Connect with us

Hi, what are you looking for?

Güncel Haberler

Batman Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2 inci Maddesinin (b) fıkrasına göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına alınacak personellerle ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda verilmiş olup, adaylar başvuruda istenilen belgelerle birlikte üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 17.09.2011

SON BAŞVURU TARİHİ : 01.10.2011

İLANEN DUYURULUR.

GENEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen nitelikler (özel şartlar) ile 657 sayılı Kanunun 48.

maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış

olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

d) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak

e) 657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, sözleşme fesih tarihi üzerinden 1 (bir) yıl süre geçmeden kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Batman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri İş Talep Formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.batman.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan işe başlamak üzere süresinde başvuran olmadığı takdirde veya sonradan aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi,

2- 2010 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ve fotokopisi veya Internet çıktısı,

2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi,

4- Fotoğraf (2) adet,

5- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim gün sayısını gösterir onaylı belge,

6-Kadro durumuna göre istenilen diğer belge ve/veya sertifikalar.

7- İs talep formu (http://personel.batman.edu.tr/belgeform.php internet adresinden erişilebilir.)

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

KADRO NO ÜNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER SÖZLEŞME BRÜT ÜCRET (TL.)
1 Büro Personeli Proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma ve benzeri büro hizmetlerini yerine getirmek üzere. 2 – Radyo Televizyon Proğramcılığı Önlisans mezunu olmak, – Quark Press, Adobe İndesign, Corel, Finalcut, MicrosoftVB, J2GG, SQL, PL/SQL, Cisco, Exchange program, Adobe İllostrasyon, Unix ve Linux bildiğini belgelemek, – Fotoğrafçılık ve Kameraman bonservisine sahip olmak ve en az iki yıl üniversitelerde olmak üzere bu konuda dört yıl deneyimli olduğunu Sosyal Güvenlik Primi hizmet dökümü ile birlikte belgelemek, – Matbaacılıkta ve Ofset baskıda çalıştığını belgelemek, – Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardım sertifikasına sahip olmak, – MEB onaylı (150 saat) Web Tasarım ve Grafik sertifikasına sahip olmak, – MEB onaylı (160 saat) Bilgisayar sertifikasına sahip olmak, – Üniversitelerin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler biriminde en az iki yıl çalışmış olmak ve bunu Sosyal Güvenlik Primi hizmet dökümü ile birlikte belgelemek, – 2010 KPSS Sınavından en az 70 puan almış olmak. 1.302
2 Büro Personeli 1 – Lise mezunu olmak, – Kamu veya Özel sektörde üst yönetici asistanı (sekreter) olarak üniversitede bir yıl olmak üzere en az beş yıl çalışmış olduğunu Sosyal Güvenlik Primi hizmet dökümü ile birlikte belgelemek, – Alt-Üst İlişkiler, Kurum Kültürü, Halkla İlişkiler ve Telefonla İletişim eğitim sertifikasına sahip olmak, – Toplam kalite yönetimi sertifikasına sahip olmak, – Kişisel gelişim sertifikasına sahip olmak, – MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak, – 2010 KPSS’dan KPSSP94 puan türünden az 65 puan almış olmak. 1.274
KADRO NO ÜNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER SÖZLEŞME BRÜT ÜCRET (TL.)
3 Destek Personeli Şoförlük, temizlik, basit bakım, ısıtma gibi hizmetleri yerine getirmek üzere. 2 – Endüstri Meslek Lisesi Kimya Bölümü mezunu olmak, – Dizel araç tamirciliği bonservis sahibi olmak, – Silahlı özel güvenlik sertifikasına sahip ve en az üç yıl üniversitede yakın koruma görevi yapmış olduğunu Sosyal Güvenlik Primi hizmet dökümü ile birlikte belgelemek, – En az yedi (7) yıl E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, -Psikoteknik belgesine sahip olmak, – Ticari taşıt kullanma belgesi (T4) belgesine sahip olmak, – 2010 KPSS’dan KPSSP94 puan türünden az 60 puan almış olmak. 1.212
4 Destek Personeli 1 – Lise mezunu olmak, – MEB onaylı (860 saat) Bilgisayar Bakım Onarım sertifikasına sahip olmak, – MEB onaylı (400 saat) Bilgisayar Programcılığı sertifikasına sahip olmak, – MEB onaylı (160 saat) Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak, – MEB onaylı (160 saat) Web Tasarım sertifikasına sahip olmak, – MEB onaylı (160 saat) Bilgisayarlı Muhasebe sertifikasına sahip olmak, – Telefon s-antrali ve malzemeleri tamiri ve onarımı bonservisi sahibi olmak, – En az 10 yıl B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, – Kamu veya özel şirketlerde en az iki yıl muhasebe yetkilisi olarak görev yapmış olduğunu Sosyal Güvenlik Primi hizmet dökümü ile birlikte belgelemek, – 2010 KPSS’dan KPSSP94 puan türünden az 57 puan almış olmak. 1.212

1 Comment

1 Comment

  1. Abdullah

    Eylül 20, 2011 at 8:40 am

    Saygılarımla Merhaba
    Ben Abdullah Genç.Uzman çavuş olarka görev yapıyorum ama sözleşmem 31 Aralık 2011 yılında bitiyor ve mesleğibırakıyorum,bırakma sebebim ise ailemden ayrıyım üç ayda 15 günzinle görüşüyorum ailem yanlız kimsesi yok başında annem babam vefat ettiler,4 yıllık meslek hayatım var,biliğiniz üzere mesleği bıraktığımızda açıktan atama yoluyla kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan atanma hakkımız var B+A2 ehliyetim var 28 yaşındayım saygılar sunarım iyi günler diliyorum sizinle çalışmaktan onur duyarım.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler

Kamu Personel

Binted personel alımı, BİNTED; Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat Ve Ticaret Ltd. Şti. olarak açılmaktadır. Vizyonunu ise işinde uzman, alanında örnek...

Özel Sektör İlanlar

Boyner Holding bünyesinde bulunan Altınyıldız konfeksiyon fabrikaları 1952 yılından beri faaliyetlerine başlamıştır. Türk kumaşını dünyaya tanıtan marka hedefiyle yurt dışına ihracatta gerçekleştiren Altınyıldız dünyanın...

Özel Sektör İlanlar

Doğan Holding şirketlerinden biri olan Doğan online (DOL) 1999 yılından beri Türkiyenin öncü internet şirketlerinden birisi olmuştur. DOL internetteki tüm önemli iş modellerini kapsayan...

Güncel Haberler

Rekor sayıda sözleşmeli personel alımları başlıyor. Tam 5 bin 13 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Karar Kuvvetleri Komutanlığından yapılan duyuruya göre 287 sofor, 108 asci, 154...