Bingöl Gıda, Tarım ve Hayvancılık il müd. teknik personel alımı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkındaki 2011/1430 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde uygulamaya konulan “Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan IslahıProjesi” kapsamına dahil olan İlimizde, Bingöl Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğinde çalıştırılmak üzere, Türkiye’de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilenyurtdışındakurulu üniversitelerin ziraat fakültesi zootekni bölümü ile veteriner fakülteleri öncelikli olmak üzere, meslek yüksek okullarının ziraat ve veteriner bölümlerinden mezunları arasından yapılacak seçimle 1 adet teknik eleman alımı yapılacaktır. Müracaatlar 06/10/2011 günü mesai bitimine kadar İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne yapılacaktır.

ALINACAK ELEMANDA ARANAN ŞARTLAR VE BAŞVURU

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkındaki 2011/1430 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde uygulamaya konulan “Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi” kapsamında, Bingöl Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliğinde sözleşmeli çalıştırılmak üzere aşağıda nitelikleri belirtilmiş olan teknik eleman alımı yapılacaktır.

Projede İstihdam Edilecek Proje Teknik Elemanının Nitelikleri

MADDE 18- Proje Teknik Elemanı olarak istihdam edileceklerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) T.C. vatandaşı olması,

b) Türkiye’de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversitelerin ziraat fakültesi zootekni bölümü ile veteriner fakülteleri öncelikli olmak üzere, meslek yüksek okullarının ziraat ve veteriner bölümlerinden mezun olması, (Küçükbaş ve Büyükbaş hayvan yetiştirme ve ıslahı konusunda yüksek lisans ve doktora yapmış veya yapıyor olması tercih sebebidir),

c) Askerlikle ilişkisinin bulunmaması,

d) Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması,

e) Kamu hizmetlerinden yasaklanmamış olması,

f) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması (projede kullanabileceği bir araca sahip olması tercih sebebidir),

g) istihdam edilecek alan dışında hiçbir işte çalışmıyor olması,

h) Projenin yürütüleceği il veya ilçede ikamet etmesi, ( Proje materyalinin yoğun bulunduğu yerleşim yerinde ikamet etmesi tercih sebebidir).

Müracaat İstenilecek Belgeler

a) Müracaat dilekçesi,

b) Diploma / Çıkış belgesinin tasdikli sureti,

c) Nüfus Cüzdan Sureti (Onaylı-Fotoğraflı),

d) Askerlikle ilgili durumunu gösterir belge,

e) ikametgah belgesi

f) Sürücü Belgesi,

g) Özgeçmiş, varsa yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesi.

h) Sabıka kaydı.

Müracaat yeri ve zamanı

Müracaatlar 06/10/2011 günü mesai bitimine kadar İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne yapılacaktır.

Mülakat Tarihi ve Yeri

Mülakat 11.10.2011 tarihinde saat 14:00 da İl Gıda ,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.

Değerlendirme ve Seçim

Personel seçimi, müracaatlar üzerinde gerekli incelemeler ve adaylarla mülakat yapmak suretiyle, Proje Yürütme kurulu tarafından, gerekli şartları taşıyanlar arasından bir asil iki yedek Proje Teknik Elemanı belirlenmesi sureti ile yapılacaktır.

Sözleşme

Asil olarak belirlenen Proje Teknik Elemanına Birlik yönetimince sözleşme yapılmak üzere davet mektubu gönderilecektir. Tebligat tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde Proje Teknik Elemanının uygulama esaslarının 18. maddesinde belirtilen nitelikleri gösterir belgelerin tamamlaması durumunda birlik adına, birlik başkanı ve proje lideri ile Proje Teknik Elemanı arasında sözleşme imzalanacaktır. Tebligat yapılan asil Proje Teknik Elemanı 10 (on) gün içerisinde davete icabet etmez ise, yedek listeden sıralamaya göre ikinci adaya tebligat yapılarak sözleşmeye davet edilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top