Connect with us

Hi, what are you looking for?

Güncel Haberler

Aydın Mursallı Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 2011

MURSALLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Mursallı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak  istihdam edilmek üzere; 11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Mahalli İdarelere İlk Defa Alınacaklara Dair Sınav Yönetmeli ği”2U0.200Ğ tarihli ve 26326

Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Belediye İtfaiye Yönetmeliği” hükümlerine göre ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrası şartlarını taşımak şartı ile Belediyemizde boş bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi belirtilen kadrolara sözlü sınav ile personel alınacaktır.

ATAMA YAPILACAK KADROLAR

DERECESİ UNVANI ADET CİNSİYET TAHSİLİ
9 İtfaiye Eri 1 E-K LİSANS MEZUNU OLMAK

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

1. Türk vatandaşı olmak

2. Sınavın yapıldığı tarih itibari ile adayların 30 yaşını doldurmamış olmak

3. Tartılma ve ölçülme aç kamına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla, erkeklerde en az 1.67 metre kadınlarda 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilodan feda fark olmamak.

4. Muvazzaf Askerlik Hizmetini yapmış, Tecilli ya da muaf olmak

5. Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak,

6. Siyasi ve Medeni haklan kullanma ehliyetine sahip olmak,

7. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2010 yılı sınavlarına girmiş olmak ve KPSSP3 Puan türlerinden en az 44 puan almış olmak.

8. Belediyemize başvuran adayların KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadroların 3 katı oranında aday sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava giriş belgeleri Mursallı Belediyesi Yazı işleri Müdürlüğünden alınacaktır.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Başvurular 19 AĞUSTOS günü saat 09:00 da başlayıp Saat: 16:00’a kadar Mursallı Belediye Başkanlığı Yazı işleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. B-mail ya da posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Mursallı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu)

2. Öğrenim durumlarını gösterir belge

3. Son 3 ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

4. KPSS sınav sonuç belgesi

SINAV YERİ VE SAATİ

Sınav yeri Mursallı Belediye Başkanlığı Hizmet Binası olup 14 Eylül 2011 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacaktır.

SINAV KONUSU (MÜLAKAT)

a) Türkiye Cumhuriyet Anayasası

b) Atatürk tikeleri ve İnkılâp Tarihi

c) 657 Saydı Devlet Memurları Kanunu

d) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat

e) Genel Kültür.

f) Dayanıklılık testi

DEĞERLENDİRME

Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, ilam edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek Sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için; 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak gerekir. Başarı notu, sözlü mülakat sınavında alınan

nottur. Yüksek puandan başlamak üzere; Kadro sayısı kadar ASİL, Kadro sayısı kadar yedek üye belirlenecektir.

Atama yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Sınavı kazanan asil ve yedek adayların isim listesi başarı sırasına göre Belediye ilan tahtasına asılacaktır. Sınav sonuçlan kazanan adaya yazılı olarak bildirilecektir.

İLANEN DUYRULUR.

1 Comment

1 Comment

  1. ugur tutal

    Mart 6, 2012 at 11:17 am

    sıznle calısmaktan onur duyarım..saygılarımla arz ederım

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler

Kamu Personel

Binted personel alımı, BİNTED; Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar İnşaat Ve Ticaret Ltd. Şti. olarak açılmaktadır. Vizyonunu ise işinde uzman, alanında örnek...

Özel Sektör İlanlar

Boyner Holding bünyesinde bulunan Altınyıldız konfeksiyon fabrikaları 1952 yılından beri faaliyetlerine başlamıştır. Türk kumaşını dünyaya tanıtan marka hedefiyle yurt dışına ihracatta gerçekleştiren Altınyıldız dünyanın...

Özel Sektör İlanlar

Doğan Holding şirketlerinden biri olan Doğan online (DOL) 1999 yılından beri Türkiyenin öncü internet şirketlerinden birisi olmuştur. DOL internetteki tüm önemli iş modellerini kapsayan...

Güncel Haberler

Rekor sayıda sözleşmeli personel alımları başlıyor. Tam 5 bin 13 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Karar Kuvvetleri Komutanlığından yapılan duyuruya göre 287 sofor, 108 asci, 154...