Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 12 adet ‘Sözleşmeli Bilişim Uzmanı’ alınacaktır. 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince; Yüksek Kurum Başkanlığımız emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek altıncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” sekizinci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, KPSSP3 puanının yüzde yirmisi ile yabancı dil puanının yüzde sekseninin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek teknik uygulama sınavı ve ardından yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 12 adet ‘Sözleşmeli Bilişim Personeli’ alınacaktır.

İSTENİLEN BELGELER BAŞVURU ŞEKLİYERİTARİHİ

1) Başvuru formu (Fotoğraflı),

2) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (belgenin aslının getirilmesi halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır),

3) Askerlik durumunu gösterir belge,

4) Özgeçmiş belgesi,

5) Adli sicil belgesi,

6) İngilizce Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az seksen puan veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dengi puan alınmış sınav sonuç belgesi. Başvuru formu, Başvuru Dilekçesi ve özgeçmiş adaylarca eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra 14/11/2011 -29/11/2011 tarihleri arasında basvuru@ayk.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Son başvuru tarihi 29/11/2011 saat 18.00’dir.

NOT: Başvuruda beyan esas alınacaktır. Kazanan adaylar sonuç ilânı tarihinden itibaren 15 gün içinde istenen belgelerin aslını ya da onaylı suretini ibraz edeceklerdir. Adaylar başvuru genel ve özel şartları ile diğer ayrıntılı bilgiyi www.ayk.gov.tr adresinden edinebileceklerdir.

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adayların, 2010-KPSSP3 (B) Grubu puanının yüzde yirmisi ile yabancı dil (İngilizce) puanının yüzde sekseninin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre 12/12/2011 tarihinde yapılacak teknik uygulama sınavı ve ardından sözlü sınava girecek adayların listesi, sınav yeri ve tarihi, www.ayk.gov.tr adresinde ilân edilecektir.

DEĞERLENDİRME

Teknik uygulama ve sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

SONUÇLARIN İLANI

Sınav sonuçları sınavın bitiminden itibaren on beş gün içerisinde www.ayk.gov.tr adresinde ilân edilecektir.

ÜCRETİ

Yukarıda ilan edilen pozisyonlar, deneyim, öğrenim durumu gibi niteliklere göre brüt 5.998 ile 11.996 TL arasında ücretlendir ilecektir. Kamuoyuna duyurulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top