Bolu Gerede Belediyesi İtfaiye Eri Alımı – İş ilanları

T.C. GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İLK DEFA İTFAİYE ERİ OLARAK ATANACAKLARA AİT İLAN

GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Gerede Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, âdeti, KPSS taban puanı ve türü belirtilen, 9 Adet İtfaiye Eri kadrosuna, Merkezisınavdan (KPSS) komisyonca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

SınıfıKadro UnvanıDerecesiAdediTaban PuanKPSS Puan TürüEğitim Durumu
GİHİtfaiye Eri11365KPSSP3Lisans mezunu olmak
GİHİtfaiye Eri11150KPSSP93Önlisans düzeyinde eğitim veren 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü Mezunu Olmak,
GİHİtfaiye Eri11165KPSSP93Önlisans düzeyinde eğitim veren 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu Mahalli İdareler, (Yerel Yönetimler) Bölümü Mezunu Olmak
GİHİtfaiye Eri11165KPSSP93Önlisans düzeyinde Eğitim veren 2 Yıllık Meslek Yüksek Okulu Makine Resim Konstrüksiyon Bölümü Mezunu Olmak
GİHİtfaiye Eri11265KPSSP94Lise, Meslek Lisesi veya Dengi Okul Mezunu Olmak,
GİHİtfaiye Eri11165KPSSP94Lise, Meslek Lisesi veya Dengi Okul Mezunu ve İngilizce yeterlilik belgesine sahip olmak

Toplam: 9 İtfaiye Eri

ARANAN ŞARTLAR

Genel Şartlar

1 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 48.maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartları taşımak

2 Eğitim durumu itibariyle;

a) Lise, Meslek Lisesi veya dengi okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM ) tarafından son yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına ( KPSSP94 ) girmiş ve yukarda belirtilen puan türleri itibariyle 100 tam puan üzerinden 65 puan almış olmak

b) Lise, Meslek Lisesi veya dengi okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM ) tarafından son yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına ( KPSSP94 ) girmiş ve yukarda belirtilen puan türleri itibariyle 100 tam puan üzerinden 65 puan almış olmak. İngilizce yeterlilik koşulunu sağladığına dair bir belgeye sahip olmak.

c) Önlisans düzeyinde eğitim veren 2 Yıllık Meslek Yüksek okullarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü mezunu olmak, (Öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adayların diplomalarının YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM ) tarafından son yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSSP93) girmiş ve yukarda belirtilen puan türleri itibariyle 100 tam puan üzerinden 50 puan almış olmak

d) Önlisans düzeyinde eğitim veren 2 yıllık meslek yüksekokullarının Makine Resim Konstrüksiyon Bölümü mezunu olmak, (Öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adayların diplomalarının YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) tarafından son yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSSP93) girmiş ve yukarda belirtilen puan türleri itibariyle 100 tam puan üzerinden 65 puan almış olmak. Yangından korunma ve yangın söndürme eğitimine katılarak Yangın Eğitim Sertifikasına ve 160 saatlik bilgisayar meslek dalı sertifikasına sahip olmak.

e) Önlisans düzeyinde eğitim veren 2 yıllık meslek yüksekokullarının Mahalli İdareler, (Yerel yönetimler) Bölümü mezunu olmak, (Öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adayların diplomalarının YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) tarafından son yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSSP93) girmiş ve yukarda belirtilen puan türleri itibariyle 100 tam puan üzerinden 65 puan almış olmak

f) Lisans düzeyinde eğitim veren 4 Yıllık Fakülte veya Yüksek okul mezun olmak, (Öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adayların diplomalarının YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSSP3) girmiş ve yukarda belirtilen puan türleri itibariyle 100 tam puan üzerinden 65 puan almış olmak

3 – Sağlık açısından kapalı mekân, dar alanda çalışmasına mani hali bulunmamak, yükseklik gibi fobisi olmamak ve İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

4 – Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m. den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak,

5 – Sınavın yapılacağı 08.09.2011 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak, ( 08.09.1981 tarih veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olanlar başvurabilecektir.)

6 – Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış veya çalışıyor olmamak,

7 – Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir durumu bulunmamak,

SÖZLÜ MÜLAKAT KONULARI

– Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

– Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

– Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat,

– Genel kültür.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

1 – İtfaiye Eri giriş sınavı, dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olarak yapılacaktır.

2 – Memuriyete girişe esas teşkil edecek sözlü sınav sonucunda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü sınavına katılan adaylardan en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak sureti ile belirlenecektir. Ayrıca bu ilanda belirtilen kadro sayısının yarısı kadar aday belirlenerek yedek başarı listesi ilan edilecektir

3 – Sınav sonuçları, başarı sırasına göre kurumun www.gerede.bel.tr internet sitesinde ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir.

