Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanacaktır) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 maddesinin (B) fıkrası ile 06 06.1978 gun ve 7 157054 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre KPSS (B) grubupuansırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır

POZİSYON ADET ÖĞRENİM DURUMU NİTELİKLER

Hemşire 1 Yüksek okulların (Lisans)-Hemsırelık Programından mezun olmak Kamu ya da özel hastanelerin kalp-damar cerrahisi ve kardiyoloji servislerinde en az üç yıl sorumlu servis hemşireliği deneyimine sahip olmak. MIAMED Hastane Bilgi Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmak.

Hemşire 1 Yüksek okulların (Önlısans)-Hemşirelik Programından mezun olmak Kamu ya da özel hastanelerin reanımasyon yoğun bakım, mikro cerrahi ve ameliyathane hemşireliğinde en az on yıllık deneyime sahip olmak MIAMED Hastane Bilgi Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmak

Hemşire 1Sağlık Meslek Liselerinin Sağlık Memurluğu Bölümünden mezun olmak. Kamu ya da özel hastanelerin kalp-damar cerrahisi ameliyathanelerinde en az yedi yıllık deneyime sahip olmak MIAMED Hastane Bilgi Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmak

Diğer Sağlık Personeli (Sağlık Teknisyeni) 1 Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği Bölümünden mezun olmak. Kamu ya da özel hastanelerin anjıo laboratuarlarında ve kalp-damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde en az ıkı yıllık deneyime sahip olmak. MIAMED Hastane Bilgi Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmak.

Diğer Sağlık Personeli (Sağlık Teknisyeni) 1 Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği Bölümünden mezun olmak. Kamu ya da özel hastanelerin kalp-damar cerrahisi ameliyathanelerinde en az iki yıllık deneyime sahip olmak. MIAMED Hastane Bilgi Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Genel Şartlar:

-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak

Özel Şartlar:

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim koşuluna sahip olmak.

2- 2010 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları ıcın 2010 KPSSP/3 puanı. Önlısans mezunları için 2010 KPSSP ’93 puanı Ortaöğretim mezunları ıcın 2010 KPSSP/94 puanı esas alınacaktır.)

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

5- Başvuracak adayların durumunun 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmes nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme donemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hane sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halindi fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması

6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup. sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Adayların ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren onbeş gun içerisinde aşağıda istenilen belgelerle birlikte Balıkesir Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına sahse müracaat etmeleri gerekmektedir Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik belge ile veya suresinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Fotoğraflı başvuru formu (Personel Daire Başkanlığının http://personel.balikesir.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi

3- Öğrenim belgesi

4- 2010 yılı KPSS sonuç belgesi veya ınternet çıktısı

5- Aranılan mesleki deneyime ait onaylı hizmet belgesi ve SGK dan alınacak prim gun sayısını gösterir onaylı belge

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda 2010 KPSS (B) grubu puan sırasına göre sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, ise başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zama başvuru bitim tarihi itibariyle en gec 5 (beş) iş gunu içerisinde Personel Daire Başkanlığının http://personel.balikesir.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar yedek belirlenecektir Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine ilan edilen yedi kazananlar sırası ile çağırılacaktır Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top