Bozok Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde Gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak, giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası gereğince istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda Yer Alan, Ek 2. Maddenin (b) fıkrası gereğince 2010 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas a/mmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır, ilanla ilgili bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr (tüm ilanlar) adresinden ulaşılabilir.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR

UNVAN ADET

Hemşire (S.M.L. Hemşirelik Böl. Mezunu) 4

Hemşire (Lisans Hemşirelik Böl. Mezunu) 1

Ebe (Lisans Ebelik Böl. Mezunu) 1

Sağlık Teknikeri (S.H.M.Y.O. Biyomedikal Cihaz. Teknolojileri Böl. Mezunu) 1

Laborant (F.E.F. Kimya Böl. Mezunu) 1

Diğer Sağlık Personeli (Ön Lisans Anestezi Teknikeri Prog. Mezunu) 1

Diğer Sağlık Personeli (S.M.L. Anestezi Teknisyeni Prog. Mezunu) 1

Diğer Sağlık Personeli (F.E.F. Biyoloji Böl. Mezunu) 1

Tekniker (Bil. Tek. ve Prog.) 2

TOPLAM 13

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top