4 – Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular 05.09.2011 günü saat 9.00 da başlayıp 06.09.2011 günü saat 16.30 da sona erecektir. Adaylar başvurularını, Gerede Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapacak olup posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurusunu yapan adaylar kendileri için düzenlenen Sınav Giriş Kartlarını 07.09.2011 tarihinde mesai saatleri içersinde Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden teslim alacaklardır. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı sonradan tespit edilen başvurular idaremizce değerlendirilmeye alınmayacak ve ilgililer hakkında Gerede Cumhuriyet Başsavcılığı Makamına suç duyurusunda bulunulacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden alınacak Başvuru Formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle, Formda yer alan Boy ve Kilo tespiti Gerede Toplum Sağlığı Merkezi tarafından onaylandıktan sonra ( Boy ve kilo Tespiti olmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır). Aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1- T.C. Vatandaşlık Nolu Nüfus cüzdan fotokopisi,

2- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli fotokopisi, ayrıca genel şartlar 2. maddede İstenilen diğer belgeler.

3- KPSS sınav sonuç belgesinin fotokopisi, (Belgenin aslı başvuru esnasında adayın yanında bulunacaktır).

4- Erkek Adaylar için Askerlik terhis belgesi veya askerlik ile ilgisinin olmadığına dair belge

5- Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi (son bir ay içersinde alınmış )

6- Son altı ay içersinde çekilen 3 adet vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacak

7- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı

SINAV YERİ VE SAATİ

Sözlü mülakat sınavı, Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü adresinde 08.09.2011 günü saat 9.00 da başlayıp sözlü mülakat olarak yapılacaktır. Çağrılan adayların tamamı bitirilmediği takdirde takip eden tarihlerde sınava devam edilecektir. (Adayların sınava gelirken spor ayakkabısı, eşofman, sınav giriş kartı ve Nüfus Cüzdanını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.)

4 Replies to “Bolu Gerede Belediyesi İtfaiye Eri Alımı – İş ilanları”

 1. mükremin dedi ki:

  akerligimi yeni bitirdi 10.01.1990 dogumluyum 1.75 boy 75 kiloyum lise mezunuyum iş arıyorum bolu geredede yaşıyorum

 2. BAHRİ KARCI dedi ki:

  09 Aralık 2002/31 Aralık 2011 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerde 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabii Uzman Erbaş olarak 9 Yıl 22 Gün görev yaparak,31 Aralık 2011 tarihinde kendi isteğimle sözleşmemi fesih ederek görevimden ayrıldım.
  Devlet Personel Başkanlığının 28 Temmuz 2009 tarihli, 27302 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2009/15197 sayılı Kamu Personeli Genel Tebliğinin ilgili maddesinde; ”657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.” hükmü yer almaktadır.
  Ayrıca 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5’inci maddesinde de; ”3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi Uzman Erbaş olarak en az iki yıl süreyle çalışmış olmak şartıyla, sağlık niteliklerini kaybetmeleri veya kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olanlardan,kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet Memuru olarak istihdam edilmek isteyenlerin,atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir.” denilmektedir.
  Bu çerçevede,ilgili kanun maddelerinin sağlamış olduğu imkanlara istinaden, kurumunuzun takdiri ile münhal kadroda görev yapmak istiyorum.
  Gereğini bilgi ve müsaadelerinize arz ederim.
  ADRES: İstasyon Mahallesi Erdal Sokak No:28/9 Sincan / ANKARA
  TEL.NO.: (0312)2680955 GSM:(0533)7730266

 3. Abullah dedi ki:

  Saygılarımla Merhaba
  Ben Abdullah Genç.Uzman çavuş olarka görev yapıyorum ama sözleşmem 31 Aralık 2011 yılında bitiyor ve mesleğibırakıyorum,bırakma sebebim ise ailemden ayrıyım üç ayda 15 günzinle görüşüyorum ailem yanlız kimsesi yok başında annem babam vefat ettiler,4 yıllık meslek hayatım var,biliğiniz üzere mesleği bıraktığımızda açıktan atama yoluyla kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan atanma hakkımız var Lise mezunuyum,B+A2 ehliyetim var 28 yaşındayım saygılar sunarım iyi günler diliyorum sizinle çalışmaktan onur duyarım.

 4. MUSTAFA ALTINIŞIK dedi ki:

  slm ben 1986 dogumlu olup 175cm boy 67 kilo 2 yıl türksilahlı kuvvetlerinde görev yaptıktan sonra kendi istegimle ayrıldım.bize göre munhal kadronuz da yer almak istyrm 0533 251 02 26 saygılarımla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top