katılmaya hak kazanacaklardır.

C – İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmak için aranan şartlar:

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılacak olup sınava katılmak için aşağıdaki şartlar aranır;

a) Üniversitelerin en az dört yıl süreli Mühendislik Fakültelerinin Maden, Makine, İnşaat, Endüstri, Bilgisayar, Petrol, Metalürji veya Metalurji ve Malzeme, Fizik ve Çevre mühendisliği bölümlerinde ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarında lisans eğitimi görmüş olmak (Benzer bölümlerden başvuranlar YÖK’ten denklik belgesi getirecektir),

b) 2010 yılı veya 2011 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre KPSSP 4, KPSSP 5, KPSSP 8, KPSSP 13, KPSSP 14, KPSSP 15 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmak,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen devlet memuru olma şartlarına haiz olmak,

ç) Sınav ilanının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte 35 yaşından gün almamış olmak,

d) 2010 yılı veya 2011 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre İngilizce dilinde en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya 2010 veya 2011 yıllarında yapılmış KPDS’den İngilizce dilinde en az 70 puan almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup ilan tarihinden önceki 2 yıl içerisinde alınmış bir belgeye sahip olmak,

e) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.

Adaylar başvurularını en yüksek KPSS puanları ile yapacak olup başvurular en yüksek KPSS puanına göre tek bir liste halinde sıralanacaktır. Sıralama sonunda en yüksek puanı bulunan ilk 128 aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

2 – BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

(1) Yurtdışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı eleme ve giriş sınavına, çalışma uzman yardımcılığı ile iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) İş talep formu,

b) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya Bakanlıkça ya da diğer resmi makamlarca onaylı örneği (Yurtdışında öğrenim görenler için YÖK’ten alınan denklik belgesi),

c) KPSS sonuç belgesi,

ç) KPSS sonuç belgesindeki yabancı dil puanı dışında belge ibraz eden adaylar için bu belgenin aslı ya da Bakanlıkça onaylı örneği (KPDS puanının uluslararası geçerliliği bulunan belgelere denkliğinde YÖK’ün http://www.yok.gov.tr/content/view/709/266/lang,tr_TR/ internet adresindeki Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri Tablosu dikkate alınacaktır),( Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı için sadece KPDS belgesi aranır),

d) 3 adet vesikalık fotoğraf.

(2) Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(3) Başvuru koşullarını taşıyan adaylar, iş talep formunu ayrı ayrı formlarla istenen belgelerle birlikte birden fazla uzman yardımcılığı sınavı için başvuru yapabilir. Başvuruların tamamlanmasının ardından yurtdışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı yabancı dil eleme yazılı sınavı ile çalışma uzman yardımcılığı ve iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcılığı giriş sınavlarına katılmaya hak kazananların listesi Bakanlığın www.csgb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

3 – BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU TARİHLERİ:

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı eleme ve giriş sınavı ile Çalışma Uzman Yardımcılığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavlarına katılacak adayların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:42 B Blok, Kat:1 Emek/Ankara adresinden temin edecekleri veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı www.csgb.gov.tr adresinden indirecekleri iş talep formunu doldurmaları ve bu forma istenilen diğer belgeleri ekleyip 30.12.2011 – 13.01.2012 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 B Blok, Kat:1 Emek/Ankara adresine şahsen, elden veya posta ile başvuru yapmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 – YABANCI DİL ELEME VE GİRİŞ SINAVLARININ YAPILACAĞI TARİH, SAAT VE YER:

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Yabancı Dil Eleme Yazılı Sınav Tarihi ve Saati: 21/01/2012 tarihinde saat 10.00’da başlayacaktır.

Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA.

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Yabancı Dil Eleme Sözlü Sınav Tarihi ve Saati: 26-27/01/2012 tarihlerinde saat 10.00’da başlayacaktır.

Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Tarihi ve Saati: 31/01/2012 tarihinde saat 10.00’da başlayacaktır.

Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA.

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı yabancı dil eleme yazılı sınav sonuçları yabancı dil sözlü sınav tarihinden önce ve yabancı dil sözlü sınav sonuçları da giriş sınavının tarihinden önce Bakanlığın www.csgb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Tarihi ve Saati: 23-28/01/2012 tarihleri arasında her gün saat 9.30’da başlayacaktır.

Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA.

Çalışma Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Tarihi ve Saati: 01-03/02/2012 tarihlerinde her gün saat 9.30’da başlayacaktır.

Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA.

5 – GİRİŞ SINAVLARININ KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

(1) Çalışma Uzman Yardımcılığı, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konularda yapılacaktır:

3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), İdare Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, İktisat, Uluslararası Kuruluşlar, Sosyal Politika, Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Politikası.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavında yukarıdaki konulara ilaveten ayrıca adayın mezun olduğu bölüm itibariyle mühendislik konuları ile İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin Türk ve AB Mevzuatı da sınav konuları arasında yer alır.

(2) Çalışma Uzman Yardımcılığı, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavında, yukarıdaki konular hakkında adayın sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kâbiliyeti ve inandırıcılığı, genel yeteneği, genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı gibi niteliklere sahip olup olmadığı da göz önünde bulundurularak her adaya ayrı ayrı not verilir. Sınavda değerlendirme yüz puan üzerinden yapılır. Sınav kurul üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması giriş sınavının sonuçlarını gösterir. En az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.

6 – GİRİŞ SINAVININ SONUÇLANMASI:

(1) Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı için yabancı dil eleme sınavı sonucu ile giriş sınav sonucunun aritmetik ortalaması alındıktan sonra, Çalışma Uzman Yardımcılığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı için ise giriş sınav sonucuna göre nihai başarı sıralaması yapılır. Nihai başarı sıralamasında başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış kabul edilir.

(2) Başarılı olan adaylardan Çalışma Uzman Yardımcılığı kadroları için 2 adet, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı kadroları için 2 adet ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı kadroları için de 2 adet yedek aday belirlenir. Asil listedeki adaylardan atama yapılamadığı takdirde başarı sırasına göre yedek listeden atama yapılır. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

6 Replies to “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 50 uzman yardımcısı alımı”

 1. cevdet Aydın dedi ki:

  1967 doğumluyum Lise msüezunuyum.işsizim kps de 68 puan aldım maddi sıkıntılar içinde yaşıyorum bir işe girmeme yardımcı olana ALLAH yardımcı olsun.

 2. Ahmet Taş dedi ki:

  Ahmet Taş diyor ki:
  Yorumunuz denetim için bekliyor.
  Nisan 2, 2012, 5:28 pm
  ßen lise mezunuyum asker’likten muaf’ım yapılan başvurulara duyarlı olamadım. eger bana gore iş veren olursa memnun olurum duacıda olurum saygilar. Telefon’um. 0544 495 16 05 .

 3. Ahmet Taş dedi ki:

  ßen lise mezunuyum asker’likten muaf’ım yapılan başvurulara duyarlı olamadım. eger bana gore iş veren olursa memnun olurum duacıda olurum saygilar.

 4. Abdullah dedi ki:

  özel güvenlik kimlik kartım var
  bilgisayar sertifikam var
  haber vermeniz dahilinde çalışırım
  5455625647

 5. BAHRİ KARCI dedi ki:

  09 Aralık 2002/31 Aralık 2011 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerde 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabii Uzman Erbaş olarak 9 Yıl 22 Gün görev yaparak,31 Aralık 2011 tarihinde kendi isteğimle sözleşmemi fesh ederek görevimden ayrıldım.
  Devlet Personel Başkanlığının 28 Temmuz 2009 tarihli, 27302 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2009/15197 sayılı Kamu Personeli Genel Tebliğinin ilgili maddesinde; ”657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.” hükmü yer almaktadır.
  Ayrıca 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5’inci maddesinde de; ”3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi Uzman Erbaş olarak en az iki yıl süreyle çalışmış olmak şartıyla, sağlık niteliklerini kaybetmeleri veya kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olanlardan,kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet Memuru olarak istihdam edilmek isteyenlerin,atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir.” denilmektedir.
  Bu çerçevede,ilgili kanun maddelerinin sağlamış olduğu imkanlara istinaden, kurumunuzun takdiri ile münhal kadroda görev yapmak istiyorum.
  Gereğini bilgi ve müsaadelerinize arz ederim.

  ADRES: İstasyon Mahallesi Erdal Sokak No:28/9 Sincan / ANKARA Tel:05337730266

 6. SİNEM dedi ki:

  SLM HEP UZMANLIGIM YOK AMA UNIVERSITE MEZUNUYUM BENIMDE YERLESECEGIM BIR POZISYON OLMALI MUHASEBE MEZUNUYUM TSK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top